Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Spy Voice Recorder 3.24

Autor: Keylogger Spy Monitor ,Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.23 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 1861
Dátum pridania: 2011-03-18
Aktualizácia: 2012-03-26

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Spy Voice Recorder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Spy Voice Recorder vo verzií 3.24 od autora Keylogger Spy Monitor ,Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Spy Voice Recorder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Spy Voice Recorder ..

Popis od autora programu - Keylogger Spy Monitor ,Inc. v anglickom jazyku:

Spy Voice Recorder - Computer spy voice software, an easy sound monitor and best voice recorder on your computer. With it you can monitor and spy all sound /voice of messenger chat voice, streaming audio from Internet, music played by Windows Media Player, microphone, line-in, etc.

How to record the yahoo/Skype voice chat stealth?
This voice recorder is designated mainly to record and spy Voice Chat of instant messengers, such as Yahoo messenger Voice Chat, Skype Voice Chat, ICQ Voice Chat, QQ Voice Chat, etc. With your sound card, this voice recorder records the chat voice? the input sounds of microphone or the output sound of earphone. If you sound card support, both of them can be recorded clearly. Recorded chat voice with high quality will save automatically in wav-file format and can be replayed in Windows Media Player. Spy Voice Record even can record the sound from peripheral equipment, such as the sound from TV, radio, telephone, take a call, etc.

Main functions of Spy Voice Recorder:
1. Aim to spy and monitor voice chat of instant messengers mainly. (MSN, ICQ, Skype, QQ, etc.)
2. Record and replay a wider range of sound from microphone, line-in, line-out, streaming audio from Internet, even the sound of peripheral equipment.
3. Support auto recording task trigger options. You can select to auto record when QQ/Skype/Yahoo voice chat activate.
4. Support recording and volume control. Spy Voice Recorder introduces complete set of record volume control for your convenience.
5. Spy mode for recording. With the help of background work, auto hides, auto startup, hotkey setup and access password protection, Spy Voice Recorder is very stealthy and invisible.
Spy Voice Recorder is directed to voice spy of home computer. Compared with usual audio recorder, this sound monitor software has highlighted feature as a spy tool; it is just like a sound snooper. Spy Voice Recorder plays a great role in spying online voice chat of child or cheating spouse.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Špionážne hlasový záznamník - špión hlasu softvéru, ľahko zvuku monitorovať a najlepšie hlasový záznamník na váš počítač. S ním budete pravidelne sledovať a špión všetky zvukové /voice programu messenger konverzácie hlas, streamovanie audiá z internetu, hudba hrá Windows Media Player, mikrofón, riadok v atď.

Ako nahrávať yahoo a Skype hlasovej konverzácie stealth?


Nahrávaè hlasu je určený hlavne na zaznamenanie a špión Voice Chat s instant posly, ako Yahoo messenger Voice Chat, Skype hlasový Chat, ICQ hlasový Chat, QQ hlasový Chat, atď. So zvukovou kartou, Nahrávaè hlasu nahráva hlasové konverzácie? vstupné zvuky mikrofón alebo výstup zvuku slúchadlá. Ak zvukové karty podporu oboch z nich možno jasne zaznamenané. Zaznamenané konverzácie hlas s vysokou kvalitou budú automaticky ukladať vo formáte wav súboru a môžu byť prehrávané v prehrávači Windows Media Player. Špión hlasový záznam dokonca môžete nahrať zvuk z periférnych zariadení, ako napríklad zvuk z TV, rádio, telefón, prijať hovor, atď.

Hlavné funkcie Nahrávaè hlasu Spy: 1. cieľom špión a monitorovať hlasový rozhovor instant posly hlavne. (MSN, ICQ, Skype, QQ, atď.)


2. Nahrajte a replay širší rozsah zvuk z mikrofónu, line-in, línia-out, streamovanie audiá z internetu, ani zvuk periférnych zariadení.


3. Podporovať automatické zaznamenávanie spúšť možnosti úloh. Môžete vybrať možnosť automatický záznam keď QQ, Skype a Yahoo hlasový rozhovor aktivovať.


4. Podpora nahrávanie a ovládanie hlasitosti. Nahrávaè hlasu špión zavádza úplný súbor záznamov hlasitosti pre vaše pohodlie.


5. Spy režim nahrávania. Pomocou pozadia práce, auto kože, automatické spustenie hotkey Inštalátor a prístup ochrana heslom, Spy hlasový záznamník je veľmi kradmý a neviditeľné.


Nahrávaè hlasu špión smeruje hlas Spy domáci počítač. V porovnaní s bežnými audio rekordér, tento zvuk monitora softvér zdôraznila funkciu ako nástroj špión; je to rovnako ako zvuk slídil. Nahrávaè hlasu špión zohráva veľkú úlohu pri špionáže on-line hlasový rozhovor dieťa alebo podvádíš manžela/manželky.

Sťahujte tu: Spy Voice Recorder 3.24

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Website Spy Monitor 2010 8.0Novinka

Spy software / monitoring software that records all websites visited.

Orientačný preklad: Špionážne softvér / monitorovací softvér, ktorý zaznamenáva všetky navštívené webové servery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.4 MB

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

Win Spy Monitoring Software Pro 9.6Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.73 MB

Rise Sun 1.2.0Novinka

Motion Detection For All Webcams

Orientačný preklad: Detekcie pohybu pre všetky webkamery

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.65 MB

Save Keys Undetectable 6.2Novinka

Totally invisible key recorder, secretly logs every key typed into the keyboard.

Orientačný preklad: Úplne neviditeľné kľúčových záznamník, tajne prihlási každý kľúč napísali do klávesnice.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.59 MB

All-Spy Keylogger 4.7Novinka

All-Spy Keylogger it

Orientačný preklad: All-Spy Keylogger je

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

honestech Video Patrol 5.0Novinka

With honestech Video Patrol 5.0 you can remotely monitor activity in your home.

Orientačný preklad: S honestech Video Patrol 5.0 môžete vzdialene sledovať činnosť vo vašej domácnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.08 MB

Najsťahovanejšie programy