Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

triclone 1.0

Autor: triclone
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.14 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1475
Dátum pridania: 2009-11-07
Aktualizácia: 2011-07-20

Kategória programu:

Grafika > Ikony

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu triclone:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér triclone vo verzií 1.0 od autora triclone. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu triclone je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér triclone ..

Popis od autora programu - triclone v anglickom jazyku:

This application,"triclone", is a utility that hides desktop icons for promotion of home exercise equipment. Hide all desktop icons (including Recycle Bin, My Computer, Network Neighbourhood, etc). DeskSweeper is always visible in the Windows system tray for easy access and a single mouseclick is all you need to hide or view your desktop icons.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto aplikácia "triclone", je nástroj, ktorý skryje ikony pracovnej plochy na podporu domácej výkon zariadení. Skryť všetky ikony pracovnej plochy (vrátane Kôš, počítač, siete susedstva, atď). DeskSweeper viditeľný vždy v systémovej lište Windows pre ľahký prístup a jednotného Details einblenden je všetko, čo potrebujete na skrytie alebo zobrazenie ikon na pracovnej ploche.

Sťahujte tu: triclone 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

bluecircle 1.0Novinka

This application is a desktop utility for curve plotting.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche pre zakreslenie krivky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

AZ Icon Editor 7.0.0Novinka

A full-featured Icon Editor to create and edit icons and cursors of any size

Orientačný preklad: Full-vybavený Icon Editor na vytváranie a upravovanie ikon a kurzorov akejkoľvek veľkosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.92 MB

Sib Icon Extractor 3.30Novinka

Extract all icons from any location and rejuvenate the look of your desktop

Orientačný preklad: Extrakt všetky ikony z ľubovoľného miesta a omladiť vzhľad vášho počítača

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.36 MB

Icon Works Pro 1.5012Novinka

Icon Works Pro is an easy to use icon editor.

Orientačný preklad: Ikona diel Pro je jednoduché použitie ikonu editor.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.6 MB

Icon Searcher 3.80Novinka

This performs a fast scan of all local hard disks for icons.

Orientačný preklad: Toto vykonáva rýchle prehľadávanie všetkých pevných diskov pre ikony.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

redcircle 1.0Novinka

This application is a desktop utility for editing icons.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na úpravu ikony.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

IconForge Icon Editing Tool Kit 7.20Novinka

Create, modify, replace or extract icons, cursors, animations and other images

Orientačný preklad: Vytvárať, upravovať, nahrádzať alebo extrahovať ikony, kurzory, animácie a ďalšie obrázky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.10 MB

biclone 1.0Novinka

This application is a desktop utility that refreshes icons.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktoré obnoví ikony.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

Folder Icon Changer 5.3Novinka

Search and replace the standard icons of folders/drives. It is a Freeware!

Orientačný preklad: Hľadať a nahradiť štandardné ikony priečinky a jednotky. Je Freeware!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.05 MB

Najsťahovanejšie programy