Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpectrumSolvers 5.12.4

Autor: Optimal Designs Enterprise
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.2 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1629
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Matematické a vedecké nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu SpectrumSolvers:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpectrumSolvers vo verzií 5.12.4 od autora Optimal Designs Enterprise. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpectrumSolvers je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpectrumSolvers ..

Popis od autora programu - Optimal Designs Enterprise v anglickom jazyku:

Which estimator is best for your job? Helps Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot. A menu of 10+ spectral estimators from Steve Kay's textbook 'Modern Spectral Estimation' 1988 is available to choose from. The results differ dramatically from one estimator to another. Plus, varying input parameters and/or number of points may provide discrepancies.
Observe how zero padding effects your results. Manufacturing companies take note! Some estimators can detect signals 50 to 100 dB from main signal. See documented example! The unwritten rule of '30 dB is okay' (i.e. hidden) is no longer true.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ktoré odmocniny je najlepšie pre vašu prácu? Pomáha nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota. Ponuka 10 + spektrálne odhadov z Steve Kay učebnice "Moderné spektrálne odhad" 1988 je k dispozícii na výber. Výsledky výrazne líšiť od jedného odmocniny k druhému. Navyše rôzne vstupné parametre a/alebo počet bodov môže poskytnúť nezrovnalosti.


Pozorujte ako nulové čalúnenia efekty výsledkov. Výrobné spoločnosti berú na vedomie! Niektorých odhadov sa môže detekovať signály 50 až 100 dB z hlavného signálu. Pozri zdokumentovaný napríklad! Nepísané pravidlo 30 dB je v poriadku "(t. j. skrytý) už nie je pravda.

Sťahujte tu: SpectrumSolvers 5.12.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MITCalc - Multi pulley calculation 1.16Novinka

Designs of belt and chain transmission with more sprocket wheels

Orientačný preklad: Konštrukcia pásu a reťazového prevodu s viacerými kolesami

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.3 MB

Pension Actuary 5.4Novinka

Calculate your pension

Orientačný preklad: Spočítajte si dôchodok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.44 MB

Dexterpen 1Novinka

Dexterpen is a Windows Low Cost Parametric CAD graphics utility

Orientačný preklad: Dexterpen je pomôcka Windows Low Cost parametrické CAD grafika

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.13 MB

XLSTAT (Win) 2010Novinka

XLSTAT is a data analysis and statistics add-in for MS Excel

Orientačný preklad: XLSTAT je analýza dát a štatistiky add-in pre MS Excel

Licencia: Demo | Veľkosť: 40.22 MB

Grab It! XP 10Novinka

Digitize data from charts or graphs using Excel. Ideal for engineering work.

Orientačný preklad: Digitalizovať dáta z tabuľky a grafy v programe Excel. Ideálna pre inžinierske práce.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.82 MB

wholesale Apparel 1Novinka

Link Popularity Checker Can Help Boost Your LInk Building & SEO Efforts

Orientačný preklad: Link Popularity Checker môže pomôcť zvýšiť váš odkaz budova & SEO úsilie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

MITCalc - Tension Springs 1.17Novinka

Geometric and strength designs of helical tension cylindrical springs

Orientačný preklad: Geometrický a pevnostný návrh skrutkovitých pružín valcových ťažných

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

Mixed Poly/Trig Approximations (Table) 1.00Novinka

Approximates multivariable tabulated functions by finite mixed power/trig series

Orientačný preklad: Približuje viac premenných tabuľkové funkcie konečných zmiešané výkon / goniometrické radu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

Logic Minimizer 1.2.1Novinka

Quickly minimize boolean & propositional expressions up to 24 variables

Orientačný preklad: Rýchlo minimalizovať boolean & výrokovej výrazy až 24 premenných

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.92 MB

Najsťahovanejšie programy