Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Secure Clean PC 2.4

Autor: SoftFolder Inc
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.15 MB
Cena: 59 $
Počet stiahnutí: 936
Dátum pridania: 2008-04-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Mobile 2003

Krátky popis k programu Secure Clean PC:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Secure Clean PC vo verzií 2.4 od autora SoftFolder Inc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Secure Clean PC je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Secure Clean PC ..

Popis od autora programu - SoftFolder Inc v anglickom jazyku:

When you work on your computer surfing the Internet, paying your bills online, logging in with passwords, your PC records the information traces of all your actions. For example, the history of all web sites you visited, all the pictures you downloaded, all the pages and text you saw, are recorded by the system. So when you log in next time, you don't need to type the user names and passwords again. The information that you may consider as confidential is kept on your computer unprotected and may be recovered by people with some minimal computer knowledge. In general, this is done for ease of use, but the problem is you compromise with your security by using these features. Possibly, your collaborators or boss would like to access private information at your workplace, that may even affect you when you least suspect it. Somebody can use your computer to make purchases on the Internet with your credit card (remember, your credit card and all the details are stored there and you can be left to bare with unwanted consequences). To solve this problem, you need to clean up your PC to the secure state by removing evidence traces and other garbage that may be used against you. Secure Clean PC program will do this job for you automatically, and also with scheduled operations. Try our Secure Clean PC for free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pri práci na počítači surfovanie na internete, platiť svoje účty na internete, prihlásením sa hesla, váš počítač zaznamenáva údaje stopy všetky vaše akcie. Napríklad, história všetkých webových stránok, ktoré ste navštívili všetky obrázky, ktoré ste stiahli, všetky stránky a text si videl, sú zaznamenávané do systému. Takže keď sa prihlásite nabudúce, nemusíte zadávať používateľské mená a heslá znova. Informácie, ktoré môžu považovať za dôverné, je stále na váš nechránený počítač a môže byť využitý ľudia s hoci len minimálne počítačové znalosti. Všeobecne platí, že toto je robené pre jednoduché použitie, ale problém je vám ohroziť vašu bezpečnosť sa pomocou týchto funkcií. Možno by sa vaši kolegovia alebo šéf, ako je prístup k súkromným informáciám na vašom pracovisku, ktoré môžu mať vplyv aj keď ste aspoň podozrenie, že. Niekto môže používať počítač k nákupu na internete s vašou kreditnou kartou (pamätajte, že vaša kreditná karta a všetky údaje sú uložené a môžete byť ponechané na holé s nežiadúcim dôsledkom). Ak chcete tento problém vyriešiť, je potrebné vyčistiť počítača do bezpečného štátu tým, že odstráni stopy a iné dôkazy, odpadky, ktoré môžu byť použité proti vám. Bezpečná Čistý PC program bude robiť túto prácu za vás automaticky, a tiež s pravidelnou činnosťou. Vyskúšajte naše Bezpečné Čistý PC zadarmo.

Sťahujte tu: Secure Clean PC 2.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

All-Spy Keylogger 4.7Novinka

All-Spy Keylogger it

Orientačný preklad: All-Spy Keylogger je

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Advance Keylogger Software Ex 3.0.1.5Novinka

Advance keylogger program record typed keystrokes capture application screenshot

Orientačný preklad: Vopred keylogger program napísaný záznam stlačenia klávesov zachytiť screenshot aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

PC Activity Monitor Lite 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.38 MB

Win Spy Monitoring Software Pro 9.6Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.73 MB

Net Spy Pro 5.1Novinka

Net Spy Pro is Network Monitoring Software to monitor multiple computers. Live!

Orientačný preklad: Čistá Spy Pro je softvér pre monitorovanie siete na sledovanie viac počítačov. Live!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.06 MB

Sentinel Professional 4.0Novinka

System Monitoring: Sentinel Takeover all the control of Windows based Computers

Orientačný preklad: Monitorovanie systému: Sentinel prevzatie plnej kontroly počítačov s operačným systémom Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

Omniquad Instant Remote Control 2.2.7Novinka

Instant Remote Control - easy remote control solution for Windows based networks

Orientačný preklad: Okamžité diaľkové ovládanie - jednoduchým diaľkovým ovládaním riešenie pre Windows založený sietí

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.28 MB

Najsťahovanejšie programy