Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Screen Tracing Paper 1.0

Autor: Iconico
Stránka: www.iconico.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.60 MB
Cena: 29.50 $
Počet stiahnutí: 1407
Dátum pridania: 2006-8-17
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Screen Tracing Paper:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Screen Tracing Paper vo verzií 1.0 od autora Iconico. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Screen Tracing Paper je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Screen Tracing Paper ..

Popis od autora programu - Iconico v anglickom jazyku:

Screen Tracing Paper overlays a transparent digital sheet over your PC desktop so that you may trace diagrams and designs, giving you measurement capability in any situation. The application is perfect for engineers working with blueprints and plans who need to measure irregular distances.

Engineers and Designers can see the exact measurements of each shape that is traced so that position, area and circumference can be calculated, with pixel perfect accuracy.

You can use the Screen Tracing Paper either to measure shapes, or to count objects on your screen. If you've ever found yourself pointing to objects on your screen with your finger and trying to count them you'll know how frustrating the task can be. By using the Screen Tracing Paper's pins you can easily count lines of text, words, symbols or snowflakes in a photograph, simply by pointing and clicking. Screen Tracing Paper will automatically draw lines between the points, but you can hide the lines simply by dropping the line and fill transparency down to zero.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Obrazovky sledovanie papier prekrývací transparentné digitálne hárok nad PC desktop tak, že môžu sledovať diagramy a vzorov, vám dáva merania schopnosti v akejkoľvek situácii. Aplikácia je ideálny pre inžinierov pracuje s projekt a plány, ktorí potrebujú na meranie nepravidelné vzdialenosti.

Inžinieri a dizajnéri vidí presné merania každý tvar, ktorý sa kontroluje tak, že pozícia, plochu a obvod môže vypočítať s dokonalou presnosťou pixel.

Sledovanie papier obrazovky môžete použiť buď na meranie tvarov, alebo počítať objekty na obrazovke. Ak ste niekedy našiel sami ukázaním na objekty na obrazovke prstom a snaží sa spočítať ich budete vedieť, ako frustrujúce úloha môže byť. Pomocou obrazovky sledovanie papier kolíky môžete ľahko spočítať riadky textu, slová, symboly alebo snehové vločky rozoznateľný, jednoduchým ukazovaním a klikaním. Obrazovke sledovanie papiera bude automaticky kreslenie čiar medzi bodmi, ale môžete skryť riadky jednoducho kvapkadlová čiar a výplní transparentnosti na nulu.

Sťahujte tu: Screen Tracing Paper 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MITCalc - Timing Belts Calculation 1.16Novinka

Geometric design and strength check of timing belt transmission

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu prenosu rozvodového remeňa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.4 MB

Plot2k - AutoCAD Batch Plot utility 1.0.6Novinka

Plot2k - AutoCAD batch plot utility that opens and prints Drawings in Batch mode

Orientačný preklad: Plot2k - AutoCAD šarže sprisahania nástroj, ktorý sa otvorí a vytlačí kresby v dávkovom režime

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.95 MB

Amethyst DWG-2-DWF 2Novinka

Quickly easily batch convert AutoCAD DWG/DXF to Design Web Format (DWF)

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže konvertovať AutoCAD. DWG/DXF na Design Web formáte (DWF)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Realtime Landscaping Plus 3 Demo 3.07Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 53.24 MB

Realtime Landscaping Plus 4 Trial 4.01Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.35 MB

Realtime Landscaping Architect 2 Trial 2.04Novinka

New landscape design software

Orientačný preklad: Nové krajiny návrhového softvéru

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.35 MB

InnerSoft CAD for AutoCAD 2004 1.2bNovinka

InnerSoft CAD is a add-on for AutoCAD working with Graphical Menus

Orientačný preklad: InnerSoft CAD je add-on pre AutoCAD pracuje s grafické menu

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.43 MB

3DM Import for SolidWorks 1.0Novinka

3DM Import for SolidWorks - Rhino 3DM file import add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: 3DM Import pre SolidWorks - 3DM súbor import add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.43 MB

Realtime Landscaping Plus 5 Demo 5.04Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.34 MB

Najsťahovanejšie programy