Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

SpectrumSolvers 5.12.4

Autor: Optimal Designs Enterprise
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.2 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1709
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Matematické a vedecké nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu SpectrumSolvers:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpectrumSolvers vo verzií 5.12.4 od autora Optimal Designs Enterprise. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpectrumSolvers je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpectrumSolvers ..

Popis od autora programu - Optimal Designs Enterprise v anglickom jazyku:

Which estimator is best for your job? Helps Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot. A menu of 10+ spectral estimators from Steve Kay's textbook 'Modern Spectral Estimation' 1988 is available to choose from. The results differ dramatically from one estimator to another. Plus, varying input parameters and/or number of points may provide discrepancies.
Observe how zero padding effects your results. Manufacturing companies take note! Some estimators can detect signals 50 to 100 dB from main signal. See documented example! The unwritten rule of '30 dB is okay' (i.e. hidden) is no longer true.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ktoré odmocniny je najlepšie pre vašu prácu? Pomáha nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota. Ponuka 10 + spektrálne odhadov z Steve Kay učebnice "Moderné spektrálne odhad" 1988 je k dispozícii na výber. Výsledky výrazne líšiť od jedného odmocniny k druhému. Navyše rôzne vstupné parametre a/alebo počet bodov môže poskytnúť nezrovnalosti.


Pozorujte ako nulové čalúnenia efekty výsledkov. Výrobné spoločnosti berú na vedomie! Niektorých odhadov sa môže detekovať signály 50 až 100 dB z hlavného signálu. Pozri zdokumentovaný napríklad! Nepísané pravidlo 30 dB je v poriadku "(t. j. skrytý) už nie je pravda.

Sťahujte tu: SpectrumSolvers 5.12.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Mixed Poly/Trig Approximations (Table) 1.00Novinka

Approximates multivariable tabulated functions by finite mixed power/trig series

Orientačný preklad: Približuje viac premenných tabuľkové funkcie konečných zmiešané výkon / goniometrické radu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

UCon: Integral Scientist Units Converter 1.42Novinka

Units conversions, 33 categories, complex unit entry, calculator, import/export

Orientačný preklad: Prevodov jednotiek, 33 kategórií, komplexné jednotkou vstupu, kalkulačka, import / export

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Smart Chart Designer 1.4Novinka

Smart Chart Designer is charting application, support 49 chart types.

Orientačný preklad: Smart Graf Designer je zmapovanie aplikácií, podporu 49 typov grafov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Aurora 2.1Novinka

Use LaTeX to enter math in regular word processors and presentation programs.

Orientačný preklad: Použiť LaTeX na zadanie matematiky v pravidelných textové procesory a prezentačné programy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

Double Pipe Heat Exchanger Design 2.0Novinka

Step by step thermal design calculations of double pipe heat exchangers

Orientačný preklad: Krok za krokom tepelnej konštrukčných výpočtov, manželských a rúrkové výmenníky tepla

Licencia: Demo | Veľkosť: 16.22 MB

MITCalc - Compression Springs 1.17Novinka

Geometric and strength designs of helical compression cylindrical springs

Orientačný preklad: Geometrický a pevnostný návrh skrutkovitých pružín valcových tlačných

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

Scientific Letter 1.90.00Novinka

Beautiful scientific mailer for a mail messages with complex equation

Orientačný preklad: Krásny obal pre vedecké mailových správ s zložité rovnice

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.31 MB

SimApp 2.6Novinka

Design and simulation of continuous and time discrete automatic control systems

Orientačný preklad: Návrh a simulácia spojitých a diskrétnych času automatické kontrolné systémy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.01 MB

MITCalc - Profiles Calculation 1.16Novinka

Area characteristic of profiles and mass characteristic of solids

Orientačný preklad: Oblasť charakteristické profilov a hmotnostné charakteristiky telies

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.3 MB

Najsťahovanejšie programy