Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Today Greek Calendar 3.9.3

Autor: Xarka Software
Stránka: www.itoday.gr
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.13 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1516
Dátum pridania: 2009-01-02
Aktualizácia: 2011-05-31

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Today Greek Calendar:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Today Greek Calendar vo verzií 3.9.3 od autora Xarka Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Today Greek Calendar je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Today Greek Calendar ..

Popis od autora programu - Xarka Software v anglickom jazyku:

"Today" is a Greek Orthodox Calendar and screen saver that shows every day name days, events, detailed religious and historical information and lots of astronomical data. You can add your own dates, birthdays, countdowns, or print calendars. You can also sync with your contacts in Outlook & Windows Mail so you know when your friends have a name day, birthday or anniversary!

The program also features a screen saver and desktop wallpaper creator that shows cool picture collages of your photos. Collages are created automatically using customizable parameters and can also be printed or used as a header on the printed calendars.

The user interface is in English but to understand the holidays basic greek knowledge is required. The freeware version is installed in over 65,000 computers just in Greece.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

\"Dnes\" je grécky ortodoxný Kalendár a šetrič obrazovky, ktorý ukazuje, každý deň meno dní, udalostí, detailné náboženské a historické informácie a veľa astronomických dát. Môžete pridať svoj vlastný dáta, narodeniny, odpočítavanie, alebo tlač kalendárov. Môžete tiež synchronizovať s kontaktmi v aplikácii Outlook a Windows Mail, takže viete, kedy sú vaši priatelia majú meniny, narodeniny alebo výročie! Program má tiež šetrič obrazovky a tapetu tvorca, ktorý ukazuje obrázok pohode koláže z vašich fotografií. Koláže sú vytvorené automaticky pomocou nastaviteľných parametrov a možno vytlačiť alebo použiť ako hlavičky na tlačených kalendároch. Užívateľské rozhranie je v angličtine, ale rozumieť základným Grécke sviatky znalosť je nutná. Freeware verzia je nainštalovaná vo viac ako 65.000 počítačov práve v Grécku.

Sťahujte tu: Today Greek Calendar 3.9.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Purple Star Astrology 1.45Novinka

An unique Purple Star Astrology or Zi Wei Do Shu software.

Orientačný preklad: Unikátny Purple Star astrológia alebo Zi Wei Do Shu softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Holy Quran Malayalam English Translation 1.0Novinka

First ever Quran Software in Indian Languages

Orientačný preklad: Prvé Korán Softvér v indických jazykoch

Licencia: Commercial | Veľkosť: 12.4 MB

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

theWord 1.0Novinka

Audio bible that uses Apple's built in speech synthesis to read the bible to you

Orientačný preklad: Audio Biblie, ktorý používa Apple postavený v syntézu reči čítať Bibliu vám

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.30 MB

Dustan Soul Adv, Only the Truth Counts 3.0Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explains how mankind can be saved

Orientačný preklad: Multimédiá, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorý vysvetľuje, ako môže byť uložený ľudstva

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.04 MB

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Christian Virtual Hymnal 2.3dNovinka

Transposable sheet music and chord charts for over 3000 Christian hymns.

Orientačný preklad: Transponovatelných noty a akordové diagramy pre viac než 3000 kresťanské hymny.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.74 MB

The KJV Desktop Bible Book 2 2.0Novinka

Beautiful Mediaeval KJV desktop multi bible book. Search, Notes, Bookmarks.

Orientačný preklad: Krásne stredovekými Supernova pracovnej plochy multi bible book. Vyhľadávanie, poznámky, záložky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 34.38 MB

Najsťahovanejšie programy