Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

SonicFolder 1.5.1.3

Autor: BoilingBit Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.89 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 865
Dátum pridania: 2007-08-05
Aktualizácia: 2011-10-16

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu SonicFolder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SonicFolder vo verzií 1.5.1.3 od autora BoilingBit Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SonicFolder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SonicFolder ..

Popis od autora programu - BoilingBit Software v anglickom jazyku:

Have you got tired of clicking folder icons again and again to go to your frequently used folders? How much time have you wasted on these boring, repetitive actions? Now you can make life easier with SonicFolder.

SonicFolder is a very easy-to-use add-on to the Windows Explorer. With it you can open favorite folders quickly in Windows Explorer, Open/Save File Dialog or on the Desktop, etc. You can add any folder to the favorite list and access them later in just two clicks. SonicFolder has already added some system defined folders (such as My Documents, My Music, Windows System, Temporary, Application Data, etc.) under a "System Folders" submenu. Download SonicFolder and try it now, it will save you a lot of time.

Besides, there are some shell tools included, such as "Copy selected file/folder's path name", "File Checksum Calculator", "DOS Prompt in Selected Folder", you can use them directly in shell context menu, easily and handy!

Many useful features will be added in the next several releases, such as "Favorite group", "Add File/Shortcut to Favorite", "Folder Info Tree", "Batch Selection", "Image Preview", "Binary Preview", "Open Shortcut's Target Folder", "New Folder Here(multi-level)", "Environment Path" submenu, "Subfolder" submenu, "My Computer" submenu, Multiple Language support, Plugin support, etc.

Registered user can update to latest version totally free.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Máte unavený kliknutím na priečinok ikony znovu a znovu ísť na najčastejšie používané priečinky? Koľko času ste premrhané na tieto nuda, opakujúcich sa činností? Teraz vám môže uľahčiť život s SonicFolder.

SonicFolder je veľmi ľahké-to-use add-on pre Windows Explorer. S ním môžete otvoriť Obľúbené priečinky rýchlo v programe Windows Prieskumník, dialógové okno Otvoriť/Uložiť alebo na pracovnej ploche, atď. Môžete pridať ľubovoľného priečinka do zoznamu Obľúbené a prístup k nim neskôr v len dve kliknutia. SonicFolder už pridaný niektorých systému definovanú priečinkov (napríklad priečinok Moje dokumenty, hudba, systém Windows, dočasné, Application Data, atď) pod "Systémové priečinky" vedľajšia. Stiahnuť SonicFolder a skúste to teraz, ale ušetrí vám veľa času.

Okrem toho existujú niektoré shell nástroje zahrnuté ako "kopírovať vybratý súbor/priečinok názov cesty", "Súbor Checksum Calculator", "DOS rýchle vo vybratom priečinku", môžete použiť ich priamo v škrupine kontextového menu, ľahko a šikovný!

Mnoho užitočných funkcií sa pridajú v nasledujúcich niekoľkých správy, napríklad "Obľúbené skupina", "Pridať súbor alebo odkaz na obľúbených", "Strom priečinkov Info", "Dávka výber", "Ukážku", "Binárne Náhľad", "Otvoriť odkaz cieľový priečinok", "Nový priečinok Here(multi-level)", "Životné prostredie cesta" vedľajšia ponuka, vedľajšia ponuka "Podpriečinok", "Tento počítač" vedľajšia ponuka, podpora viacerých jazykov, Natívna podpora, atď.

Registrovaný užívateľ môžete aktualizovať na najnovšiu verziu úplne zadarmo.

Sťahujte tu: SonicFolder 1.5.1.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Honk 1.5Novinka

Plays one or more of the Standard Windows sounds or wav files.

Orientačný preklad: Hrá jednu alebo viacerými štandardnými Windows zvuky alebo wav súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

wsTaskborg 1.4.0.2Novinka

Organize your taskbar buttons by dragging them around and custom (un)grouping.

Orientačný preklad: Tlačidlá na paneli úloh usporiadať presúvaním myšou okolo a vlastné (OSN) zoskupenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.57 MB

RTDesktop 1.0Novinka

Switch between desktops,Define Shortcut key ,Free upgrades,Clear Shortcut key

Orientačný preklad: Prepínať medzi desktopy, definovať klávesové skratky, zadarmo upgrade, Clear klávesová skratka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

SonicFolder 1.5.1.3Novinka

Open frequently used folders quickly in Windows Explorer, Open/Save Dialog, etc.

Orientačný preklad: Otvoriť často používaných priečinkov rýchlo v programe Windows Prieskumník, dialógové okno Otvoriť/Uložiť, atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

New File Wizard 1.4.6Novinka

Wizard will help you to create the new file from Windows Explorer.

Orientačný preklad: Sprievodca vám pomôže vytvoriť nový súbor z programu Prieskumník.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.09 MB

Folder Guide 1.2Novinka

Handy utility that provides fast access to your frequently used folders.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj, ktorý poskytuje rýchly prístup k často používaným priečinkom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.75 MB

SOCKShell 1.3Novinka

Adds pre-defined and your own options to the Windows Explorer context menu.

Orientačný preklad: Pridáva pre-definoval a svoje vlastné možnosti rámci Windows Explorer kliknite v ponuke.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.83 MB

nLite 1.4.1Novinka

nLite is a GUI for permanent Windows component removal by your choice

Orientačný preklad: nLite je GUI pre trvalé odstránenie súčastí systému Windows podľa vášho výberu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.42 MB

On-Screen Keyboard Magic 1.0Novinka

Elegant features for Microsoft Windows On-Screen Keyboard.

Orientačný preklad: Elegantné funkcie pre Microsoft Windows klávesnica.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.46 MB

Najsťahovanejšie programy