Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

The Scroll, Bible Topics 3.1

Autor: Electronic Christian Media
Stránka: www.abu.nb.ca
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1599
Dátum pridania: 2001-03-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu The Scroll, Bible Topics:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér The Scroll, Bible Topics vo verzií 3.1 od autora Electronic Christian Media. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu The Scroll, Bible Topics je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér The Scroll, Bible Topics ..

Popis od autora programu - Electronic Christian Media v anglickom jazyku:

The Scroll, Bible Topics includes 78 topics (195,000 words of modern material). Topics cover History of the Bible, Books of the Bible, Bible Themes, Life of Christ, People, Custom & Practices, Major Events, Objects, Archaeology, Languages. Hear the proper pronunciation of numerous Hebrew and Greek words and alphabets. Uses powerful search engine (and, or, near and not). Enter personal notes, bookmarks, and navigation tools. Beautiful 3d user interface and specially recorded sound score with period instruments. Free to use for educational purposes. Full CD version available for $19.95.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prejdite, Biblia Témy zahŕňa 78 tém (195 tisíc slov z moderného materiálu). Témy pokrývajú História biblie, knihy o Biblii, biblické motívy, Život Krista, Ľudia, Vlastné a postupy, hlavné udalosti, objekty, archeológia, jazykov. Vypočujte si správnu výslovnosť mnohých hebrejčiny a gréckych slov a abecied. Používa výkonný vyhľadávač (a, alebo, v blízkosti a nie). Zadajte osobné poznámky, záložky a navigačné nástroje. Krásne 3D užívateľským rozhraním a špeciálne nahratý zvuk skóre s dobovými nástrojmi. Zdarma na použitie pre vzdelávacie účely. CD verzia je k dispozícii za 19,95 dolárov.

Sťahujte tu: The Scroll, Bible Topics 3.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

theWord 1.0Novinka

Audio bible that uses Apple's built in speech synthesis to read the bible to you

Orientačný preklad: Audio Biblie, ktorý používa Apple postavený v syntézu reči čítať Bibliu vám

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.30 MB

The Scroll, Bible Topics 3.1Novinka

Search 78 Bible Topics 195,000 words of modern material on the Bible.

Orientačný preklad: Hľadať Biblia 78 Témy 195.000 slov moderný materiál na Bibliu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.45 MB

MB Zodiac Spiritual Sign 1.25Novinka

This displays your spiritual sign based on the position of Neptune in birthchart

Orientačný preklad: Toto zobrazuje vaše duchovné znamenia založeného na pozíciu Neptúna v birthchart

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Forge for SwordSearcher 3.1.1Novinka

Build and publish your text in SwordSearcher Bible Software format

Orientačný preklad: Vytvoriť a publikovať váš text vo formáte SwordSearcher Biblie softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

MB Kabbalah Tarot 1.45Novinka

An accurate program that associates the tarot cards to Kabbalah Astrology.

Orientačný preklad: Presný program, ktorý združuje tarotové karty k Kabbalah astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.65 MB

MB Kabbalah IChing 1.20Novinka

MB Kabbalah IChing is a tool that relates the Kabbalah and the I Ching hexagram.

Orientačný preklad: MB Kabala IChing je nástroj, ktorý sa týka Kabbalah a ja Ching hexagram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy