Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Travel Icon Set 3.70

Autor: SibCode
Stránka: www.sibcode.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.03 MB
Cena: 99.00 $
Počet stiahnutí: 1803
Dátum pridania: 2010-07-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95

Krátky popis k programu Travel Icon Set:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Travel Icon Set vo verzií 3.70 od autora SibCode. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Travel Icon Set je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Travel Icon Set ..

Popis od autora programu - SibCode v anglickom jazyku:

The interface is the first thing to which users pay attention when using software. The usability and appearance of a user interface are mostly defined by the graphic elements used within it. That is why it is so important to use high quality, professional icons and graphics.

The Travel Icon Set contains a great number of icons, Earth maps, globes,Internet and on-line contacts, purchased and rental cars, insurance services, hotels, cash registers, photo and video cameras, credit cards, and more...

All the icons are created by professional designers. Bright colors, smooth and precise outlines make these icons realistic and effective.

All the icons included in this set are presented in BMP, PNG, GIF, ICO formats, in sizes: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixels, and presented in color depths of: 256 colors and 32 bits True Color (16.7 million colors with transparency).

Using the icons from this set will allow you to create a more interesting and vivid interface for your software or a web site.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rozhranie je prvá vec, na ktorú majú užívatelia venovať pozornosť pri používaní softvéru. Použiteľnosť a vzhľad používateľského rozhrania sú väčšinou definované grafické prvky použité v ňom. To je dôvod, prečo je tak dôležité používať kvalitné, profesionálne ikony a grafiku. Cestovné Icon Set obsahuje veľké množstvo ikon, Krajina mapy, glóbusy, internetu a on-line kontakty, kúpil a prenájom automobilov, poisťovacie služby, hotely, registračné pokladnice, foto a video kamery, kreditných kariet, a ďalšie ... Všetky ikony sú vytvorené profesionálnymi dizajnérmi. Jasné farby, hladké a presné obrysy, aby tieto ikony reálne a efektívne. Všetky ikony zahrnuté v tejto sade sú uvedené v BMP, PNG, GIF, ICO formátov, vo veľkostiach: 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 48x48, 256x256 pixelov, a prezentované vo farbe hĺbky: 256 farieb a 32 bitov True Color ( 16,7 miliónov farieb s priehľadnosťou). Pomocou ikony z tejto sady vám umožní vytvoriť zaujímavejšie a živé rozhranie pre softvér alebo webové stránky.

Sťahujte tu: Travel Icon Set 3.70

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Standard Admin Icons 2011.1Novinka

82 stock icons for system administration software and Web sites

Orientačný preklad: 82 zásob ikony pre systém správy software a webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.99 MB

Love Icon Set 1.6Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Love Icons

Orientačný preklad: Vylepšite online dátumu lokalít s ready-made Láska Ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.94 MB

Sofonesia Icon Extractor 1.0Novinka

This freeware can extract icons from any file.It can save as ico,bmp,jpg

Orientačný preklad: Táto freeware môžete extrahovať ikony z ľubovoľného súboru.Môžete uložiť ako ico, bmp, jpg

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

Vectorial vista icons 1.0Novinka

Totally editable vista icon sets

Orientačný preklad: Množiny ikon úplne upraviteľné vista

Licencia: Freeware | Veľkosť: 20 MB

Folder Icon Set 2.6Novinka

Icon sets of liquid-smooth folder icons to enhance software and web interfaces

Orientačný preklad: Množiny ikon kvapalina-hladké priečinok ikon na zvýšenie softvér a web rozhrania

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.09 MB

TWIcons 1.0Novinka

500 icons in a lib dll file

Orientačný preklad: 500 ikony v súbore lib dll

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

IconPackager 3.2Novinka

IconPackager is a program that lets you change all the icons used by Windows.

Orientačný preklad: IconPackager je program, ktorý vám umožní zmeniť všetky ikony používané systémom Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.22 MB

Database Icon Set 2011.2Novinka

A library of sleek modern-looking toolbar and menu icons for database software

Orientačný preklad: Knižnica elegantný moderné-hľadáte toolbar and menu ikony pre databázy, softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.64 MB

Lovely Folders 4.1Novinka

Allows you to set an icon, background image and description for your folders...

Orientačný preklad: Umožňuje nastaviť ikonu, obrázok pozadia a popis pre priečinky...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

Najsťahovanejšie programy