Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

StarPlanner 1.5

Autor: de Willebois Consulting
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.68 MB
Cena: 225 $
Počet stiahnutí: 678
Dátum pridania: 2005-03-23
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu StarPlanner:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér StarPlanner vo verzií 1.5 od autora de Willebois Consulting. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu StarPlanner je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér StarPlanner ..

Popis od autora programu - de Willebois Consulting v anglickom jazyku:

Tired of using the oldfashioned paper agenda for making appointments with your clients? Download StarPlanner and get rid of working this clumsy way! With StarPlanner you can enter new appointments in no time. And even send an personalised email as reminder. For each appointment you choose your client, the appropriate treatment and the person who will treat the client. If you wish, you can also add some special notes for the appointment. Want to see all treatments one of your clients did undergo? With the History feature you can easily retrieve all information about one of your clients regarding his/her treatments.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Už vás nebaví používať oldfashioned papiera na výrobu programu stretnutia s vašimi klientmi? Stiahnite si StarPlanner a zbaviť sa tejto pracovnej nemotorný spôsobom! S StarPlanner môžete zadať nové udalosti v žiadnom momente. A dokonca aj posielať osobné e-mailové ako pripomenutie. Pre každú schôdzku si vyberiete svojho klienta, vhodnej liečby a osobou, ktorá bude liečiť klienta. Ak chcete, môžete tiež pridať nejaké špeciálne poznámky k vymenovaniu. Chcete vidieť všetky procedúry jedného z vašich klientov sa prejsť? Pomocou funkcie História môžete ľahko získať všetky informácie o jednom z vašich klientov, pokiaľ ide o jeho / jej liečby.

Sťahujte tu: StarPlanner 1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CBEOrganizer 2.1Novinka

CBE Organizer - Day planner, task manager, picture viewer, notepad.

Orientačný preklad: CBE Organizátor - Deň plánovač, správcu úloh, prehliadač obrázkov, poznámkový blok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.95 MB

Simply Calenders 4.5Novinka

Create your own photo calendars and planners in 70+ languages until 9999

Orientačný preklad: Vytvorte si vlastnú fotografiu kalendára a plánovača v 70 + jazykoch do 9999

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.19 MB

My Schedule 1.75Novinka

Schedule planner, reminder and printable calendar. US holidays. Free download.

Orientačný preklad: Plán plánovač, upomienky a tlač kalendára. USA sviatky. Na stiahnutie zadarmo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

HotShift Free 1.0Novinka

A simple color-coded desktop calendar for 24-hour rotating shifts.

Orientačný preklad: Jednoduché farebne pozadia kalendára na 24-hodinovom natáčanie posuny.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.79 MB

PIMEX 1.24Novinka

Manage your contacts, addresses, appointments, notes, and diary with this PIM

Orientačný preklad: Spravovať kontakty, adresy, plánované činnosti, poznámky a denník s touto PIM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.83 MB

Daily To-Do List 2.35Novinka

Day by day organized to-do list with reminder, RTF notes and printing options

Orientačný preklad: Deň čo deň organizovaný to-do zoznamu s pripomienkou, RTF poznámky a možnosti tlače

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

Info Angel 4.2Novinka

Personal information manager with an extremely user-friendly interface.

Orientačný preklad: Osobný informačný manažér s mimoriadne užívateľsky príjemný interface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.53 MB

Delicious Address Book 2.12Novinka

Store all of your contacts in one place!

Orientačný preklad: Uložiť všetky kontakty na jednom mieste!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

AcroWiki 2.0Novinka

AcroWiki is a hypertext browsing and authoring system for Palm OS.

Orientačný preklad: PDAbs je hypertextový prehliadania a nahrávacieho systém pre Palm OS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

Najsťahovanejšie programy