Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Autor: REMO Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 6.47 MB
Cena: 149 $
Počet stiahnutí: 919
Dátum pridania: 2010-02-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu REMO Recover Outlook (pst):

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér REMO Recover Outlook (pst) vo verzií 2.0.1.5 od autora REMO Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu REMO Recover Outlook (pst) je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér REMO Recover Outlook (pst) ..

Popis od autora programu - REMO Software v anglickom jazyku:

Remo Recover Outlook (pst) recovers deleted, lost email messages, folders, appointments, meeting requests, contacts, tasks, task requests, journals and notes:

Benefits:
Supports Outlook 2000, 2002, 2003 and 2007.
All properties, such as subject, to, from, cc, bcc, date, etc., are also recovered.
Recovers e-mail messages in plain text, RTF and HTML
Recovers attachments, including the documents and images attached to messages and embedded in HTML bodies.
Recovers embedded objects, such as Excel Worksheets, Word documents, etc
Recovers .pst files larger then 2 GB.
It can recover password protected .pst files, even if you don’t have the password. Both compressible encryption and high encryption (or best encryptions) are supported.
Generates fixed .pst file in Outlook 2003/2007 format after repair process.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Remo Recover Outlook (pst) využíva vypúšťa, stratil e-mailové správy, zložky, schôdzky, žiadostí o schôdzu, kontakty, úlohy, požiadavky úlohy, žurnály a poznámky: Výhody: Podporuje Outlook 2000, 2002, 2003 a 2007. Všetky vlastnosti, ako je predmet, do, od, cc, bcc, dátum, atď, sú tiež vrátiť. Obnovuje e-mailových správ vo formáte obyčajného textu, RTF a HTML Obnovuje príloh, vrátane dokumentov a obrázkov pripojené k správam a vložené do tela HTML. Obnovuje vložených objektov, ako sú hárky programu Excel, Word dokumenty, atď Obnovuje. PST súbory väčšie ako je 2 GB. To môže obnoviť chránený heslom. PST súbory, a to aj keď nemáte heslo. Obaja stlačiteľné šifrovanie a vysoko šifrovanie (alebo najlepší šifrovanie) sú podporované. Generuje fixné. Súboru pst v programe Outlook 2003/2007 formáte po procese opravy.

Sťahujte tu: REMO Recover Outlook (pst) 2.0.1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

InfoMail Editor 2.0.0.6Novinka

Database that exports personalized product selections into HTML e-mail messages.

Orientačný preklad: Databáza, že vývoz osobný sortimentov tovaru do správ HTML e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.02 MB

ABCSpell for Outlook Express 7.2.4.1Novinka

Add spell checking in 13 languages, thesaurus & dictionary to Outlook Express.

Orientačný preklad: Pridať kontrolu pravopisu v 13 jazykoch, synonymický slovník a slovník pre program Outlook Express.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.53 MB

Message Parse 3.40Novinka

Software that lets you to transfer data from email msgs to other applications.

Orientačný preklad: Softvér, ktorý umožňuje prenášať dáta z e-mailových zpr. do iných aplikácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.24 MB

Caralluma 1.0Novinka

Standardize the look of your emails. Increasing your professionalism.

Orientačný preklad: Standardizujte pozrieť vaše e-maily. Zvýšenie vašej profesionality.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Click and Keep 1.4.4.90Novinka

The ultimate E-mail backup software! Protect your e-mail before it's too late!

Orientačný preklad: Konečný E-mail zálohovací softvér! Chráňte svoj e-mail, než bude príliš neskoro!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.29 MB

GFI MailArchiver for Exchange 6.1Novinka

Email archiving and email management software at an unbeatable price.

Orientačný preklad: Archiváciu e-mailov a e-mail management softvér za bezkonkurenčnú cenu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 35.10 MB

CTAddress Extractor 1.20Novinka

Extract e-mail addresses from Microsoft Outlook Folders

Orientačný preklad: Extrakt e-mailovej adresy z aplikácie Microsoft Outlook zložky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

Mailbox Fetch 3.0Novinka

Program to extract attachments from Outlook and Outlook express

Orientačný preklad: Program na extrahovanie prílohy z programu Outlook a Outlook express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

LBE Find and Replace for MS Outlook 3.1.4Novinka

Search and replace in Outlook Contacts, Emails, Appointments, Notes and Tasks

Orientačný preklad: Hľadať a nahradiť v programe Outlook kontaktov, e-maily, schôdzky, poznámky a úlohy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.15 MB

Najsťahovanejšie programy