Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Secure Clean PC 2.4

Autor: SoftFolder Inc
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.15 MB
Cena: 59 $
Počet stiahnutí: 1021
Dátum pridania: 2008-04-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Mobile 2003

Krátky popis k programu Secure Clean PC:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Secure Clean PC vo verzií 2.4 od autora SoftFolder Inc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Secure Clean PC je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Secure Clean PC ..

Popis od autora programu - SoftFolder Inc v anglickom jazyku:

When you work on your computer surfing the Internet, paying your bills online, logging in with passwords, your PC records the information traces of all your actions. For example, the history of all web sites you visited, all the pictures you downloaded, all the pages and text you saw, are recorded by the system. So when you log in next time, you don't need to type the user names and passwords again. The information that you may consider as confidential is kept on your computer unprotected and may be recovered by people with some minimal computer knowledge. In general, this is done for ease of use, but the problem is you compromise with your security by using these features. Possibly, your collaborators or boss would like to access private information at your workplace, that may even affect you when you least suspect it. Somebody can use your computer to make purchases on the Internet with your credit card (remember, your credit card and all the details are stored there and you can be left to bare with unwanted consequences). To solve this problem, you need to clean up your PC to the secure state by removing evidence traces and other garbage that may be used against you. Secure Clean PC program will do this job for you automatically, and also with scheduled operations. Try our Secure Clean PC for free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pri práci na počítači surfovanie na internete, platiť svoje účty na internete, prihlásením sa hesla, váš počítač zaznamenáva údaje stopy všetky vaše akcie. Napríklad, história všetkých webových stránok, ktoré ste navštívili všetky obrázky, ktoré ste stiahli, všetky stránky a text si videl, sú zaznamenávané do systému. Takže keď sa prihlásite nabudúce, nemusíte zadávať používateľské mená a heslá znova. Informácie, ktoré môžu považovať za dôverné, je stále na váš nechránený počítač a môže byť využitý ľudia s hoci len minimálne počítačové znalosti. Všeobecne platí, že toto je robené pre jednoduché použitie, ale problém je vám ohroziť vašu bezpečnosť sa pomocou týchto funkcií. Možno by sa vaši kolegovia alebo šéf, ako je prístup k súkromným informáciám na vašom pracovisku, ktoré môžu mať vplyv aj keď ste aspoň podozrenie, že. Niekto môže používať počítač k nákupu na internete s vašou kreditnou kartou (pamätajte, že vaša kreditná karta a všetky údaje sú uložené a môžete byť ponechané na holé s nežiadúcim dôsledkom). Ak chcete tento problém vyriešiť, je potrebné vyčistiť počítača do bezpečného štátu tým, že odstráni stopy a iné dôkazy, odpadky, ktoré môžu byť použité proti vám. Bezpečná Čistý PC program bude robiť túto prácu za vás automaticky, a tiež s pravidelnou činnosťou. Vyskúšajte naše Bezpečné Čistý PC zadarmo.

Sťahujte tu: Secure Clean PC 2.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

All-Spy Keylogger 4.7Novinka

All-Spy Keylogger it

Orientačný preklad: All-Spy Keylogger je

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

SpyPal Yahoo! Messenger Spy 2012 9.15Novinka

Spypal, secretly record all Yahoo! Messenger chats.

Orientačný preklad: Spypal, tajne záznam všetkých Yahoo! Messenger chaty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Computer Tracking 5.1.4.1Novinka

Keylogger tool track external user activity like opened website, typed keystroke

Orientačný preklad: Keylogger nástroj sledovať zahraničné aktivity používateľa, ako je otvorenie internetové stránky, napísaný úhoz

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.22 MB

Keylogger Remote 5.1.4.1Novinka

Advanced keylogger software captures screenshots of all accessed application

Orientačný preklad: Pokročilý softvér keylogger zachytiť screenshoty zo všetkých prístupné aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.41 MB

Facebook Spy Monitor 2011 2.8Novinka

Facebook profile monitoring and parental control software.

Orientačný preklad: Monitorovací a špionážny nástroj, ktorý zaznamenáva činnosť užívateľa počítača na Facebooku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.4 MB

Free Keylogger 5.0.1.5Novinka

PC surveillance program covertly record all typed keystrokes on desktop computer

Orientačný preklad: PC program dohľadu skryto zaznamenávať všetky stlačenia klávesov zadali na stolnom počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.98 MB

Najsťahovanejšie programy