Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Autor: REMO Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 6.47 MB
Cena: 149 $
Počet stiahnutí: 829
Dátum pridania: 2010-02-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu REMO Recover Outlook (pst):

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér REMO Recover Outlook (pst) vo verzií 2.0.1.5 od autora REMO Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu REMO Recover Outlook (pst) je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér REMO Recover Outlook (pst) ..

Popis od autora programu - REMO Software v anglickom jazyku:

Remo Recover Outlook (pst) recovers deleted, lost email messages, folders, appointments, meeting requests, contacts, tasks, task requests, journals and notes:

Benefits:
Supports Outlook 2000, 2002, 2003 and 2007.
All properties, such as subject, to, from, cc, bcc, date, etc., are also recovered.
Recovers e-mail messages in plain text, RTF and HTML
Recovers attachments, including the documents and images attached to messages and embedded in HTML bodies.
Recovers embedded objects, such as Excel Worksheets, Word documents, etc
Recovers .pst files larger then 2 GB.
It can recover password protected .pst files, even if you don’t have the password. Both compressible encryption and high encryption (or best encryptions) are supported.
Generates fixed .pst file in Outlook 2003/2007 format after repair process.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Remo Recover Outlook (pst) využíva vypúšťa, stratil e-mailové správy, zložky, schôdzky, žiadostí o schôdzu, kontakty, úlohy, požiadavky úlohy, žurnály a poznámky: Výhody: Podporuje Outlook 2000, 2002, 2003 a 2007. Všetky vlastnosti, ako je predmet, do, od, cc, bcc, dátum, atď, sú tiež vrátiť. Obnovuje e-mailových správ vo formáte obyčajného textu, RTF a HTML Obnovuje príloh, vrátane dokumentov a obrázkov pripojené k správam a vložené do tela HTML. Obnovuje vložených objektov, ako sú hárky programu Excel, Word dokumenty, atď Obnovuje. PST súbory väčšie ako je 2 GB. To môže obnoviť chránený heslom. PST súbory, a to aj keď nemáte heslo. Obaja stlačiteľné šifrovanie a vysoko šifrovanie (alebo najlepší šifrovanie) sú podporované. Generuje fixné. Súboru pst v programe Outlook 2003/2007 formáte po procese opravy.

Sťahujte tu: REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Attachment Auto Saver for Outlook 1.3Novinka

Automatically save attachments to hard drive from Outlook folders.

Orientačný preklad: Automaticky ukladať prílohy na pevný disk z adresára programu Outlook.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.86 MB

SaveMail Pro 1.00.0045Novinka

Save your email & attachments. YOU choose: what , where and how.

Orientačný preklad: Uložte svoj e-mail a príloh. VY si vybrať: čo, kde a ako.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.31 MB

OESort 1.0Novinka

Sorts Outlook Express Contacts pane names in Lastname, Firstname format & more.

Orientačný preklad: Druhy Outlook Express Kontakty tabule mená Priezvisko, Meno formát a ďalšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.07 MB

Taglinator 4.0Novinka

Easy to use random tagline generator with QuickPad (tm) Mode, over 2100 tags.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie náhodný generátor s podtitulom QuickPad (tm) režim, viac než 2100 značiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.77 MB

Attachment Analyser 9Novinka

Analyse attachments and e-mail in your mailbox.

Orientačný preklad: Analyzovať príloh a e-mail v poštovej schránke.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

Outlook Attachment Enabler 1.0.0.2Novinka

Control what attachments Outlook has deemed to be unsafe.

Orientačný preklad: Kontrolu čo príloh Outlook má považovať za nebezpečné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Outlook Duplicate Remover 10.02.01Novinka

Result-oriented tool to remove Outlook duplicate and ensure PST safety

Orientačný preklad: Výsledok-orientovaný nástroj pre odstránenie duplicitných Outlook pst a zaistiť bezpečnosť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

LBE Calendar Deduplicator for MS Outlook 3.1.1Novinka

Automatically delete duplicate Calendar items from MS Outlook

Orientačný preklad: Automatické odstránenie duplicitných položiek kalendára z MS Outlook

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Rock Solid Contact US System 0.7.3Novinka

A Rock Solid Contact US web form with visual confirmation, email confirmation.

Orientačný preklad: Rock pevné kontakt, ktoré nás webového formulára s vizuálne potvrdenie, potvrdzujúci email.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Najsťahovanejšie programy