Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

tkCNC Editor 2.0.3.0

Autor: Tihomir Kuzmic
Stránka: www.tkcnc.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.01 MB
Cena: 140 $
Počet stiahnutí: 3262
Dátum pridania: 2011-07-28
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu tkCNC Editor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér tkCNC Editor vo verzií 2.0.3.0 od autora Tihomir Kuzmic. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu tkCNC Editor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér tkCNC Editor ..

Popis od autora programu - Tihomir Kuzmic v anglickom jazyku:

tkCNC Editor is a text editor, specially designed for editing of CNC code (G-code) for CNC machines. It is used by CNC programmers and operators for fast editing and verification of CNC code. tkCNC Editor version 2.0 has implemented these functions: MDI (Multiple document interface) ? allows editing of multiple NC documents, G-code syntax highlighting, Multiple Undo/Redo, Print Preview ? NC documents preview before printing, All standard text editor functions such as Cut, Copy, Paste..., Fast NC blocks renumbering, Find/Replace function with special features for NC code searching, Fast points import from AutoCAD, Generator of circular and rectangular point patterns (coordinates), Smart NC code templates, Various operations with NC code registers such as: mirroring, renumbering, translation, rotation, basic mathematical operations (+,-,*,/), sorting etc., Conversion of 2D coordinates from polar to Cartesian system and vice versa, NC code registers swapping, NC code registers sorting (order in block), 3D tool path simulation with possibility of export in AutoCAD or DXF file (Simulation supports NC code analysis block by block, coordinates viewing for every toolpath point, tools diameter representation), Degrees conversion from Degrees/Minutes/Seconds format to decimal format and vice versa, Automated NC documents joining, "QuickCalc" function implemented in text editor window for quick calculation of simple mathematical expressions directly in code

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

tkCNC Editor je textový editor, zvlášť navrhnuté pre editáciu CNC kód (G-code) pre CNC-zariadení. Používa prevádzkovateľmi a CNC obvodov pre rýchle úpravy a overenie CNC kód. tkCNC Editor verzia 2.0 implementoval tieto funkcie: MDI (viacero dokumentov rozhranie)? umožňuje úpravu viacerých dokumentov, NC, G-kód zvýraznením syntaxe, viacero späť/znova, Ukážka pred tlačou? NC dokumenty Ukážka pred tlačou, všetky štandardné textové editora funkcie ako Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť... rýchlo NC bloky prečíslovanie funkcií Hľadať alebo nahradiť so špeciálne funkcie pre číselný znak KN vyhľadávanie, rýchle miestami importovať z aplikácie AutoCAD, generátor migračnej cirkulácie a obdĺžnikových bod vzory (súradnice), Smart NC kód šablóny, rôzne operácie s číselný znak zaregistruje ako: zrkadlenie, prečíslovanie, preklad, rotácia, základné matematické operácie (+-, *, /), triedenie atď., konverzia 2D koordinuje od polárneho Kartézske systému a naopak, NC registrov kód prohozením, číselný znak zaregistruje zoraďovania (uznesenie v bloku), nástroj 3D cestu simulácie s možnosťou vývoz aplikácie AutoCAD alebo DXF súborov (simulácia podporuje NS kódom analýzu blok po bloku, koordinuje prezeranie pre každý bod toolpath, nástroje priemer zastúpenie), stupňov konverziu z formát stupne, minúty a sekundy desiatkovom formáte a naopakAutomatické NC dokumenty spojením, "QuickCalc" funkcia implementovaná v textovom okne editora rýchly výpočet jednoduchých matematických výrazov priamo v kóde

Sťahujte tu: tkCNC Editor 2.0.3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

BlueDoc 1.2.02Novinka

Document Management System - archive, control and retrieve your documents.

Orientačný preklad: Dokument Management System - Archív, kontrola a získať vaše dokumenty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.48 MB

Article Marketing Mega Pack 1.0Novinka

3 Article Marketing Software Programs & 9 part Video Course

Orientačný preklad: 3 Článok Marketing softvérové programy & 9 časť Video kurz

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

CyQuest 2008 6.0.0.0Novinka

Manage Contacts, Documents, Notes, Images, Clients and Resources

Orientačný preklad: Správa kontaktov, dokumentov, poznámok, obrázkov, klienti a zdroje

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.47 MB

BlueSearch 1.00Novinka

BlueSearch is an easy-to-use program for detecting and monitoring Bluetooth

Orientačný preklad: BlueSearch je program na detekciu a sledovanie zariadení Bluetooth.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.35 MB

ClinicGate AdvancedNovinka

Medical Office Billing Software and Electronic Medical Record Software

Orientačný preklad: Ordinácie Billing Software a elektronických lekárskych záznamov Software

Licencia: Shareware | Veľkosť: 51.01 MB

LBE Resource Booker 1.0.116Novinka

Room & Equipment Booking web based software. Ideal for businesses, schools etc.

Orientačný preklad: Izba a zariadenia on-line webové softvér. Ideálne pre firmy, školy atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.84 MB

Make Money on eBay 1.0Novinka

Learn how to make money on eBay. Find out what it takes to make money online.

Orientačný preklad: Naučte sa, ako zarobiť peniaze na eBay. Zistite, čo je potrebné na Zarábajte online.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

7 S Framework Software 1.0Novinka

7 S Framework Software (Strategic Analysis, Management)

Orientačný preklad: 7 S rámcovej Software (Strategická analýza, Management)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

Michigan search engine marketing 1.0Novinka

michigan search engine marketing bar, from Netvantage Marketing

Orientačný preklad: Michigan vyhľadávanie motor hospodárskeho bar, z Netvantage Marketing

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.06 MB

Najsťahovanejšie programy