Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Silly Invasion 1.0

Autor: Justgames.ch
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.51 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 530
Dátum pridania: 2006-12-09
Aktualizácia: 2011-09-30

Kategória programu:

Hry a zábava > Arkádove

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Silly Invasion:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Silly Invasion vo verzií 1.0 od autora Justgames.ch. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Silly Invasion je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Silly Invasion ..

Popis od autora programu - Justgames.ch v anglickom jazyku:

Silly Invasion is an improvised version of space invaders, with boss scenarios and great cartoon.Right in the middle between complicated arcade shooting games and the good old-fashioned space invaders, you will find Silly Invasion, a monster shooting game with delightful graphics. The horizontal crab-like movements of the monsters reminds you of space invaders, but this game is more than just plain shooting at a formation. You have to be careful of the kamikaze monster that dives down the screen at certain intervals. After clearing two formation stages, you will encounter the dreaded and fearsome boss. Very good movement and shooting are required to defeat the big guy.Interesting enough, the boss’ eyes will close one at a time as you weaken it with rapid shooting. In this game, the scoring is not as challenging as the completion of stages. There are new monsters waiting for you each time you advance to a new level and somehow, they always look too adorable to be lined up for the shooting range like that. Silly Invasion is an endearing game that brings a new dimension to the monster shooting genre. Prepare yourself for a fiery shooting game with a sense of humor.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hlúpe invázie je improvizované verzia space invaders, šéf scenáre a veľký karikatúra. Priamo v strede medzi zložité arkádová Streľba hry a dobré staromódny space invaders, nájdete hlúpe invázie, monštrum strieľačka s nádherné grafiky. Horizontálne pohyby krabím-ako monštrá upozoròuje space invaders, ale táto hra je viac než len obyčajný, Streľba na formácie. Musíte byť opatrní, kamikadze monštrum, že ponory nadol na obrazovke v určitých intervaloch. Po zúčtovaní dvoch fázach tvorby, stretnete obávaný a hrôzostrašný boss. Veľmi dobrý pohyb a streľba sú povinní poraziť veľký chlap. Natoľko zaujímavý, oči boss' zavrie naraz vám oslabujú s Rýchle fotografovanie. V tejto hre, bodovanie nie je tak náročný, ako dokončenie etapy. Existujú nové monštrá, na vás čaká zakaždým, keď vám vopred na novú úroveň a nejako, vždy vyzerajú príliš rozkošný zoradili na strelnici takhle. Hlúpe invázie je roztomilý hra, ktorá prináša novú dimenziu do monster Streľba Žáner. Pripravte sa na ohnivý strieľačka so zmyslom pre humor.

Sťahujte tu: Silly Invasion 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Five Finger Discount 1Novinka

Don't get caught!

Orientačný preklad: Nenechaj sa chytiť!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.57 MB

WoodPong 1.0cNovinka

Pong game with a new look - wood theme. Old look is also included.

Orientačný preklad: Pong hra s novým pohľadom - drevo téma. Starý vzhľad je tiež v cene.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.65 MB

Hyper Sphere 1.0Novinka

Regain control of your space station!

Orientačný preklad: Znovu získať kontrolu nad vašou vesmírnej stanice!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Sky Glide 1Novinka

Glide through the sky!

Orientačný preklad: Kĺzavosť cez neba!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.75 MB

Assault 3 1Novinka

Third in the movie series.

Orientačný preklad: Tretia vo filme série.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.58 MB

Old Mario 1Novinka

Older version of Mario game.

Orientačný preklad: Staršia verzia Mario hry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.26 MB

Megaman X Next 1Novinka

Yet another fun Megaman game!

Orientačný preklad: Napriek ďalším zábavou Megaman hra!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.81 MB

Megaman Vs Metroid 1Novinka

A free Megaman Vs Metroid arcade game!

Orientačný preklad: Megaman Vs Metroid pasáž hry zadarmo!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.93 MB

Drunk Driver Championship 1Novinka

Try to keep your car from crashing!

Orientačný preklad: Skúste sa držať vaše auto od shazovat!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.15 MB

Najsťahovanejšie programy