Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Shangri-La Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.61 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 798
Dátum pridania: 2009-12-28
Aktualizácia: 2012-01-11

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Shangri-La Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Shangri-La Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Shangri-La Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Shangri-La Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

It looks like rains are falling down from the sky and from the highest trees pouring grasses and bushes. But these rains are falling by one stripe and it not understandable exactly, whether you can see a rain or a marvelous waterfall. It looks like God is laughing at people, creating such places. In the foreground you can see not a deep as well as not very wide mountain stream running above a great amount of small jackstones and rare large cobblestones. It is seen that this stream has been running here for a long time as all the stones are rounded. Behind this small river is situated that marvelous waterfall mentioned above. Water is falling from the trees, making the whole scenery especially attractive. Because of such a great amount of water leaves of the trees get such a saturated amber colour. You may easily download such clock free online to enjoy such marvelous natural beauty and richness of nature. To download free clock online is rather easy and free of charge. You are just to find this beautiful picture and press a download button and you have it.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vyzerá to, že sú dažďoch padali z neba a z najvyššej stromov odlievanie trávy a kry. Ale tieto dažďoch klesá jeden prúžok a to nie pochopiteľné presne, či môžete vidieť daždi alebo úchvatné vodopád. Vyzerá to, že Boh je smejete ľudí, vytváranie takýchto miest. V popredí vidíte nie hlboké, ako aj veľmi širokú horských prúd beží vyššie veľké množstvo malých jackstones a zriedkavé veľké dlažba. Je vidieť, že tu bol spustený tento prúd dlhú dobu ako všetky kamene sú zaoblené. Za tento malá rieka je nachádza že úchvatné vodopád uvedené vyššie. Voda je od pádu stromov, najmä zatraktívnenie celý scenérie. Z dôvodu takéto veľké množstvo vody lístie stromov, získať takéto nasýtených oranžovej farby. Tieto hodiny zdarma je môže stiahnuť ľahko online využívať takéto úchvatné prírodné krásy a bohatstvo prírody. Stiahnuť zadarmo hodiny online je pomerne ľahko a bezplatne. Ste len nájsť tento krásny obraz a stlačte tlačidlo prevziať a máte ju.

Sťahujte tu: Shangri-La Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Alaskan Sketches Free Screensaver 1.0.1Novinka

Alaskan sketches will please your eyes and imagination.

Orientačný preklad: Aljašský skice poteší vaše oči a fantázie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.28 MB

Shadow Clock ScreenSaver 2.0Novinka

Original clock with shadows as hands!

Orientačný preklad: Pôvodné hodiny s tieňmi ako ruky!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.85 MB

Municipal Marina Screensaver 1.0Novinka

City marina is very beautiful. There is a huge number of boats.

Orientačný preklad: Mesto Marina je veľmi krásna. Tam je obrovské množstvo lodí.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.19 MB

Your Flowers Screensaver: 911 Sales -Novinka

Your Flowers: This is a free screensaver and it is a collection of my garden

Orientačný preklad: Vaše kvety: Je to zdarma šetrič obrazovky a je kolekcia mojej záhrade

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.93 MB

Camping Tents Screensaver 1.0Novinka

A screensaver of tents in wilderness settings. Imagine your next camping trip.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky stanov v púšti nastavenia. Predstavte si, že ďalší výlet.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.41 MB

Spring Flowers Screensaver 1.0Novinka

Spring flowers screensaver brings you top quality pictures.

Orientačný preklad: Jar kvety šetrič obrazovky vám prináša najvyššie kvalita obrázkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 12.11 MB

Underwater World Screensaver 1.0Novinka

Take a journey along the ocean floor!

Orientačný preklad: Vydajte sa na cestu pozdĺž oceánu!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.42 MB

Serenity Forest Screensaver 1.2Novinka

Serenity Forest Screensaver is a spring forest screensaver.

Orientačný preklad: Kľud lesa Screensaver je šetrič obrazovky na jar les.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.06 MB

NFS ForestRiverHD 1.1Novinka

A new free screensaver of nature on http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: Nový Screensaver prírody na http://www.newfreescreensavers.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 10.32 MB

Najsťahovanejšie programy