Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

StarPlanner 1.5

Autor: de Willebois Consulting
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.68 MB
Cena: 225 $
Počet stiahnutí: 638
Dátum pridania: 2005-03-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu StarPlanner:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér StarPlanner vo verzií 1.5 od autora de Willebois Consulting. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu StarPlanner je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér StarPlanner ..

Popis od autora programu - de Willebois Consulting v anglickom jazyku:

Tired of using the oldfashioned paper agenda for making appointments with your clients? Download StarPlanner and get rid of working this clumsy way! With StarPlanner you can enter new appointments in no time. And even send an personalised email as reminder. For each appointment you choose your client, the appropriate treatment and the person who will treat the client. If you wish, you can also add some special notes for the appointment. Want to see all treatments one of your clients did undergo? With the History feature you can easily retrieve all information about one of your clients regarding his/her treatments.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Už vás nebaví používať oldfashioned papiera na výrobu programu stretnutia s vašimi klientmi? Stiahnite si StarPlanner a zbaviť sa tejto pracovnej nemotorný spôsobom! S StarPlanner môžete zadať nové udalosti v žiadnom momente. A dokonca aj posielať osobné e-mailové ako pripomenutie. Pre každú schôdzku si vyberiete svojho klienta, vhodnej liečby a osobou, ktorá bude liečiť klienta. Ak chcete, môžete tiež pridať nejaké špeciálne poznámky k vymenovaniu. Chcete vidieť všetky procedúry jedného z vašich klientov sa prejsť? Pomocou funkcie História môžete ľahko získať všetky informácie o jednom z vašich klientov, pokiaľ ide o jeho / jej liečby.

Sťahujte tu: StarPlanner 1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DateInTray 1.6Novinka

Displays today's date in the system tray, includes popup calendar.

Orientačný preklad: Zobrazuje aktuálny dátum v systémovej lište, obsahuje popup kalendár.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.12 MB

Efigio ToDo Organizer for Mac 1.4.0Novinka

Efigio ToDo Organizer software - become more productive and more organized

Orientačný preklad: Efigio ToDo Organizátor software - stať sa produktívnejší a organizovanejší

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.36 MB

Easy Pocket Address Book 1.04Novinka

Easy-to-use telephone number and address book

Orientačný preklad: Easy-to-použitie telefónne číslo a adresu kniha

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.69 MB

OrgScheduler Pro 5.7Novinka

A complete calendar/scheduling system for your events.

Orientačný preklad: Kompletné kalendár / plánovanie systém pre Vaše akcie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.74 MB

PIMEX 1.24Novinka

Manage your contacts, addresses, appointments, notes, and diary with this PIM

Orientačný preklad: Spravovať kontakty, adresy, plánované činnosti, poznámky a denník s touto PIM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.83 MB

Address Ex 4.72Novinka

Store names and addresses, print small address books, labels, and envelopes

Orientačný preklad: Uložiť mená a adresy, tlač malých adresára, štítky a obálky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

LeaderTask 5.5.9Novinka

Business organizer: PIM, Calendar, Scheduler, Address Book, Managing tasks

Orientačný preklad: Obchodné Usporiadateľ: PIM, Kalendár, Plánovač, Address Book, Správa úloh

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.96 MB

Quick Notes Plus 5.0Novinka

Create Skinnable Sticky Notes on your desktop, set reminders, send them over n/w

Orientačný preklad: Vytvoriť skinovateľné Sticky Notes na ploche, nastaviť pripomenutie, pošlite ich cez n / w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.03 MB

coOpera 1.1.0Novinka

Easily migrates your contacts from Outlook, Gmail and Yahoo! to Opera browser.

Orientačný preklad: Ľahko presunie kontaktov z programu Outlook, Gmail a Yahoo! prehliadača Opera.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Najsťahovanejšie programy