Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8

Autor: Rcad Software
Stránka: www.rcad.eu
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.57 MB
Cena: 48 $
Počet stiahnutí: 1070
Dátum pridania: 2010-04-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win98

Krátky popis k programu TRIANGULATION for IntelliCAD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TRIANGULATION for IntelliCAD vo verzií 3.8 od autora Rcad Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TRIANGULATION for IntelliCAD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TRIANGULATION for IntelliCAD ..

Popis od autora programu - Rcad Software v anglickom jazyku:

TRIANGULATION, ISOLINES, VOLUME, LOADING of XYZ points files, 3DINTERSECTION, cross sections and a longitudinal profile; 6 functions for IntelliCAD versions which can load SDS applications (dll).
TRIANGULATION performs the triangulation of a set of 3D points with compulsory interconnections between the points. The outcome is represented by 3DFACE entities. ISOLINES determines the curves of intersection of a set of 3DFACE entities with a set of equidistance planes, horizontally or vertically. The outcome is made up of POLYLINE entities optionally interpolated. VOLUME determines volume and center of gravity of a body limited by 3DMESH and 3DFACE entities. You can load and draw a file of points having the format: Number X Y Z Code. 3DINTERSECTION determines the intersection curves between 2 sets consisting of 3DFACE and 3DMESH entities. The outcome is represented by 3DPOLY entities. You can also make the projection over a triangulation of a 2D POLYLINE and generate cross sections and a longitudinal profile corresponding at projection. The POLYLINE may contain arcs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Triangulácie, IZOČAR, VOLUME, načítanie súborov bodov XYZ, 3DINTERSECTION, prierezy a pozdĺžnom profile, 6 funkcií pre verzie IntelliCAD, ktorý možno načítať SDS aplikácie (dll). Triangulácie vykonáva trianguláciu množiny 3D bodov s povinným prepojenia medzi bodmi. Výsledok je reprezentovaný 3DFACE subjekty. IZOČAR určuje krivky prieniku súbor entít 3DFACE so súborom rovnaká vzdialenosť rovín, vodorovne alebo zvisle. Výsledok je tvorený subjekty polyline voliteľne interpolované. VOLUME určuje objem a ťažisko tela obmedzená 3DMESH a 3DFACE subjektov. Môžete načítať a nakresliť obrázok z bodov, ktoré majú vo formáte: Počet XYZ zákonníka. 3DINTERSECTION určuje priesečník krivky medzi 2 sady skladajúce sa z 3DFACE a 3DMESH subjektov. Výsledok je zastúpená entity 3DPOLY. Môžete tiež projekcia cez triangulácie 2D polyline a vytvárať rezy a pozdĺžneho profilu v zodpovedajúcej projekcie. Polyline môže obsahovať oblúky.

Sťahujte tu: TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Reallusion iClone 3DXchange 2.0Novinka

3DXchange2 lets you film the world with the extended Google service integration

Orientačný preklad: 3DXchange2 vám umožní film na svete s rozšírené služby integrácia Google

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18.29 MB

3DS Import for Solid Edge 1.0Novinka

3DS Import for Solid Edge - 3D Studio 3DS file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DS Import pre Solid Edge - 3D Studio 3DS import súborov add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.16 MB

Amethyst PLT-2-DWG 2Novinka

Quickly easily batch convert PLT files to AutoCAD DWG/DXF.

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže previesť PLT súbory AutoCAD DWG/DXF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Total CAD Converter 1.4Novinka

CAD Converter converts CAD files to tiff, PDF, bmp, jpeg, png, wmf, dxf in batch

Orientačný preklad: CAD Converter prevádza CAD súbory do formátu TIFF, PDF, BMP, JPEG, PNG, WMF, DXF v dávkovom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

PowerPVC Small Business 9.0.0.13Novinka

The complete solution for the manufacturer of PVC Windows and Doors

Orientačný preklad: Kompletné riešenie pre výrobcov PVC okná a dvere

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.36 MB

3D GeniuX 2.50.00Novinka

3DGeniuX is an innovative 3D software for urban change and rebuilding!

Orientačný preklad: 3DGeniuX je inovatívny 3D softvér pre mestskú zmien a prestavba!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 71.88 MB

deepMesh 1.0.1Novinka

3D Modeling application for Windows

Orientačný preklad: Jednoduchý softvér na 3D modelovanie pre Windows.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.61 MB

MITCalc - Worm Gear Calculation 1.13Novinka

Geometric design and strength check of worm gear

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu závitovkové prevodovky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

Total GIS Converter 1.3Novinka

Total GIS Converter is a handy converter of GIS files to TIFF, PNG, JPEG, BMP.

Orientačný preklad: Celkové GIS konvertora je šikovná konvertor GIS súbory TIFF, PNG, JPEG, BMP.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.58 MB

Najsťahovanejšie programy