Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Schedule XP 6.54

Autor: WorldPT
Stránka: www.worldpt.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 79.12 MB
Cena: 499 $
Počet stiahnutí: 889
Dátum pridania: 2010-04-06
Aktualizácia: 2011-09-15

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Schedule XP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Schedule XP vo verzií 6.54 od autora WorldPT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Schedule XP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Schedule XP ..

Popis od autora programu - WorldPT v anglickom jazyku:

Schedule and manage your patient load at your medical office. Analyze clinic productivity, referral sources and many other variables. Schedule XP optimizes your case load and gives you total control over your clinic productivity. The customizable fee ticket engine assures the clinicians are using the correct billing slip for each patient. Handles an unlimited number of clinicians. Outcome management system is second to none. Flexible report system with over 75 different customizable reports. Pivot chart/table system gives you complete control of graphing and charting engine. Network compatible on up to 3 computers at no extra cost.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Harmonogram a spravovať vaše pacienta zaťaženie v kancelárii lekárske. Analyzovať kliniky produktivity, pridelenie pramene a mnoho ďalších premenných. Harmonogram XP optimalizuje váš prípad zaťaženia a dáva vám celkovú kontrolu nad produktivitu kliniky. Prispôsobiteľný poplatok letenky motora uisťuje, Klinikom používate správne vyúčtovanie sklzu pre každý pacienta. Kľučky neobmedzený počet klinickým lekárom. Výsledok riadiaci systém je druhý žiadny. Flexibilná správa systému s vyše 75 rôznych upraviteľnými správy. Pivotných graf/tabuľka systému vám úplnú kontrolu graphing a zmapovanie motora. V sieti kompatibilné až 3 počítačov na č dodatočné náklady.

Sťahujte tu: Schedule XP 6.54

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Actual Planner 2.0.1Novinka

Actual Planner: keep your Schedule, Blogs and Contacts in one place

Orientačný preklad: Skutočné Planner: vaše Rozvrh, Blogy a kontakty na jednom mieste

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.70 MB

Reminder Commander 3.05Novinka

A smart reminder manager that reminds you about important events in advance.

Orientačný preklad: Inteligentné pripomenutie manažér, ktorý vám pripomenie, o dôležitých udalostiach v predstihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.62 MB

Jot+ Notes 3.6.0Novinka

A powerful tool for storing information - also a replacement for MS Cardfile

Orientačný preklad: Mocný nástroj pre ukladanie informácií - aj náhrada za MS Cardfile

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.54 MB

LeaderTask 5.5.9Novinka

Business organizer: PIM, Calendar, Scheduler, Address Book, Managing tasks

Orientačný preklad: Obchodné Usporiadateľ: PIM, Kalendár, Plánovač, Address Book, Správa úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.96 MB

dtNotes 3.2Novinka

Put scraps of virtual paper on your desktop with the simplicity of pen and paper

Orientačný preklad: Dajte kúsky virtuálnej papier na vašej pracovnej ploche s jednoduchosťou ceruzku a papier

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Card 2000 3.0Novinka

Microsoft Cardfile with more features, power and capability.

Orientačný preklad: Microsoft Cardfile s viacerými funkciami, moc a schopnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.68 MB

Full Contact Calendar 2.0.58Novinka

Full Contact: multi-user multi-location calendar w/ foreground background colors

Orientačný preklad: Plný kontakt: multi-user multi-location kalendár w / farby popredia pozadia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.92 MB

Priorganizer 1.0Novinka

Simple, Powerful To Do List Manager with SubTasks, Knowledge Base and More!

Orientačný preklad: Jednoduchý, silný urobiť zoznam Manager s vedľajšie úlohy, Knowledge Base a ďalšie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.97 MB

John Musca Calendar 1.1Novinka

John Musca Calendar

Orientačný preklad: John Mucha kalendár

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy