Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Smart Extranet 2.63

Autor: Smart Extranet
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.01 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1289
Dátum pridania: 2008-06-18
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Riadenie projektov

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Unix, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, MS-DOS, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other, Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2, Palm OS 4.0, Palm OS 5.0, Palm OS 6.0, Windows CE, Pocket PC, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, RIM, Symbian, Handheld/Mobile Other, OpenVMS, Netware, BEOS, Java

Krátky popis k programu Smart Extranet:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Extranet vo verzií 2.63 od autora Smart Extranet. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Extranet je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Extranet ..

Popis od autora programu - Smart Extranet v anglickom jazyku:

Smart Exranet is going to facilitate your life! It allows you to share documents with your stakeholders, in a secure extranet work zone, 24/7, all over the world. All types of files, and sizes are accepted. You can customize each work zone depending on the users. It facilitates team work, as you can work from everywhere in the world, with all the important documents in hand by simply having your computer with you. It is ideal for a project management ongoing, for architects, designers, communication agencies, lawyers, consultants, accountants, all small and medium company in general!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Inteligentné Exranet sa chystá uľahčila váš život! To umožňuje zdieľať dokumenty s vašej zainteresované strany, v zóne bezpečné extranetové práce, 24/7, celého sveta. Všetky typy súborov a veľkosti sú akceptované. Môžete prispôsobiť každej zóne práce v závislosti od užívateľov. Uľahčuje tímovej práce, ako môžete pracovať z všade na svete, s všetkých dôležitých dokumentov v ruke jednoducho majú počítač s vami. Je to ideálny pre riadenie projektov prebiehajúcich pre architektov, dizajnérov, komunikačných agentúr, právnikov, konzultantov, účtovníkov, všetky malé a stredné spoločnosti vo všeobecnosti!

Sťahujte tu: Smart Extranet 2.63

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TimeTrack 0.4.1Novinka

Automatically keep track of your computer activties and usage time.

Orientačný preklad: Automaticky sleduje váše aktivity na počítači a vaše využitie času.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Vertabase Timer 3.3Novinka

Fun & Easy-to-use Time Tracking stopwatch & record keeper:clients, project,tasks

Orientačný preklad: Fun & Easy-to-použitie Time Tracking stopky a záznam chovateľ: klienti, projekt, úlohy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.34 MB

Smart Extranet 2.63Novinka

Smart extranet-sharing documents with your clients in secure extranet work zones

Orientačný preklad: Inteligentných extranetové zdieľanie dokumentov s klientmi v bezpečné extranetové pracovných zón

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

bluevizia Marketing Manager 2.15Novinka

Effective software for the successful planning of a marketing strategy.

Orientačný preklad: Efektívne softvér pre úspešné plánovanie marketingovej stratégie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 35.29 MB

TimePanic for Windows and Pocket PC 2.8Novinka

Mobile time tracking software for the self-employed and for small businesses

Orientačný preklad: Mobilné čas sledovací softvér pre samostatne zárobkovo činné osoby a pre malé a stredné podniky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.19 MB

HD Projette 3.0.0.1Novinka

Viewer for Microsoft Project files. The cheapest solution to view an MPP file.

Orientačný preklad: Prehliadač pre súborov Microsoft Project. Najlacnejšie riešenie pre zobrazenie súboru MPP.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

Create Floor Schedules for Your Agents 3.92Novinka

Automatically Schedule Real Estate Agents to Monthly Floor Schedules with Excel.

Orientačný preklad: Program automaticky Realitní makléri Mesačná Podlaha listinách s aplikáciou Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

LeadingProject 1.3.6Novinka

Quickly start multiple projects, share resources, track and report work progress

Orientačný preklad: Rýchlo začať viac projektov, zdieľať zdroje, sledovať a podávať správy o pokroku práce

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.84 MB

Time Sled 2.2.3Novinka

This product is a time tracking utility.

Orientačný preklad: Tento produkt je sledovanie času utility.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.83 MB

Najsťahovanejšie programy