Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Travel Icon Set 3.70

Autor: SibCode
Stránka: www.sibcode.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.03 MB
Cena: 99.00 $
Počet stiahnutí: 1836
Dátum pridania: 2010-07-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95

Krátky popis k programu Travel Icon Set:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Travel Icon Set vo verzií 3.70 od autora SibCode. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Travel Icon Set je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Travel Icon Set ..

Popis od autora programu - SibCode v anglickom jazyku:

The interface is the first thing to which users pay attention when using software. The usability and appearance of a user interface are mostly defined by the graphic elements used within it. That is why it is so important to use high quality, professional icons and graphics.

The Travel Icon Set contains a great number of icons, Earth maps, globes,Internet and on-line contacts, purchased and rental cars, insurance services, hotels, cash registers, photo and video cameras, credit cards, and more...

All the icons are created by professional designers. Bright colors, smooth and precise outlines make these icons realistic and effective.

All the icons included in this set are presented in BMP, PNG, GIF, ICO formats, in sizes: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixels, and presented in color depths of: 256 colors and 32 bits True Color (16.7 million colors with transparency).

Using the icons from this set will allow you to create a more interesting and vivid interface for your software or a web site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rozhranie je prvá vec, na ktorú majú užívatelia venovať pozornosť pri používaní softvéru. Použiteľnosť a vzhľad používateľského rozhrania sú väčšinou definované grafické prvky použité v ňom. To je dôvod, prečo je tak dôležité používať kvalitné, profesionálne ikony a grafiku. Cestovné Icon Set obsahuje veľké množstvo ikon, Krajina mapy, glóbusy, internetu a on-line kontakty, kúpil a prenájom automobilov, poisťovacie služby, hotely, registračné pokladnice, foto a video kamery, kreditných kariet, a ďalšie ... Všetky ikony sú vytvorené profesionálnymi dizajnérmi. Jasné farby, hladké a presné obrysy, aby tieto ikony reálne a efektívne. Všetky ikony zahrnuté v tejto sade sú uvedené v BMP, PNG, GIF, ICO formátov, vo veľkostiach: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixelov, a prezentované vo farbe hĺbky: 256 farieb a 32 bitov True Color ( 16,7 miliónov farieb s priehľadnosťou). Pomocou ikony z tejto sady vám umožní vytvoriť zaujímavejšie a živé rozhranie pre softvér alebo webové stránky.

Sťahujte tu: Travel Icon Set 3.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Space Icons 2011.1Novinka

Collection of ready-made space, science and astronomy icons for software and Web

Orientačný preklad: Zber vstavaných vesmíru, vede a astronómia ikony pre softvér a Web

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.05 MB

Multimedia Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Multimedia icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené vysoko kvalitný multimediálny ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Security Toolbar Icons 2011.1Novinka

Security Toolbar Icons - a comprehensive set of security-related handmade icons

Orientačný preklad: Zabezpečenia Toolbar Icons - komplexný súbor ručné ikony vzťahujúce sa k bezpečnosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.95 MB

Free Icons Pack 2.0Novinka

25 Free Icons for your website or Software applications.

Orientačný preklad: 25 Voľný Ikony pre váš web alebo softvérové ​​aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.00 MB

Luck and Fortune Smileys 1.0Novinka

Love, Holiday and Everyday Smileys

Orientačný preklad: Láska, dovolenku a každodenné smajlíky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.08 MB

Blog Icons for Vista 2011.1Novinka

Blog Icons for Vista make blogs and forums look slick and modern

Orientačný preklad: Blog ikony pre Vista urobiť blogy a fóra pozrieť klzký a moderné

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.03 MB

3D Aqua Icons Collection 1.5Novinka

Over 175 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Viac ako 175 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.56 MB

Core Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Core icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné Core ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

Icon Genesis 1.1.027Novinka

Icon Genesis brings "Live!" Interactive and Animated 3D Icons to your PC.

Orientačný preklad: Ikona Genesis prináša "Live!" Interaktívne a animovaných 3D ikony na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Najsťahovanejšie programy