Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Shark Water World 3D Screensaver 1.6.0

Autor: FancyBytes Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.77 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1532
Dátum pridania: 2009-08-10
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Shark Water World 3D Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Shark Water World 3D Screensaver vo verzií 1.6.0 od autora FancyBytes Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Shark Water World 3D Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Shark Water World 3D Screensaver ..

Popis od autora programu - FancyBytes Software v anglickom jazyku:

The Shark Water World 3D Screensaver is not like common aquarium screensavers with their soothing presence. This screensaver takes you on a little underwater adventure when your PC is resting. A sunken pirate ship and fearsome sharks guarding ancient treasures create the unique atmosphere of this screensaver. It turns your desktop into a secret deepwater place where you can swim with aquatic inhabitants and explore the bottom of the underwater kingdom in search of its riches. But be very careful! White sharks are on the alert for you! Would you like to throw down a challenge to the most dangerous creatures in the ocean? Then this screensaver for you!
Launched instantly. No need to wait while it is being loaded. Includes dual monitor support. If there are two monitors installed on your computer, the screensaver will show a continuous panoramic image with sharks swimming from one screen to another!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

3D Screensaver Shark Vodný svet nie je ako spoločné akvárium šetriče s ich ukľudňujúce prítomnosť. Tento šetrič obrazovky prejdete na trochu podvodná dobrodružstvo čase odpočinku vášho PC. Vpadli pirátskej lodi a strašný žralokov stráženie starovekej poklady vytvoriť jedinečnú atmosféru tento šetrič obrazovky. To ploche premení tajné hlbokomorské miesto, kde môžete plávať s vodné obyvateľov a preskúmať spodnej časti podvodná kráľovstvo in search of jej bohatstva. Ale buďte veľmi opatrní! Biela žraloky sú na upozornenie pre vás! Chceli by ste Hoď výzvu na najnebezpečnejšie tvorov v oceáne? Potom tento šetrič obrazovky pre vás!


Začala okamžite. Nie je potrebné čakať, kým je naložením. Zahŕňa podporu dvoch monitorov. Ak existujú dva monitory nainštalovaný na vašom počítači, šetrič obrazovky zobrazí nepretržité panoramatické obraz s žraloky plávanie z jednej obrazovky na druhú!

Sťahujte tu: Shark Water World 3D Screensaver 1.6.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Flowers Garden1 Screensaver: 911 Sales -Novinka

Flowers Garden1 is a free and it is a collection of my garden flowers. These

Orientačný preklad: Kvety Garden1 je zadarmo a je zber moje záhrady kvetín. Tieto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.81 MB

Beach 2 1.0Novinka

Free high resolution Wellfleet, Massachusetts beach screensaver.

Orientačný preklad: Voľný vysokým rozlíšením Wellfleet, Massachusetts pláži šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.16 MB

Free Aquatic Screensaver 1.0Novinka

Watch the aquarium named ocean!

Orientačný preklad: Sledujte akvárium s názvom oceán!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.77 MB

Arid Ocean 1.2Novinka

Arid Ocean is a realistic looking marine life simulation.

Orientačný preklad: Vyprahnutej oceán je realistický hľadá námorná simulácia života.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 28.96 MB

A Bassett Hounds Life Screensaver 1.0Novinka

Great Basset Hound Screensaver for the Basset Hound lover.

Orientačný preklad: Veľká Baset šetrič obrazovky pre Baset milenca.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.50 MB

Free Dolphin Screensaver 1.0Novinka

Free screensaver featuring outstanding images of beautiful dolphins in the wild.

Orientačný preklad: Zdarma šetrič obrazovky featuring vynikajúce obrázky krásnych delfínov vo voľnej prírode.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.4 MB

Free Living Forest Waterfall 1.0Novinka

Relax in front of your computer and watch this amazing waterfall inside a forest

Orientačný preklad: Relax v prednej časti počítača a sledujte tento úžasný vodopád vnútri doménovom lese

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.7 MB

Amazing Animals Screen Saver 1.1Novinka

Protect your monitor with amazing images of Animals from around the world.

Orientačný preklad: Chráňte svoj monitor s úžasnými obrazmi zvierat z celého sveta.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Rain Drops ScreenSaver 2.0Novinka

Beaming rain drops on green leaves and flowers are waiting to enchant you!

Orientačný preklad: Beaming daždi kvapky na zelené listy a kvety čakajú na vás enchant!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.76 MB

Najsťahovanejšie programy