Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

*Spherical Panorama Web Page Creator 5.00

Autor: Spherical Panorama Inc.
Stránka: sp.zdt.ru
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.72 MB
Cena: 39 $
Počet stiahnutí: 600
Dátum pridania: 2008-02-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internetové aplikácie > HTML

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu *Spherical Panorama Web Page Creator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér *Spherical Panorama Web Page Creator vo verzií 5.00 od autora Spherical Panorama Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu *Spherical Panorama Web Page Creator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér *Spherical Panorama Web Page Creator ..

Popis od autora programu - Spherical Panorama Inc. v anglickom jazyku:

The SP_WPC, Real Estate, Web Page Creator is intended for creation the real estate Html web pages, for selling any real estate objects. The Web Page Creator processes unique features such as fast creates full, real estate, web cite from short time. You can use it for creation of any internet, multimedia presentations with any virtual tours.
The SP_WPC Web Page Creator makes it easy to create rich and vivid immersive, real estate web pages, which may include:
- Main, real estate web page
- Mortgage calculator web page
- Real Estate Agent web page
- Real Estate Area web page
- Real Estate object Map
- Real Estate Gallery
- Title Photo
- Addition Photos
- Area Photo
- Map Photo
- Agent Photo
- Special pack of demo images and the buttons
- Support addition the link of virtual tour
- Common name of input fields can be changes
- Support still Jpeg and Gif images and photos
- Part of image buttons has transparent background color
- Choosing background color for Html
- Constant the link for virtual tour

Generate small HTML web pages, which is easily to insert in your home internet Web Server and no plug-in necessary when viewing.
Mozilla Firefox support for Html mode

SP_WPC has been designed to be user-friendly.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

SP_WPC, Real Estate, Web Page Creator je určený pre vytváranie realitné HTML webovej stránky, na predaj všetky realitné objekty. Web Page Creator procesy unikátne vlastnosti, ako je rýchla vytvára plné, nehnuteľnosti, web citovať z krátkej dobe. Môžete ju použiť na vytvorenie akéhokoľvek internetu, multimediálne prezentácie s virtuálne prehliadky. SP_WPC Web Page Creator umožňuje ľahko vytvárať bohaté a živé pohlcujúce, skutočné stránky realitné web, ktoré môžu zahŕňať: - Hlavná, realitné webové stránky - Hypotekárna kalkulačka webové stránky - Real Estate Agent webové stránky - Real Estate oblasť webovej stránky - Real Realitná objekt Mapa - Real Estate Galéria - Hlava Foto - Doplnenie fotografií - oblasť Foto - Mapa Foto - Agent Foto - Špeciálne balenie demo snímok a tlačidlá - Podpora pridanie odkazu virtuálna prehliadka - Všeobecný názov vstupného poľa môžu byť zmeny - Support ešte JPEG a GIF obrázky a fotografie - časť obrazu tlačidiel je priehľadné farby pozadia - Výber farby pozadia pre HTML - Konštantná odkaz na virtuálnu prehliadku generovať malé HTML stránky, ktorá je ľahko vložiť do vášho servera doma internet web a žiadne plug- v nevyhnutných pri prezeraní. Mozilla Firefox podporu pre režim Html SP_WPC bol navrhnutý tak, aby bol užívateľsky-priateľské.

Sťahujte tu: *Spherical Panorama Web Page Creator 5.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Desktop UI Renamer 1.0Novinka

Tweak the windows user interface and rename the Recycle Bin.

Orientačný preklad: Vyladit používateľské rozhranie systému windows a premenovanie priečinka Kôš.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.16 MB

Meta Tag Maker 4.5Novinka

Make Search Engine Friendly Meta Tags without Writing a Single Line of Code

Orientačný preklad: Vykonajte vyhľadávanie Engine Friendly Meta Tagy bez Písanie jediný riadok kódu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.14 MB

Homepage Generator Zeta Producer CMS 10.5.0.22Novinka

Make your own website for FREE with professional website builder CMS.

Orientačný preklad: Skontrolujte svoje vlastné webové stránky zdarma s stavitel profesionálny webovej stránky CMS.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 49.3 MB

CatsCradle 3.8Novinka

Web page editor for professional language translators

Orientačný preklad: Editor webových stránok pre profesionálne jazykové prekladateľov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.35 MB

WebTide 4.0Novinka

The WebTide text editor is a new free HTML editor

Orientačný preklad: WebTide textový editor je nové voľný HTML editor

Licencia: Freeware | Veľkosť: 16 MB

Japplis Website Optimizer Lite 1.0Novinka

Optimize your HTML pagesfor free. Compress them by ore than half.

Orientačný preklad: Optimalizovať vaše HTML pagesfor zadarmo. Kompresiu ich rudy než polovica.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.7 MB

cash advance clickbank automator 1.05Novinka

Dramatically Increase Your ClickBank Profits, automated

Orientačný preklad: Výrazným spôsobom zvyšujú vašu ClickBank zisky, automatizované

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.70 MB

Web Easy Express 6.0Novinka

WebEasy Pro free web design software with templates and wysiwyg html editor.

Orientačný preklad: WebEasy Pro zdarma web designu softvér s šablóny a editor wysiwyg html.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 37.34 MB

whole life insurance quotes fontpak 1.00Novinka

need new fonts for your website, free to you

Orientačný preklad: Potrebujeme nové fonty pre vaše webové stránky, zadarmo vám

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.24 MB

Najsťahovanejšie programy