Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

SonicFolder 1.5.1.3

Autor: BoilingBit Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.89 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 910
Dátum pridania: 2007-08-05
Aktualizácia: 2011-10-16

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu SonicFolder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SonicFolder vo verzií 1.5.1.3 od autora BoilingBit Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SonicFolder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SonicFolder ..

Popis od autora programu - BoilingBit Software v anglickom jazyku:

Have you got tired of clicking folder icons again and again to go to your frequently used folders? How much time have you wasted on these boring, repetitive actions? Now you can make life easier with SonicFolder.

SonicFolder is a very easy-to-use add-on to the Windows Explorer. With it you can open favorite folders quickly in Windows Explorer, Open/Save File Dialog or on the Desktop, etc. You can add any folder to the favorite list and access them later in just two clicks. SonicFolder has already added some system defined folders (such as My Documents, My Music, Windows System, Temporary, Application Data, etc.) under a "System Folders" submenu. Download SonicFolder and try it now, it will save you a lot of time.

Besides, there are some shell tools included, such as "Copy selected file/folder's path name", "File Checksum Calculator", "DOS Prompt in Selected Folder", you can use them directly in shell context menu, easily and handy!

Many useful features will be added in the next several releases, such as "Favorite group", "Add File/Shortcut to Favorite", "Folder Info Tree", "Batch Selection", "Image Preview", "Binary Preview", "Open Shortcut's Target Folder", "New Folder Here(multi-level)", "Environment Path" submenu, "Subfolder" submenu, "My Computer" submenu, Multiple Language support, Plugin support, etc.

Registered user can update to latest version totally free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Máte unavený kliknutím na priečinok ikony znovu a znovu ísť na najčastejšie používané priečinky? Koľko času ste premrhané na tieto nuda, opakujúcich sa činností? Teraz vám môže uľahčiť život s SonicFolder.

SonicFolder je veľmi ľahké-to-use add-on pre Windows Explorer. S ním môžete otvoriť Obľúbené priečinky rýchlo v programe Windows Prieskumník, dialógové okno Otvoriť/Uložiť alebo na pracovnej ploche, atď. Môžete pridať ľubovoľného priečinka do zoznamu Obľúbené a prístup k nim neskôr v len dve kliknutia. SonicFolder už pridaný niektorých systému definovanú priečinkov (napríklad priečinok Moje dokumenty, hudba, systém Windows, dočasné, Application Data, atď) pod "Systémové priečinky" vedľajšia. Stiahnuť SonicFolder a skúste to teraz, ale ušetrí vám veľa času.

Okrem toho existujú niektoré shell nástroje zahrnuté ako "kopírovať vybratý súbor/priečinok názov cesty", "Súbor Checksum Calculator", "DOS rýchle vo vybratom priečinku", môžete použiť ich priamo v škrupine kontextového menu, ľahko a šikovný!

Mnoho užitočných funkcií sa pridajú v nasledujúcich niekoľkých správy, napríklad "Obľúbené skupina", "Pridať súbor alebo odkaz na obľúbených", "Strom priečinkov Info", "Dávka výber", "Ukážku", "Binárne Náhľad", "Otvoriť odkaz cieľový priečinok", "Nový priečinok Here(multi-level)", "Životné prostredie cesta" vedľajšia ponuka, vedľajšia ponuka "Podpriečinok", "Tento počítač" vedľajšia ponuka, podpora viacerých jazykov, Natívna podpora, atď.

Registrovaný užívateľ môžete aktualizovať na najnovšiu verziu úplne zadarmo.

Sťahujte tu: SonicFolder 1.5.1.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Honk 1.5Novinka

Plays one or more of the Standard Windows sounds or wav files.

Orientačný preklad: Hrá jednu alebo viacerými štandardnými Windows zvuky alebo wav súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

ID Window 1.11Novinka

Hover mouse on any title bar and tooltip shows executable

Orientačný preklad: Pri ukázaní myšou na všetky záhlavia a tooltip ukazuje spustiteľný

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

OpenWithView 1.11Novinka

Disable/enable items in the 'Open With' dialog-box of Windows.

Orientačný preklad: Vypnúť/zapnúť položiek v "Otvoriť v programe"-dialógovom okne systému Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

TransWin 2.0Novinka

Helps set transparency to windows, make them to be transparent.

Orientačný preklad: Pomáha nastaviť transparentnosť do systému windows, aby im transparentné.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.21 MB

Boot-up system (autorun) 1.0.0.1Novinka

Boot-up system is freeware program which enable auto run of application.

Orientačný preklad: Boot-až systém je freeware program, ktoré umožňujú automatické spustenie aplikácie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.15 MB

PropertyEditor 4.21Novinka

Configure a great number of properties for the selected file, folder or drive

Orientačný preklad: Konfigurácia veľké množstvo vlastností pre vybratý súbor, priečinok alebo jednotku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Jitbit Virtual Keyboard 2.22Novinka

Multilingual on-screen virtual keyboard. Type text with your mouse.

Orientačný preklad: Viacjazyčný on-screen virtuálnej klávesnice. Zadajte text s myšou.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

QuickIT .NET 1.1Novinka

QuickIT .NET is used to simplify the navigation in Windows

Orientačný preklad: QuickIT.SIEŤ sa používa na navigáciu v systéme Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.36 MB

Fast Folder Access 1.8.3Novinka

Quick jump to your favorite folders and preview image in the context menu.

Orientačný preklad: Rýchly skok na vaše obľúbené zložky a náhľadu obrázka v kontextovom menu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

Najsťahovanejšie programy