Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

The Scroll, Bible Topics 3.1

Autor: Electronic Christian Media
Stránka: www.abu.nb.ca
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1654
Dátum pridania: 2001-03-07
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu The Scroll, Bible Topics:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér The Scroll, Bible Topics vo verzií 3.1 od autora Electronic Christian Media. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu The Scroll, Bible Topics je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér The Scroll, Bible Topics ..

Popis od autora programu - Electronic Christian Media v anglickom jazyku:

The Scroll, Bible Topics includes 78 topics (195,000 words of modern material). Topics cover History of the Bible, Books of the Bible, Bible Themes, Life of Christ, People, Custom & Practices, Major Events, Objects, Archaeology, Languages. Hear the proper pronunciation of numerous Hebrew and Greek words and alphabets. Uses powerful search engine (and, or, near and not). Enter personal notes, bookmarks, and navigation tools. Beautiful 3d user interface and specially recorded sound score with period instruments. Free to use for educational purposes. Full CD version available for $19.95.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prejdite, Biblia Témy zahŕňa 78 tém (195 tisíc slov z moderného materiálu). Témy pokrývajú História biblie, knihy o Biblii, biblické motívy, Život Krista, Ľudia, Vlastné a postupy, hlavné udalosti, objekty, archeológia, jazykov. Vypočujte si správnu výslovnosť mnohých hebrejčiny a gréckych slov a abecied. Používa výkonný vyhľadávač (a, alebo, v blízkosti a nie). Zadajte osobné poznámky, záložky a navigačné nástroje. Krásne 3D užívateľským rozhraním a špeciálne nahratý zvuk skóre s dobovými nástrojmi. Zdarma na použitie pre vzdelávacie účely. CD verzia je k dispozícii za 19,95 dolárov.

Sťahujte tu: The Scroll, Bible Topics 3.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Easy Sermon Organizer 1.2Novinka

Organize sermons and illustrations.

Orientačný preklad: Usporiadať kázanie a ilustrácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.59 MB

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Today Greek Calendar 3.9.3Novinka

Greek Orthodox Calendar with feasts,screensaver,name days,printing,outlook sync.

Orientačný preklad: Grécky pravoslávny kalendár, ktorý obsahuje zoznam sviatkov, šetrič obrazovky a iné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.13 MB

MB Kabbalah IChing 1.20Novinka

MB Kabbalah IChing is a tool that relates the Kabbalah and the I Ching hexagram.

Orientačný preklad: MB Kabala IChing je nástroj, ktorý sa týka Kabbalah a ja Ching hexagram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

Joel's Journal 2.13Novinka

Christian dream and vision journaling software. Free demo download.

Orientačný preklad: Kresťanské sna a vízie denníka softvér. Zadarmo k stiahnutiu demo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.84 MB

MB Tantric Numerology 1.25Novinka

MB Tantric Numerology is a Kundalini or Akara Numerology software.

Orientačný preklad: MB Tantric Numerológia je Kundalini alebo Akara Numerológia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.26 MB

Baby Boomer Bible Study 14.9Novinka

Study 143 Bibles with an easy to use tool. Great tools like the NIV, NASB & more

Orientačný preklad: Štúdia 143 Bibliou sa ľahko použiteľný nástroj. Veľké nástroje ako NIV, NASB a ďalšie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Holy Quran Malayalam English Translation 1.0Novinka

First ever Quran Software in Indian Languages

Orientačný preklad: Prvé Korán Softvér v indických jazykoch

Licencia: Commercial | Veľkosť: 12.4 MB

MB Vedic Astrology Divisional Charts 1.65Novinka

This is an unique Vedic Astrology Divisional Charts or Vargas software.

Orientačný preklad: Jedná sa o unikátny Vedic astrológia divízny grafy alebo Vargas softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy