Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

The Scroll, Bible Topics 3.1

Autor: Electronic Christian Media
Stránka: www.abu.nb.ca
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1630
Dátum pridania: 2001-03-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu The Scroll, Bible Topics:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér The Scroll, Bible Topics vo verzií 3.1 od autora Electronic Christian Media. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu The Scroll, Bible Topics je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér The Scroll, Bible Topics ..

Popis od autora programu - Electronic Christian Media v anglickom jazyku:

The Scroll, Bible Topics includes 78 topics (195,000 words of modern material). Topics cover History of the Bible, Books of the Bible, Bible Themes, Life of Christ, People, Custom & Practices, Major Events, Objects, Archaeology, Languages. Hear the proper pronunciation of numerous Hebrew and Greek words and alphabets. Uses powerful search engine (and, or, near and not). Enter personal notes, bookmarks, and navigation tools. Beautiful 3d user interface and specially recorded sound score with period instruments. Free to use for educational purposes. Full CD version available for $19.95.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prejdite, Biblia Témy zahŕňa 78 tém (195 tisíc slov z moderného materiálu). Témy pokrývajú História biblie, knihy o Biblii, biblické motívy, Život Krista, Ľudia, Vlastné a postupy, hlavné udalosti, objekty, archeológia, jazykov. Vypočujte si správnu výslovnosť mnohých hebrejčiny a gréckych slov a abecied. Používa výkonný vyhľadávač (a, alebo, v blízkosti a nie). Zadajte osobné poznámky, záložky a navigačné nástroje. Krásne 3D užívateľským rozhraním a špeciálne nahratý zvuk skóre s dobovými nástrojmi. Zdarma na použitie pre vzdelávacie účely. CD verzia je k dispozícii za 19,95 dolárov.

Sťahujte tu: The Scroll, Bible Topics 3.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Church Secretary 32 2010Novinka

Church membership, attendance and contributions can be recorded quickly

Orientačný preklad: Kostol členstvo, účasť a príspevkov môžete rýchlo zaznamenať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.69 MB

BiblePlayer for iPod 1.1Novinka

Read and hear the Bible on your iPod. Includes devotionals, reading plans, more

Orientačný preklad: Čítať a počuť Biblie na váš iPod. Zahŕňa devotionals čítaní plánov, viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.25 MB

Holy Quran Malayalam English Translation 1.0Novinka

First ever Quran Software in Indian Languages

Orientačný preklad: Prvé Korán Softvér v indických jazykoch

Licencia: Commercial | Veľkosť: 12.4 MB

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Animated Books of the Bible 1.0Novinka

Learn books of the old and new testament and get animated rewards.

Orientačný preklad: Učiť kníh starý a nový zákon a získať animovaný odmeny.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.14 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

MB Tibetan Astrology 2.05Novinka

This is a Tibetan Astrology Sign interpretation software.

Orientačný preklad: Toto je tibetskej astrológia zaregistrujte výklad softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

MB Bibliomancy 1.10Novinka

MB Bibliomancy is a divination tool based on different religious texts.

Orientačný preklad: MB Bibliomancy je veštenie nástroj založený na rôznych náboženských textov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.64 MB

Dustan Soul Adv, Only the Truth Counts 3.0Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explains how mankind can be saved

Orientačný preklad: Multimédiá, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorý vysvetľuje, ako môže byť uložený ľudstva

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.04 MB

Najsťahovanejšie programy