Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

SpectrumSolvers 5.12.4

Autor: Optimal Designs Enterprise
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.2 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1762
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Matematické a vedecké nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu SpectrumSolvers:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpectrumSolvers vo verzií 5.12.4 od autora Optimal Designs Enterprise. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpectrumSolvers je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpectrumSolvers ..

Popis od autora programu - Optimal Designs Enterprise v anglickom jazyku:

Which estimator is best for your job? Helps Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot. A menu of 10+ spectral estimators from Steve Kay's textbook 'Modern Spectral Estimation' 1988 is available to choose from. The results differ dramatically from one estimator to another. Plus, varying input parameters and/or number of points may provide discrepancies.
Observe how zero padding effects your results. Manufacturing companies take note! Some estimators can detect signals 50 to 100 dB from main signal. See documented example! The unwritten rule of '30 dB is okay' (i.e. hidden) is no longer true.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ktoré odmocniny je najlepšie pre vašu prácu? Pomáha nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota. Ponuka 10 + spektrálne odhadov z Steve Kay učebnice "Moderné spektrálne odhad" 1988 je k dispozícii na výber. Výsledky výrazne líšiť od jedného odmocniny k druhému. Navyše rôzne vstupné parametre a/alebo počet bodov môže poskytnúť nezrovnalosti.


Pozorujte ako nulové čalúnenia efekty výsledkov. Výrobné spoločnosti berú na vedomie! Niektorých odhadov sa môže detekovať signály 50 až 100 dB z hlavného signálu. Pozri zdokumentovaný napríklad! Nepísané pravidlo 30 dB je v poriadku "(t. j. skrytý) už nie je pravda.

Sťahujte tu: SpectrumSolvers 5.12.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SimApp 2.6Novinka

Design and simulation of continuous and time discrete automatic control systems

Orientačný preklad: Návrh a simulácia spojitých a diskrétnych času automatické kontrolné systémy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.01 MB

Packed Column Calculator 2.1Novinka

Hydraulic design & rating of packed columns & towers. Includes packing database.

Orientačný preklad: Hydraulický design & rating balených stĺpcov a veže. Obsahuje balenie databázy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.88 MB

MITCalc - Springs - 15 types 1.13Novinka

Geometrical design and strength check of 15 springs types

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu pružiny 15 typov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

Algebrus 3.1Novinka

Scientific calculator, 2D-3D graph plotter, data analyser, equation solver, ...

Orientačný preklad: Vedecký kalkulátor, graf 2D a 3D zapisovača, údaje analyzátora, rovníc...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.82 MB

ComfortAir HVAC Software 4.0Novinka

Heating and air conditioning hourly load calculation and analysis.

Orientačný preklad: Kúrenie a klimatizácia hodinové výpočet zaťaženie a analýza.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.54 MB

MITCalc - Beam Calculation 1.16Novinka

Calculations of the straight beams with constant cross section.

Orientačný preklad: Výpočty priame nosníky s konštantným prierezom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.4 MB

Mixed Polynomial And Trig Approximations 1.00Novinka

Approximates multivariable functions by mixed power/trigonometric series

Orientačný preklad: Aproximáciu funkcií viac premenných zmiešanej výkon / trigonometrické rady

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.69 MB

Analysis Studio 6.30.3546.16859Novinka

A powerful statistical analysis, regression analysis and data mining tool

Orientačný preklad: Mocný štatistickej analýzy, regresná analýza a data mining nástrojov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.31 MB

GNCutter - cutting optimizer for PDA 1.5Novinka

Defines how to cut rectangular parts from coil or panel with minimal waste.

Orientačný preklad: Definuje, ako znížiť pravouhlých dielov z cievky alebo panel s minimálnymi stratami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.37 MB

Najsťahovanejšie programy