Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpectrumSolvers 5.12.4

Autor: Optimal Designs Enterprise
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.2 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1673
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Matematické a vedecké nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu SpectrumSolvers:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpectrumSolvers vo verzií 5.12.4 od autora Optimal Designs Enterprise. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpectrumSolvers je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpectrumSolvers ..

Popis od autora programu - Optimal Designs Enterprise v anglickom jazyku:

Which estimator is best for your job? Helps Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot. A menu of 10+ spectral estimators from Steve Kay's textbook 'Modern Spectral Estimation' 1988 is available to choose from. The results differ dramatically from one estimator to another. Plus, varying input parameters and/or number of points may provide discrepancies.
Observe how zero padding effects your results. Manufacturing companies take note! Some estimators can detect signals 50 to 100 dB from main signal. See documented example! The unwritten rule of '30 dB is okay' (i.e. hidden) is no longer true.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ktoré odmocniny je najlepšie pre vašu prácu? Pomáha nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota. Ponuka 10 + spektrálne odhadov z Steve Kay učebnice "Moderné spektrálne odhad" 1988 je k dispozícii na výber. Výsledky výrazne líšiť od jedného odmocniny k druhému. Navyše rôzne vstupné parametre a/alebo počet bodov môže poskytnúť nezrovnalosti.


Pozorujte ako nulové čalúnenia efekty výsledkov. Výrobné spoločnosti berú na vedomie! Niektorých odhadov sa môže detekovať signály 50 až 100 dB z hlavného signálu. Pozri zdokumentovaný napríklad! Nepísané pravidlo 30 dB je v poriadku "(t. j. skrytý) už nie je pravda.

Sťahujte tu: SpectrumSolvers 5.12.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

StatAssist 2.0Novinka

View distribution graphs, calculate stat. moments, quantiles, and probabilities.

Orientačný preklad: Zobraziť distribúcia grafy, počítať stat. momenty, kvantil, a pravdepodobnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.57 MB

DataFit 9.0Novinka

DataFit curve fitting, statistical analysis and data plotting software.

Orientačný preklad: DataFit krivky, štatistickej analýzy dát a vyhodnocovanie softvér.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 7.34 MB

SimApp 2.6Novinka

Design and simulation of continuous and time discrete automatic control systems

Orientačný preklad: Návrh a simulácia spojitých a diskrétnych času automatické kontrolné systémy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.01 MB

MB Financial Astrology 1.10Novinka

MB Financial Astrology finds your financial profile based on your sun sign.

Orientačný preklad: MB Finančné Astrológia nájde svoje finančné profil na základe vašich znamenie slnka.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

EasyFit 5.0Novinka

Analyze your probability data and apply the results to make business decisions.

Orientačný preklad: Analyzovať vaše dáta pravdepodobnosti a uplatňovanie výsledkov, aby sa obchodné rozhodnutia.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.60 MB

StatFi 2009 5.7.0.0Novinka

Empower Microsoft Excel with accurate statistics and powerful data analysis

Orientačný preklad: Vybavte Microsoft Excel presné štatistiky a výkonné analýzy dát

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.76 MB

MITCalc - Beam Calculation 1.16Novinka

Calculations of the straight beams with constant cross section.

Orientačný preklad: Výpočty priame nosníky s konštantným prierezom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.4 MB

Vitamin World 1.0Novinka

This is a utility software. Download free.

Orientačný preklad: Jedná sa o utility software. Stiahnite si zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Packed Column Calculator 2.1Novinka

Hydraulic design & rating of packed columns & towers. Includes packing database.

Orientačný preklad: Hydraulický design & rating balených stĺpcov a veže. Obsahuje balenie databázy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.88 MB

Najsťahovanejšie programy