Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Screen Tracing Paper 1.0

Autor: Iconico
Stránka: www.iconico.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.60 MB
Cena: 29.50 $
Počet stiahnutí: 1474
Dátum pridania: 2006-8-17
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Screen Tracing Paper:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Screen Tracing Paper vo verzií 1.0 od autora Iconico. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Screen Tracing Paper je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Screen Tracing Paper ..

Popis od autora programu - Iconico v anglickom jazyku:

Screen Tracing Paper overlays a transparent digital sheet over your PC desktop so that you may trace diagrams and designs, giving you measurement capability in any situation. The application is perfect for engineers working with blueprints and plans who need to measure irregular distances.

Engineers and Designers can see the exact measurements of each shape that is traced so that position, area and circumference can be calculated, with pixel perfect accuracy.

You can use the Screen Tracing Paper either to measure shapes, or to count objects on your screen. If you've ever found yourself pointing to objects on your screen with your finger and trying to count them you'll know how frustrating the task can be. By using the Screen Tracing Paper's pins you can easily count lines of text, words, symbols or snowflakes in a photograph, simply by pointing and clicking. Screen Tracing Paper will automatically draw lines between the points, but you can hide the lines simply by dropping the line and fill transparency down to zero.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Obrazovky sledovanie papier prekrývací transparentné digitálne hárok nad PC desktop tak, že môžu sledovať diagramy a vzorov, vám dáva merania schopnosti v akejkoľvek situácii. Aplikácia je ideálny pre inžinierov pracuje s projekt a plány, ktorí potrebujú na meranie nepravidelné vzdialenosti.

Inžinieri a dizajnéri vidí presné merania každý tvar, ktorý sa kontroluje tak, že pozícia, plochu a obvod môže vypočítať s dokonalou presnosťou pixel.

Sledovanie papier obrazovky môžete použiť buď na meranie tvarov, alebo počítať objekty na obrazovke. Ak ste niekedy našiel sami ukázaním na objekty na obrazovke prstom a snaží sa spočítať ich budete vedieť, ako frustrujúce úloha môže byť. Pomocou obrazovky sledovanie papier kolíky môžete ľahko spočítať riadky textu, slová, symboly alebo snehové vločky rozoznateľný, jednoduchým ukazovaním a klikaním. Obrazovke sledovanie papiera bude automaticky kreslenie čiar medzi bodmi, ale môžete skryť riadky jednoducho kvapkadlová čiar a výplní transparentnosti na nulu.

Sťahujte tu: Screen Tracing Paper 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

OBJ Import for Solid Edge 1.0Novinka

OBJ Import for Solid Edge - Wavefront OBJ file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: OBJ Import pre Solid Edge - Wavefront OBJ importovať add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.36 MB

progeCAM 2010 IntelliCAD CNC Software 2010ANovinka

progeCAD progeCAM CNC Milling Software for progeCAD 2009 DWG DXF Program

Orientačný preklad: progeCAD progeCAM CNC frézovanie Software pre progeCAD 2009 DWG DXF program

Licencia: Shareware | Veľkosť: 47.18 MB

MyVirtualHome 3.1Novinka

Free Home Design Software, 3D CAD Design Software

Orientačný preklad: Zadarmo domov designu softvér, 3D CAD designu softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 11.48 MB

DWG to Image Converter 2.00Novinka

Convert DWG to JPG, DWG to PNG, DWG to TIFF, DWG to BMP, DWG to EPS, DWG to PS.

Orientačný preklad: Konvertovať DWG na JPG, DWG na PNG, DWG na TIFF, DWG na BMP, DWG na EPS, DWG na PS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.83 MB

MITCalc - Bevel Gear Calculation 1.15Novinka

Geometric design and strength check of bevel gear (straight, helical and curved)

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu kužeľového ozubenia (priame, šikmé a zakrivené)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

MITCalc - Plates 1.11Novinka

Deflection, stress and variation of forces in the loaded flat plates

Orientačný preklad: Deformácie, napätia a variácie síl v načítaný plochých dosiek

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

MicroStation Excel- {Cadig AutoTable 3 } 3.6Novinka

Import Excel spreadsheet into MicroStation and keep them updated.

Orientačný preklad: Import do Excel MicroStation a ich aktualizáciu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.55 MB

Ez-Architect 5.0Novinka

Home design software for PCs with XP or Vista or Windows 7

Orientačný preklad: Domov návrhového softvéru pre PC s XP alebo Vista alebo Windows 7

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.88 MB

Mesh To Solid 1.0Novinka

Mesh To Solid - Software to convert a mesh to a solid

Orientačný preklad: Ok na pevné - softvér pre konverziu do siete pevnej

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.93 MB

Najsťahovanejšie programy