Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

*Spherical Panorama Web Page Creator 5.00

Autor: Spherical Panorama Inc.
Stránka: sp.zdt.ru
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.72 MB
Cena: 39 $
Počet stiahnutí: 613
Dátum pridania: 2008-02-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internetové aplikácie > HTML

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu *Spherical Panorama Web Page Creator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér *Spherical Panorama Web Page Creator vo verzií 5.00 od autora Spherical Panorama Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu *Spherical Panorama Web Page Creator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér *Spherical Panorama Web Page Creator ..

Popis od autora programu - Spherical Panorama Inc. v anglickom jazyku:

The SP_WPC, Real Estate, Web Page Creator is intended for creation the real estate Html web pages, for selling any real estate objects. The Web Page Creator processes unique features such as fast creates full, real estate, web cite from short time. You can use it for creation of any internet, multimedia presentations with any virtual tours.
The SP_WPC Web Page Creator makes it easy to create rich and vivid immersive, real estate web pages, which may include:
- Main, real estate web page
- Mortgage calculator web page
- Real Estate Agent web page
- Real Estate Area web page
- Real Estate object Map
- Real Estate Gallery
- Title Photo
- Addition Photos
- Area Photo
- Map Photo
- Agent Photo
- Special pack of demo images and the buttons
- Support addition the link of virtual tour
- Common name of input fields can be changes
- Support still Jpeg and Gif images and photos
- Part of image buttons has transparent background color
- Choosing background color for Html
- Constant the link for virtual tour

Generate small HTML web pages, which is easily to insert in your home internet Web Server and no plug-in necessary when viewing.
Mozilla Firefox support for Html mode

SP_WPC has been designed to be user-friendly.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

SP_WPC, Real Estate, Web Page Creator je určený pre vytváranie realitné HTML webovej stránky, na predaj všetky realitné objekty. Web Page Creator procesy unikátne vlastnosti, ako je rýchla vytvára plné, nehnuteľnosti, web citovať z krátkej dobe. Môžete ju použiť na vytvorenie akéhokoľvek internetu, multimediálne prezentácie s virtuálne prehliadky. SP_WPC Web Page Creator umožňuje ľahko vytvárať bohaté a živé pohlcujúce, skutočné stránky realitné web, ktoré môžu zahŕňať: - Hlavná, realitné webové stránky - Hypotekárna kalkulačka webové stránky - Real Estate Agent webové stránky - Real Estate oblasť webovej stránky - Real Realitná objekt Mapa - Real Estate Galéria - Hlava Foto - Doplnenie fotografií - oblasť Foto - Mapa Foto - Agent Foto - Špeciálne balenie demo snímok a tlačidlá - Podpora pridanie odkazu virtuálna prehliadka - Všeobecný názov vstupného poľa môžu byť zmeny - Support ešte JPEG a GIF obrázky a fotografie - časť obrazu tlačidiel je priehľadné farby pozadia - Výber farby pozadia pre HTML - Konštantná odkaz na virtuálnu prehliadku generovať malé HTML stránky, ktorá je ľahko vložiť do vášho servera doma internet web a žiadne plug- v nevyhnutných pri prezeraní. Mozilla Firefox podporu pre režim Html SP_WPC bol navrhnutý tak, aby bol užívateľsky-priateľské.

Sťahujte tu: *Spherical Panorama Web Page Creator 5.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Masker 1.9Novinka

Hides email addresses from spammers as PNG image files.

Orientačný preklad: Skryje e-mailové adresy od spamerov ako obrázok vo formáte PNG súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.82 MB

Visual Imagemapper 4.0.0Novinka

Create advanced clickable images to use on your webpages.

Orientačný preklad: Vytvárať pokročilé kliknúť obrázky pre použitie na vašich webových stránkach.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.39 MB

AutoSiteGallery 2.00Novinka

Time-saving tool to create web-based photo albums.

Orientačný preklad: Time-úspora nástroj pre vytváranie on-line fotoalbumu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.59 MB

InfoGoGetter 1.0Novinka

Create perfectly formatted HTML pages for your site from IGR content instantly

Orientačný preklad: Vytvoriť dokonale formátovaný HTML stránky pre vaše stránky z IGR obsah okamžite

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.39 MB

WebSite X5 Evolution 8 8.0Novinka

The outstanding tool for creating websites, blogs and online shops.

Orientačný preklad: Vynikajúci nástroj pre tvorbu webových stránok, blogov a on-line obchodov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 21.90 MB

Desktop UI Renamer 1.0Novinka

Tweak the windows user interface and rename the Recycle Bin.

Orientačný preklad: Vyladit používateľské rozhranie systému windows a premenovanie priečinka Kôš.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.16 MB

Strong VMenu 1.05Novinka

Create CSS-based Vertical Navigation Menus for your website with ease!

Orientačný preklad: Vytvoriť CSS-zaloľená vertikálne navigačné menu pre vaše webové stránky s ľahkosťou!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

debt consolidation counseling bookmarkit 2.00Novinka

Makes Your Customers Line Up To bookmark your site

Orientačný preklad: Robí Vaša Zákazníci Line Do záložky vaše stránky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Rollover Maker Pro 5.0Novinka

Make Rollovers Fast with MouseOut, MouseOver, and MouseDown effects.

Orientačný preklad: Make Rollover Rýchle s mouseOut, mouseover a MouseDown účinky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.10 MB

Najsťahovanejšie programy