Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Sloud UB Composer 1.0

Autor: Sloud Inc.
Stránka: www.sloud.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.93 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 771
Dátum pridania: 2006-11-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Sloud UB Composer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Sloud UB Composer vo verzií 1.0 od autora Sloud Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Sloud UB Composer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Sloud UB Composer ..

Popis od autora programu - Sloud Inc. v anglickom jazyku:

UB Composer converts voice to MIDI and wav to MIDI in real time with the best resolution. It recognises the tune you sing into a microphone and transforms it into MIDI score. The score can be edited in a built-in editor.

Sloud UB Composer is a veritable musical instrument containing a great selection of musical timbres. For instance, when singing a tune into a microphone you can simultaneously hear it blown by the trumpet or the sax, performed by the electric guitar or even beaten by drums! Sloud UB Composer "feels", recognizes and then plays back all the nuances of voice motion, all the mistakes and false notes. User can also edit notes of recognized MIDI melody.

Specifications:

Range of recognizable voice frequencies: from 100 to 1500 Hz.
Range of recognizable notes: from A2 to F#6.
Conversion delay (in real-time): not more than 30 milliseconds.
Opening files: PCM(WAV).
WAVE file sampling rate: from 8000 to 192000 Hz.
WAVE file resolution: 8, 16 or 32 bits per sample.
Saving files with
Original voice: WAV.
Converted voice: MIDI 1.
Recognized melody: MIDI 1.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

UB Composer prevádza hlas do MIDI a WAV na MIDI v reálnom čase s najlepším rozlíšením. Uznáva naladiť si spievať do mikrofónu a transformuje ich do MIDI skóre. Skóre možno editovať v vstavaný editor. SlúÏi UB Composer je ozajstný hudobný nástroj obsahujúci veľký výber hudobných zafarbenie. Napríklad, keď spieva melódiu do mikrofónu, môžete súčasne počuť fúkané do trumpetu alebo saxofón, hral na elektrickú gitaru, alebo dokonca zbit bubny! SlúÏi UB Composer "cíti", uznáva a potom sa prehrá všetky nuansy hlasu pohybu, všetky chyby a falošných poznámok. Užívateľ môže tiež upravovať poznámky uznávané melódie MIDI. Špecifikácia: Rozsah rozoznateľný hlas frekvencie: 100 do 1500 Hz. Rozsah rozpoznateľné poznámky: od A2 až F # 6. Konverzia oneskorenia (v real-time): nie viac ako 30 milisekúnd. Otváranie súborov: PCM (WAV). WAVE súbor vzorkovacia frekvencia: 8000 - 192000 Hz. WAVE súbor rozlíšenie: 8, 16 alebo 32 bitov na vzorku. Ukladanie súborov s hlasovým Original: WAV. Prevedený hlas: MIDI 1. Uznávané melódie: MIDI 1.

Sťahujte tu: Sloud UB Composer 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Zetaclear, Clear Nails 1.0Novinka

This is an squeeze page Software. Create high converting squeeze pages.

Orientačný preklad: To je squeeze stránky softvéru. Vytvorenie vysokej konvertujícího vymackat stránok.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Magic Music Workshop 8.0.2.5Novinka

Audio record, convert, edit, burn, grab are all supported in it.

Orientačný preklad: Audio záznam, konvertovať, upravovať, vypaľovať, uchopiť sú podporované v tom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.83 MB

1st AutoRun Express 3.11Novinka

Make autorun CD in a few clicks, no design or programming required

Orientačný preklad: Make autorun CD pomocou niekoľkých kliknutí, bez dizajnu alebo programovania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

Music DVD Creator 1.0Novinka

Music DVD Creator is an innovative utility for you to personalize your own music

Orientačný preklad: Hudba DVD Creator je inovačný utilita pre vás prispôsobiť svoj vlastný hudbu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.15 MB

Pop MP3 Joiner 2.0Novinka

Fast tool for joining mp3 files

Orientačný preklad: Rýchle nástroj pre vstup do mp3 súborov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.87 MB

AVI GIF Converter 1.08Novinka

AVI GIF Converter converts not only AVI to GIF but also GIF to AVI.

Orientačný preklad: AVI GIF prevodník konvertuje nielen AVI na GIF, ale aj GIF do AVI.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

iPhone Ringtone Maker pro 9.2.1Novinka

Make iPhone ringtone from multiform videos/audios and transfer it to iPhone.

Orientačný preklad: Make iPhone zvonenie z mnohotvárne video / audio a prenášať ich do iPhone.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.79 MB

Easy MP3 Cutter 2.9Novinka

Easy MP3 Cutter - the best tool for lossless and fast MP3 and WAV audio cutting!

Orientačný preklad: Jednoduché MP3 Cutter - najlepší nástroj pre bezstratový a rýchly MP3 a WAV audio rezanie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

ImTOO DivX to DVD Converter 6.2.1.0321Novinka

Expert DivX to DVD burner to burn DivX/XviD to DVD movie, DVD folder, ISO file.

Orientačný preklad: Expert DivX na DVD napaľovačka napáliť DivX / XviD na DVD film, DVD zložku ISO súboru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.96 MB

Najsťahovanejšie programy