Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

To-Do DeskList 1.70

Autor: Dextronet
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.95 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1361
Dátum pridania: 2011-03-20
Aktualizácia: 2011-10-14

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu To-Do DeskList:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér To-Do DeskList vo verzií 1.70 od autora Dextronet. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu To-Do DeskList je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér To-Do DeskList ..

Popis od autora programu - Dextronet v anglickom jazyku:

To-Do DeskList is a to-do software that is powerful in its simplicity and effectiveness.

New in 1.60: Synchronize your tasks between computers, or share them with other people! You can invite users to share your to-do list, all you have to do is to enter their email address.

Its development was inspired by real situations at work or home when new small to-dos or thoughts come to mind while working and it is not efficient to store them into a complex to-do list software. There are several ways how to handle them though - write them on paper, store them for example in notepad or forget them after a few seconds. Since non of these methods is too efficient To-Do DeskList was made to help with storing such tasks and thoughts into a well-arranged and well designed to-do list in a way as simple and fast as possible.

As such, To-Do DeskList aims to provide a fast and effective way to store your to-dos when you don't want or don't need to store them in a complex hierarchical structure and you prefer simplicity over thinking about how you should one concrete to-do categorize etc. Often when such to-do doesn't take more then a few words to write down, we avoid opening a complex to-do list software at all. For these situations To-Do DeskList was made and it offers:

- Simple, nice looking and easy-to-use interface

- No inconveniences: Just press a hotkey, write the to-do down and press Enter... that's all you have to do
Constant overview about your to-dos

- Themes and look customization

- Prioritize, reminders

- Synchronization between computers

- Sharing of to-dos

- And more...

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Úlohy DeskList je úloha softvér, ktorý je silný v jeho jednoduchosť a efektívnosť.

Nové v 1.60: synchronizovať vaše úlohy medzi počítačmi, alebo zdielať ich s inými ľuďmi! Môžete pozvať užívateľom zdieľať váš zoznam úloh, všetko čo musíte urobiť, je zadať svoju e-mailovú adresu.

Jeho vývoj bol inšpirovaný reálnych situácií v práci alebo doma, keď nové malé úlohy alebo myšlienky prichádzať do úvahy pri práci a nie je účinná uložiť ich do zložitých úloh zoznam software. Existuje niekoľko spôsobov, ako zvládnuť ich hoci - písať na papier, uložiť napríklad v programe Poznámkový blok alebo zabudnúť na ne po dobu niekoľkých sekúnd. Pretože mimo týchto metód je príliš efektívne úlohy DeskList bola vykonaná pomôcť s skladovanie takýchto úloh a myšlienky do prehľadnom a dobre navrhnuté to-do zoznamu spôsobom, ako jednoduché a rýchle, ako je to možné.

Ako také úlohy DeskList cieľom je poskytovať rýchle a účinný spôsob, ako na uloženie úlohy keď nechcete alebo nepotrebujete uložiť ich do zložitých hierarchickej štruktúry a uprednostňujete jednoduchosť nad premýšľať o ako by ste mali jeden to-do konkrétne kategorizovať atď. Často, keď takéto úlohy nemá mať viac potom pár slov zapisovať, sme neotvárať zložitých úloh zoznam software vôbec. V takýchto situáciách sa vykonalo úlohy DeskList a ponúka: - jednoduché, hezký hľadá a ľahko-to-use rozhranie - bez nepríjemností: jednoducho stlaète pozadi, napísať úlohy a stlačte kláves Enter... to je všetko máte robiť konštantný prehľad o úlohy-témy a pozrieť sa na prispôsobenie - priorizovat, pripomenutí - synchronizácia medzi počítačmi - zdieľanie úloh - A viac...

Sťahujte tu: To-Do DeskList 1.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Forte CRM Professional 1.5.0Novinka

Knowledge Management for professionals, with the power to grow.

Orientačný preklad: Znalostná management pre profesionálov, so silou rastie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 27.78 MB

Pocket Contacts Synchronizer(mdb,xls,..) 2.0Novinka

Synchronize any Desktop database like Mdb,Oracle,MySQL with Pocket PC Contacts.

Orientačný preklad: Synchronizovať všetky databázy Desktop ako mdb, Oracle, MySQL s Pocket PC Kontakty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.85 MB

Ideaspad 1.2.0.0Novinka

Organize / Editor, information manager, ideas, tree, rich text, spell checker

Orientačný preklad: Organizovať / Editor, manažér informácií, myšlienok, strom, RTF, kontrola pravopisu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

JetTask 2.0Novinka

JetTask is the ultimate task list software for keeping track of your tasks.

Orientačný preklad: JetTask je konečný zoznam úloh softvér pre sledovanie úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.17 MB

Free Online Diary 1.00Novinka

Free online diary works online, no installation or database backup needed.

Orientačný preklad: Zdarma online denník funguje on-line, žiadnu montáž alebo zálohu databázy, ktoré sú potrebné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Aries Personal Organizer Software 2.2.5Novinka

Be productive and organized with Aries Organizer! Tasks,Contacts,Calendar,Notes!

Orientačný preklad: Byť produktívny a organizovanej Baran usporiadateľa! Úlohy, kontakty, kalendár, poznámky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.44 MB

Portable Notes 1.0Novinka

Portable Notes - data which is always with you!

Orientačný preklad: Prenosné Poznámky - údaje, ktoré sú vždy s vami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

GG Duplicates Cleaner 1.3.1Novinka

Delete Duplicate Info in Google Contacts and Google Calendar

Orientačný preklad: Odstrániť duplicitné Info v Google Contacts a Google Kalendár

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

Najsťahovanejšie programy