Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpamBlocker 2.3.42

Autor: SoftInform
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 702
Dátum pridania: 2009-05-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu SpamBlocker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpamBlocker vo verzií 2.3.42 od autora SoftInform. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpamBlocker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpamBlocker ..

Popis od autora programu - SoftInform v anglickom jazyku:

Spam Blocker blocks unwanted advertising messages on the mail server. It is a simple and convenient tool for preliminary analysis, blocking and deleting incoming advertising messages (spam) on the mail server.
Spam Blocker helps to get rid of annoying email advertising by analyzing correspondence before it is loaded from server. Spam Blocker checks all mail and receives the headings of all messages from the user's mailbox (email addresses, addressee names, message subject, etc.) and analyzes the messages for spam content. In addition to the already existing rules and blocking lists of unwanted advertising messages, all the criteria of sorting messages are defined by the user, which allows setting the program according to individual needs. Spam Blocker works with several mailboxes and allows users to configure spam filter settings for each account according to their purposes and needs.
Spam Blocker is a convenient tool for fighting against annoying email advertising that allows to save traffic and get rid of unwanted and useless messages.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Spam Blocker blokuje nechcené reklamné oznámenie na poštovom serveri. Ide o jednoduchý a pohodlný nástroj na predbežnej analýzy, blokovanie a odstraňovanie prichádzajúce reklamné správy (spam) na poštovom serveri. Spam Blocker pomôže zbaviť sa otravné reklamy na základe analýzy e-mailovej korešpondencie, ako je načítaný zo servera. Spam Blocker skontroluje všetky pošty a dostane nadpisy všetky správy z poštovej schránky užívateľa (e-mailové adresy, mená príjemcu, predmet správy, atď) a analyzuje správy pre spam obsah. Okrem už existujúce pravidlá a blokovanie zoznamov nežiadúcich reklamných správ, sú všetky kritériá triedenie správ definovaných používateľom, ktorý umožňuje nastavenie programu podľa individuálnych potrieb. Spam Blocker pracuje s niekoľkými e-mailových schránok a umožňuje užívateľom konfigurovať nastavenie filtra nevyžiadanej pošty pre každý účet podľa svojich účely a potrebám. Spam Blocker je vhodný nástroj na boj proti otravné reklamy, ktoré e-mail umožňuje uložiť prevádzky a zbaviť sa nežiaduceho a zbytočných správ.

Sťahujte tu: SpamBlocker 2.3.42

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Email plus Voice for Outlook Express 1.0Novinka

Email plus Voice is a Outlook Express plugin. It allows to add voice to message.

Orientačný preklad: Email plus hlas je program Outlook Express plugin. Umožňuje pridať hlasovú správu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.59 MB

HiddenBCC for Outlook 1.1.68Novinka

Predefined Hidden BCC add-in for Outlook 2000/2002 (XP)/2003

Orientačný preklad: Preddefinované skryté SKRYTÁ doplnok pre program Outlook 2000/2002 (XP) / 2003

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

LBE Email Deduplicator for MS Outlook 3.1.2Novinka

Automatically delete duplicate emails. Move them to any folder you choose

Orientačný preklad: Automaticky odstrániť duplicitné e-maily. Presunúť ich do ľubovoľnej zložky si vybrať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.30 MB

G-Lock SpamCombat 3.0Novinka

Your powerful solution for clearing Inbox from spam, virus, and junk emails

Orientačný preklad: Vaše výkonné riešenie pre obsadzovanie doručenej pošty z spamu, vírusov a nevyžiadaných e-mailov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 47.75 MB

Deleted Email Recovery 9.04.01Novinka

Repair corrupt .DBX files with Deleted Email Recovery tool

Orientačný preklad: Opravy skorumpovanej. DBX súbory odstránené e-mailovej Nástroj pre obnovenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.10 MB

Outlook Express To HTML Converter 1.2.1Novinka

Archive emails in the HTML format and view them in any browser on any computer.

Orientačný preklad: Archív e-maily vo formáte HTML a zobrazovať ich v ľubovoľnom prehliadači na akomkoľvek počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.30 MB

JPEE Email Utility (Mac OS X) 5.3.2Novinka

A custom e-mail merge, email extractor, email verifier utility

Orientačný preklad: Vlastné e-mailová korešpondencia, e-mail extraktor, e-mail overovací utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.65 MB

SpamBlocker 2.3.42Novinka

Spam Blocker blocks unwanted advertising messages on the mail server.

Orientačný preklad: Spam Blocker blokuje nechcené reklamné oznámenie na poštovom serveri.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Cure Panic Attacks Naturally 1.0Novinka

Cure panic attacks email formatting software

Orientačný preklad: Cure záchvaty paniky email formátovania softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.31 MB

Najsťahovanejšie programy