Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Shangri-La Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.61 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 736
Dátum pridania: 2009-12-28
Aktualizácia: 2012-01-11

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Shangri-La Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Shangri-La Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Shangri-La Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Shangri-La Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

It looks like rains are falling down from the sky and from the highest trees pouring grasses and bushes. But these rains are falling by one stripe and it not understandable exactly, whether you can see a rain or a marvelous waterfall. It looks like God is laughing at people, creating such places. In the foreground you can see not a deep as well as not very wide mountain stream running above a great amount of small jackstones and rare large cobblestones. It is seen that this stream has been running here for a long time as all the stones are rounded. Behind this small river is situated that marvelous waterfall mentioned above. Water is falling from the trees, making the whole scenery especially attractive. Because of such a great amount of water leaves of the trees get such a saturated amber colour. You may easily download such clock free online to enjoy such marvelous natural beauty and richness of nature. To download free clock online is rather easy and free of charge. You are just to find this beautiful picture and press a download button and you have it.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vyzerá to, že sú dažďoch padali z neba a z najvyššej stromov odlievanie trávy a kry. Ale tieto dažďoch klesá jeden prúžok a to nie pochopiteľné presne, či môžete vidieť daždi alebo úchvatné vodopád. Vyzerá to, že Boh je smejete ľudí, vytváranie takýchto miest. V popredí vidíte nie hlboké, ako aj veľmi širokú horských prúd beží vyššie veľké množstvo malých jackstones a zriedkavé veľké dlažba. Je vidieť, že tu bol spustený tento prúd dlhú dobu ako všetky kamene sú zaoblené. Za tento malá rieka je nachádza že úchvatné vodopád uvedené vyššie. Voda je od pádu stromov, najmä zatraktívnenie celý scenérie. Z dôvodu takéto veľké množstvo vody lístie stromov, získať takéto nasýtených oranžovej farby. Tieto hodiny zdarma je môže stiahnuť ľahko online využívať takéto úchvatné prírodné krásy a bohatstvo prírody. Stiahnuť zadarmo hodiny online je pomerne ľahko a bezplatne. Ste len nájsť tento krásny obraz a stlačte tlačidlo prevziať a máte ju.

Sťahujte tu: Shangri-La Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

My Desktop is Living 1.0Novinka

What can happen, when a video edit application has been left to its own resource

Orientačný preklad: Čo sa môže stať, keď video editáciu žiadosti bolo ponechané na vlastné zdroje

Licencia: Shareware | Veľkosť: 48.44 MB

Aquarium Real Life 6 1.0Novinka

Viewing this screensaver you come close to the fish, because it are portraits

Orientačný preklad: Informácie o tomto šetrič obrazovky vám priblíži k rybám, pretože to sú portréty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 61.14 MB

Grand Clouds Screensaver 1.0Novinka

A free screensaver showing several beautiful animated cloud pictures.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s množstvom animovaných snímok oblačnosti a oblohy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.41 MB

Frosty Stream Screensaver 1.0Novinka

Frosty river does not freeze in winter. It flows and is not in a hurry.

Orientačný preklad: Mrazivý rieka nezamrzne v zime. To tečie a nie v zhone.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.26 MB

nfsUnderwater6 1.1Novinka

Ocean life free screensaver by http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: Oceánu life zdarma šetrič http://www.newfreescreensavers.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.40 MB

Waterfalls Power Screensaver 1.2Novinka

Beautiful and powerful waterfalls, 30 images.

Orientačný preklad: Krásne a silné vodopády, 30 snímok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.15 MB

obx rentals 1.0Novinka

This screensaver is about Outer Banks.

Orientačný preklad: Tento šetrič obrazovky je o vonkajšom bánk.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.68 MB

Moon Cat Screensaver 1.1Novinka

A nice screensaver to your desktop with a cat, the full moon and a sea landscape

Orientačný preklad: Pekný šetrič obrazovky do vášho počítača s mačkou, splnu a more krajina

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.18 MB

NFS AutumnWaterfall 1.1Novinka

Autumn waterfall free screensaver on http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: Jesenná vodopád Screensaver na http://www.newfreescreensavers.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.53 MB

Najsťahovanejšie programy