Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Toolbar Designer 2.2.3

Autor: Toolbar Design Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.47 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 529
Dátum pridania: 2007-04-21
Aktualizácia: 2011-09-15

Kategória programu:

Internet a siete > Utility pre prehliadače

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Toolbar Designer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Toolbar Designer vo verzií 2.2.3 od autora Toolbar Design Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Toolbar Designer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Toolbar Designer ..

Popis od autora programu - Toolbar Design Software v anglickom jazyku:

Toolbar Designer 2.2 is the first freeware Internet Explorer toolbar workshop that allows any person without programming experience to create own toolbars. With Toolbar Designer, any toolbar can be created by using simple “point-and-click” and “drag’n’drop” techniques. The program comes with a comprehensive collection of buttons, boxes (search, password, etc), drop-down menus and other toolbar elements. Custom images and elements can be inserted, too. Average toolbar is created in just 10 minutes. Here are some possible applications for Toolbar Designer:
• Multi search engine search toolbars
• E-commerce toolbars that can retrieve all the stock items and display them as a set of navigation menus on the toolbar
• Corporate toolbars that let employees use all the services of Intranet systems
• MP3 and video search toolbars
• Stock quotes and currency exchange toolbars

Version 2.0 introduces the revolutionary feature of instant toolbar compilation directly from the application. You can also build a distributable installation package by just clicking a single button.

Toolbar Designer 2.0 is a freeware, distributed electronically over the Internet. For an additional fee Toolbar Designer Software can add a number of features into a custom toolbar:
• Visual Basic and JScript scripting support
• Auto-updating option which replaces old toolbars with new ones automatically. This is an essential feature, since most websites get updated/modified several times a year
• IE skins and custom background color
• Custom toolbar objects, such as news ticker, drop-down mini-page
• Menus and submenus can be created from the output of server side scripts (like PHP, Perl CGI or ASP)
• Ability to search on different search engines
• Signing toolbar code with a Digital Certificate
• Toolbar configuration menu
• Search words highlighting on the HTML page
• Pop-up blocker and page zoom controls
• Cookie and history cleaning options

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Panel s nástrojmi návrhár 2.2 je prvý freeware program Internet Explorer s nástrojmi seminári, ktorý umožňuje akúkoľvek osobu bez programovania skúsenosti vytvoriť vlastné panely s nástrojmi. S nástrojmi Designer, ľubovoľný panel s nástrojmi môžete vytvorené pomocou jednoduchých "bod-a-kliknite na" a "Ťahaj &" pusť "techniky. Program prichádza s ucelenú kolekciu tlačidlá, bloky (vyhľadávanie, heslo, atď), kvapka-down menu a ďalšie prvky, panel s nástrojmi. Vlastné obrázky a prvky môžete vložiť, príliš. Priemerná s nástrojmi je vytvorená v len 10 minút. Tu sú niektoré možné aplikácie pre Toolbar Designer: • Multi vyhľadávanie motor vyhľadávacie panely s nástrojmi • E-commerce panely, možno načítať všetky skladové položky a zobrazovať ich ako množina navigačné menu na panely s nástrojmi • firemné nástrojmi nechať zamestnancov používať všetky služby Intranet systémy • MP3 a video hľadanie panely s nástrojmi • zásob úvodzoviek a meny výmenu panely s nástrojmi verzia 2.0 zavádza revolučné funkciu okamžité nástrojmi zostavovanie priamo z aplikácie. Môžete tiež zostaviť rozdeliteľných inštalačný balík jednoduchým kliknutím na jediné tlačidlo.

Panel s nástrojmi návrhár 2.0 je freeware, distribuované elektronicky cez Internet. Pre dodatočný poplatok Toolbar Designer softvér môžete pridať niekoľko funkcií do vlastného panela s nástrojmi: • Visual Basic a JScript skriptovací • Auto aktualizácia možnosť podpory ktorý nahradí starý panely s nástrojmi novými automaticky. Toto je podstatnou črtou, pretože väčšina internetových stránok získať aktualizované alebo upravené niekoľkokrát ročne • IE koží a vlastné pozadie farbu • vlastný panel s nástrojmi objekty, napríklad aktuality ticker. kvapka-down mini-page • menu a submenu môžu byť vytvorené z výstupu server bočné skriptov (napríklad PHP, Perl CGI alebo ASP) • schopnosť vyhľadávať rôzne vyhľadávacie motory • podpísanie s nástrojmi kód s digitálneho certifikátu • Toolbar konfigurácie ponuke • hľadané slová zvýraznenia na HTML stránka • blokovanie automaticky otváraných okien a page zoom kontroly • Cookie a História upratovanie možnosti

Sťahujte tu: Toolbar Designer 2.2.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

HTML Quick Edit Bar 1.3Novinka

Edit HTML pages "on the fly" with Internet Explorer.

Orientačný preklad: Upraviť HTML stránky "za behu" s programom Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.47 MB

Banking Online 1.0Novinka

Banking online toolbar for Internet Explorer. Understanding banking online.

Orientačný preklad: Bankové online Toolbar pre Internet Explorer. Porozumenie internetové bankovníctvo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.32 MB

Betting System 1.0Novinka

Betting system toolbar for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Stávkovanie systém Toolbar pre Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.11 MB

Advertise In Europe 1.0Novinka

Advertise In Europe toolbar for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Reklama v Európe Toolbar pre Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.25 MB

CloudBerry Twitter plug-in for IE 1.0Novinka

CloudBerry Twitter Plug-in for IE

Orientačný preklad: CloudBerry neštebotajú Plug-in pre IE

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.85 MB

IVA Debt Help 1.0Novinka

IE Toolbar to help find fast and discreet Debt Help online.

Orientačný preklad: IE Toolbar pomôcť nájsť rýchle a diskrétne Dlh Pomocník online.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.06 MB

DownloadFix Download Manager 1.1Novinka

DownloadFix allows you to simultaneously download 20 files at a time.

Orientačný preklad: DownloadFix vám umožní súčasne sťahovať 20 súborov naraz.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.97 MB

iMiser Research Assistant 3.2Novinka

Save, search, organize Web pages, blogs, wikis, rss, email, images, text, videos

Orientačný preklad: Uložiť, prehľadávať, organizovať webové stránky, blogy, wiki, RSS, e-mail, obrázky, text, video

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.17 MB

Cake Spatula 1.0Novinka

Cake Spatula toolbar for IE - cake spatula reviews and products for sale.

Orientačný preklad: Tortu Stierka toolbar pre IE - recenzia tortu stierkou a produkty na predaj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Najsťahovanejšie programy