Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

tradesir sitemaps generator 3.1

Autor: tradesirTechnology
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.63 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1199
Dátum pridania: 2009-04-05
Aktualizácia: 2011-10-26

Kategória programu:

Programovanie > Kompilátory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu tradesir sitemaps generator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér tradesir sitemaps generator vo verzií 3.1 od autora tradesirTechnology. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu tradesir sitemaps generator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér tradesir sitemaps generator ..

Popis od autora programu - tradesirTechnology v anglickom jazyku:

The main features:
Automatically generated sitemaps, With yahoo, google and other large-scale search engine standards.
Simulation crawling web crawlers,can check out the incorrect link.
Set up a free multi-threaded, to generate extremely fast.
Manual support Web site editor, artificial setting parameters such as frequency of updates.
To support the import and export data.
Support URL filtering and page content filtering, you can specify the content of the Web site in the sitemaps.
Allow to set the maximum number of pages, other parameters such as time-out connection.


Operation:
In the analysis of web site page, input URL, click the begin.After generating,goto list of web pages to click Export, select the format and save file name. Unregistered version only to generate support for the 100 URL.
If you want to exclude certain URL or Content, please click on the options before the start, select the advanced search settings. For example, to exclude "soft" and "user" directory under the Web site, Please input "/soft/;/user/" in the exclude URL box,Attention "/" not less.
If you want to Must be included certain URL or Content, please click on the options before the start, select the advanced search settings. For example, to Must be included "soft" and "user" in the URL, Please input "/soft/;/user/" in the included URL box,Attention "/" not less.
If restrictions by the content of the page in the above-mentioned methods to exclude or include the contents of the page box to set up the appropriate keywords.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hlavné rysy: automaticky generované mapy stránok, S yahoo, google a iné rozsiahle vyhľadávanie motor normy.


Simulácia plazis webové indexovacie roboty, môžete vyskúšať nesprávne prepojenie.


Nastaviť zadarmo viacnásobnou postupnosťou, vygenerovať extrémne rýchly.


Manuálna podpora webu editor umelé nastavenie parametrov, ako je frekvencia aktualizácie.


Podporovať dovozné a vývozné údaje.


Podpora URL filtrovanie a filtrovanie obsahu stránky, môžete zadať obsah webovej stránky v mapy stránok.


Umožňujú nastaviť maximálny počet strán, iných parametrov, ako je časový limit pripojenia.
Prevádzka: V analýze stránky webovej lokality, vstup URL, kliknite na položku začiatok.Po vytvárajúce, goto zoznam webových stránok, kliknite na tlačidlo Exportovať, vyberte formát a uložte názov súboru. Neregistrovaných verziu iba na generovanie podporu pre 100 URL.


Ak chcete vylúčiť určité URL alebo obsah, prosím kliknite na možnosti pred začiatkom, vyberte Rozšírené vyhľadávanie nastavenia. Napríklad vylúčiť "soft" a "užívateľ" adresár na webovej lokalite, prosím vstup "/soft/, /user/" v vylúčiť URL box, pozor "/" nie menej.


Ak chcete musí zahrnúť určité URL alebo obsahu, prosím kliknite na možnosti pred začatím vyberte Rozšírené vyhľadávanie nastavenia. Napríklad, musia byť zahrnuté "mäkké" a "užívateľ" v URL, prosím vstup "/soft/, /user/" v zahrnuté URL box, pozor "/" nie menej.


Ak obmedzenia obsahu strany v uvedenej metódy na vylúčenie alebo zahrnutie obsah strany políčko Nastaviť vhodné kľúčové slová.

Sťahujte tu: tradesir sitemaps generator 3.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

JNC - JavaNativeCompiler 1.1Novinka

JNC is a Java to native (.exe on Windows) compiler.

Orientačný preklad: JNC je Java na natívne (EXE. Systému Windows) kompilátora.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.03 MB

A-Flow 3.80Novinka

Software general-purpose rapid development tool without writing code.

Orientačný preklad: Nástroj univerzálny rýchly vývoj softvéru bez písania kódu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.86 MB

UltraGram 5.0.57Novinka

UltraGram - visual parser generator

Orientačný preklad: UltraGram - vizuálne analyzátor generátor

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.65 MB

LikeBasic 2.0.1Novinka

Basic script engine component for .NET. Integrate with other applications.

Orientačný preklad: Základný scenár súčasťou motora. NET. Integrovať s inými aplikáciami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

TAS Professional 5 Powered by CAS 5.14Novinka

TAS Professional 5 (DOS) / Windows is an easy to use Programming IDE/Compiler

Orientačný preklad: TAS Professional 5 (DOS) / Windows je jednoduché použitie programovanie IDE / kompilátor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.20 MB

Pawn 3.3.4097Novinka

An embedded scripting language, for extending applications (full source)

Orientačný preklad: Skriptovací jazyk, pre rozšírenia aplikácií (úplné zdroj)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.11 MB

Pocket Programming Language FREE 1.62Novinka

PPL is a FREE, fast and easy-to-learn programming language.

Orientačný preklad: PPL je zadarmo, rýchle a jednoduché-na-učiť programovací jazyk.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 26.32 MB

C-Free 5.0 ProNovinka

An excellent Integrated Development Environment(IDE) for C/C++ language.

Orientačný preklad: Vynikajúci integrovaného rozvoja Environment(IDE) pre C/c ++ jazyk.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.22 MB

AstroChip 1.0Novinka

AstroChip is a language for modelling chips.

Orientačný preklad: AstroChip je jazyk pre modelovanie čipy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.29 MB

Najsťahovanejšie programy