Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SpectrumSolvers 5.12.4

Autor: Optimal Designs Enterprise
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.2 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1497
Dátum pridania: 2011-05-20
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Matematické a vedecké nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu SpectrumSolvers:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SpectrumSolvers vo verzií 5.12.4 od autora Optimal Designs Enterprise. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SpectrumSolvers je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SpectrumSolvers ..

Popis od autora programu - Optimal Designs Enterprise v anglickom jazyku:

Which estimator is best for your job? Helps Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot. A menu of 10+ spectral estimators from Steve Kay's textbook 'Modern Spectral Estimation' 1988 is available to choose from. The results differ dramatically from one estimator to another. Plus, varying input parameters and/or number of points may provide discrepancies.
Observe how zero padding effects your results. Manufacturing companies take note! Some estimators can detect signals 50 to 100 dB from main signal. See documented example! The unwritten rule of '30 dB is okay' (i.e. hidden) is no longer true.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ktoré odmocniny je najlepšie pre vašu prácu? Pomáha nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota. Ponuka 10 + spektrálne odhadov z Steve Kay učebnice "Moderné spektrálne odhad" 1988 je k dispozícii na výber. Výsledky výrazne líšiť od jedného odmocniny k druhému. Navyše rôzne vstupné parametre a/alebo počet bodov môže poskytnúť nezrovnalosti.


Pozorujte ako nulové čalúnenia efekty výsledkov. Výrobné spoločnosti berú na vedomie! Niektorých odhadov sa môže detekovať signály 50 až 100 dB z hlavného signálu. Pozri zdokumentovaný napríklad! Nepísané pravidlo 30 dB je v poriadku "(t. j. skrytý) už nie je pravda.

Sťahujte tu: SpectrumSolvers 5.12.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Pension Actuary 5.4Novinka

Calculate your pension

Orientačný preklad: Spočítajte si dôchodok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.44 MB

Smart Chart Designer 1.4Novinka

Smart Chart Designer is charting application, support 49 chart types.

Orientačný preklad: Smart Graf Designer je zmapovanie aplikácií, podporu 49 typov grafov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

3D Grapher 1.21Novinka

Plot and animate 2D and 3D equation and table-based graphs with ease

Orientačný preklad: Pozemok a animovať 2D a 3D rovnice a tabuľkový grafy s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.82 MB

ConvertEasy 1.0Novinka

An fully configurable conversion utility that converts at the drag of a slider.

Orientačný preklad: Plne konfigurovateľný nástroj pre prevod, ktorý prevádza na ťahať jazdec.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.6 MB

ESBPDF Analysis - Probability Software 2.4.1Novinka

Probability Analysis Software for Windows that is easy to use.

Orientačný preklad: Pravdepodobnosť Analýza Softvér pre Windows, ktorý je ľahko ovládateľný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.92 MB

Grab It! XP 10Novinka

Digitize data from charts or graphs using Excel. Ideal for engineering work.

Orientačný preklad: Digitalizovať dáta z tabuľky a grafy v programe Excel. Ideálna pre inžinierske práce.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.82 MB

OpenOffice Math Password Recovery 1.0.0Novinka

Recover passwords and remove ReadOnly protection for OpenOffice Math documents.

Orientačný preklad: Obnoviť heslá a odstráňte readonly ochranu dokumentov OpenOffice Math.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.56 MB

ISPT Integral Scientist Periodic Table 3.13Novinka

Periodic table, 6 styles, 98 properties, graphs, logical searches, reports

Orientačný preklad: Periodická tabuľka, 6 štýlov, 98 vlastnosti, grafy, logické vyhľadávania, správy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

RVal 2.00Novinka

Electronic Engineer's solution to finding the optimum preferred resistor values.

Orientačný preklad: Elektronické Engineer Riešenie k nájdeniu optimálnej prednostné hodnoty rezistorov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

Najsťahovanejšie programy