Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpamBlocker 2.3.42

Autor: SoftInform
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 656
Dátum pridania: 2009-05-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu SpamBlocker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpamBlocker vo verzií 2.3.42 od autora SoftInform. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpamBlocker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpamBlocker ..

Popis od autora programu - SoftInform v anglickom jazyku:

Spam Blocker blocks unwanted advertising messages on the mail server. It is a simple and convenient tool for preliminary analysis, blocking and deleting incoming advertising messages (spam) on the mail server.
Spam Blocker helps to get rid of annoying email advertising by analyzing correspondence before it is loaded from server. Spam Blocker checks all mail and receives the headings of all messages from the user's mailbox (email addresses, addressee names, message subject, etc.) and analyzes the messages for spam content. In addition to the already existing rules and blocking lists of unwanted advertising messages, all the criteria of sorting messages are defined by the user, which allows setting the program according to individual needs. Spam Blocker works with several mailboxes and allows users to configure spam filter settings for each account according to their purposes and needs.
Spam Blocker is a convenient tool for fighting against annoying email advertising that allows to save traffic and get rid of unwanted and useless messages.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Spam Blocker blokuje nechcené reklamné oznámenie na poštovom serveri. Ide o jednoduchý a pohodlný nástroj na predbežnej analýzy, blokovanie a odstraňovanie prichádzajúce reklamné správy (spam) na poštovom serveri. Spam Blocker pomôže zbaviť sa otravné reklamy na základe analýzy e-mailovej korešpondencie, ako je načítaný zo servera. Spam Blocker skontroluje všetky pošty a dostane nadpisy všetky správy z poštovej schránky užívateľa (e-mailové adresy, mená príjemcu, predmet správy, atď) a analyzuje správy pre spam obsah. Okrem už existujúce pravidlá a blokovanie zoznamov nežiadúcich reklamných správ, sú všetky kritériá triedenie správ definovaných používateľom, ktorý umožňuje nastavenie programu podľa individuálnych potrieb. Spam Blocker pracuje s niekoľkými e-mailových schránok a umožňuje užívateľom konfigurovať nastavenie filtra nevyžiadanej pošty pre každý účet podľa svojich účely a potrebám. Spam Blocker je vhodný nástroj na boj proti otravné reklamy, ktoré e-mail umožňuje uložiť prevádzky a zbaviť sa nežiaduceho a zbytočných správ.

Sťahujte tu: SpamBlocker 2.3.42

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Number of Selected Items - Outlook 2007 1.0.1.0Novinka

View the number of selected emails in the current view of Outlook 2007.

Orientačný preklad: Zobraziť číslo vybratého e-mailov v aktuálnom zobrazení programu Outlook 2007.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.71 MB

Email Protector 2.0Novinka

Automatically protect your email from prying eyes! Try it!

Orientačný preklad: Automaticky chrániť váš e-mail od všetečný oči! Skúste to!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.34 MB

Mail Cleaner for Windows 2.0Novinka

Mail Cleaner for Windows is a quick and easy way to clean your email of ugly >>>

Orientačný preklad: Mail čistejšie pre Windows je rýchly a jednoduchý spôsob, ako vyčistiť váš email škaredé >>>

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.44 MB

CTAddress Extractor 1.20Novinka

Extract e-mail addresses from Microsoft Outlook Folders

Orientačný preklad: Extrakt e-mailovej adresy z aplikácie Microsoft Outlook zložky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

Recovery for Outlook 3.0.1012Novinka

Recovery for Outlook fixes damaged Microsoft Outlook files (.PST)

Orientačný preklad: Využitie pre Outlook opravy poškodených súborov Microsoft Outlook (. Pst)

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

VersaForward Professional Email Forward 5.0.0Novinka

Email forwarding to your cell phone, iPhone, Blackberry, or other email address.

Orientačný preklad: Preposielanie e-mailov na váš mobilný telefón, iPhone, Blackberry, alebo iné e-mailovú adresu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2 MB

LBE Calendar Deduplicator for MS Outlook 3.1.1Novinka

Automatically delete duplicate Calendar items from MS Outlook

Orientačný preklad: Automatické odstránenie duplicitných položiek kalendára z MS Outlook

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

MultiG 2.0.6.0Novinka

Multiple Gmail email account notifier and monitor

Orientačný preklad: Viac Gmail e-mail účet oznamovateľa a monitor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.8 MB

MAPInotify: Shadow of Power! 4.50Novinka

MAPInotify: Shadow of Power! is an advanced skinable mail-checker utility.

Orientačný preklad: MAPInotify: Shadow of Power! je rozšírené skinable Kontrola pošty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.53 MB

Najsťahovanejšie programy