Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

tkCNC Editor 2.0.3.0

Autor: Tihomir Kuzmic
Stránka: www.tkcnc.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.01 MB
Cena: 140 $
Počet stiahnutí: 2927
Dátum pridania: 2011-07-28
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu tkCNC Editor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér tkCNC Editor vo verzií 2.0.3.0 od autora Tihomir Kuzmic. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu tkCNC Editor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér tkCNC Editor ..

Popis od autora programu - Tihomir Kuzmic v anglickom jazyku:

tkCNC Editor is a text editor, specially designed for editing of CNC code (G-code) for CNC machines. It is used by CNC programmers and operators for fast editing and verification of CNC code. tkCNC Editor version 2.0 has implemented these functions: MDI (Multiple document interface) ? allows editing of multiple NC documents, G-code syntax highlighting, Multiple Undo/Redo, Print Preview ? NC documents preview before printing, All standard text editor functions such as Cut, Copy, Paste..., Fast NC blocks renumbering, Find/Replace function with special features for NC code searching, Fast points import from AutoCAD, Generator of circular and rectangular point patterns (coordinates), Smart NC code templates, Various operations with NC code registers such as: mirroring, renumbering, translation, rotation, basic mathematical operations (+,-,*,/), sorting etc., Conversion of 2D coordinates from polar to Cartesian system and vice versa, NC code registers swapping, NC code registers sorting (order in block), 3D tool path simulation with possibility of export in AutoCAD or DXF file (Simulation supports NC code analysis block by block, coordinates viewing for every toolpath point, tools diameter representation), Degrees conversion from Degrees/Minutes/Seconds format to decimal format and vice versa, Automated NC documents joining, "QuickCalc" function implemented in text editor window for quick calculation of simple mathematical expressions directly in code

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

tkCNC Editor je textový editor, zvlášť navrhnuté pre editáciu CNC kód (G-code) pre CNC-zariadení. Používa prevádzkovateľmi a CNC obvodov pre rýchle úpravy a overenie CNC kód. tkCNC Editor verzia 2.0 implementoval tieto funkcie: MDI (viacero dokumentov rozhranie)? umožňuje úpravu viacerých dokumentov, NC, G-kód zvýraznením syntaxe, viacero späť/znova, Ukážka pred tlačou? NC dokumenty Ukážka pred tlačou, všetky štandardné textové editora funkcie ako Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť... rýchlo NC bloky prečíslovanie funkcií Hľadať alebo nahradiť so špeciálne funkcie pre číselný znak KN vyhľadávanie, rýchle miestami importovať z aplikácie AutoCAD, generátor migračnej cirkulácie a obdĺžnikových bod vzory (súradnice), Smart NC kód šablóny, rôzne operácie s číselný znak zaregistruje ako: zrkadlenie, prečíslovanie, preklad, rotácia, základné matematické operácie (+-, *, /), triedenie atď., konverzia 2D koordinuje od polárneho Kartézske systému a naopak, NC registrov kód prohozením, číselný znak zaregistruje zoraďovania (uznesenie v bloku), nástroj 3D cestu simulácie s možnosťou vývoz aplikácie AutoCAD alebo DXF súborov (simulácia podporuje NS kódom analýzu blok po bloku, koordinuje prezeranie pre každý bod toolpath, nástroje priemer zastúpenie), stupňov konverziu z formát stupne, minúty a sekundy desiatkovom formáte a naopakAutomatické NC dokumenty spojením, "QuickCalc" funkcia implementovaná v textovom okne editora rýchly výpočet jednoduchých matematických výrazov priamo v kóde

Sťahujte tu: tkCNC Editor 2.0.3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Vision Expo East 1.0Novinka

www.TheVisionExpoEast.com is Live and Ready! They will change your business.

Orientačný preklad: www.TheVisionExpoEast.com je Live a je pripravený! Bude meniť vaše podnikanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

PDFs Merge 2 One 2.0Novinka

Combine a couple of existing PDF files and merge them into one PDF file.

Orientačný preklad: Skombinujte niekoľko existujúcich súborov PDF a zlúčiť ich do jedného súboru PDF.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.59 MB

russell_brunson_micro_continuity 1.0Novinka

Continuity programs are great ways to make money.

Orientačný preklad: Kontinuita programy sú skvelé spôsoby, ako zarobiť peniaze.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Europeantenders.com Windows Edition 1.0Novinka

Europeantenders.com Windows Edition - linking to European tender information

Orientačný preklad: Europeantenders.com Windows Edition - napojenie na európske riadenie informácií

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.59 MB

Get Traffic Voodo Bonus - FREE Download 1.0Novinka

Download FREE Traffic Voodoo Bonus for offline businesses ebook

Orientačný preklad: Stiahnite si ZADARMO Dopravná Voodoo Bonus pre offline podniky ebook

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

LookupGadget 1.0Novinka

LookupGadget aims to be the fastest way to search the AD for staff details.

Orientačný preklad: LookupGadget sa snaží byť najrýchlejší spôsob, ako hľadať AD zamestnancov podrobnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Lightning PDF Printer 1.11Novinka

Free PDF Printer Program. Print to PDF files instead of to a printer.

Orientačný preklad: Voľný PDF tlačiareň Program. Tlač do PDF súborov namiesto do tlačiarne.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.877 MB

Miracle Service 3.7.0Novinka

Field Service Dispatch and contract business management

Orientačný preklad: Field Service Expedícia a zmluva riadenie podniku

Licencia: Commercial | Veľkosť: 60.39 MB

SOS - Estimating/Invoicing/Payroll 3.06Novinka

Create quick & accurate estimates. Enter, edit Invoicing. Enter paychecks.

Orientačný preklad: Vytvoriť rýchly & presné odhady. Zadajte, upraviť Fakturácia. Zadajte výplaty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 34.31 MB

Najsťahovanejšie programy