Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Rollover Maker Pro 5.0

Autor: Oven Fresh
Licencia: Shareware
Veľkosť: 11.10 MB
Cena: 24.00 $
Počet stiahnutí: 678
Dátum pridania: 2011-04-15
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Internetové aplikácie > HTML

Operačný systém:

Win2000, WinXP, WinVista, Win7 x32, Win7 x64

Krátky popis k programu Rollover Maker Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Rollover Maker Pro vo verzií 5.0 od autora Oven Fresh. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Rollover Maker Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Rollover Maker Pro ..

Popis od autora programu - Oven Fresh v anglickom jazyku:

Make a Variety of Rollovers Fast and Easy without fiddling around with a bunch of code. Browse your hard drive to choose any Bmp, Gif, Jpg, or Png image. Auto-Preload. MouseOut, MouseOver, and MouseDown effects. Preview your project in the application, in the Browser, and in your webpage on your computer while you work. Make Rollovers Link to a webpage, PDF file, EXE, ZIP file download and more. Create Secure E-mail Rollovers with the Subject and Body filled in. Build Rollovers loaded with Events that make it easy for anyone to scroll to top of the page, print the page, refresh the page, submit your form, and much more. IFrame and Frame compatible. View your E-mail layout in your E-mail program before you upload it to your site. This can save you time and effort! IFrame and Frame compatible. Open a linked page in the same page, IFrame (parent, self. or top) or a named IFrame. Open a linked page in a named Frame of a Frameset. Alternatively, open a linked web page in a new window. Window Options helps control the location and size of a new window. It's extremely easy to open a linked webpage anywhere on a website. Encryption is always at your fingertips if and when you need it. Upload your files by drag and drop or copy/paste or use your own favorite FTP program. Unlimited use. No additional costs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Make Variácia Rollover Rýchla a ľahká, bez toho by si hrať s partiou okolo kódu. Prehľadávať pevný disk zvoliť ľubovoľnú BMP, GIF, JPG alebo PNG. Auto-predpätia. MouseOut, mouseover a MouseDown účinky. Náhľad projektu v aplikácii, v prehliadači, a na vaše webové stránky v počítači pri práci. Make Rollover Odkaz na webové stránky, súbor PDF, EXE, ZIP súbor na stiahnutie a ďalšie. Vytvoriť zabezpečenia e-mailu Rollover s výhradou a telo vyplnená Budovať Rollover naloží s akciou, ktoré uľahčujú pre každého, kto prejdite na hornej časti stránky, tlač stránky, obnovte stránku, odošlite formulár, a ešte oveľa viac. IFrame a Frame kompatibilné. Zobraziť Váš e-mail rozloženie vo vašom e-mailový program, ako ho nahráte na svoje stránky. To môže ušetriť čas a námahu! IFrame a Frame kompatibilné. Otvorte prepojené stránky v rovnakej stránke, IFrame (rodičia, vlastné. Alebo hore), alebo s názvom IFrame. Otvorte stránku v súvislosti s názvom Rám frameset. Inak, otvorenie prepojené webové stránky v novom okne. Okno Možnosti pomáha kontrolovať umiestnenie a veľkosť v novom okne. Je to veľmi jednoduché otvorenie prepojené webové stránky kdekoľvek na internetových stránkach. Šifrovanie je vždy po ruke, či a kedy ju budete potrebovať. Upload súborov pomocou drag and drop, alebo kopírovať / vložiť, alebo použiť vlastné obľúbený FTP program. Neobmedzené použitie. Žiadne dodatočné náklady.

Sťahujte tu: Rollover Maker Pro 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Send2Page Control 1.0Novinka

Update web pages just by sending Email. Asp.Net control works with free service.

Orientačný preklad: Aktualizácia webových stránok práve tým, že pošle e-mailom. Asp.Net ovládanie pracuje s bezplatnú službu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.06 MB

debt reduction services webplates 1.00Novinka

do you need a template for your website? quickly make your own

Orientačný preklad: budete potrebovať šablónu pre vaše webové stránky? rýchlo vytvoriť svoj vlastný

Licencia: Freeware | Veľkosť: 13.52 MB

Pure SEO CMS 3.62bNovinka

Fast, powerful, SEO website builder, CSS compliant accessible, increases traffic

Orientačný preklad: Rýchle a výkonné, SEO webová stránka builder, CSS kompatibilný prístupné, zvýšenie prevádzky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.07 MB

Alleycode HTML Editor 2.21Novinka

Alleycode HTML Fast, intuitive code generation. Smart wizard support. Tutorials.

Orientačný preklad: Alleycode HTML kód rýchly, intuitívne generácie. Inteligentné Sprievodca podpora. Tutoriály.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

debt-consolidation-program-tool_kit 2.00Novinka

30 free online tools for building your website

Orientačný preklad: 30 zadarmo on-line nástroje pre budovanie vašich webových stránkach

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.18 MB

Easy HTML To Any Script Converter 3.0.0Novinka

Converts HTML Files and Blocks to any Script, encrypts email addresses.

Orientačný preklad: Prevedie HTML súbory a bloky skriptu, šifruje tiež e-mailové adresy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.23 MB

HTMLTrim 1.20Novinka

HTMLTrim pretty-prints and cleans your HTM, HTML, or ASP, PHP etc.

Orientačný preklad: HTMLTrim docela výtlačkov a čistí HTM, HTML alebo ASP, PHP atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.29 MB

HTML Meta-data Editor 1.0.1Novinka

A powerful professional quality HTML metadata editor with template support

Orientačný preklad: Editor HTML metaúdaje silný profesionálne kvality s podporou šablóny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.51 MB

Easy Index Generator 3.0.1Novinka

Creates configurable HTML and HHC files of Contents for any files types.

Orientačný preklad: Vytvorí konfigurovateľný HTML a HHC súbory Obsah balenia pre všetky typy súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.38 MB

Najsťahovanejšie programy