Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

School Maestro III 3.056

Autor: Russ & Ryan EdWare
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.29 MB
Cena: 44.00 $
Počet stiahnutí: 1247
Dátum pridania: 2006-04-12
Aktualizácia: 2011-10-12

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu School Maestro III:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér School Maestro III vo verzií 3.056 od autora Russ & Ryan EdWare. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu School Maestro III je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér School Maestro III ..

Popis od autora programu - Russ & Ryan EdWare v anglickom jazyku:

School Maestro is a comprehensive teacher productivity tool. The included gradebook program is the most advanced program available and supports a wide variety of different grading methods. The program is suitable for use by individual instructors or entire school systems. Single, group and network licenses are available. In addition to the gradebook features, the program also tracks attendance, does seating charts, records subjective grades such as conduct and citizenship, creates reusable lesson plans, report cards, honor rolls, gpas, and transcripts. The program also tracks discipline, appointments, and maintains contact information. The program can be used to produce fully formatted form letters which may include a customizable letterhead with logo. Form letters may also be emailed. The reports may also be posted to the Internet. Students may access their reports using any computer and browser. School Maestro is highly customizable and allows you to add your own database fields and create your own queries. Extensive import and export features are provided. The program supports 4 types of users - master users, teacher users, secretary users and counselor users. All user access is controlled by passwords. System administrators are also allowed direct access to the database. The database used is a SQL Server 2005 database. System administrators may create their own custom input forms, stored procedures, reports, tables, etc., and use all the features of the Microsoft SQL Server Management Studio and Microsoft Access and other programs such as Word or Excel to create custom reports. However, customization is usually not required since the program includes a large number of various types of reports that are user configurable.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Škola Maestro je komplexný učiteľ produktivity nástroj. Zahrnutý gradebook program je najvyspelejší program k dispozícii a podporuje širokú škálu rôznych metód klasifikácie. Program je vhodná pre použitie jednotlivých inštruktorov alebo systémov celej škole. Jednotný, skupina a siete licencie sú k dispozícii. Popri gradebook funkcie, program tiež sleduje návštevnosti, nemá sedenia grafy, záznamy subjektívne tried ako napríklad správania a občianstvo, vytvorí znovupoužiteľné lekcie plány, správu kariet, česť kotúčoch, gpas a prepisy. Program taktiež sleduje disciplíne, plánované činnosti, a tvrdí, kontaktné informácie. Program možno vyrábať plne naformátovaný formulárové listy, ktoré môžu zahŕňať upraviteľnými papieri s logom. Formulárové listy môžu byť tiež e-mailom. Tieto správy sa tiež vyslaný na Internet. Študenti môžu mať prístup k ich správy pomocou počítača a prehliadač. Škola Maestro je vysoko prispôsobiteľné a umožňuje pridať vlastné databázové polia a vytvoriť si vlastné dotazy. Rozsiahle import a export funkcií sú poskytované. Program podporuje 4 typy užívateľov - majster užívateľov, učiteľ užívateľov, tajomník užívateľov a rádce užívateľov. Všetky používateľovi prístup je ovládaný heslá. Administrátori sú tiež povolené priameho prístupu k databáze. Databáza je databáza SQL Server 2005. Správcovia systému môžu vytvoriť svoje vlastné vlastné vstupné formuláre, uložené procedúry, správy, tabuľky, atď a používať všetky funkcie programu Microsoft SQL Server Management Studio a Microsoft Access a inými programami ako napríklad Word alebo Excel vytvoriť vlastné správ. Však prispôsobenie sa zvyčajne nevyžaduje pretože program obsahuje veľký počet rôznych typov správ, ktoré sú konfigurovateľné používateľom.

Sťahujte tu: School Maestro III 3.056

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

The World of Medical Transcription 1.0Novinka

The World of Medical Transcription From a Medical Language Specialist

Orientačný preklad: Svet Zdravotnícke Transkripční od lekára – špecialistu jazyk

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.09 MB

Google Earth Lessons 1Novinka

Google Earth Lessons

Orientačný preklad: Google Earth lekcie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

Methode de guitare - Vol I 5.5.0Novinka

Cours de guitare pour debutants - Volume I - Special Debutant(e)s

Orientačný preklad: Cours de gitaru pour debutantmi - zväzok I - Špeciálne debutant (e) y

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.92 MB

authorPOINT for Rapid E-learning 3.8Novinka

PowerPoint to Flash for SCORM Rapid E-learning Presentations

Orientačný preklad: PowerPoint Flash pre SCORM Rapid e-learning Prezentácia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Metronome de Guitare-Online 2.0Novinka

Ce metronome pour PC/Windows bat la mesure sur des tempos allant de 40 a 340 bpm

Orientačný preklad: Ce metronóm pour PC / Windows bat la mesure sur des tempa Allantovi de 40 340 tepov za minútu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

EziGypt 1.00.0004Novinka

Translate English to ancient Egyptian hieroglyphs.

Orientačný preklad: Prekladať z angličtiny do starovekej egyptskej hieroglyfoch.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Question Writer 3.0Novinka

Easy to use tool for creating online Flash quizzes in minutes.

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný nástroj pre tvorbu online Flash kvízy v minútach.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.17 MB

MB Feng Shui Ba Zi 1.50Novinka

An advanced tool which calculates your four pillars of destiny or Chinese Ba Zi.

Orientačný preklad: Pokročilý nástroj, ktorý spočíta vašu štyroch pilierov osudu alebo čínskej Ba Zi.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

FlashPioneer Video Chat for E-learning 1.0Novinka

Fast installation, centralized management and professional e-learning solution.

Orientačný preklad: Rýchlu inštaláciu, centralizovanú správu a profesionálny e-learningové riešenie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.48 MB

Najsťahovanejšie programy