Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

SmartAssistant 2.3.25

Autor: Online TV
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 19.99 $
Počet stiahnutí: 758
Dátum pridania: 2009-12-28
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu SmartAssistant:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SmartAssistant vo verzií 2.3.25 od autora Online TV. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SmartAssistant je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SmartAssistant ..

Popis od autora programu - Online TV v anglickom jazyku:

Are you tired of the classic but old interface of the PIM software you are using? SmartAssistant is an easy-to-use PIM (Personal Information Management) software with a nice and stylish looking for storing and managing your private information securely.
SmartAssistant enables you to maintain a secure personal information, using a stylish interface and full support for plan, agent, tasks/todo list, contacts list, private passwords, memos, holidays. The information can be password protected and customized in design.
SmartAssistant also comes additional features include search, built-in calendar, backup, import/export and more. Bringing great convenience to your work and life, SmartAssistant is indeed an indispensable assistant to you..

KEY FEATURES
Easy to use - SmartAssistant is an easy-to-use personal information keeper. All operations are simple and human.
Stylish and real-notebook-like interface - SmartAssistant simulate the real stylish notebook.
Additional tool - SmartAssistant provides the Notes tool that it can create the stylish notes on your screen for keeping something important. SmartAssistant also provides an Interval Reminder tool to help you.
Quickly and easily search - SmartAssistant can find what you want quickly and easily. You only need enter a phrase for searching, then SmartAssistant will list the results to you.
Ensure the latest version - SmartAssistant comes with a built-in smart update system, you can get the latest version any time and very easily.
Multiple information - SmartAssistant can manage various of your personal information. As a full PIM software, it includes plan/appointment reminder, actions, contacts, passwords, memos, interval reminder and a holidays reminder.
Secret information - SmartAssistant stores any information based on account. Before using it, you must create an account for yourself. The account is protected by the password you specified. All your privacy will never be accessed by others.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ste unavení z klasických, ale staré rozhranie softvéru PIM, ktorý používate? SmartAssistant je ľahký-k-použitie PIM (Personal Information Management) softvéru s pekné a štýlové hľadá pre ukladanie a správu vašich súkromných informácií bezpečne. SmartAssistant umožňuje udržiavať bezpečnú osobné údaje, pomocou štýlové rozhrania a plnú podporu pre plán, agenta, úlohy a zoznam úloh, zoznam kontaktov, súkromné ​​hesla, poznámky, sviatky. Informácie môžu byť chránené heslom a mieru v dizajne. SmartAssistant tiež prichádza ďalšie funkcie patrí vyhľadávanie, vstavaný kalendár, zálohovanie, import / export a ďalšie. Prináša veľké pohodlie pre svoju prácu a život, SmartAssistant je naozaj nepostrádateľným pomocníkom pre vás .. KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI Jednoduché použitie - SmartAssistant je ľahký-k-používať osobné údaje držiteľa. Všetky operácie sú jednoduché a ľudské. Štýlový a real-notebook-ako rozhranie - SmartAssistant simulovať reálne štýlový notebook. Doplnkový nástroj - SmartAssistant poskytuje nástroj, ktorý berie na vedomie, že môže vytvoriť štýlové poznámky na obrazovke pre udržanie niečo dôležitého. SmartAssistant tiež poskytuje pripomenutie intervalu nástroj, ktorý vám pomôže. Rýchlo a ľahko vyhľadávať - ​​SmartAssistant môžete nájsť to, čo chcete rýchlo a ľahko. Budete potrebovať len zadať frázu pre vyhľadávanie, potom SmartAssistant bude zoznam výsledkov na vás. Uistite sa, že najnovšia verzia - SmartAssistant prichádza s vstavanou-in inteligentné aktualizáciu systému, môžete získať najnovšiu verziu kedykoľvek a veľmi ľahko. Viac informácií - SmartAssistant môže spravovať rôzne vašich osobných údajov. Ako plný softvér PIM, plán zahŕňa / pripomenutie udalosti, akcie, kontakty, heslá, poznámky, pripomenutie intervalu a sviatky pripomienkou. Tajné informácie - SmartAssistant ukladá všetky informácie na účte. Pred použitím je potrebné vytvoriť účet pre seba. Účet je chránený heslom ste zadali. Všetky vaše súkromie nebude nikdy pristupovať iní.

Sťahujte tu: SmartAssistant 2.3.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DateInTray 1.6Novinka

Displays today's date in the system tray, includes popup calendar.

Orientačný preklad: Zobrazuje aktuálny dátum v systémovej lište, obsahuje popup kalendár.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.12 MB

Noto Personal Organizer 1.40Novinka

Just like a real personal organizer. Customize with downloadable content.

Orientačný preklad: Rovnako ako skutočný osobné Organizátor. Prispôsobiť sťahovateľná obsah.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.97 MB

My Timeboxing 2.01Novinka

Allocate time to your tasks and track your progress, task list for each day

Orientačný preklad: Alokovať čas na svoje úlohy a sledovať svoj pokrok, zoznam úloh pre každý deň

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.39 MB

Easy Personal and Business Inventory 1.03Novinka

Complete proof for disaster and theft insurance reimbursement

Orientačný preklad: Kompletný dôkaz pre katastrofy a úhradu poistenie krádeže

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.69 MB

Date Wizard 2.6.91Novinka

DateWizard is a small reminder program for all those meetings, birthdays etc.

Orientačný preklad: DateWizard je malé upomienky program pre všetky tieto stretnutia, narodeniny atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.81 MB

Forte CRM Professional 1.5.0Novinka

Knowledge Management for professionals, with the power to grow.

Orientačný preklad: Znalostná management pre profesionálov, so silou rastie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 27.78 MB

Aeris Calendar 2.1Novinka

Desktop Calendar, Weather, Reminders, Events, Notes, Todos

Orientačný preklad: Pozadia kalendára, počasie, pripomenutí udalostí, poznámky, Todos

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.66 MB

Snippets Text Database 1.61Novinka

Finally, a fast and easy way to store all your notes. Many features.

Orientačný preklad: Konečne rýchly a jednoduchý spôsob, ako ukladať všetky svoje poznámky. Mnoho funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.46 MB

Airline Pilot's Daily Aviation Logbook 6.0.4Novinka

Pilot Flight Logbook for FAR 121 Airline Pilots - Palm OS Edition

Orientačný preklad: Pilotné lodnom denníku letu na ĎALEKO 121 piloti - Palm OS Edition

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

Najsťahovanejšie programy