Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

To-Do DeskList 1.70

Autor: Dextronet
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.95 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1386
Dátum pridania: 2011-03-20
Aktualizácia: 2011-10-14

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu To-Do DeskList:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér To-Do DeskList vo verzií 1.70 od autora Dextronet. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu To-Do DeskList je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér To-Do DeskList ..

Popis od autora programu - Dextronet v anglickom jazyku:

To-Do DeskList is a to-do software that is powerful in its simplicity and effectiveness.

New in 1.60: Synchronize your tasks between computers, or share them with other people! You can invite users to share your to-do list, all you have to do is to enter their email address.

Its development was inspired by real situations at work or home when new small to-dos or thoughts come to mind while working and it is not efficient to store them into a complex to-do list software. There are several ways how to handle them though - write them on paper, store them for example in notepad or forget them after a few seconds. Since non of these methods is too efficient To-Do DeskList was made to help with storing such tasks and thoughts into a well-arranged and well designed to-do list in a way as simple and fast as possible.

As such, To-Do DeskList aims to provide a fast and effective way to store your to-dos when you don't want or don't need to store them in a complex hierarchical structure and you prefer simplicity over thinking about how you should one concrete to-do categorize etc. Often when such to-do doesn't take more then a few words to write down, we avoid opening a complex to-do list software at all. For these situations To-Do DeskList was made and it offers:

- Simple, nice looking and easy-to-use interface

- No inconveniences: Just press a hotkey, write the to-do down and press Enter... that's all you have to do
Constant overview about your to-dos

- Themes and look customization

- Prioritize, reminders

- Synchronization between computers

- Sharing of to-dos

- And more...

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Úlohy DeskList je úloha softvér, ktorý je silný v jeho jednoduchosť a efektívnosť.

Nové v 1.60: synchronizovať vaše úlohy medzi počítačmi, alebo zdielať ich s inými ľuďmi! Môžete pozvať užívateľom zdieľať váš zoznam úloh, všetko čo musíte urobiť, je zadať svoju e-mailovú adresu.

Jeho vývoj bol inšpirovaný reálnych situácií v práci alebo doma, keď nové malé úlohy alebo myšlienky prichádzať do úvahy pri práci a nie je účinná uložiť ich do zložitých úloh zoznam software. Existuje niekoľko spôsobov, ako zvládnuť ich hoci - písať na papier, uložiť napríklad v programe Poznámkový blok alebo zabudnúť na ne po dobu niekoľkých sekúnd. Pretože mimo týchto metód je príliš efektívne úlohy DeskList bola vykonaná pomôcť s skladovanie takýchto úloh a myšlienky do prehľadnom a dobre navrhnuté to-do zoznamu spôsobom, ako jednoduché a rýchle, ako je to možné.

Ako také úlohy DeskList cieľom je poskytovať rýchle a účinný spôsob, ako na uloženie úlohy keď nechcete alebo nepotrebujete uložiť ich do zložitých hierarchickej štruktúry a uprednostňujete jednoduchosť nad premýšľať o ako by ste mali jeden to-do konkrétne kategorizovať atď. Často, keď takéto úlohy nemá mať viac potom pár slov zapisovať, sme neotvárať zložitých úloh zoznam software vôbec. V takýchto situáciách sa vykonalo úlohy DeskList a ponúka: - jednoduché, hezký hľadá a ľahko-to-use rozhranie - bez nepríjemností: jednoducho stlaète pozadi, napísať úlohy a stlačte kláves Enter... to je všetko máte robiť konštantný prehľad o úlohy-témy a pozrieť sa na prispôsobenie - priorizovat, pripomenutí - synchronizácia medzi počítačmi - zdieľanie úloh - A viac...

Sťahujte tu: To-Do DeskList 1.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Technology and Media Scheduler 1.0Novinka

Software to easily schedule labs, rooms, cameras, software, and other resources.

Orientačný preklad: Softvér jednoducho naplánovať labs, izby, fotoaparáty, softvér a iných zdrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.15 MB

Airline Pilot's Daily Aviation Logbook 6.0.4Novinka

Pilot Flight Logbook for FAR 121 Airline Pilots - Palm OS Edition

Orientačný preklad: Pilotné lodnom denníku letu na ĎALEKO 121 piloti - Palm OS Edition

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

Snippets Text Database 1.61Novinka

Finally, a fast and easy way to store all your notes. Many features.

Orientačný preklad: Konečne rýchly a jednoduchý spôsob, ako ukladať všetky svoje poznámky. Mnoho funkcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.46 MB

Reminder Commander 3.05Novinka

A smart reminder manager that reminds you about important events in advance.

Orientačný preklad: Inteligentné pripomenutie manažér, ktorý vám pripomenie, o dôležitých udalostiach v predstihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.62 MB

Alarm Notes 2.0Novinka

With Alarm Notes you never have to miss an important appointment again!

Orientačný preklad: S Alarm poznámky, ktoré ste nikdy chýbať na dôležitú schôdzku znova!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.39 MB

Ideaspad 1.2.0.0Novinka

Organize / Editor, information manager, ideas, tree, rich text, spell checker

Orientačný preklad: Organizovať / Editor, manažér informácií, myšlienok, strom, RTF, kontrola pravopisu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Orari 5.0.24Novinka

Software per la creazione degli orari scolastici, universitari e professionali

Orientačný preklad: Softvér per la creazione degli orari scolastici, univerzitné e professionali

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.13 MB

Phone Directory and In Out Board 2.2Novinka

Manage and display your organisation's phone numbers and staff movements.

Orientačný preklad: Spravovať a zobrazovať telefónne čísla a presuny zamestnancov vašej organizácie.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 34.07 MB

Desktop ErgoNotes 1.7Novinka

Manage your notes and memos using a tree structure and keep them in a XML file

Orientačný preklad: Spravovať svoje poznámky a poznámky pomocou stromovej štruktúry a udržiavať ich v súbore XML

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

Najsťahovanejšie programy