Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8

Autor: Rcad Software
Stránka: www.rcad.eu
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.57 MB
Cena: 48 $
Počet stiahnutí: 1044
Dátum pridania: 2010-04-20
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win98

Krátky popis k programu TRIANGULATION for IntelliCAD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TRIANGULATION for IntelliCAD vo verzií 3.8 od autora Rcad Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TRIANGULATION for IntelliCAD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TRIANGULATION for IntelliCAD ..

Popis od autora programu - Rcad Software v anglickom jazyku:

TRIANGULATION, ISOLINES, VOLUME, LOADING of XYZ points files, 3DINTERSECTION, cross sections and a longitudinal profile; 6 functions for IntelliCAD versions which can load SDS applications (dll).
TRIANGULATION performs the triangulation of a set of 3D points with compulsory interconnections between the points. The outcome is represented by 3DFACE entities. ISOLINES determines the curves of intersection of a set of 3DFACE entities with a set of equidistance planes, horizontally or vertically. The outcome is made up of POLYLINE entities optionally interpolated. VOLUME determines volume and center of gravity of a body limited by 3DMESH and 3DFACE entities. You can load and draw a file of points having the format: Number X Y Z Code. 3DINTERSECTION determines the intersection curves between 2 sets consisting of 3DFACE and 3DMESH entities. The outcome is represented by 3DPOLY entities. You can also make the projection over a triangulation of a 2D POLYLINE and generate cross sections and a longitudinal profile corresponding at projection. The POLYLINE may contain arcs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Triangulácie, IZOČAR, VOLUME, načítanie súborov bodov XYZ, 3DINTERSECTION, prierezy a pozdĺžnom profile, 6 funkcií pre verzie IntelliCAD, ktorý možno načítať SDS aplikácie (dll). Triangulácie vykonáva trianguláciu množiny 3D bodov s povinným prepojenia medzi bodmi. Výsledok je reprezentovaný 3DFACE subjekty. IZOČAR určuje krivky prieniku súbor entít 3DFACE so súborom rovnaká vzdialenosť rovín, vodorovne alebo zvisle. Výsledok je tvorený subjekty polyline voliteľne interpolované. VOLUME určuje objem a ťažisko tela obmedzená 3DMESH a 3DFACE subjektov. Môžete načítať a nakresliť obrázok z bodov, ktoré majú vo formáte: Počet XYZ zákonníka. 3DINTERSECTION určuje priesečník krivky medzi 2 sady skladajúce sa z 3DFACE a 3DMESH subjektov. Výsledok je zastúpená entity 3DPOLY. Môžete tiež projekcia cez triangulácie 2D polyline a vytvárať rezy a pozdĺžneho profilu v zodpovedajúcej projekcie. Polyline môže obsahovať oblúky.

Sťahujte tu: TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

3DS Export for Solid Edge 1.0Novinka

3DS Export for Solid Edge - 3D Studio 3DS file export add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DS Export pre Solid Edge - 3D Studio 3DS súbor export add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.31 MB

Amethyst DWG-2-DWG 2Novinka

Quickly easily batch convert DWG/DXF to other AutoCAD file versions.

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže konvertovať DWG/DXF na iné verzie súborov aplikácie AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Realtime Landscaping Architect 2 Trial 2.04Novinka

New landscape design software

Orientačný preklad: Nové krajiny návrhového softvéru

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.35 MB

DiagramStudio 5.5Novinka

Show your ideas! Effective presentation with DiagramStudio flowcharting software

Orientačný preklad: Ukázať svoje nápady! Efektívne prezentácie s DiagramStudio diagramov softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.99 MB

Visual Drawing Maker 1.13Novinka

Convert CAD files into self viewing executable (*.exe) files.

Orientačný preklad: CAD súbory previesť do seba prehliadanie spustiteľný súbor (*. exe) súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

PIX Import for SolidWorks 1.0Novinka

PIX Import for SolidWorks - Dr. Picza PIX file import add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: PIX Import pre SolidWorks - Dr Picza PIX import súborov add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.15 MB

3DVideoCreator 1.0Novinka

You can create 3D-Videos with 3DVideoCreator and your paintprogram.

Orientačný preklad: Môžete vytvárať 3D-Video s 3DVideoCreator a vaše paintprogram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Amethyst PLT-2-DWG 2Novinka

Quickly easily batch convert PLT files to AutoCAD DWG/DXF.

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže previesť PLT súbory AutoCAD DWG/DXF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Realtime Landscaping Pro 2.03Novinka

Realtime Landscaping Pro helps you design and visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Realtime Krajinné Pre vám pomôže navrhnúť a vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 23.67 MB

Najsťahovanejšie programy