Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Autor: REMO Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 6.47 MB
Cena: 149 $
Počet stiahnutí: 890
Dátum pridania: 2010-02-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu REMO Recover Outlook (pst):

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér REMO Recover Outlook (pst) vo verzií 2.0.1.5 od autora REMO Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu REMO Recover Outlook (pst) je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér REMO Recover Outlook (pst) ..

Popis od autora programu - REMO Software v anglickom jazyku:

Remo Recover Outlook (pst) recovers deleted, lost email messages, folders, appointments, meeting requests, contacts, tasks, task requests, journals and notes:

Benefits:
Supports Outlook 2000, 2002, 2003 and 2007.
All properties, such as subject, to, from, cc, bcc, date, etc., are also recovered.
Recovers e-mail messages in plain text, RTF and HTML
Recovers attachments, including the documents and images attached to messages and embedded in HTML bodies.
Recovers embedded objects, such as Excel Worksheets, Word documents, etc
Recovers .pst files larger then 2 GB.
It can recover password protected .pst files, even if you don’t have the password. Both compressible encryption and high encryption (or best encryptions) are supported.
Generates fixed .pst file in Outlook 2003/2007 format after repair process.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Remo Recover Outlook (pst) využíva vypúšťa, stratil e-mailové správy, zložky, schôdzky, žiadostí o schôdzu, kontakty, úlohy, požiadavky úlohy, žurnály a poznámky: Výhody: Podporuje Outlook 2000, 2002, 2003 a 2007. Všetky vlastnosti, ako je predmet, do, od, cc, bcc, dátum, atď, sú tiež vrátiť. Obnovuje e-mailových správ vo formáte obyčajného textu, RTF a HTML Obnovuje príloh, vrátane dokumentov a obrázkov pripojené k správam a vložené do tela HTML. Obnovuje vložených objektov, ako sú hárky programu Excel, Word dokumenty, atď Obnovuje. PST súbory väčšie ako je 2 GB. To môže obnoviť chránený heslom. PST súbory, a to aj keď nemáte heslo. Obaja stlačiteľné šifrovanie a vysoko šifrovanie (alebo najlepší šifrovanie) sú podporované. Generuje fixné. Súboru pst v programe Outlook 2003/2007 formáte po procese opravy.

Sťahujte tu: REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SaveMail - Free Edition 1.00.0045Novinka

Save your email & attachments. YOU choose: what , where and how.

Orientačný preklad: Uložiť vašu e-mailovú & príloh. Vyberiete: čo, kde a ako.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

G-Lock Email Processor 2.5Novinka

Complete solution for processing incoming emails and automating business process

Orientačný preklad: Kompletné riešenie na spracovanie prichádzajúcich e-mailov a automatizáciu podnikových procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.83 MB

SMS Reception Center 1.95Novinka

Sort, process, forward, filter incoming SMS messages automatically

Orientačný preklad: Triediť, spracovávať, vpred, filtrovať prichádzajúce SMS správy automaticky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5 MB

Male Enhancement 1.0Novinka

This is a Editor for Male Enhancement. Use this for E-mail.

Orientačný preklad: Jedná sa o editor pre Muž Vylepšenie. Použiť pre E-mail.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Easy POP3 Email Checker 1.1.0Novinka

Watches incoming email for specified FROM addresses and subjects and alerts you.

Orientačný preklad: Hodinky prichádzajúcich e-mailov pre špecifikované od adries a predmety a upozorní vás.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.39 MB

Handy Animated Emoticons 5.0Novinka

Beautiful handy program to add animated emoticons to emails, forums and blogs

Orientačný preklad: Krásne po ruke program pridať animované emotikony e-maily, fóra a blogy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.74 MB

Email Extractor Files 5.0Novinka

Extracts emails from PDF, DOCx, XLSx, PDF, RTF, PPTx, XML, etc all Other files.

Orientačný preklad: Výpisy e-maily z PDF, DOCx, XLSx, PDF, RTF, PPTx, XML, atď všetky ostatné súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.28 MB

Accurate Spam For Outlook Express 1.2Novinka

It quickly filters spam from your outlook express.

Orientačný preklad: Rýchlo filter nevyžiadanej pošty z vašej outlook express.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.00 MB

Auto-Mate Add-in for Outlook 3.1.0Novinka

Outlook Add-in that automatically organizes and files email messages.

Orientačný preklad: Outlook Add-in, ktorý automaticky organizuje a súbory e-mailových správ.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.63 MB

Najsťahovanejšie programy