Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpectrumSolvers 5.12.4

Autor: Optimal Designs Enterprise
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.2 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1411
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Matematické a vedecké nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu SpectrumSolvers:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpectrumSolvers vo verzií 5.12.4 od autora Optimal Designs Enterprise. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpectrumSolvers je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpectrumSolvers ..

Popis od autora programu - Optimal Designs Enterprise v anglickom jazyku:

Which estimator is best for your job? Helps Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot. A menu of 10+ spectral estimators from Steve Kay's textbook 'Modern Spectral Estimation' 1988 is available to choose from. The results differ dramatically from one estimator to another. Plus, varying input parameters and/or number of points may provide discrepancies.
Observe how zero padding effects your results. Manufacturing companies take note! Some estimators can detect signals 50 to 100 dB from main signal. See documented example! The unwritten rule of '30 dB is okay' (i.e. hidden) is no longer true.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ktoré odmocniny je najlepšie pre vašu prácu? Pomáha nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota. Ponuka 10 + spektrálne odhadov z Steve Kay učebnice "Moderné spektrálne odhad" 1988 je k dispozícii na výber. Výsledky výrazne líšiť od jedného odmocniny k druhému. Navyše rôzne vstupné parametre a/alebo počet bodov môže poskytnúť nezrovnalosti.


Pozorujte ako nulové čalúnenia efekty výsledkov. Výrobné spoločnosti berú na vedomie! Niektorých odhadov sa môže detekovať signály 50 až 100 dB z hlavného signálu. Pozri zdokumentovaný napríklad! Nepísané pravidlo 30 dB je v poriadku "(t. j. skrytý) už nie je pravda.

Sťahujte tu: SpectrumSolvers 5.12.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

StatFi 2009 5.7.0.0Novinka

Empower Microsoft Excel with accurate statistics and powerful data analysis

Orientačný preklad: Vybavte Microsoft Excel presné štatistiky a výkonné analýzy dát

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.76 MB

MITCalc - Buckling Calculation 1.16Novinka

Calculation of the slender strut (column) buckling

Orientačný preklad: Výpočet štíhle prútu (stĺpec) vzperu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.4 MB

ComfortAir HVAC Software 4.0Novinka

Heating and air conditioning hourly load calculation and analysis.

Orientačný preklad: Kúrenie a klimatizácia hodinové výpočet zaťaženie a analýza.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.54 MB

Functions 1.00Novinka

Studies functions of one variable to find roots, extrema, integral, graph

Orientačný preklad: Štúdia funkcií jednej premennej nájsť korene, extrémy, integrál, graf

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.02 MB

ISPT Integral Scientist Periodic Table 3.13Novinka

Periodic table, 6 styles, 98 properties, graphs, logical searches, reports

Orientačný preklad: Periodická tabuľka, 6 štýlov, 98 vlastnosti, grafy, logické vyhľadávania, správy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

MITCalc - Springs - 15 types 1.13Novinka

Geometrical design and strength check of 15 springs types

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu pružiny 15 typov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

WebCab Functions (J2SE Edition) 2.0Novinka

Java class library for solving equations and interpolating functions.

Orientačný preklad: Java knižnica tried pre riešenie rovníc a interpolačnou funkcie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.96 MB

MITCalc - Tolerance analysis 1.15Novinka

Tolerance analysis of linear, 2D and 3D dimensional chains

Orientačný preklad: Tolerančný analýzu lineárnych, 2D a 3D rozmerových reťazcov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.7 MB

MITCalc - Shaft connection 1.17Novinka

Designs and strength checks of shaped connections of shafts with hubs

Orientačný preklad: Návrhy a pevnostnú kontrolu tvarových spojov hriadeľa s nábojom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

Najsťahovanejšie programy