Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpamBlocker 2.3.42

Autor: SoftInform
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 749
Dátum pridania: 2009-05-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu SpamBlocker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpamBlocker vo verzií 2.3.42 od autora SoftInform. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpamBlocker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpamBlocker ..

Popis od autora programu - SoftInform v anglickom jazyku:

Spam Blocker blocks unwanted advertising messages on the mail server. It is a simple and convenient tool for preliminary analysis, blocking and deleting incoming advertising messages (spam) on the mail server.
Spam Blocker helps to get rid of annoying email advertising by analyzing correspondence before it is loaded from server. Spam Blocker checks all mail and receives the headings of all messages from the user's mailbox (email addresses, addressee names, message subject, etc.) and analyzes the messages for spam content. In addition to the already existing rules and blocking lists of unwanted advertising messages, all the criteria of sorting messages are defined by the user, which allows setting the program according to individual needs. Spam Blocker works with several mailboxes and allows users to configure spam filter settings for each account according to their purposes and needs.
Spam Blocker is a convenient tool for fighting against annoying email advertising that allows to save traffic and get rid of unwanted and useless messages.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Spam Blocker blokuje nechcené reklamné oznámenie na poštovom serveri. Ide o jednoduchý a pohodlný nástroj na predbežnej analýzy, blokovanie a odstraňovanie prichádzajúce reklamné správy (spam) na poštovom serveri. Spam Blocker pomôže zbaviť sa otravné reklamy na základe analýzy e-mailovej korešpondencie, ako je načítaný zo servera. Spam Blocker skontroluje všetky pošty a dostane nadpisy všetky správy z poštovej schránky užívateľa (e-mailové adresy, mená príjemcu, predmet správy, atď) a analyzuje správy pre spam obsah. Okrem už existujúce pravidlá a blokovanie zoznamov nežiadúcich reklamných správ, sú všetky kritériá triedenie správ definovaných používateľom, ktorý umožňuje nastavenie programu podľa individuálnych potrieb. Spam Blocker pracuje s niekoľkými e-mailových schránok a umožňuje užívateľom konfigurovať nastavenie filtra nevyžiadanej pošty pre každý účet podľa svojich účely a potrebám. Spam Blocker je vhodný nástroj na boj proti otravné reklamy, ktoré e-mail umožňuje uložiť prevádzky a zbaviť sa nežiaduceho a zbytočných správ.

Sťahujte tu: SpamBlocker 2.3.42

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Email Investigator Lite 1.0.0Novinka

A qiuck, easy to use, e-mail investigator. Great for the average user.

Orientačný preklad: Qiuck, ľahko ovládateľný, e-mail výskumník. Veľká pre priemerného používateľa.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.12 MB

Winmail Opener 1.4Novinka

Freeware TNEF-encoded files (winmail.dat) decoder and viewer

Orientačný preklad: Zobrazovač a súbory v kódovaní freeware TNEF (winmail.dat) dekodér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

Colon Health 1.0Novinka

Increase your opt ins. Deliver your opt in gift or message instantly.

Orientačný preklad: Zvýšiť vaše zvoliť ins. doručovať vaše rozhodnúť v dar alebo správy okamžite.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Advanced Mailcheck+ 2.5Novinka

Let your keyboard lights blink when getting a mail ! And much more...

Orientačný preklad: Aplikácia ktorá upozorňuje na prichádzajúci e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

EZDetach 5.5Novinka

Save and categorize Outlook attachments with one mouse click

Orientačný preklad: Uložiť a roztriediť Outlook prílohy jedným kliknutím myši

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.36 MB

InfoMail Editor 2.0.0.6Novinka

Database that exports personalized product selections into HTML e-mail messages.

Orientačný preklad: Databáza, že vývoz osobný sortimentov tovaru do správ HTML e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.02 MB

Scanpst.exe Download 10.10.01Novinka

Use repair PST file tool when scanpst.exe fails to offer accurate results

Orientačný preklad: Použite opravu pst súborov nástrojom pri Scanpst.exe nedokáže ponúknuť presné výsledky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

AY Gate 1.0Novinka

Use your Web site to send email without an SMTP server

Orientačný preklad: Použite svoj web posielať e-maily bez SMTP serveru

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.37 MB

absoluteTools-Sendmail CMD 1.1.0Novinka

Send mail w/ multiple attachments and inline images from command line

Orientačný preklad: Poslať mail w / viacero príloh a vložené obrázky z príkazového riadka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

Najsťahovanejšie programy