Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Smart Extranet 2.63

Autor: Smart Extranet
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.01 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1327
Dátum pridania: 2008-06-18
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Riadenie projektov

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Unix, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, MS-DOS, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other, Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2, Palm OS 4.0, Palm OS 5.0, Palm OS 6.0, Windows CE, Pocket PC, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, RIM, Symbian, Handheld/Mobile Other, OpenVMS, Netware, BEOS, Java

Krátky popis k programu Smart Extranet:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Extranet vo verzií 2.63 od autora Smart Extranet. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Extranet je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Extranet ..

Popis od autora programu - Smart Extranet v anglickom jazyku:

Smart Exranet is going to facilitate your life! It allows you to share documents with your stakeholders, in a secure extranet work zone, 24/7, all over the world. All types of files, and sizes are accepted. You can customize each work zone depending on the users. It facilitates team work, as you can work from everywhere in the world, with all the important documents in hand by simply having your computer with you. It is ideal for a project management ongoing, for architects, designers, communication agencies, lawyers, consultants, accountants, all small and medium company in general!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Inteligentné Exranet sa chystá uľahčila váš život! To umožňuje zdieľať dokumenty s vašej zainteresované strany, v zóne bezpečné extranetové práce, 24/7, celého sveta. Všetky typy súborov a veľkosti sú akceptované. Môžete prispôsobiť každej zóne práce v závislosti od užívateľov. Uľahčuje tímovej práce, ako môžete pracovať z všade na svete, s všetkých dôležitých dokumentov v ruke jednoducho majú počítač s vami. Je to ideálny pre riadenie projektov prebiehajúcich pre architektov, dizajnérov, komunikačných agentúr, právnikov, konzultantov, účtovníkov, všetky malé a stredné spoločnosti vo všeobecnosti!

Sťahujte tu: Smart Extranet 2.63

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Advanced Time Reports Pocket 8.0.32Novinka

Time Tracking & Project Management Solution to help you increase billable hours

Orientačný preklad: Time Tracking & Projekt Management Solution, ktoré vám pomôžu zvýšiť vyúčtovateľných hodín

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.72 MB

8 Hour Shift Schedules for 6 Days a Week 2Novinka

Templates for 8 hour shifts covering 1, 2 & 3 shifts a day for 6 days a week.

Orientačný preklad: Šablóny pre 8 hodinových smenách vzťahujúca 1, 2 a 3 smeny denne počas 6 dní v týždni.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.31 MB

LeadingProject 1.3.6Novinka

Quickly start multiple projects, share resources, track and report work progress

Orientačný preklad: Rýchlo začať viac projektov, zdieľať zdroje, sledovať a podávať správy o pokroku práce

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.84 MB

Outlook Times Addin 1.1Novinka

Outlook Times help you manage time and project reporting with export to Excel.

Orientačný preklad: Program Outlook krát vám pomáhajú spravovať čas a projekt hlásenia s exportovať do programu Excel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.95 MB

OrderGen Purchase Order Form 1.0.1.45Novinka

Create and print purchase orders without a database. Trialware: 30-day limit.

Orientačný preklad: Vytvorenie a tlač objednávok, bez databázy. Skúšobná verzia: 30-denný limit.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Mr Schedule 1.0.98Novinka

Painless Software Schedules for Windows, Mac OS X and Linux.

Orientačný preklad: Bezbolestná Softvér poriadky pre Windows, Mac OS X a Linux.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.6 MB

Gantt Designer 2.0Novinka

Gantt Chart Designer ala Microsoft Project

Orientačný preklad: Ganttov graf Designer ala program Microsoft Project

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.59 MB

cpTracker Professional 2.2.6Novinka

Contact, Project, Task, Sales Management, CRM System with Bulk Emailing

Orientačný preklad: Kontakt, projekt, úloha, riadenie predaja, CRM systém s hromadnou emailing

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.64 MB

MeasureProductivity 1.0Novinka

Productivity measure, analysis and benchmark software

Orientačný preklad: Produktivity merania, analýzy a testovacie softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Najsťahovanejšie programy