Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Secure Clean PC 2.4

Autor: SoftFolder Inc
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.15 MB
Cena: 59 $
Počet stiahnutí: 991
Dátum pridania: 2008-04-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Mobile 2003

Krátky popis k programu Secure Clean PC:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Secure Clean PC vo verzií 2.4 od autora SoftFolder Inc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Secure Clean PC je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Secure Clean PC ..

Popis od autora programu - SoftFolder Inc v anglickom jazyku:

When you work on your computer surfing the Internet, paying your bills online, logging in with passwords, your PC records the information traces of all your actions. For example, the history of all web sites you visited, all the pictures you downloaded, all the pages and text you saw, are recorded by the system. So when you log in next time, you don't need to type the user names and passwords again. The information that you may consider as confidential is kept on your computer unprotected and may be recovered by people with some minimal computer knowledge. In general, this is done for ease of use, but the problem is you compromise with your security by using these features. Possibly, your collaborators or boss would like to access private information at your workplace, that may even affect you when you least suspect it. Somebody can use your computer to make purchases on the Internet with your credit card (remember, your credit card and all the details are stored there and you can be left to bare with unwanted consequences). To solve this problem, you need to clean up your PC to the secure state by removing evidence traces and other garbage that may be used against you. Secure Clean PC program will do this job for you automatically, and also with scheduled operations. Try our Secure Clean PC for free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pri práci na počítači surfovanie na internete, platiť svoje účty na internete, prihlásením sa hesla, váš počítač zaznamenáva údaje stopy všetky vaše akcie. Napríklad, história všetkých webových stránok, ktoré ste navštívili všetky obrázky, ktoré ste stiahli, všetky stránky a text si videl, sú zaznamenávané do systému. Takže keď sa prihlásite nabudúce, nemusíte zadávať používateľské mená a heslá znova. Informácie, ktoré môžu považovať za dôverné, je stále na váš nechránený počítač a môže byť využitý ľudia s hoci len minimálne počítačové znalosti. Všeobecne platí, že toto je robené pre jednoduché použitie, ale problém je vám ohroziť vašu bezpečnosť sa pomocou týchto funkcií. Možno by sa vaši kolegovia alebo šéf, ako je prístup k súkromným informáciám na vašom pracovisku, ktoré môžu mať vplyv aj keď ste aspoň podozrenie, že. Niekto môže používať počítač k nákupu na internete s vašou kreditnou kartou (pamätajte, že vaša kreditná karta a všetky údaje sú uložené a môžete byť ponechané na holé s nežiadúcim dôsledkom). Ak chcete tento problém vyriešiť, je potrebné vyčistiť počítača do bezpečného štátu tým, že odstráni stopy a iné dôkazy, odpadky, ktoré môžu byť použité proti vám. Bezpečná Čistý PC program bude robiť túto prácu za vás automaticky, a tiež s pravidelnou činnosťou. Vyskúšajte naše Bezpečné Čistý PC zadarmo.

Sťahujte tu: Secure Clean PC 2.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PC Activity Monitor Standard 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

SimonTools CyberGhost VPN 3.3.1.720Novinka

Your Virtual Private Network with 100% Anonymity! Anonymous. Simple. Secure!

Orientačný preklad: Virtuálne súkromné siete s 100% Anonymity! Anonymné. Jednoduché. Zabezpečenie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

EasyCCTV 2.1Novinka

"Video surveillance system "

Orientačný preklad: "Video monitorovací systém"

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.44 MB

EagleEyeOS Professional 3.1.0Novinka

Powerful and flexible security solution against data leakage.

Orientačný preklad: Roztok výkonnej a flexibilnej zabezpečenia proti úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 37 MB

Mobile Spy 2.5Novinka

Mobile Spy is cell phone spy software that captures SMS and call activity.

Orientačný preklad: Mobile Spy je softvér spy mobilný telefón, ktorý zachytáva SMS a zavolať činnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.00 MB

Computer Spy Monitor Keylogger 3.31Novinka

PC Spy Software for monitoring cheating spouse or unattended child.

Orientačný preklad: PC Spy softvér pre monitorovanie podvádza manžel alebo automatickej dieťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Computer Tracking 5.1.4.1Novinka

Keylogger tool track external user activity like opened website, typed keystroke

Orientačný preklad: Keylogger nástroj sledovať zahraničné aktivity používateľa, ako je otvorenie internetové stránky, napísaný úhoz

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.22 MB

Monitoring Software Review 2.0Novinka

Keyloggers` features and testing results - more than 80 criteria

Orientačný preklad: Keyloggers' funkcie a výsledky testovania - viac ako 80 kritériá

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.73 MB

Najsťahovanejšie programy