Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

tkCNC Editor 2.0.3.0

Autor: Tihomir Kuzmic
Stránka: www.tkcnc.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.01 MB
Cena: 140 $
Počet stiahnutí: 2802
Dátum pridania: 2011-07-28
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Nezaradené

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu tkCNC Editor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér tkCNC Editor vo verzií 2.0.3.0 od autora Tihomir Kuzmic. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu tkCNC Editor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér tkCNC Editor ..

Popis od autora programu - Tihomir Kuzmic v anglickom jazyku:

tkCNC Editor is a text editor, specially designed for editing of CNC code (G-code) for CNC machines. It is used by CNC programmers and operators for fast editing and verification of CNC code. tkCNC Editor version 2.0 has implemented these functions: MDI (Multiple document interface) ? allows editing of multiple NC documents, G-code syntax highlighting, Multiple Undo/Redo, Print Preview ? NC documents preview before printing, All standard text editor functions such as Cut, Copy, Paste..., Fast NC blocks renumbering, Find/Replace function with special features for NC code searching, Fast points import from AutoCAD, Generator of circular and rectangular point patterns (coordinates), Smart NC code templates, Various operations with NC code registers such as: mirroring, renumbering, translation, rotation, basic mathematical operations (+,-,*,/), sorting etc., Conversion of 2D coordinates from polar to Cartesian system and vice versa, NC code registers swapping, NC code registers sorting (order in block), 3D tool path simulation with possibility of export in AutoCAD or DXF file (Simulation supports NC code analysis block by block, coordinates viewing for every toolpath point, tools diameter representation), Degrees conversion from Degrees/Minutes/Seconds format to decimal format and vice versa, Automated NC documents joining, "QuickCalc" function implemented in text editor window for quick calculation of simple mathematical expressions directly in code

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

tkCNC Editor je textový editor, zvlášť navrhnuté pre editáciu CNC kód (G-code) pre CNC-zariadení. Používa prevádzkovateľmi a CNC obvodov pre rýchle úpravy a overenie CNC kód. tkCNC Editor verzia 2.0 implementoval tieto funkcie: MDI (viacero dokumentov rozhranie)? umožňuje úpravu viacerých dokumentov, NC, G-kód zvýraznením syntaxe, viacero späť/znova, Ukážka pred tlačou? NC dokumenty Ukážka pred tlačou, všetky štandardné textové editora funkcie ako Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť... rýchlo NC bloky prečíslovanie funkcií Hľadať alebo nahradiť so špeciálne funkcie pre číselný znak KN vyhľadávanie, rýchle miestami importovať z aplikácie AutoCAD, generátor migračnej cirkulácie a obdĺžnikových bod vzory (súradnice), Smart NC kód šablóny, rôzne operácie s číselný znak zaregistruje ako: zrkadlenie, prečíslovanie, preklad, rotácia, základné matematické operácie (+-, *, /), triedenie atď., konverzia 2D koordinuje od polárneho Kartézske systému a naopak, NC registrov kód prohozením, číselný znak zaregistruje zoraďovania (uznesenie v bloku), nástroj 3D cestu simulácie s možnosťou vývoz aplikácie AutoCAD alebo DXF súborov (simulácia podporuje NS kódom analýzu blok po bloku, koordinuje prezeranie pre každý bod toolpath, nástroje priemer zastúpenie), stupňov konverziu z formát stupne, minúty a sekundy desiatkovom formáte a naopakAutomatické NC dokumenty spojením, "QuickCalc" funkcia implementovaná v textovom okne editora rýchly výpočet jednoduchých matematických výrazov priamo v kóde

Sťahujte tu: tkCNC Editor 2.0.3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AXLE-LOAD 2.0Novinka

axle load calculation for trucks

Orientačný preklad: výpočet zaťaženia náprav pre nákladné automobily

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.97 MB

Should You Join MLM? 1.0Novinka

An Exclusive Look Into The Truth Of The MLM Industry

Orientačný preklad: Exkluzívne pozrieť do pravda priemyslu MLM

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.57 MB

Time Recording easy 1.0Novinka

Time Redording easy lets you track your project time with only one click.

Orientačný preklad: Čas Redording ľahko vám umožňuje sledovať čas projektu s iba jedným kliknutím.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

CyQuest 2008 6.0.0.0Novinka

Manage Contacts, Documents, Notes, Images, Clients and Resources

Orientačný preklad: Správa kontaktov, dokumentov, poznámok, obrázkov, klienti a zdroje

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.47 MB

computer Repair Los Angeles Forum Tool 1.1Novinka

This forum posting software offers the easiest way to track forums

Orientačný preklad: Toto fórum vysielania softvér ponúka najjednoduchší spôsob, ako sledovať fóra

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.25 MB

Wootch 1.3.3.12Novinka

Wootch monitors products at Amazon and notifies you about price changes.

Orientačný preklad: Wootch monitoruje výrobkov v Amazonia a upozorňovania na zmeny cien.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.39 MB

Network Marketing Coaching 1.0Novinka

Coaching is VITAL to your success in your Network Marketing business.

Orientačný preklad: Koučování je životne dôležité pre váš úspech vo vašej sieti Marketing firme.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Easy Toilet Training Toddlers Tips 1.0Novinka

Easy toilet training tips computer registy scan cleaner.

Orientačný preklad: Jednoduché nočník tipy počítač evidovať scan čistejšie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.58 MB

Clients 2.0.6Novinka

Program for conducting client base of the company.

Orientačný preklad: Program na vykonávanie klientskej základne spoločnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9 MB

Najsťahovanejšie programy