Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Travel Icon Set 3.70

Autor: SibCode
Stránka: www.sibcode.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.03 MB
Cena: 99.00 $
Počet stiahnutí: 1859
Dátum pridania: 2010-07-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95

Krátky popis k programu Travel Icon Set:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Travel Icon Set vo verzií 3.70 od autora SibCode. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Travel Icon Set je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Travel Icon Set ..

Popis od autora programu - SibCode v anglickom jazyku:

The interface is the first thing to which users pay attention when using software. The usability and appearance of a user interface are mostly defined by the graphic elements used within it. That is why it is so important to use high quality, professional icons and graphics.

The Travel Icon Set contains a great number of icons, Earth maps, globes,Internet and on-line contacts, purchased and rental cars, insurance services, hotels, cash registers, photo and video cameras, credit cards, and more...

All the icons are created by professional designers. Bright colors, smooth and precise outlines make these icons realistic and effective.

All the icons included in this set are presented in BMP, PNG, GIF, ICO formats, in sizes: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixels, and presented in color depths of: 256 colors and 32 bits True Color (16.7 million colors with transparency).

Using the icons from this set will allow you to create a more interesting and vivid interface for your software or a web site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rozhranie je prvá vec, na ktorú majú užívatelia venovať pozornosť pri používaní softvéru. Použiteľnosť a vzhľad používateľského rozhrania sú väčšinou definované grafické prvky použité v ňom. To je dôvod, prečo je tak dôležité používať kvalitné, profesionálne ikony a grafiku. Cestovné Icon Set obsahuje veľké množstvo ikon, Krajina mapy, glóbusy, internetu a on-line kontakty, kúpil a prenájom automobilov, poisťovacie služby, hotely, registračné pokladnice, foto a video kamery, kreditných kariet, a ďalšie ... Všetky ikony sú vytvorené profesionálnymi dizajnérmi. Jasné farby, hladké a presné obrysy, aby tieto ikony reálne a efektívne. Všetky ikony zahrnuté v tejto sade sú uvedené v BMP, PNG, GIF, ICO formátov, vo veľkostiach: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixelov, a prezentované vo farbe hĺbky: 256 farieb a 32 bitov True Color ( 16,7 miliónov farieb s priehľadnosťou). Pomocou ikony z tejto sady vám umožní vytvoriť zaujímavejšie a živé rozhranie pre softvér alebo webové stránky.

Sťahujte tu: Travel Icon Set 3.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

50.000 Vista Icons - Full Vista Bundle 1.0Novinka

50.000 windows vista icons

Orientačný preklad: 50.000 windows vista ikony

Licencia: Freeware | Veľkosť: 300 MB

i-Commerce Icon Set 3.8Novinka

114 liquid-smooth icons to enhance an interface of e-commerce projects

Orientačný preklad: 114 kvapalina-hladké ikony na zvýšenie rozhranie projektov e-commerce

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.89 MB

Standard Software Icons 2009.3Novinka

A large set of eye-caching software-related icons made by professional artists.

Orientačný preklad: Množina veľké oko-caching software súvisiace ikony vykonané profesionálnych umelcov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.91 MB

Realistic Icons Collection 4.0Novinka

A collection of Windows Vista fashioned icons. Comes with full vector sources.

Orientačný preklad: Zbierka ikon Windows Vista módy. Dodáva sa s plnou vektor zdrojov.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.10 MB

Large Icons for Vista 2011.1Novinka

Make your project look as nice as Vista with lumina stock icons

Orientačný preklad: Aby váš projekt vyzerať ako pekný ako Vista s lumina zásob ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.78 MB

Standard Telephone Icons 2010.3Novinka

A set of icons to enhance your call-management or other software

Orientačný preklad: Množinu ikon na zvýšenie vašej správa hovorov alebo iný softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.79 MB

Accounting Toolbar Icons 2011.1Novinka

Matching toolbar icons for accounting and bookkeeping applications

Orientačný preklad: Zodpovedajúce ikony panela nástrojov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva aplikácií

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.62 MB

Program Toolbar Icons 2011.1Novinka

230 ready-made royalty-free stock icons for application toolbar and menu

Orientačný preklad: 230 vstavaných licenčných zásob ikony pre aplikácie s nástrojmi a ponuky

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.05 MB

Software Toolbar Icons 2011.1Novinka

Software Toolbar Icons - the best choice for a thinking developer or webmaster

Orientačný preklad: Softvér Toolbar Icons - je najlepšou voľbou pre myslenia vývojár alebo webmaster

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.59 MB

Najsťahovanejšie programy