Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Tipard DVD to AMV Converter for Mac 3.2.10

Autor: Tipard Studio
Stránka: www.tipard.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 10.20 MB
Cena: 25.00 $
Počet stiahnutí: 544
Dátum pridania: 2010-04-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other

Krátky popis k programu Tipard DVD to AMV Converter for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Tipard DVD to AMV Converter for Mac vo verzií 3.2.10 od autora Tipard Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Tipard DVD to AMV Converter for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Tipard DVD to AMV Converter for Mac ..

Popis od autora programu - Tipard Studio v anglickom jazyku:

Tipard DVD to AMV Converter for Mac is specially designed for Mac uses to convert DVD to AMV.Tipard DVD to AMV Converter for Mac is the best DVD ripping software and best Mac DVD AMV Converter for you to rip DVD to AMV, MTV and MP3, MP2, WAV audio formats for you to enjoy on MP4 players, as well as S1 MP3 players with video playback. This DVD to AMV ripper allows you to rip your selected chapters/titles or the whole DVD disk.

Key Functions:

1. Convert DVD to AMV
Tipard DVD to AMV Converter for Mac can convert all commercial DVD (including DVD with the restriction of CSS, Region, RCE, Sony ARccOS) to AMV and MTV video formats for you to enjoy on your MP4 players, as well as S1 MP3 players.

2. Adjust video effect for a better enjoyment
An excellent DVD AMV Converter for Mac allows you to edit video brightness, contrast and saturation including changing interlacing video to progressive one for better video quality by checking Deinterlacing function.

3. Extract audio from DVD
This professional Mac DVD to AMV software enables you to extract certain music from DVD and rip it to popular audio formats such as DVD to MP3, MP2 and WAV.

4.Video trimmer
You are allowed to trim a certain clip of AMV or MTV video from DVD to your need.

5. Video cropper
You are allowed to crop the playing region as you want.

6.Watermark joiner
Tipard DVD to AMV Converter for Mac has access to add watermarks in the form of text or image to achieve special effect.

7. Define optimized setting parameters
This powerful Mac DVD to AMV Converter provides the function of adjusting both video settings (Encoder, Bitrate, Resolution, Frame rate) and audio settings (Encoder, Sample rate, Channels, Bitrate).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tipard DVD do AMV Converter pre Mac je špeciálne navrhnutý pre systém Macintosh používa pre konverziu DVD do AMV.Tipard DVD do AMV Converter pre Mac je najlepší DVD trhať softvér a najlepší Mac DVD AMV Converter pre vás rip DVD do AMV, MTV a MP3, MP2, WAV audio formátov pre Vás tešiť na MP4 prehrávače, rovnako ako S1 MP3 prehrávače s prehrávaním videa. Toto DVD ripper AMV vám umožní ripovať vaše vybrané kapitoly / tituly alebo celé DVD disk. Kľúčové funkcie: 1. Prevod DVD do AMV Tipard DVD do AMV Converter pre Mac môže previesť všetky obchodné DVD (vrátane DVD s obmedzením CSS, Region, RCE, Sony ARccOS) na AMV a MTV video formátov pre Vás tešiť na vaše MP4 prehrávače, rovnako ako S1 MP3 prehrávače. 2. Nastavte video efekt pre lepší pôžitok vynikajúce DVD AMV Converter pre Mac umožňuje editovať video jasu, kontrastu a saturácie, vrátane zmeny prekladanie videa na progresívny jeden pre lepšiu kvalitu videa kontrolou deinterlacing funkcie. 3. Extrahovať audio z DVD Tento profesionálny softvér pre Mac DVD AMV umožňuje extrahovať určitej hudby z DVD rip a to populárnych audio formátov ako DVD do MP3, MP2 a WAV. 4.Video kosačku Tie sú povolené na orezanie niektorých klip AMV alebo MTV video z DVD na vaše potreby. 5. Video plodina Je dovolené plodín hracej oblasť, ako chcete. 6.Watermark stolár Tipard DVD do AMV Converter pre Mac má prístup k pridávať vodoznaky v podobe textu alebo obrazu pre dosiahnutie zvláštneho efektu. 7. Definovať optimálne nastavenie parametrov Táto výkonná Mac DVD do AMV Converter poskytuje funkciu úpravy obidvoch nastavenie obrazu (Encoder, bitrate, rozlíšenie, Frame rate) a nastavenie zvuku (Encoder, vzorový pomer, kanály, Bitrate).

Sťahujte tu: Tipard DVD to AMV Converter for Mac 3.2.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Convert VOB 2 MPEG-2 1.3.6Novinka

One of the best professional VOB to MPEG-2 converters. And it's free

Orientačný preklad: Jedným z najlepších profesionálnych VOB MPEG-2 spracovateľom. A je to zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Videos 2 Blackberry 8100 Convert 1.4.0Novinka

Free convert Videos to Blackberry 8100 format with high speed and good quality

Orientačný preklad: Voľný konvertovať video na Blackberry 8100 formáte s vysokou rýchlosťou a dobrej kvality

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

4Easysoft DVD to Mobile Phone Suite 3.2.08Novinka

4Easysoft DVD to Mobile Phone Suite is a complete Mobile Phone converter.

Orientačný preklad: 4Easysoft DVD Mobile Phone Suite je kompletná mobilný telefón prevodník.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.80 MB

4Media MP4 Converter for Mac 6.0.14.1116Novinka

It can convert video and audio files and support iPod, PSP, Apple TV etc.

Orientačný preklad: Je možné previesť video a audio súborov a podpora pre iPod, PSP, Apple TV, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 32.76 MB

Free RAM 2 Archos 404 Converter Lite 1.1.0Novinka

Convert RAM file to Archos 404 format free

Orientačný preklad: Previesť RAM súbor Archos 404 formát zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

4Easysoft Mac WMV to 3GP Converter 3.2.16Novinka

Specializes in converting WMV, HD TS,HD WMV etc on Mac for 3G mobile phone.

Orientačný preklad: Sa špecializuje na prevádzanie WMV, TS HD, HD WMV atď na Mac pre 3G mobilný telefón.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.49 MB

MIDI To MP3 Maker 3.1.0020Novinka

It is an easy-to-use tool for converting MIDI file to MP3 format.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre konverziu MIDI súborov do formátu MP3.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.46 MB

Free WMP Video to Archos av700 SE 1.8.0Novinka

Converting WMP Video to Archos av700 easily, fast and free of charge

Orientačný preklad: Konverzia WMP Video na Archos av700 ľahko, rýchlo a zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

One-click CD Ripper 1.13Novinka

Rip audio from CD into various music formats right from Windows context menu

Orientačný preklad: Rip zvuku z CD do rôznych hudobných formátov priamo z kontextového menu Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.84 MB

Najsťahovanejšie programy