Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Rollover Maker Pro 5.0

Autor: Oven Fresh
Licencia: Shareware
Veľkosť: 11.10 MB
Cena: 24.00 $
Počet stiahnutí: 725
Dátum pridania: 2011-04-15
Aktualizácia: 2011-05-18

Kategória programu:

Internetové aplikácie > HTML

Operačný systém:

Win2000, WinXP, WinVista, Win7 x32, Win7 x64

Krátky popis k programu Rollover Maker Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Rollover Maker Pro vo verzií 5.0 od autora Oven Fresh. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Rollover Maker Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Rollover Maker Pro ..

Popis od autora programu - Oven Fresh v anglickom jazyku:

Make a Variety of Rollovers Fast and Easy without fiddling around with a bunch of code. Browse your hard drive to choose any Bmp, Gif, Jpg, or Png image. Auto-Preload. MouseOut, MouseOver, and MouseDown effects. Preview your project in the application, in the Browser, and in your webpage on your computer while you work. Make Rollovers Link to a webpage, PDF file, EXE, ZIP file download and more. Create Secure E-mail Rollovers with the Subject and Body filled in. Build Rollovers loaded with Events that make it easy for anyone to scroll to top of the page, print the page, refresh the page, submit your form, and much more. IFrame and Frame compatible. View your E-mail layout in your E-mail program before you upload it to your site. This can save you time and effort! IFrame and Frame compatible. Open a linked page in the same page, IFrame (parent, self. or top) or a named IFrame. Open a linked page in a named Frame of a Frameset. Alternatively, open a linked web page in a new window. Window Options helps control the location and size of a new window. It's extremely easy to open a linked webpage anywhere on a website. Encryption is always at your fingertips if and when you need it. Upload your files by drag and drop or copy/paste or use your own favorite FTP program. Unlimited use. No additional costs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Make Variácia Rollover Rýchla a ľahká, bez toho by si hrať s partiou okolo kódu. Prehľadávať pevný disk zvoliť ľubovoľnú BMP, GIF, JPG alebo PNG. Auto-predpätia. MouseOut, mouseover a MouseDown účinky. Náhľad projektu v aplikácii, v prehliadači, a na vaše webové stránky v počítači pri práci. Make Rollover Odkaz na webové stránky, súbor PDF, EXE, ZIP súbor na stiahnutie a ďalšie. Vytvoriť zabezpečenia e-mailu Rollover s výhradou a telo vyplnená Budovať Rollover naloží s akciou, ktoré uľahčujú pre každého, kto prejdite na hornej časti stránky, tlač stránky, obnovte stránku, odošlite formulár, a ešte oveľa viac. IFrame a Frame kompatibilné. Zobraziť Váš e-mail rozloženie vo vašom e-mailový program, ako ho nahráte na svoje stránky. To môže ušetriť čas a námahu! IFrame a Frame kompatibilné. Otvorte prepojené stránky v rovnakej stránke, IFrame (rodičia, vlastné. Alebo hore), alebo s názvom IFrame. Otvorte stránku v súvislosti s názvom Rám frameset. Inak, otvorenie prepojené webové stránky v novom okne. Okno Možnosti pomáha kontrolovať umiestnenie a veľkosť v novom okne. Je to veľmi jednoduché otvorenie prepojené webové stránky kdekoľvek na internetových stránkach. Šifrovanie je vždy po ruke, či a kedy ju budete potrebovať. Upload súborov pomocou drag and drop, alebo kopírovať / vložiť, alebo použiť vlastné obľúbený FTP program. Neobmedzené použitie. Žiadne dodatočné náklady.

Sťahujte tu: Rollover Maker Pro 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

HTML Map Designer Pro 2.23Novinka

Create HTML Image Maps of any shape in just a few clicks

Orientačný preklad: Vytvoriť HTML Obrázok Mapy všetkých tvarov v niekoľkých kliknutí

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Html Password Pro 3.5Novinka

Javascript Protect Solution, Locked Pages Run Online And Local Computer.

Orientačný preklad: Javascript Chráňte riešenie, Kryté Stránky Spustiť online a miestnej počítač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Total HTML Converter 2.5Novinka

Convert HTML or MHT files to Doc, PDF, XLS, JPEG, TXT via GUI or command line.

Orientačný preklad: Konvertovať súbory HTML alebo MHT Doc, PDF, XLS, JPEG, TXT cez GUI alebo príkazového riadka.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.97 MB

123 HTML Forms 1.0.7Novinka

An advanced Web Form Builder that allows you to create HTML Forms.

Orientačný preklad: Pokročilý webový formulár Builder, ktorý vám umožní vytvoriť HTML formulára.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.59 MB

Word Cleaner - Text To HTML Converter 4.6Novinka

Batch convert Word files to HTML/XHTML/TXT files and clean the code

Orientačný preklad: Dávka previesť súbory programu Word do HTML/XHTML/TXT súbory a čisté kód

Licencia: Shareware | Veľkosť: 30.79 MB

Caterpillar - HTML Extractor 1.2Novinka

HTML Text Extractor and Integrator

Orientačný preklad: HTML Text extraktor a integrátor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.28 MB

ReplaClude E1.1Novinka

ReplaClude is a conditional replace/Include utility for text file.

Orientačný preklad: ReplaClude je podmienené nahradiť/zahrnúť utilita pre textový súbor.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Medical Transcription Software 1.0Novinka

Medical Transcript keyword generation tool that assists in find the top keywords

Orientačný preklad: Prepis lekárske generovanie kľúčových slov nástroj, ktorý pomáha nájsť top kľúčové slová

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

Easy Affiliate Link Cloaker 1.0Novinka

Easy Affiliate Link Cloaker. Easily Double Your Affiliate Commissions.

Orientačný preklad: Jednoduché Affiliate odkaz Cloaker. Ľahko zdvojnásobiť svoj Affiliate provízie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

Najsťahovanejšie programy