Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8

Autor: Rcad Software
Stránka: www.rcad.eu
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.57 MB
Cena: 48 $
Počet stiahnutí: 1119
Dátum pridania: 2010-04-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win98

Krátky popis k programu TRIANGULATION for IntelliCAD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TRIANGULATION for IntelliCAD vo verzií 3.8 od autora Rcad Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TRIANGULATION for IntelliCAD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TRIANGULATION for IntelliCAD ..

Popis od autora programu - Rcad Software v anglickom jazyku:

TRIANGULATION, ISOLINES, VOLUME, LOADING of XYZ points files, 3DINTERSECTION, cross sections and a longitudinal profile; 6 functions for IntelliCAD versions which can load SDS applications (dll).
TRIANGULATION performs the triangulation of a set of 3D points with compulsory interconnections between the points. The outcome is represented by 3DFACE entities. ISOLINES determines the curves of intersection of a set of 3DFACE entities with a set of equidistance planes, horizontally or vertically. The outcome is made up of POLYLINE entities optionally interpolated. VOLUME determines volume and center of gravity of a body limited by 3DMESH and 3DFACE entities. You can load and draw a file of points having the format: Number X Y Z Code. 3DINTERSECTION determines the intersection curves between 2 sets consisting of 3DFACE and 3DMESH entities. The outcome is represented by 3DPOLY entities. You can also make the projection over a triangulation of a 2D POLYLINE and generate cross sections and a longitudinal profile corresponding at projection. The POLYLINE may contain arcs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Triangulácie, IZOČAR, VOLUME, načítanie súborov bodov XYZ, 3DINTERSECTION, prierezy a pozdĺžnom profile, 6 funkcií pre verzie IntelliCAD, ktorý možno načítať SDS aplikácie (dll). Triangulácie vykonáva trianguláciu množiny 3D bodov s povinným prepojenia medzi bodmi. Výsledok je reprezentovaný 3DFACE subjekty. IZOČAR určuje krivky prieniku súbor entít 3DFACE so súborom rovnaká vzdialenosť rovín, vodorovne alebo zvisle. Výsledok je tvorený subjekty polyline voliteľne interpolované. VOLUME určuje objem a ťažisko tela obmedzená 3DMESH a 3DFACE subjektov. Môžete načítať a nakresliť obrázok z bodov, ktoré majú vo formáte: Počet XYZ zákonníka. 3DINTERSECTION určuje priesečník krivky medzi 2 sady skladajúce sa z 3DFACE a 3DMESH subjektov. Výsledok je zastúpená entity 3DPOLY. Môžete tiež projekcia cez triangulácie 2D polyline a vytvárať rezy a pozdĺžneho profilu v zodpovedajúcej projekcie. Polyline môže obsahovať oblúky.

Sťahujte tu: TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AvisMap Deskpro 5.1.0Novinka

A professional desktop GIS software for map editing, managing and analysis.

Orientačný preklad: Odbornej desktopové GIS softvér pre mapa strih, riadenie a analýzu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.19 MB

Amethyst DWG-2-PDF 2Novinka

Quickly easily batch convert DWG/DXF to Adobe PDF.

Orientačný preklad: Rýchly prevod súborov DWG / DXF do formátu Adobe PDF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Dxf2Bom 1.0Novinka

Dxf2Bom is an application that extracts value of block attributes from DXF files

Orientačný preklad: Dxf2Bom je aplikácia, ktorá výťažky hodnoty atribútov blokov zo súborov DXF

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Cutting Optimization pro 4.9.0.6Novinka

Rectangular and Linear Cutting, Nesting Optimization

Orientačný preklad: Obdĺžnikové a lineárne Rezanie, Hniezdenia Optimalizácia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.77 MB

PLT Import for SolidWorks 1.0Novinka

PLT Import for SolidWorks - HPGL Plot PLT file import add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: PLT Import pre SolidWorks - HPGL sprisahania PLT súbor import add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.22 MB

DXF Export for SolidWorks 1.0Novinka

DXF Export for SolidWorks - AutoCAD DXF file export add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: Export DXF pre SolidWorks - AutoCAD DXF súbor export add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 10.28 MB

AutoCAD Excel Office2CAD 8.5Novinka

Import Excel into AutoCAD

Orientačný preklad: Import z MS Excel do aplikácie AutoCAD

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.24 MB

InnerSoft CAD for AutoCAD 2004 1.2bNovinka

InnerSoft CAD is a add-on for AutoCAD working with Graphical Menus

Orientačný preklad: InnerSoft CAD je add-on pre AutoCAD pracuje s grafické menu

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.43 MB

Realtime Landscaping Plus 5 Demo 5.04Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.34 MB

Najsťahovanejšie programy