Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpectrumSolvers 5.12.4

Autor: Optimal Designs Enterprise
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.2 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1550
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Matematické a vedecké nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu SpectrumSolvers:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpectrumSolvers vo verzií 5.12.4 od autora Optimal Designs Enterprise. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpectrumSolvers je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpectrumSolvers ..

Popis od autora programu - Optimal Designs Enterprise v anglickom jazyku:

Which estimator is best for your job? Helps Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot. A menu of 10+ spectral estimators from Steve Kay's textbook 'Modern Spectral Estimation' 1988 is available to choose from. The results differ dramatically from one estimator to another. Plus, varying input parameters and/or number of points may provide discrepancies.
Observe how zero padding effects your results. Manufacturing companies take note! Some estimators can detect signals 50 to 100 dB from main signal. See documented example! The unwritten rule of '30 dB is okay' (i.e. hidden) is no longer true.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ktoré odmocniny je najlepšie pre vašu prácu? Pomáha nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota. Ponuka 10 + spektrálne odhadov z Steve Kay učebnice "Moderné spektrálne odhad" 1988 je k dispozícii na výber. Výsledky výrazne líšiť od jedného odmocniny k druhému. Navyše rôzne vstupné parametre a/alebo počet bodov môže poskytnúť nezrovnalosti.


Pozorujte ako nulové čalúnenia efekty výsledkov. Výrobné spoločnosti berú na vedomie! Niektorých odhadov sa môže detekovať signály 50 až 100 dB z hlavného signálu. Pozri zdokumentovaný napríklad! Nepísané pravidlo 30 dB je v poriadku "(t. j. skrytý) už nie je pravda.

Sťahujte tu: SpectrumSolvers 5.12.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Smart Chart Designer 1.4Novinka

Smart Chart Designer is charting application, support 49 chart types.

Orientačný preklad: Smart Graf Designer je zmapovanie aplikácií, podporu 49 typov grafov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Pension Actuary 5.4Novinka

Calculate your pension

Orientačný preklad: Spočítajte si dôchodok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.44 MB

Functions 1.00Novinka

Studies functions of one variable to find roots, extrema, integral, graph

Orientačný preklad: Štúdia funkcií jednej premennej nájsť korene, extrémy, integrál, graf

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.02 MB

LITIO2 - 3D Sheet metal unfolding soft 2.0.5Novinka

Sheet metal unfolder for AutoCAD (no need of DXF convertions)

Orientačný preklad: Plechu rozvinutia pre AutoCAD (bez nutnosti prepočty DXF)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

RVal 2.00Novinka

Electronic Engineer's solution to finding the optimum preferred resistor values.

Orientačný preklad: Elektronické Engineer Riešenie k nájdeniu optimálnej prednostné hodnoty rezistorov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

SpectrumSolvers 5.12.4Novinka

Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot.

Orientačný preklad: Nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.2 MB

ConvertEasy 1.0Novinka

An fully configurable conversion utility that converts at the drag of a slider.

Orientačný preklad: Plne konfigurovateľný nástroj pre prevod, ktorý prevádza na ťahať jazdec.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.6 MB

3D Grapher 1.21Novinka

Plot and animate 2D and 3D equation and table-based graphs with ease

Orientačný preklad: Pozemok a animovať 2D a 3D rovnice a tabuľkový grafy s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.82 MB

MITCalc - Tension Springs 1.17Novinka

Geometric and strength designs of helical tension cylindrical springs

Orientačný preklad: Geometrický a pevnostný návrh skrutkovitých pružín valcových ťažných

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

Najsťahovanejšie programy