Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SportWebsite 2011

Autor: EuropeSoftwares
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.36 MB
Cena: 29.99 $
Počet stiahnutí: 1492
Dátum pridania: 2010-12-01
Aktualizácia: 2012-04-07

Kategória programu:

Komunikácia > Web kamery

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows CE, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win 3.1x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu SportWebsite:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SportWebsite vo verzií 2011 od autora EuropeSoftwares. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SportWebsite je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SportWebsite ..

Popis od autora programu - EuropeSoftwares v anglickom jazyku:

This software is destined to the users having expertises in confirmed data processing. However it is possible to subscribe an aid to the installation of the software. (to see the author's site for it), as well as a benefit of r?f?rencement of your site in 350 motors and directories of the world. Function with server IIS of included Microsoft in Windows.
This software is a dynamic internet site. The example used in this illustration is a club of Handball. Several sections have been developed like for example, photos, teams, sponsors, etc... He/it is you sufficient to personalize it and this without knowing a programming language to get your personal web site of your club! You will be able to add thus there dynamically some articles on your teams by simple to copy / glue since any station!
To note that many h?bergeurs proposes an effective lodging to least stroke (some euros only per month)!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento softvér je určený na používateľov, ktorí majú expertises v potvrdenom spracovaní údajov. Avšak je možné sa prihlásiť pomocou inštalácie softvéru. (Ak chcete zobraziť autora stránok pre neho), ako aj prospech r? f? rencement vaše stránky 350 motory a adresáre na svete. Funkcia servera IIS zahrnuté Microsoft Windows.


Tento softvér je dynamický internetovej stránky. Napríklad v tomto príklade je klub hádzanú. Niekoľko častí boli vyvinuté ako napríklad fotografie, tímy, sponzori, atď... Mu/jej je vám dostatok prispôsobiť ho, a to bez poznania programovací jazyk sa dostať vaše osobné webové stránky vášho klubu! Budete môcť pridať tak dynamicky niektorých článkov na vaše tímy jednoduchým kopírovanie / lepidlo od akejkoľvek stanice!


Na vedomie, že mnohé h? bergeurs navrhuje účinné ubytovanie na najmenej zdvih (niektoré EUR len za mesiac)!

Sťahujte tu: SportWebsite 2011

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CamSplitter 2.0Novinka

CamSplitter. Software to split webcam to multiple instances

Orientačný preklad: CamSplitter. Softvér na rozdelenie na webkameru viac inštancií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

SportWebsite 2011Novinka

Dynamic sporty internet site for collective sport club

Orientačný preklad: Dynamické športový internetové stránky pre kolektívne športový klub

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.36 MB

PAMO Easy web spy cam 1.2Novinka

This tool will take and upload pictures from your webcam.

Orientačný preklad: Tento nástroj bude mať a nahrať obrázky z vašej webkamery.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.38 MB

Video Surveillance Monitor 1.0Novinka

Video Surveillance Monitor is a motion detector with video camera.

Orientačný preklad: Video Surveillance Monitor je detektor pohybu s kamerou.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.31 MB

Capture and Place 1.0Novinka

Post from camera or other windows video capture device using sftp at intervals

Orientačný preklad: Príspevok od fotoaparát alebo iné zariadenie na digitalizáciu obrazu windows pomocou sftp intervaloch

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.58 MB

CamPermanent 3.1Novinka

CamPermanent for all WebCams, NetCams and video devices!

Orientačný preklad: CamPermanent pre všetky kamery, NetCams a video zariadenia!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.08 MB

WebCamSplitter 1.3.5Novinka

WebCamSplitter duplicates the video stream for multiple applications.

Orientačný preklad: WebCamSplitter duplikuje video stream pre viac aplikácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

CamLAN 3.4Novinka

With CamLAN you see your WebCam video on all PC's within your LAN or Internet.

Orientačný preklad: S CamLAN vidíte vašej webkamery video na všetkých PC v sieti LAN alebo Internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

StickerCam 3.2.41Novinka

The fun way to capture and broadcast your webcam with Yahoo & MSN messenger

Orientačný preklad: Zábavný spôsob, ako zachytiť vysielanie a webovej kamery s Yahoo a MSN Messenger

Licencia: Demo | Veľkosť: 9.05 MB

Najsťahovanejšie programy