Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

The World of Medical Transcription 1.0

Autor: ProfitMTFuture
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.09 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1047
Dátum pridania: 2007-02-15
Aktualizácia: 2011-10-15

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Unix, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other, Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2, Palm OS 4.0, Palm OS 5.0, Palm OS 6.0, Windows CE, Pocket PC, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Symbian, Handheld/Mobile Other, BEOS

Krátky popis k programu The World of Medical Transcription:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér The World of Medical Transcription vo verzií 1.0 od autora ProfitMTFuture. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu The World of Medical Transcription je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér The World of Medical Transcription ..

Popis od autora programu - ProfitMTFuture v anglickom jazyku:

This article follows one medical-transcriptionist-turned-medical-language-specialist through several possible modern-day job occupations. Although a serious article, some lighthearted approach and humor is used to make points about the world of medical transcription today. The article points out the need for medical transcriptionists to evolve into medical language specialists, medical word editors, and team players for risk management on the patient healthcare record. As a modern-day medical language specialist, the medical transcriptionist is evolving with the use of many technologies. The medical language specialist now participates in team risk management for patient healthcare, and the article points out why continuing education and professionalism are important. Becoming a Certified Medical Transcriptionist is the first main step to becoming a medical language specialist. Health Industry ideas for “team participation” are explored. This article also discusses that today’s medical language specialists can elect to operate in more than one area of the modern-day healthcare field, other than “straight transcription,” such as in technical writing, electronic medical records, editing voice recognition, classroom instruction, and quality assurance. Pursuit of excellence, education, alignment with the American Association for Medical Transcription (AAMT), and embracing change are the most-needed characteristics for evolving medical transcriptionists today. The author/educator leaves her top 15 tips for the medical transcriptionist today.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento článok vyplýva jeden medical-transcriptionist-turned-medical-language-specialist cez niekoľko možných moderné-day prácu povolaniach. Hoci vážne článku, niektoré veselý prístup a humor sa používa na body o svete Zdravotnícke Transkripční dnes. Článok zdôrazňuje potrebu lekárske transcriptionists vyvíjať do lekárskej jazyk špecialistov, lekárske slovo editorov a tímu hráčov pre rizikový manažment na záznam pacienta zdravotnej starostlivosti. Ako moderné-day lekárske jazyk špecialista, zdravotnícke transcriptionist sa vyvíja s použitím mnohé technológie. Špecializované zdravotnícke jazyk v súčasnosti zúčastňuje vo tím riadenia rizika pre pacient zdravotnej starostlivosti a článok poukazuje na to prečo vzdelávanie a profesionalitu sú dôležité. Že sa zdravotníckym Transcriptionist certifikované je prvý hlavný krok sa stáva Zdravotnícke jazyk špecialista. Zdravie priemyslu nápady pre "tím účasť" sú skúmané. Tento článok sa zaoberá dnešný lekárske jazyk môže zvoliť, či špecialistov pôsobiť vo viac ako jednej oblasti oblasti moderné-day zdravotnej starostlivosti, iných ako "jednozložkové prepis," ako v technické písanie, elektronické zdravotné záznamy, úprav rozpoznávanie hlasu, triede inštrukcie a zabezpečenia kvality. Vykonávanie excelentnosti, vzdelávania, zarovnania s Americkej asociácie pre Zdravotnícke Transkripční (AAMT) a obsiahol zmeny sú potrebné väčšina vlastnosti vyvíjajúce lekárske transcriptionists dnes. Autor/pedagóg ponecháva jej top 15 tipov pre zdravotnícke transcriptionist dnes.

Sťahujte tu: The World of Medical Transcription 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Schoolhouse Test 2.3.9Novinka

A powerful and easy-to-use test creation program.

Orientačný preklad: Výkonné a ľahké-to-use test vytvorenie programu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.36 MB

Test Maestro II 2.00Novinka

An advanced Windows based Test Bank and Test Generator for teachers.

Orientačný preklad: Pokročilých s operačným systémom Windows Test banky a skúšobný generátor pre učiteľov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.66 MB

APSW Instant Converter 1.0Novinka

A simple, user friendly unit conversion program complete with breeding chart.

Orientačný preklad: Jednoduchý, používateľ priateľské jednotky konverzie program kompletné s chovnými grafu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.75 MB

GS Typing Tutor 2.99Novinka

learn to touch typing, test your typing skills, play typing game.

Orientačný preklad: naučiť sa dotyk písanie, vyskúšať svoje zručnosti písania, hrať hry na precvičenie písania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.94 MB

The World of Medical Transcription 1.0Novinka

The World of Medical Transcription From a Medical Language Specialist

Orientačný preklad: Svet Zdravotnícke Transkripční od lekára – špecialistu jazyk

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.09 MB

Wondershare Rapid E-Learning Suite Pro 5.2.0Novinka

Rapid E-Learning Suite-Create multimedia content,interactive quizzes, screencast

Orientačný preklad: Rýchle eLearning Suite-vytvoriť multimediálny obsah, interaktívne kvízy, videoukážku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 30.74 MB

SunRav TestOfficePro.WEB 2.3Novinka

Comprehensive solution for on-line testing, scoring and assessment. Great value!

Orientačný preklad: Komplexné riešenie pre on-line testovanie, posudzovania a hodnotenia. Veľkú hodnotu!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.85 MB

Stamina Typing Tutor 2.5Novinka

Amusing, yet multifunctional touch-typing tutor with support for several layouts

Orientačný preklad: Zábavný ešte multifunkčné touch-typing Lektor s podporou pre niekoľko rozložení

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.34 MB

Scripture Scholar 5.11Novinka

Bible question and answer game.

Orientačný preklad: Biblia otázku a odpoveď hry.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.69 MB

Najsťahovanejšie programy