Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

*Spherical Panorama Web Page Creator 5.00

Autor: Spherical Panorama Inc.
Stránka: sp.zdt.ru
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.72 MB
Cena: 39 $
Počet stiahnutí: 630
Dátum pridania: 2008-02-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internetové aplikácie > HTML

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu *Spherical Panorama Web Page Creator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér *Spherical Panorama Web Page Creator vo verzií 5.00 od autora Spherical Panorama Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu *Spherical Panorama Web Page Creator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér *Spherical Panorama Web Page Creator ..

Popis od autora programu - Spherical Panorama Inc. v anglickom jazyku:

The SP_WPC, Real Estate, Web Page Creator is intended for creation the real estate Html web pages, for selling any real estate objects. The Web Page Creator processes unique features such as fast creates full, real estate, web cite from short time. You can use it for creation of any internet, multimedia presentations with any virtual tours.
The SP_WPC Web Page Creator makes it easy to create rich and vivid immersive, real estate web pages, which may include:
- Main, real estate web page
- Mortgage calculator web page
- Real Estate Agent web page
- Real Estate Area web page
- Real Estate object Map
- Real Estate Gallery
- Title Photo
- Addition Photos
- Area Photo
- Map Photo
- Agent Photo
- Special pack of demo images and the buttons
- Support addition the link of virtual tour
- Common name of input fields can be changes
- Support still Jpeg and Gif images and photos
- Part of image buttons has transparent background color
- Choosing background color for Html
- Constant the link for virtual tour

Generate small HTML web pages, which is easily to insert in your home internet Web Server and no plug-in necessary when viewing.
Mozilla Firefox support for Html mode

SP_WPC has been designed to be user-friendly.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

SP_WPC, Real Estate, Web Page Creator je určený pre vytváranie realitné HTML webovej stránky, na predaj všetky realitné objekty. Web Page Creator procesy unikátne vlastnosti, ako je rýchla vytvára plné, nehnuteľnosti, web citovať z krátkej dobe. Môžete ju použiť na vytvorenie akéhokoľvek internetu, multimediálne prezentácie s virtuálne prehliadky. SP_WPC Web Page Creator umožňuje ľahko vytvárať bohaté a živé pohlcujúce, skutočné stránky realitné web, ktoré môžu zahŕňať: - Hlavná, realitné webové stránky - Hypotekárna kalkulačka webové stránky - Real Estate Agent webové stránky - Real Estate oblasť webovej stránky - Real Realitná objekt Mapa - Real Estate Galéria - Hlava Foto - Doplnenie fotografií - oblasť Foto - Mapa Foto - Agent Foto - Špeciálne balenie demo snímok a tlačidlá - Podpora pridanie odkazu virtuálna prehliadka - Všeobecný názov vstupného poľa môžu byť zmeny - Support ešte JPEG a GIF obrázky a fotografie - časť obrazu tlačidiel je priehľadné farby pozadia - Výber farby pozadia pre HTML - Konštantná odkaz na virtuálnu prehliadku generovať malé HTML stránky, ktorá je ľahko vložiť do vášho servera doma internet web a žiadne plug- v nevyhnutných pri prezeraní. Mozilla Firefox podporu pre režim Html SP_WPC bol navrhnutý tak, aby bol užívateľsky-priateľské.

Sťahujte tu: *Spherical Panorama Web Page Creator 5.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Easy HTML to Image Converter 1.7Novinka

Convert any URLs or HTML files to image files

Orientačný preklad: Previesť všetky adresy URL alebo HTML súbory obrazové súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

WebClickGo - Easy Online Website Creator 1.5Novinka

Create professional websites in minutes. Simple and intuitive content management

Orientačný preklad: Vytvárať profesionálne webové stránky v minútach. Jednoduché a intuitívne content management

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.00 MB

Alleycode HTML Editor 2.21Novinka

Alleycode HTML Fast, intuitive code generation. Smart wizard support. Tutorials.

Orientačný preklad: Alleycode HTML kód rýchly, intuitívne generácie. Inteligentné Sprievodca podpora. Tutoriály.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

Flickr Slideshow 1.3Novinka

one freeware to create flickr photo slideshow

Orientačný preklad: jeden z freeware vytvoriť flickr foto slideshow

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.99 MB

CoffeeCup Free DHTML Menu Builder 2.2Novinka

DHTML Menu Builder creates cool interactive sliding menu trees.

Orientačný preklad: DHTML Menu Builder vytvára pohode interaktívne menu posuvné stromy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.88 MB

Medical Transcription Software 1.0Novinka

Medical Transcript keyword generation tool that assists in find the top keywords

Orientačný preklad: Prepis lekárske generovanie kľúčových slov nástroj, ktorý pomáha nájsť top kľúčové slová

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

Advanced HTML Protector 3.2Novinka

Protect your hard work on the web including text, links, graphics, HTML source

Orientačný preklad: Chrániť vaše tvrdá práca na webe, vrátane textu, odkazy, grafika, HTML zdroj

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.70 MB

WebTools Pro 1.1Novinka

Reports for HTML, CSS, JScript, Forms, Images: Do what "View Source" never could

Orientačný preklad: Správy pre HTML, CSS, JScript, formuláre, obrázky: nemajú, čo "View Source" nikdy by

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

CoffeeCup Website Access Manager 4.0Novinka

Password-protect your Website with CoffeeCup Website Access Manager

Orientačný preklad: Heslo-chrániť vaše webové stránky s Web Access Manager CoffeeCup

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.32 MB

Najsťahovanejšie programy