Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

tkCNC Editor 2.0.3.0

Autor: Tihomir Kuzmic
Stránka: www.tkcnc.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.01 MB
Cena: 140 $
Počet stiahnutí: 2993
Dátum pridania: 2011-07-28
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu tkCNC Editor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér tkCNC Editor vo verzií 2.0.3.0 od autora Tihomir Kuzmic. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu tkCNC Editor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér tkCNC Editor ..

Popis od autora programu - Tihomir Kuzmic v anglickom jazyku:

tkCNC Editor is a text editor, specially designed for editing of CNC code (G-code) for CNC machines. It is used by CNC programmers and operators for fast editing and verification of CNC code. tkCNC Editor version 2.0 has implemented these functions: MDI (Multiple document interface) ? allows editing of multiple NC documents, G-code syntax highlighting, Multiple Undo/Redo, Print Preview ? NC documents preview before printing, All standard text editor functions such as Cut, Copy, Paste..., Fast NC blocks renumbering, Find/Replace function with special features for NC code searching, Fast points import from AutoCAD, Generator of circular and rectangular point patterns (coordinates), Smart NC code templates, Various operations with NC code registers such as: mirroring, renumbering, translation, rotation, basic mathematical operations (+,-,*,/), sorting etc., Conversion of 2D coordinates from polar to Cartesian system and vice versa, NC code registers swapping, NC code registers sorting (order in block), 3D tool path simulation with possibility of export in AutoCAD or DXF file (Simulation supports NC code analysis block by block, coordinates viewing for every toolpath point, tools diameter representation), Degrees conversion from Degrees/Minutes/Seconds format to decimal format and vice versa, Automated NC documents joining, "QuickCalc" function implemented in text editor window for quick calculation of simple mathematical expressions directly in code

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

tkCNC Editor je textový editor, zvlášť navrhnuté pre editáciu CNC kód (G-code) pre CNC-zariadení. Používa prevádzkovateľmi a CNC obvodov pre rýchle úpravy a overenie CNC kód. tkCNC Editor verzia 2.0 implementoval tieto funkcie: MDI (viacero dokumentov rozhranie)? umožňuje úpravu viacerých dokumentov, NC, G-kód zvýraznením syntaxe, viacero späť/znova, Ukážka pred tlačou? NC dokumenty Ukážka pred tlačou, všetky štandardné textové editora funkcie ako Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť... rýchlo NC bloky prečíslovanie funkcií Hľadať alebo nahradiť so špeciálne funkcie pre číselný znak KN vyhľadávanie, rýchle miestami importovať z aplikácie AutoCAD, generátor migračnej cirkulácie a obdĺžnikových bod vzory (súradnice), Smart NC kód šablóny, rôzne operácie s číselný znak zaregistruje ako: zrkadlenie, prečíslovanie, preklad, rotácia, základné matematické operácie (+-, *, /), triedenie atď., konverzia 2D koordinuje od polárneho Kartézske systému a naopak, NC registrov kód prohozením, číselný znak zaregistruje zoraďovania (uznesenie v bloku), nástroj 3D cestu simulácie s možnosťou vývoz aplikácie AutoCAD alebo DXF súborov (simulácia podporuje NS kódom analýzu blok po bloku, koordinuje prezeranie pre každý bod toolpath, nástroje priemer zastúpenie), stupňov konverziu z formát stupne, minúty a sekundy desiatkovom formáte a naopakAutomatické NC dokumenty spojením, "QuickCalc" funkcia implementovaná v textovom okne editora rýchly výpočet jednoduchých matematických výrazov priamo v kóde

Sťahujte tu: tkCNC Editor 2.0.3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SEO Article Marketing For Newbies 1.0Novinka

SEO Article Marketing inside and out from a Freelance writer's point of view.

Orientačný preklad: SEO článku Marketing dovnútra a von z hľadiska spisovateľ na voľnej nohe.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.26 MB

Placental Abruption 1.0Novinka

Issues involved in potential placental abruption medical malpractice claims

Orientačný preklad: Problematiky súvisiacej s potenciálne uchytenie abruption zdravotnícke nezákonným praktikám pohľadávok

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.58 MB

FlowBiz Workflow Designer 3.51Novinka

Create workflow process documentation such as procedures and workflow routes

Orientačný preklad: Vytvoriť pracovný proces dokumentácie, ako sú postupy a workflow trasy

Licencia: Demo | Veľkosť: 28.25 MB

AuctionNavigator 2.8.0.8Novinka

Auction Sniping, Bidding and Tracking tool for eBay auction, win by last seconds

Orientačný preklad: Aukcie Sniping, hlásenia a sledovanie nástroj na eBay aukcie, vyhrať poslednej sekundy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Internal mail 1.6.0Novinka

Program is intended for exchange messages and files on local computer network.

Orientačný preklad: Program je určený pre výmenu správ a súborov v lokálnej počítačovej sieti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18 MB

AnyBook Classic 1 - Publishing Business 6.53Novinka

Small Publisher's Business Kit: Does invoices, billings, sales, tracks inventory

Orientačný preklad: Malé nakladateľstvo Business Kit: Má faktúr, fakturácia, predaj, skladby zásob

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.85 MB

OutBack 3.0Novinka

OutBack is an advanced in/out board with integration to Outlook or Lotus Notes.

Orientačný preklad: OutBack je pokročilý, in/out doska s integrácie programu Outlook alebo Lotus Notes.

Licencia: Shareware | Veľkosť: MB

Free PDF Reader 1.1Novinka

a free windows application for reading and viewing pdf documents.

Orientačný preklad: Voľný windows aplikácie na čítanie a prezeranie pdf dokumentov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.19 MB

II_WorldTimeClocks 1.5Novinka

Clocks around the world with alarm

Orientačný preklad: Hodiny na celom svete s alarmom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.61 MB

Najsťahovanejšie programy