Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SportWebsite 2011

Autor: EuropeSoftwares
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.36 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 1559
Dátum pridania: 2010-12-01
Aktualizácia: 2012-04-07

Kategória programu:

Komunikácia > Web kamery

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows CE, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win 3.1x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu SportWebsite:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SportWebsite vo verzií 2011 od autora EuropeSoftwares. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SportWebsite je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SportWebsite ..

Popis od autora programu - EuropeSoftwares v anglickom jazyku:

This software is destined to the users having expertises in confirmed data processing. However it is possible to subscribe an aid to the installation of the software. (to see the author's site for it), as well as a benefit of r?f?rencement of your site in 350 motors and directories of the world. Function with server IIS of included Microsoft in Windows.
This software is a dynamic internet site. The example used in this illustration is a club of Handball. Several sections have been developed like for example, photos, teams, sponsors, etc... He/it is you sufficient to personalize it and this without knowing a programming language to get your personal web site of your club! You will be able to add thus there dynamically some articles on your teams by simple to copy / glue since any station!
To note that many h?bergeurs proposes an effective lodging to least stroke (some euros only per month)!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento softvér je určený na používateľov, ktorí majú expertises v potvrdenom spracovaní údajov. Avšak je možné sa prihlásiť pomocou inštalácie softvéru. (Ak chcete zobraziť autora stránok pre neho), ako aj prospech r? f? rencement vaše stránky 350 motory a adresáre na svete. Funkcia servera IIS zahrnuté Microsoft Windows.


Tento softvér je dynamický internetovej stránky. Napríklad v tomto príklade je klub hádzanú. Niekoľko častí boli vyvinuté ako napríklad fotografie, tímy, sponzori, atď... Mu/jej je vám dostatok prispôsobiť ho, a to bez poznania programovací jazyk sa dostať vaše osobné webové stránky vášho klubu! Budete môcť pridať tak dynamicky niektorých článkov na vaše tímy jednoduchým kopírovanie / lepidlo od akejkoľvek stanice!


Na vedomie, že mnohé h? bergeurs navrhuje účinné ubytovanie na najmenej zdvih (niektoré EUR len za mesiac)!

Sťahujte tu: SportWebsite 2011

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CamUpload 2.10Novinka

CamUpload is an easy to use tool for publishing your webcam on the net.

Orientačný preklad: CamUpload je ľahko ovládateľný nástroj pre publikovanie vašu webovú kameru na internete.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

WebCamSplitter 1.3.5Novinka

WebCamSplitter duplicates the video stream for multiple applications.

Orientačný preklad: WebCamSplitter duplikuje video stream pre viac aplikácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Web Camera Security System 1.0Novinka

Turn your WebCam into a Security Camera in minutes

Orientačný preklad: Premeňte svoj WebCam do kamerovým behom niekoľkých minút

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

CamLAN 3.4Novinka

With CamLAN you see your WebCam video on all PC's within your LAN or Internet.

Orientačný preklad: S CamLAN vidíte vašej webkamery video na všetkých PC v sieti LAN alebo Internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

e2eSoft VCam 4.7.1Novinka

Put anything on your webcam video and make video chatting more interesting!

Orientačný preklad: Dajte niečo na webovej kamery a video, aby video chatovanie oveľa zaujímavejšie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.79 MB

webcamAMP 1.7Novinka

webcamAMP - Take Control of your Webcam Now!!

Orientačný preklad: webcamAMP - Prevezmite kontrolu nad svojou Webkamera teraz!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.26 MB

H264AVCommunication 1.85Novinka

H264 video and MP3 audio communication program.Watch your home and record.

Orientačný preklad: H264 video a MP3 audio komunikácia program.Watch vášho domova a nahrávať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

Divide Video Camera 1.0Novinka

Divide Video Camera program divides video stream

Orientačný preklad: Rozdeliť Video Kamera program bariér video stream

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.5 MB

iVisit for Mac Beta 3.7.3Novinka

Video chat with your friends, family, and colleagues from your PC for free!

Orientačný preklad: Videokomunikácia s priateľmi, rodinou a kolegami z vášho počítača na zdarma!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.62 MB

Najsťahovanejšie programy