Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Shangri-La Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.61 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 772
Dátum pridania: 2009-12-28
Aktualizácia: 2012-01-11

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Shangri-La Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Shangri-La Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Shangri-La Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Shangri-La Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

It looks like rains are falling down from the sky and from the highest trees pouring grasses and bushes. But these rains are falling by one stripe and it not understandable exactly, whether you can see a rain or a marvelous waterfall. It looks like God is laughing at people, creating such places. In the foreground you can see not a deep as well as not very wide mountain stream running above a great amount of small jackstones and rare large cobblestones. It is seen that this stream has been running here for a long time as all the stones are rounded. Behind this small river is situated that marvelous waterfall mentioned above. Water is falling from the trees, making the whole scenery especially attractive. Because of such a great amount of water leaves of the trees get such a saturated amber colour. You may easily download such clock free online to enjoy such marvelous natural beauty and richness of nature. To download free clock online is rather easy and free of charge. You are just to find this beautiful picture and press a download button and you have it.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vyzerá to, že sú dažďoch padali z neba a z najvyššej stromov odlievanie trávy a kry. Ale tieto dažďoch klesá jeden prúžok a to nie pochopiteľné presne, či môžete vidieť daždi alebo úchvatné vodopád. Vyzerá to, že Boh je smejete ľudí, vytváranie takýchto miest. V popredí vidíte nie hlboké, ako aj veľmi širokú horských prúd beží vyššie veľké množstvo malých jackstones a zriedkavé veľké dlažba. Je vidieť, že tu bol spustený tento prúd dlhú dobu ako všetky kamene sú zaoblené. Za tento malá rieka je nachádza že úchvatné vodopád uvedené vyššie. Voda je od pádu stromov, najmä zatraktívnenie celý scenérie. Z dôvodu takéto veľké množstvo vody lístie stromov, získať takéto nasýtených oranžovej farby. Tieto hodiny zdarma je môže stiahnuť ľahko online využívať takéto úchvatné prírodné krásy a bohatstvo prírody. Stiahnuť zadarmo hodiny online je pomerne ľahko a bezplatne. Ste len nájsť tento krásny obraz a stlačte tlačidlo prevziať a máte ju.

Sťahujte tu: Shangri-La Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Autumn Fall Sreensaver 1.1Novinka

Golden Autumn is always beautiful. This is one of the most beautiful times of...

Orientačný preklad: Golden jeseň je vždy krásna. To je jeden z najkrajších časy...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.36 MB

Las Vegas Horseback Tours 7.11Novinka

Las Vegas Horseback Tours Screensaver. This is for your internet explorer.

Orientačný preklad: Las Vegas koňoch zájazdy šetrič obrazovky. To je pre program internet explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.91 MB

Dinosaur Park Widescreen Screensaver 1.0Novinka

Dinosaur Park Widescreen Screensaver contains 21 images.

Orientačný preklad: Dinosaur Park Širokouhlé obrazovky obsahuje 21 snímok.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 12.21 MB

Lighthouse Clock ScreenSaver 2.3Novinka

Check the current time and always follow your dreams!

Orientačný preklad: Pozrite aktuálny čas a vždy riadiť svoje sny!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.99 MB

Village Christmas Screensaver 1Novinka

Village Christmas Screensaver. Free activation.

Orientačný preklad: Vianočná dedinka ako šetrič obrazovky. Bezplatná aktivácia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.93 MB

Auto Click Flight Screensaver 1.0Novinka

Auto Click Flight Screensaver

Orientačný preklad: Auto Kliknite letu Screensaver

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.25 MB

Bubble Clock ScreenSaver 2.3Novinka

Time comes in drops that produce life ripples like they do in Bubble Clock

Orientačný preklad: Príde čas v kvapky, ktoré spôsobujú ripples život ako to robia v bubline hodiny

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.00 MB

Autumn Life ScreenSaver 2.1Novinka

The screensaver is fully configurable. You can play with many of its parameters

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky je plne konfigurovateľný. Môžete hrať s mnohými svojimi parametrami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.97 MB

Bald Eagle Screensaver 1.0Novinka

Protect your monitor with amazing Bald Eagle Images.

Orientačný preklad: Chrániť váš monitor s úžasné bielohlavý obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.38 MB

Najsťahovanejšie programy