Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Smart Extranet 2.63

Autor: Smart Extranet
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.01 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1268
Dátum pridania: 2008-06-18
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Riadenie projektov

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Unix, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, MS-DOS, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other, Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2, Palm OS 4.0, Palm OS 5.0, Palm OS 6.0, Windows CE, Pocket PC, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, RIM, Symbian, Handheld/Mobile Other, OpenVMS, Netware, BEOS, Java

Krátky popis k programu Smart Extranet:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Smart Extranet vo verzií 2.63 od autora Smart Extranet. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Smart Extranet je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Smart Extranet ..

Popis od autora programu - Smart Extranet v anglickom jazyku:

Smart Exranet is going to facilitate your life! It allows you to share documents with your stakeholders, in a secure extranet work zone, 24/7, all over the world. All types of files, and sizes are accepted. You can customize each work zone depending on the users. It facilitates team work, as you can work from everywhere in the world, with all the important documents in hand by simply having your computer with you. It is ideal for a project management ongoing, for architects, designers, communication agencies, lawyers, consultants, accountants, all small and medium company in general!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Inteligentné Exranet sa chystá uľahčila váš život! To umožňuje zdieľať dokumenty s vašej zainteresované strany, v zóne bezpečné extranetové práce, 24/7, celého sveta. Všetky typy súborov a veľkosti sú akceptované. Môžete prispôsobiť každej zóne práce v závislosti od užívateľov. Uľahčuje tímovej práce, ako môžete pracovať z všade na svete, s všetkých dôležitých dokumentov v ruke jednoducho majú počítač s vami. Je to ideálny pre riadenie projektov prebiehajúcich pre architektov, dizajnérov, komunikačných agentúr, právnikov, konzultantov, účtovníkov, všetky malé a stredné spoločnosti vo všeobecnosti!

Sťahujte tu: Smart Extranet 2.63

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Online Time 2.1Novinka

Time and expense tracking for consultants and custom manufacturing.

Orientačný preklad: Sledovanie času a nákladov pre konzultantov a zákazkovú výrobu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.28 MB

10 Hour Schedules for 6 Days a Week 2Novinka

Templates for 10 hour shifts covering 1, 2 & 3 shifts a day for 6 days a week.

Orientačný preklad: Šablóny pre 10 hodinových smenách vzťahujúca 1, 2 a 3 smeny denne počas 6 dní v týždni.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.40 MB

PMI PMP Exam Simulator 4.0Novinka

pmp exam software based on PMBOK 4th Edition pass the pmi pmp exam first try

Orientačný preklad: Simulačný nástroj riadenia projektov na skúšku. Obsahuje test na zhodnotenie odbornosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.03 MB

Strategic Project Management 9.1Novinka

30 day free software demo for Strategic Project Management software.

Orientačný preklad: 30 dní free software demo pre strategické riadenie projektov softvér.

Licencia: Demo | Veľkosť: 55.10 MB

Advanced Time Reports Personal 7.7.138Novinka

Time Tracking & Project Management Solution to help you increase billable hours

Orientačný preklad: Time Tracking & Projekt Management Solution, ktoré vám pomôžu zvýšiť vyúčtovateľných hodín

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.06 MB

DOVICO Timesheet 9.1Novinka

Improve profitablity with this Easy-to-Use TimeSheet Software

Orientačný preklad: Zlepšiť profitablity s týmto Easy-to-Use Software časového rozvrhu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 158.50 MB

MPMM Ultimate 5.2Novinka

Project Management Templates for the entire Project Management Life Cycle

Orientačný preklad: Projektový management Šablóny pre celý projektový manažment životného cyklu

Licencia: Commercial | Veľkosť: 23.84 MB

eTaskMaker Project Planning Software 1.0Novinka

eTaskMaker exports project schedules to many popular project management systems.

Orientačný preklad: eTaskMaker vývozu projektových plánov pre mnoho operačných systémov, riadenia projektov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.05 MB

10 Hour Schedules for 7 Days a Week 2Novinka

Templates for 10 hour shifts covering 1, 2 & 3 shifts a day for 7 days a week.

Orientačný preklad: Šablóny pre 10 hodinových smenách vzťahujúca 1, 2 a 3 smeny denne počas 7 dní v týždni.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.44 MB

Najsťahovanejšie programy