Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

summitseeker 1.0

Autor: summitseeker
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.23 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1146
Dátum pridania: 2009-11-07
Aktualizácia: 2011-11-10

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu summitseeker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér summitseeker vo verzií 1.0 od autora summitseeker. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu summitseeker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér summitseeker ..

Popis od autora programu - summitseeker v anglickom jazyku:

This application,"dblclick", simulates a mouse double click for home exercise equipment and other product promotion. Dblclick is a small freeware utility for Windows, that has two independently usable features. It is a Double click simulator and Winamp helper and can be accessed through a systray icon. Dblclick can transform clicks of the middle mouse button into double clicks of the left mouse button plus five configurable global hotkeys for a basic control of WinAmp. No installation required, doesn't use the registry, doesn't use any framework either.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto aplikácia "PriDvojitomKliknutí", simuluje dvojité kliknutie myši pre domáce výkon zariadení a podporu iných výrobkov. PriDvojitomKliknutí je malé freeware utilita pre Windows, ktorý má dve nezávisle použiteľné funkcie. Je simulátor dvojité kliknutie a Winamp helper a môžu byť prístupné prostredníctvom systray icon. PriDvojitomKliknutí môžete transformovať kliknutie prostredným tlačidlom na dvojité kliknutie ľavým tlačidlom myši plus päť globálnych konfigurovateľné klávesové skratky pre základné ovládanie WinAmp. Žiadne zariadenie vyžaduje, nepoužíva registra, nepoužíva žiadne rámec buď.

Sťahujte tu: summitseeker 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Day Clipboard Utility 2.4.5Novinka

Automatically capture and save all text or image copied.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj, ktorý automaticky ukladá texty a obrázky do súborov, vtedy ak ich dáme skopírovať stlačením (CTRL + C).

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.188 MB

Clipstory 1.0Novinka

Clipboard with History - Unlimited Copy and Paste

Orientačný preklad: Schránky s históriou - neobmedzený kopírovať a prilepiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.81 MB

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

ClipMate Clipboard Extender 7.3.14Novinka

Popular Clipboard Extender Holds Thousands of Clips, Powerful Internet Features!

Orientačný preklad: Populárna schránky Extender Pojme Tisíce klipy, výkonný Internet funkcie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

ClipChap 7.70816Novinka

Clipboard keeper that stores a clipboard history

Orientačný preklad: Schránky držiteľ, ktorý ukladá História clipboard

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.87 MB

Quick Texts 1.1Novinka

Fast Copy & Paste operations for your daily editing needs.

Orientačný preklad: Rýchlo kopírovať & vložiť operácie pre vaše denné úpravy potrieb.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

Vika Clipboard 1.0.51.0Novinka

Vika Clipboard Manager.

Orientačný preklad: Vika schránky Manager.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.57 MB

Scratchboard 15.0Novinka

A tool for organizing personal information in a 'tree' strucutre.

Orientačný preklad: Nástroj na organizovanie osobných informácií v "strom" strucutre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.29 MB

Najsťahovanejšie programy