Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Silly Invasion 1.0

Autor: Justgames.ch
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.51 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 539
Dátum pridania: 2006-12-09
Aktualizácia: 2011-09-30

Kategória programu:

Hry a zábava > Arkádove

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Silly Invasion:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Silly Invasion vo verzií 1.0 od autora Justgames.ch. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Silly Invasion je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Silly Invasion ..

Popis od autora programu - Justgames.ch v anglickom jazyku:

Silly Invasion is an improvised version of space invaders, with boss scenarios and great cartoon.Right in the middle between complicated arcade shooting games and the good old-fashioned space invaders, you will find Silly Invasion, a monster shooting game with delightful graphics. The horizontal crab-like movements of the monsters reminds you of space invaders, but this game is more than just plain shooting at a formation. You have to be careful of the kamikaze monster that dives down the screen at certain intervals. After clearing two formation stages, you will encounter the dreaded and fearsome boss. Very good movement and shooting are required to defeat the big guy.Interesting enough, the boss’ eyes will close one at a time as you weaken it with rapid shooting. In this game, the scoring is not as challenging as the completion of stages. There are new monsters waiting for you each time you advance to a new level and somehow, they always look too adorable to be lined up for the shooting range like that. Silly Invasion is an endearing game that brings a new dimension to the monster shooting genre. Prepare yourself for a fiery shooting game with a sense of humor.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hlúpe invázie je improvizované verzia space invaders, šéf scenáre a veľký karikatúra. Priamo v strede medzi zložité arkádová Streľba hry a dobré staromódny space invaders, nájdete hlúpe invázie, monštrum strieľačka s nádherné grafiky. Horizontálne pohyby krabím-ako monštrá upozoròuje space invaders, ale táto hra je viac než len obyčajný, Streľba na formácie. Musíte byť opatrní, kamikadze monštrum, že ponory nadol na obrazovke v určitých intervaloch. Po zúčtovaní dvoch fázach tvorby, stretnete obávaný a hrôzostrašný boss. Veľmi dobrý pohyb a streľba sú povinní poraziť veľký chlap. Natoľko zaujímavý, oči boss' zavrie naraz vám oslabujú s Rýchle fotografovanie. V tejto hre, bodovanie nie je tak náročný, ako dokončenie etapy. Existujú nové monštrá, na vás čaká zakaždým, keď vám vopred na novú úroveň a nejako, vždy vyzerajú príliš rozkošný zoradili na strelnici takhle. Hlúpe invázie je roztomilý hra, ktorá prináša novú dimenziu do monster Streľba Žáner. Pripravte sa na ohnivý strieľačka so zmyslom pre humor.

Sťahujte tu: Silly Invasion 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TetBlocks for PALM 1.1Novinka

Based on old classic game.

Orientačný preklad: Na základe starej klasickej hry.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.06 MB

Air Defense 2 1Novinka

Shoot the planes down!

Orientačný preklad: Zostreliť rovín!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.13 MB

Halloween Night: Pumpkin Match 1.0Novinka

New game From EleFun Games. This legend appeared long ago.

Orientačný preklad: Nová hra od EleFun hry. Táto legenda sa objavila už dávno.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.41 MB

Village Race 1.0Novinka

Start up your buggy and go!

Orientačný preklad: Štart vášho nespoľahlivé a ísť!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.7 MB

AquaField 1Novinka

Swim around as a fishy, yippee!

Orientačný preklad: Plávať okolo ako rybka, yippee!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.74 MB

Super Columns 1.20Novinka

Super Columns, the powerful and addictive desktop column game for Windows.

Orientačný preklad: Stĺpce super, silný a návyková desktop stĺpci hra pre Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.36 MB

Island Wars 1.20Novinka

Fight for supreme control of your palm trees! Fast-paced action for 1-2 players.

Orientačný preklad: Boj za najvyššie kontrolné vaše palmy! Fast-tempe akcie pre 1-2 hráčov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.38 MB

Training Day 1.0Novinka

Fun and short, yet addictive game

Orientačný preklad: Zábava a krátkodobom ešte návykové hry

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.41 MB

Wildball for Windows 21Novinka

WildBall is clone of classic Arcade game Jezzball.

Orientačný preklad: WildBall je klon klasickej hry Jezzball Arcade.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.28 MB

Najsťahovanejšie programy