Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpamBlocker 2.3.42

Autor: SoftInform
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.38 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 730
Dátum pridania: 2009-05-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu SpamBlocker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpamBlocker vo verzií 2.3.42 od autora SoftInform. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpamBlocker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpamBlocker ..

Popis od autora programu - SoftInform v anglickom jazyku:

Spam Blocker blocks unwanted advertising messages on the mail server. It is a simple and convenient tool for preliminary analysis, blocking and deleting incoming advertising messages (spam) on the mail server.
Spam Blocker helps to get rid of annoying email advertising by analyzing correspondence before it is loaded from server. Spam Blocker checks all mail and receives the headings of all messages from the user's mailbox (email addresses, addressee names, message subject, etc.) and analyzes the messages for spam content. In addition to the already existing rules and blocking lists of unwanted advertising messages, all the criteria of sorting messages are defined by the user, which allows setting the program according to individual needs. Spam Blocker works with several mailboxes and allows users to configure spam filter settings for each account according to their purposes and needs.
Spam Blocker is a convenient tool for fighting against annoying email advertising that allows to save traffic and get rid of unwanted and useless messages.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Spam Blocker blokuje nechcené reklamné oznámenie na poštovom serveri. Ide o jednoduchý a pohodlný nástroj na predbežnej analýzy, blokovanie a odstraňovanie prichádzajúce reklamné správy (spam) na poštovom serveri. Spam Blocker pomôže zbaviť sa otravné reklamy na základe analýzy e-mailovej korešpondencie, ako je načítaný zo servera. Spam Blocker skontroluje všetky pošty a dostane nadpisy všetky správy z poštovej schránky užívateľa (e-mailové adresy, mená príjemcu, predmet správy, atď) a analyzuje správy pre spam obsah. Okrem už existujúce pravidlá a blokovanie zoznamov nežiadúcich reklamných správ, sú všetky kritériá triedenie správ definovaných používateľom, ktorý umožňuje nastavenie programu podľa individuálnych potrieb. Spam Blocker pracuje s niekoľkými e-mailových schránok a umožňuje užívateľom konfigurovať nastavenie filtra nevyžiadanej pošty pre každý účet podľa svojich účely a potrebám. Spam Blocker je vhodný nástroj na boj proti otravné reklamy, ktoré e-mail umožňuje uložiť prevádzky a zbaviť sa nežiaduceho a zbytočných správ.

Sťahujte tu: SpamBlocker 2.3.42

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Mailbag Assistant 4.01Novinka

A feature-rich, friendly and powerful helper for people buried in email.

Orientačný preklad: Rys-bohatý, priateľský a výkonný pomocník pre ľudí pochované v e-maile.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

EmailSpider Gold 11.2Novinka

A very smart email spider which scans the web for email addresses and saves them

Orientačný preklad: Veľmi chytrý e-mail spider, ktorý prehľadáva web pre e-mailové adresy a uloží ich

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.58 MB

Email Investigator Express 1.0.0Novinka

A qiuck, easy to use, e-mail investigator. Great for the average user.

Orientačný preklad: Qiuck, ľahko ovládateľný, e-mail výskumník. Veľká pre priemerného používateľa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.36 MB

VersaForward Personal Email Forwarding 4.0Novinka

Email forwarding to your cell phone, iPhone, Blackberry, or other email.

Orientačný preklad: Preposielanie e-mailov na váš mobilný telefón, iPhone, Blackberry, alebo iný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.1 MB

Power Email Harvester 1.45Novinka

Power Email Harvester can search bulk email address from mail server.

Orientačný preklad: Výkon Email kombajnom vyhľadávať hromadnej e-mailovú adresu z poštového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Horse back Las Vegas .05Novinka

horse back las vegas email format tool. This is for your internet explorer.

Orientačný preklad: kôň späť las vegas e-mail formát nástroj. To je pre program internet explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.28 MB

EZ eMail Backup 1.11Novinka

Freeware program backs up your email and settings on a schedule you set.

Orientačný preklad: Freeware program zálohuje vaše e-mailu a nastavenia rozvrhu, ktorý nastavíte.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.08 MB

free super email marketing software 6.1.0Novinka

Bulk email marketing software,fast sending,track service,high success rate...

Orientačný preklad: Hromadný email marketing softvér, rýchle odosielanie, sledovať služby, vysokú úspešnosť...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.5 MB

Advanced Windows Mail Recovery 3.0Novinka

Recover lost emails in windows mail / windows live mail

Orientačný preklad: Obnovenie stratených emailov v programe windows mail / windows live mail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Najsťahovanejšie programy