Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Travel Icon Set 3.70

Autor: SibCode
Stránka: www.sibcode.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.03 MB
Cena: 99.00 $
Počet stiahnutí: 1823
Dátum pridania: 2010-07-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95

Krátky popis k programu Travel Icon Set:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Travel Icon Set vo verzií 3.70 od autora SibCode. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Travel Icon Set je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Travel Icon Set ..

Popis od autora programu - SibCode v anglickom jazyku:

The interface is the first thing to which users pay attention when using software. The usability and appearance of a user interface are mostly defined by the graphic elements used within it. That is why it is so important to use high quality, professional icons and graphics.

The Travel Icon Set contains a great number of icons, Earth maps, globes,Internet and on-line contacts, purchased and rental cars, insurance services, hotels, cash registers, photo and video cameras, credit cards, and more...

All the icons are created by professional designers. Bright colors, smooth and precise outlines make these icons realistic and effective.

All the icons included in this set are presented in BMP, PNG, GIF, ICO formats, in sizes: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixels, and presented in color depths of: 256 colors and 32 bits True Color (16.7 million colors with transparency).

Using the icons from this set will allow you to create a more interesting and vivid interface for your software or a web site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rozhranie je prvá vec, na ktorú majú užívatelia venovať pozornosť pri používaní softvéru. Použiteľnosť a vzhľad používateľského rozhrania sú väčšinou definované grafické prvky použité v ňom. To je dôvod, prečo je tak dôležité používať kvalitné, profesionálne ikony a grafiku. Cestovné Icon Set obsahuje veľké množstvo ikon, Krajina mapy, glóbusy, internetu a on-line kontakty, kúpil a prenájom automobilov, poisťovacie služby, hotely, registračné pokladnice, foto a video kamery, kreditných kariet, a ďalšie ... Všetky ikony sú vytvorené profesionálnymi dizajnérmi. Jasné farby, hladké a presné obrysy, aby tieto ikony reálne a efektívne. Všetky ikony zahrnuté v tejto sade sú uvedené v BMP, PNG, GIF, ICO formátov, vo veľkostiach: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixelov, a prezentované vo farbe hĺbky: 256 farieb a 32 bitov True Color ( 16,7 miliónov farieb s priehľadnosťou). Pomocou ikony z tejto sady vám umožní vytvoriť zaujímavejšie a živé rozhranie pre softvér alebo webové stránky.

Sťahujte tu: Travel Icon Set 3.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

Science Icon Set 3.7Novinka

Stock icons representing scientific concepts and objects

Orientačný preklad: Sklad ikony zastupujúci vedecké pojmy a objekty

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.00 MB

Business Software Icons 2011.1Novinka

A ready-made XP-style set of icons for business, finance and bookkeeping

Orientačný preklad: Vstavaných XP-štýl súbor ikony podnikania, financií a účtovníctva

Licencia: Demo | Veľkosť: 15.43 MB

Love Icon Set 1.6Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Love Icons

Orientačný preklad: Vylepšite online dátumu lokalít s ready-made Láska Ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.94 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

Finance Icons Vista 1.0Novinka

Finance Icons Vista v1.0 has Professional Vista Icons for Accounting

Orientačný preklad: Financie Ikony Windows Vista 1.0 Professional má Vista ikony pre účtovníctvo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.13 MB

Sport Icons 2011.1Novinka

Sport Icons is a new collection of high-quality and characterful icons

Orientačný preklad: Šport ikony je Nová kolekcia vysokej kvality a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.69 MB

Messenger Icons for Vista 2010.1Novinka

The Vista Messenger icon set will enliven your daily Internet communications!

Orientačný preklad: Messenger Vista ikony nastaviť oživia váš každodenný komunikácia cez Internet!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.72 MB

Matt Wirgler 1.0Novinka

By Matt Wirgler and trivalley church. Typo is a journal finder software

Orientačný preklad: Autor: Matt Wirgler a trivalley cirkev. Preklep je softvér vestníku finder

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Najsťahovanejšie programy