Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Autor: REMO Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 6.47 MB
Cena: 149 $
Počet stiahnutí: 865
Dátum pridania: 2010-02-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu REMO Recover Outlook (pst):

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér REMO Recover Outlook (pst) vo verzií 2.0.1.5 od autora REMO Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu REMO Recover Outlook (pst) je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér REMO Recover Outlook (pst) ..

Popis od autora programu - REMO Software v anglickom jazyku:

Remo Recover Outlook (pst) recovers deleted, lost email messages, folders, appointments, meeting requests, contacts, tasks, task requests, journals and notes:

Benefits:
Supports Outlook 2000, 2002, 2003 and 2007.
All properties, such as subject, to, from, cc, bcc, date, etc., are also recovered.
Recovers e-mail messages in plain text, RTF and HTML
Recovers attachments, including the documents and images attached to messages and embedded in HTML bodies.
Recovers embedded objects, such as Excel Worksheets, Word documents, etc
Recovers .pst files larger then 2 GB.
It can recover password protected .pst files, even if you don’t have the password. Both compressible encryption and high encryption (or best encryptions) are supported.
Generates fixed .pst file in Outlook 2003/2007 format after repair process.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Remo Recover Outlook (pst) využíva vypúšťa, stratil e-mailové správy, zložky, schôdzky, žiadostí o schôdzu, kontakty, úlohy, požiadavky úlohy, žurnály a poznámky: Výhody: Podporuje Outlook 2000, 2002, 2003 a 2007. Všetky vlastnosti, ako je predmet, do, od, cc, bcc, dátum, atď, sú tiež vrátiť. Obnovuje e-mailových správ vo formáte obyčajného textu, RTF a HTML Obnovuje príloh, vrátane dokumentov a obrázkov pripojené k správam a vložené do tela HTML. Obnovuje vložených objektov, ako sú hárky programu Excel, Word dokumenty, atď Obnovuje. PST súbory väčšie ako je 2 GB. To môže obnoviť chránený heslom. PST súbory, a to aj keď nemáte heslo. Obaja stlačiteľné šifrovanie a vysoko šifrovanie (alebo najlepší šifrovanie) sú podporované. Generuje fixné. Súboru pst v programe Outlook 2003/2007 formáte po procese opravy.

Sťahujte tu: REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MessageSave 4.0Novinka

Backup, Save and Archive Outlook messages

Orientačný preklad: Zálohovanie, uložiť a správach programu Outlook Archív

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.40 MB

RealMetrics Client - Email Hosting 1.00.00Novinka

Review the reliability, speed, and customer service of email hosting providers

Orientačný preklad: Preskúmanie spoľahlivosť, rýchlosť a zákaznícke služby email hostingové poskytovateľov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.96 MB

SuperMerge 4.0Novinka

Add-In for Microsoft Word. Does mail merge with Outlook addresses.

Orientačný preklad: Doplnok pre program Microsoft Word. Robí hromadnej korešpondencie s adresami programu Outlook.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.88 MB

eeMailer - Email Sender 4.00.10Novinka

Email Sender software to send: bulk email, mass marketing, alerts, scheduled

Orientačný preklad: E-mail odosielateľa software poslať: hromadný email, hmotnosť uvedenie upozornenia, naplánované

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.11 MB

Accurate Outlook Express Mail Expert 3.2Novinka

It quickly scans and extracts your messages in corrupted Outlook Express.

Orientačný preklad: Rýchlo vyhľadá a výťažky správy v programe Outlook Express poškodený.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.76 MB

InboxSpecialist 2001Novinka

Preview and delete your email before downloading

Orientačný preklad: Náhľad a odstrániť svoj e-mail pred stiahnutím

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.33 MB

Email Search Crawler 2.75Novinka

Automatically search and extract emails from web sites and files.

Orientačný preklad: Automatické vyhľadanie a výpis e-mailov z webových stránok a súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.82 MB

Attachment Extractor for Outlook Express 1.5.2Novinka

Extract email attachments automatically and only what you want.

Orientačný preklad: Extrakt e-mailových príloh automaticky a len to, čo chcete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

Cure Panic Attacks Naturally 1.0Novinka

Cure panic attacks email formatting software

Orientačný preklad: Cure záchvaty paniky email formátovania softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.31 MB

Najsťahovanejšie programy