Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SonicFolder 1.5.1.3

Autor: BoilingBit Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.89 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1072
Dátum pridania: 2007-08-05
Aktualizácia: 2011-10-16

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu SonicFolder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SonicFolder vo verzií 1.5.1.3 od autora BoilingBit Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SonicFolder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SonicFolder ..

Popis od autora programu - BoilingBit Software v anglickom jazyku:

Have you got tired of clicking folder icons again and again to go to your frequently used folders? How much time have you wasted on these boring, repetitive actions? Now you can make life easier with SonicFolder.

SonicFolder is a very easy-to-use add-on to the Windows Explorer. With it you can open favorite folders quickly in Windows Explorer, Open/Save File Dialog or on the Desktop, etc. You can add any folder to the favorite list and access them later in just two clicks. SonicFolder has already added some system defined folders (such as My Documents, My Music, Windows System, Temporary, Application Data, etc.) under a "System Folders" submenu. Download SonicFolder and try it now, it will save you a lot of time.

Besides, there are some shell tools included, such as "Copy selected file/folder's path name", "File Checksum Calculator", "DOS Prompt in Selected Folder", you can use them directly in shell context menu, easily and handy!

Many useful features will be added in the next several releases, such as "Favorite group", "Add File/Shortcut to Favorite", "Folder Info Tree", "Batch Selection", "Image Preview", "Binary Preview", "Open Shortcut's Target Folder", "New Folder Here(multi-level)", "Environment Path" submenu, "Subfolder" submenu, "My Computer" submenu, Multiple Language support, Plugin support, etc.

Registered user can update to latest version totally free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Máte unavený kliknutím na priečinok ikony znovu a znovu ísť na najčastejšie používané priečinky? Koľko času ste premrhané na tieto nuda, opakujúcich sa činností? Teraz vám môže uľahčiť život s SonicFolder.

SonicFolder je veľmi ľahké-to-use add-on pre Windows Explorer. S ním môžete otvoriť Obľúbené priečinky rýchlo v programe Windows Prieskumník, dialógové okno Otvoriť/Uložiť alebo na pracovnej ploche, atď. Môžete pridať ľubovoľného priečinka do zoznamu Obľúbené a prístup k nim neskôr v len dve kliknutia. SonicFolder už pridaný niektorých systému definovanú priečinkov (napríklad priečinok Moje dokumenty, hudba, systém Windows, dočasné, Application Data, atď) pod "Systémové priečinky" vedľajšia. Stiahnuť SonicFolder a skúste to teraz, ale ušetrí vám veľa času.

Okrem toho existujú niektoré shell nástroje zahrnuté ako "kopírovať vybratý súbor/priečinok názov cesty", "Súbor Checksum Calculator", "DOS rýchle vo vybratom priečinku", môžete použiť ich priamo v škrupine kontextového menu, ľahko a šikovný!

Mnoho užitočných funkcií sa pridajú v nasledujúcich niekoľkých správy, napríklad "Obľúbené skupina", "Pridať súbor alebo odkaz na obľúbených", "Strom priečinkov Info", "Dávka výber", "Ukážku", "Binárne Náhľad", "Otvoriť odkaz cieľový priečinok", "Nový priečinok Here(multi-level)", "Životné prostredie cesta" vedľajšia ponuka, vedľajšia ponuka "Podpriečinok", "Tento počítač" vedľajšia ponuka, podpora viacerých jazykov, Natívna podpora, atď.

Registrovaný užívateľ môžete aktualizovať na najnovšiu verziu úplne zadarmo.

Sťahujte tu: SonicFolder 1.5.1.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Rgrow 1.3Novinka

RGrow resizes fixed length records padding or chopping.

Orientačný preklad: RGrow zmení veľkosť pevnej dĺžky záznamov čalúnenia alebo sekanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

PropertyEditor 4.21Novinka

Configure a great number of properties for the selected file, folder or drive

Orientačný preklad: Konfigurácia veľké množstvo vlastností pre vybratý súbor, priečinok alebo jednotku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

File Splitter PRO 2.1Novinka

Split large files into smaller pieces ...

Orientačný preklad: Rozdeliť veľké súbory na menšie kúsky ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.54 MB

WonderWebWare File Splitter 1.1Novinka

Split large files into smaller pieces ...

Orientačný preklad: Dokáže rozdeliť veľké súbory na menšie kúsky ...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.53 MB

BlazingTools Boss Invisible 1.01Novinka

Instantly hides any program you want with a one mouse movement!

Orientačný preklad: Okamžite skrýva nejaký program, ktorý chcete sa jeden pohyb myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

MaxiVista - Multi Monitor Software 4.0.12Novinka

MaxiVista turns any spare PC into a multi monitor for your primary PC

Orientačný preklad: MaxiVista otočí nejaké náhradné PC do multi monitor pre váš primárny PC

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.10 MB

WatchOverEnergy 1.1Novinka

Manage stand-by mode change, track energy saving when monitor is stand-by

Orientačný preklad: Spravovať stand-by zmena režimu, sledovať energie ukladaní monitor je pohotovosť

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.75 MB

System ScreenSaver 2.2Novinka

Run any application as Windows screen-saver.

Orientačný preklad: Spúšťať aplikácie ako šetrič obrazovky systému Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.24 MB

Mihov DiskFree 2.4Novinka

Show free disk space, info updated every second.

Orientačný preklad: Zobraziť voľného miesta na disku, info aktualizované každú sekundu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.24 MB

Najsťahovanejšie programy