Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SmartAssistant 2.3.25

Autor: Online TV
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.65 MB
Cena: 19.99 $
Počet stiahnutí: 717
Dátum pridania: 2009-12-28
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu SmartAssistant:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SmartAssistant vo verzií 2.3.25 od autora Online TV. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SmartAssistant je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SmartAssistant ..

Popis od autora programu - Online TV v anglickom jazyku:

Are you tired of the classic but old interface of the PIM software you are using? SmartAssistant is an easy-to-use PIM (Personal Information Management) software with a nice and stylish looking for storing and managing your private information securely.
SmartAssistant enables you to maintain a secure personal information, using a stylish interface and full support for plan, agent, tasks/todo list, contacts list, private passwords, memos, holidays. The information can be password protected and customized in design.
SmartAssistant also comes additional features include search, built-in calendar, backup, import/export and more. Bringing great convenience to your work and life, SmartAssistant is indeed an indispensable assistant to you..

KEY FEATURES
Easy to use - SmartAssistant is an easy-to-use personal information keeper. All operations are simple and human.
Stylish and real-notebook-like interface - SmartAssistant simulate the real stylish notebook.
Additional tool - SmartAssistant provides the Notes tool that it can create the stylish notes on your screen for keeping something important. SmartAssistant also provides an Interval Reminder tool to help you.
Quickly and easily search - SmartAssistant can find what you want quickly and easily. You only need enter a phrase for searching, then SmartAssistant will list the results to you.
Ensure the latest version - SmartAssistant comes with a built-in smart update system, you can get the latest version any time and very easily.
Multiple information - SmartAssistant can manage various of your personal information. As a full PIM software, it includes plan/appointment reminder, actions, contacts, passwords, memos, interval reminder and a holidays reminder.
Secret information - SmartAssistant stores any information based on account. Before using it, you must create an account for yourself. The account is protected by the password you specified. All your privacy will never be accessed by others.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ste unavení z klasických, ale staré rozhranie softvéru PIM, ktorý používate? SmartAssistant je ľahký-k-použitie PIM (Personal Information Management) softvéru s pekné a štýlové hľadá pre ukladanie a správu vašich súkromných informácií bezpečne. SmartAssistant umožňuje udržiavať bezpečnú osobné údaje, pomocou štýlové rozhrania a plnú podporu pre plán, agenta, úlohy a zoznam úloh, zoznam kontaktov, súkromné ​​hesla, poznámky, sviatky. Informácie môžu byť chránené heslom a mieru v dizajne. SmartAssistant tiež prichádza ďalšie funkcie patrí vyhľadávanie, vstavaný kalendár, zálohovanie, import / export a ďalšie. Prináša veľké pohodlie pre svoju prácu a život, SmartAssistant je naozaj nepostrádateľným pomocníkom pre vás .. KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI Jednoduché použitie - SmartAssistant je ľahký-k-používať osobné údaje držiteľa. Všetky operácie sú jednoduché a ľudské. Štýlový a real-notebook-ako rozhranie - SmartAssistant simulovať reálne štýlový notebook. Doplnkový nástroj - SmartAssistant poskytuje nástroj, ktorý berie na vedomie, že môže vytvoriť štýlové poznámky na obrazovke pre udržanie niečo dôležitého. SmartAssistant tiež poskytuje pripomenutie intervalu nástroj, ktorý vám pomôže. Rýchlo a ľahko vyhľadávať - ​​SmartAssistant môžete nájsť to, čo chcete rýchlo a ľahko. Budete potrebovať len zadať frázu pre vyhľadávanie, potom SmartAssistant bude zoznam výsledkov na vás. Uistite sa, že najnovšia verzia - SmartAssistant prichádza s vstavanou-in inteligentné aktualizáciu systému, môžete získať najnovšiu verziu kedykoľvek a veľmi ľahko. Viac informácií - SmartAssistant môže spravovať rôzne vašich osobných údajov. Ako plný softvér PIM, plán zahŕňa / pripomenutie udalosti, akcie, kontakty, heslá, poznámky, pripomenutie intervalu a sviatky pripomienkou. Tajné informácie - SmartAssistant ukladá všetky informácie na účte. Pred použitím je potrebné vytvoriť účet pre seba. Účet je chránený heslom ste zadali. Všetky vaše súkromie nebude nikdy pristupovať iní.

Sťahujte tu: SmartAssistant 2.3.25

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MultiSchedule 1.3.0.0Novinka

Calendar sharing synchronize outlook software on network

Orientačný preklad: Zdieľanie kalendára synchronizovať outlook softvéru v sieti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.26 MB

Technology and Media Scheduler 1.0Novinka

Software to easily schedule labs, rooms, cameras, software, and other resources.

Orientačný preklad: Softvér jednoducho naplánovať labs, izby, fotoaparáty, softvér a iných zdrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.15 MB

Achiever 1.0Novinka

Organize your tasks, information, web links and documents. Get things done!

Orientačný preklad: Dokáže organizovať Vaše úlohy, informácie, odkazy a dokumenty.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.83 MB

T-Minus Election Day Countdown 6.0Novinka

Are you involved with an election campaign?

Orientačný preklad: Ste spojené s volebnú kampaň?

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.96 MB

Enhilex Address Book Software 3.23Novinka

A great address book software, cardfile, PIM, Rolodex and contact manager

Orientačný preklad: Veľký adresár softvér, Cardfile, PIM, Rolodex a správca kontaktov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.49 MB

ActionOutline 3.2Novinka

Build outlined freeform storage for your thoughts, ideas and information

Orientačný preklad: Vybudovať načrtol voľných úložisko pre vaše nápady myšlienky a informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.29 MB

AgendaMax Plus 4.2.0.17104Novinka

Manage your appointments, tasks, holidays, notes and journals.

Orientačný preklad: Spravovať svoje schôdzky, úlohy, sviatky, poznámky a časopisov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.9 MB

JetTask 2.0Novinka

JetTask is the ultimate task list software for keeping track of your tasks.

Orientačný preklad: JetTask je konečný zoznam úloh softvér pre sledovanie úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.17 MB

Click Tray Calendar 2.58Novinka

It is a user-friendly calendar, address, and reminder program.

Orientačný preklad: Jedná sa o užívateľsky príjemný kalendári, adresu a pripomenutie program.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.93 MB

Najsťahovanejšie programy