Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Today Greek Calendar 3.9.3

Autor: Xarka Software
Stránka: www.itoday.gr
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.13 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1449
Dátum pridania: 2009-01-02
Aktualizácia: 2011-05-31

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Today Greek Calendar:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Today Greek Calendar vo verzií 3.9.3 od autora Xarka Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Today Greek Calendar je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Today Greek Calendar ..

Popis od autora programu - Xarka Software v anglickom jazyku:

"Today" is a Greek Orthodox Calendar and screen saver that shows every day name days, events, detailed religious and historical information and lots of astronomical data. You can add your own dates, birthdays, countdowns, or print calendars. You can also sync with your contacts in Outlook & Windows Mail so you know when your friends have a name day, birthday or anniversary!

The program also features a screen saver and desktop wallpaper creator that shows cool picture collages of your photos. Collages are created automatically using customizable parameters and can also be printed or used as a header on the printed calendars.

The user interface is in English but to understand the holidays basic greek knowledge is required. The freeware version is installed in over 65,000 computers just in Greece.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

\"Dnes\" je grécky ortodoxný Kalendár a šetrič obrazovky, ktorý ukazuje, každý deň meno dní, udalostí, detailné náboženské a historické informácie a veľa astronomických dát. Môžete pridať svoj vlastný dáta, narodeniny, odpočítavanie, alebo tlač kalendárov. Môžete tiež synchronizovať s kontaktmi v aplikácii Outlook a Windows Mail, takže viete, kedy sú vaši priatelia majú meniny, narodeniny alebo výročie! Program má tiež šetrič obrazovky a tapetu tvorca, ktorý ukazuje obrázok pohode koláže z vašich fotografií. Koláže sú vytvorené automaticky pomocou nastaviteľných parametrov a možno vytlačiť alebo použiť ako hlavičky na tlačených kalendároch. Užívateľské rozhranie je v angličtine, ale rozumieť základným Grécke sviatky znalosť je nutná. Freeware verzia je nainštalovaná vo viac ako 65.000 počítačov práve v Grécku.

Sťahujte tu: Today Greek Calendar 3.9.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Cyclomancy 1.15Novinka

MB Cyclomancy is a divination method based on a numbered wheel.

Orientačný preklad: MB Cyclomancy je veštenie metóda založená na očíslované bicykel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Logos Bible Widget 2.3Novinka

Look up any Bible verse on your Mac instantly. Fast, fun and free!

Orientačný preklad: Okamžite vyhľadať všetky Biblie verse na vašom počítači Macintosh. Rýchly, zábavný a zadarmo!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

MB 9 Star Ki Astrology 1.35Novinka

This is a Japanese Astrology software based on 9 Star Ki Astrology.

Orientačný preklad: Ide o japonský Astrológia softvér založený na 9 Star Ki astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

MB Kabbalah Tarot 1.45Novinka

An accurate program that associates the tarot cards to Kabbalah Astrology.

Orientačný preklad: Presný program, ktorý združuje tarotové karty k Kabbalah astrológia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.65 MB

MB Tantric Numerology 1.25Novinka

MB Tantric Numerology is a Kundalini or Akara Numerology software.

Orientačný preklad: MB Tantric Numerológia je Kundalini alebo Akara Numerológia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.26 MB

MB Chinese Numerology 1.75Novinka

This program generates your favorable number based on Chinese Numerology.

Orientačný preklad: Tento program generuje svoje priaznivé číslo založené na čínskej numerológie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.38 MB

MB Goddess Oracle 1.15Novinka

MB Goddess Oracle generates a God / Goddess reading for your everyday.

Orientačný preklad: MB Goddess Oracle generuje Boha / Bohyne čítanie pre každodenné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.18 MB

MB Kabbalah IChing 1.20Novinka

MB Kabbalah IChing is a tool that relates the Kabbalah and the I Ching hexagram.

Orientačný preklad: MB Kabala IChing je nástroj, ktorý sa týka Kabbalah a ja Ching hexagram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

Najsťahovanejšie programy