Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Schedule XP 6.54

Autor: WorldPT
Stránka: www.worldpt.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 79.12 MB
Cena: 499 $
Počet stiahnutí: 867
Dátum pridania: 2010-04-06
Aktualizácia: 2011-09-15

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Schedule XP:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Schedule XP vo verzií 6.54 od autora WorldPT. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Schedule XP je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Schedule XP ..

Popis od autora programu - WorldPT v anglickom jazyku:

Schedule and manage your patient load at your medical office. Analyze clinic productivity, referral sources and many other variables. Schedule XP optimizes your case load and gives you total control over your clinic productivity. The customizable fee ticket engine assures the clinicians are using the correct billing slip for each patient. Handles an unlimited number of clinicians. Outcome management system is second to none. Flexible report system with over 75 different customizable reports. Pivot chart/table system gives you complete control of graphing and charting engine. Network compatible on up to 3 computers at no extra cost.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Harmonogram a spravovať vaše pacienta zaťaženie v kancelárii lekárske. Analyzovať kliniky produktivity, pridelenie pramene a mnoho ďalších premenných. Harmonogram XP optimalizuje váš prípad zaťaženia a dáva vám celkovú kontrolu nad produktivitu kliniky. Prispôsobiteľný poplatok letenky motora uisťuje, Klinikom používate správne vyúčtovanie sklzu pre každý pacienta. Kľučky neobmedzený počet klinickým lekárom. Výsledok riadiaci systém je druhý žiadny. Flexibilná správa systému s vyše 75 rôznych upraviteľnými správy. Pivotných graf/tabuľka systému vám úplnú kontrolu graphing a zmapovanie motora. V sieti kompatibilné až 3 počítačov na č dodatočné náklady.

Sťahujte tu: Schedule XP 6.54

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Kurlo 1.3Novinka

Kurlo is a free, portable contact manager designed for personal/business use.

Orientačný preklad: Kurlo je zadarmo, prenosné contact manager určený na osobné/obchodné využitie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.53 MB

DeskLook 3.5Novinka

Extend your Outlook to interactive desktop and keep its data always in sight.

Orientačný preklad: Rozšírte svoje aplikácie Outlook interaktívnej ploche a udržiavať svoje dáta vždy v dohľade.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

RemindMe 2.1Novinka

For reminding you of important appointments, by popup, sound and email.

Orientačný preklad: Pre pripomenutie si významných udalostí, ktoré popup, zvuk a e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

TrayDay 7.03Novinka

Date in the Windows tray with pop-up calendar; shows Julian Day and week numbers

Orientačný preklad: Dáta v zásobníku s Windows pop-up kalendár, ukazuje Julian Day a číslo týždňa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Daily To-Do List 2.35Novinka

Day by day organized to-do list with reminder, RTF notes and printing options

Orientačný preklad: Deň čo deň organizovaný to-do zoznamu s pripomienkou, RTF poznámky a možnosti tlače

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

Secure Notes Organizer 3.0.9Novinka

Organizing notes in an outline tree form with document password protection

Orientačný preklad: Organizovanie poznámok v podobe osnovy strom s ochranou dokumentu heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

WorkWeek 2.1Novinka

WorkWeek 2 is a personal easy-to-use organizer for managing events and tasks.

Orientačný preklad: Pracovný týždeň 2 je osobný ľahký-k-použitie organizér pre správu udalostí a úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

TD SUPER 3.6Novinka

your offfice and home purpose contact management software

Orientačný preklad: offfice a domáce účely kontaktu management softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.30 MB

PIM XP 1.21Novinka

All-in-one personal information manager.

Orientačný preklad: All-in-one správca osobných informácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.16 MB

Najsťahovanejšie programy