Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

tkCNC Editor 2.0.3.0

Autor: Tihomir Kuzmic
Stránka: www.tkcnc.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.01 MB
Cena: 140 $
Počet stiahnutí: 3075
Dátum pridania: 2011-07-28
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu tkCNC Editor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér tkCNC Editor vo verzií 2.0.3.0 od autora Tihomir Kuzmic. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu tkCNC Editor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér tkCNC Editor ..

Popis od autora programu - Tihomir Kuzmic v anglickom jazyku:

tkCNC Editor is a text editor, specially designed for editing of CNC code (G-code) for CNC machines. It is used by CNC programmers and operators for fast editing and verification of CNC code. tkCNC Editor version 2.0 has implemented these functions: MDI (Multiple document interface) ? allows editing of multiple NC documents, G-code syntax highlighting, Multiple Undo/Redo, Print Preview ? NC documents preview before printing, All standard text editor functions such as Cut, Copy, Paste..., Fast NC blocks renumbering, Find/Replace function with special features for NC code searching, Fast points import from AutoCAD, Generator of circular and rectangular point patterns (coordinates), Smart NC code templates, Various operations with NC code registers such as: mirroring, renumbering, translation, rotation, basic mathematical operations (+,-,*,/), sorting etc., Conversion of 2D coordinates from polar to Cartesian system and vice versa, NC code registers swapping, NC code registers sorting (order in block), 3D tool path simulation with possibility of export in AutoCAD or DXF file (Simulation supports NC code analysis block by block, coordinates viewing for every toolpath point, tools diameter representation), Degrees conversion from Degrees/Minutes/Seconds format to decimal format and vice versa, Automated NC documents joining, "QuickCalc" function implemented in text editor window for quick calculation of simple mathematical expressions directly in code

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

tkCNC Editor je textový editor, zvlášť navrhnuté pre editáciu CNC kód (G-code) pre CNC-zariadení. Používa prevádzkovateľmi a CNC obvodov pre rýchle úpravy a overenie CNC kód. tkCNC Editor verzia 2.0 implementoval tieto funkcie: MDI (viacero dokumentov rozhranie)? umožňuje úpravu viacerých dokumentov, NC, G-kód zvýraznením syntaxe, viacero späť/znova, Ukážka pred tlačou? NC dokumenty Ukážka pred tlačou, všetky štandardné textové editora funkcie ako Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť... rýchlo NC bloky prečíslovanie funkcií Hľadať alebo nahradiť so špeciálne funkcie pre číselný znak KN vyhľadávanie, rýchle miestami importovať z aplikácie AutoCAD, generátor migračnej cirkulácie a obdĺžnikových bod vzory (súradnice), Smart NC kód šablóny, rôzne operácie s číselný znak zaregistruje ako: zrkadlenie, prečíslovanie, preklad, rotácia, základné matematické operácie (+-, *, /), triedenie atď., konverzia 2D koordinuje od polárneho Kartézske systému a naopak, NC registrov kód prohozením, číselný znak zaregistruje zoraďovania (uznesenie v bloku), nástroj 3D cestu simulácie s možnosťou vývoz aplikácie AutoCAD alebo DXF súborov (simulácia podporuje NS kódom analýzu blok po bloku, koordinuje prezeranie pre každý bod toolpath, nástroje priemer zastúpenie), stupňov konverziu z formát stupne, minúty a sekundy desiatkovom formáte a naopakAutomatické NC dokumenty spojením, "QuickCalc" funkcia implementovaná v textovom okne editora rýchly výpočet jednoduchých matematických výrazov priamo v kóde

Sťahujte tu: tkCNC Editor 2.0.3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Juicy Business Cards 1.71Novinka

Design your own business card in a few easy steps.

Orientačný preklad: Navrhnite si vlastné vizitky v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.22 MB

A Shareware Marketing Primer 1.1Novinka

Shareware Marketing e-book with news views and tips for shareware authors.

Orientačný preklad: Shareware Marketing e-book s novinkami názory a tipy na shareware autorov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

BarbusLab MobiDB 2.3.1Novinka

Make a mobile java application with your content

Orientačný preklad: Make mobilné java aplikácie s obsahom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.73 MB

PDF To DXF JPG TIF Converter 1.3Novinka

Convert PDF into DXF,Jpeg,Tiff and other picture.Extract pictures from pdf

Orientačný preklad: Prevod PDF do DXF, JPEG, TIFF a ďalšie picture.Extract obrázky z pdf

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.13 MB

Placental Abruption 1.0Novinka

Issues involved in potential placental abruption medical malpractice claims

Orientačný preklad: Problematiky súvisiacej s potenciálne uchytenie abruption zdravotnícke nezákonným praktikám pohľadávok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.58 MB

Screen Capture Utility 1.0Novinka

Utility to capture part or all of the screen to a file using various features.

Orientačný preklad: Utilita pre zachytenie časti alebo celého obrazovky do súboru pomocou rôznych funkcií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.83 MB

Postframe Manager 4Novinka

freeware virtual construction & 3D visualizing postframe

Orientačný preklad: freeware virtuálne 3D vizualizácie stavebných a postframe

Licencia: Freeware | Veľkosť: 27.50 MB

BidRobot eBay Auction Snipe & AutoSearch 4.0Novinka

BidRobot snipe tool lets you win more eBay auctions & pay less for what you win.

Orientačný preklad: BidRobot snipe nástroj vám umožní vyhrať viac eBay Aukcie & platiť menej za to, čo môžete vyhrať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.01 MB

EZOutlookSync Portable 1.3Novinka

Allows to synchronize MS Outlook files using a USB flash drive

Orientačný preklad: Umožňuje synchronizovať súbory MS Outlook pomocou USB flash disk

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.28 MB

Najsťahovanejšie programy