Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Tropical Island Escape 1.01

Autor: Isotope 244 Computer Games
Licencia: Shareware
Veľkosť: 15.03 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 636
Dátum pridania: 2008-11-18
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Tropical Island Escape:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Tropical Island Escape vo verzií 1.01 od autora Isotope 244 Computer Games. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Tropical Island Escape je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Tropical Island Escape ..

Popis od autora programu - Isotope 244 Computer Games v anglickom jazyku:

It's time for you to take that vacation you deserve and escape from it all. Relax in style on your own tropical island and listen to the gentle ocean waves lapping on the beach. Are you tired of cold weather and dreary rain? This is your ticket to paradise on your computer, a beautiful animated tropical island is displayed for you to enjoy.

The screensaver features three different scenes including a gorgeous sunset. Watch the dolphins jump and play or listen to tropical animals such as herons, monkeys, and parrots. A bright Caribbean music track is even included for you to enjoy. The screensaver is fully customizable allowing you to disable any scene, change how long scenes are shown, display the date and time, include your own custom message, and many other settings. A special blending function to create stunning scenes you really have to see for yourself to believe. Download this screensaver now and try it out for free, you have nothing to lose and I guarantee you will love it.

Buy the enhanced version to get these extra features:
- A beautiful bonus night scene
- No nag messages anywhere
- Free updates.
- A beautiful relaxing vacation anytime.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Je čas pre vás vziať dovolenku, že si zaslúžite a utiecť od toho všetkého. Oddýchnite si vo veľkom štýle na vlastné tropický ostrov a počúvať jemné špliechanie vĺn oceánu na pláži. Ste unavení z chladného počasia a bezútešnej daždi? Toto je vaša vstupenka do raja na vašom počítači, je krásny tropický ostrov animovaný zobrazí na Vás tešiť. Šetrič obrazovky ponúka tri rôzne scény, vrátane nádherný západ slnka. Pozrite sa na delfíny skákať a hrať alebo počúvať tropické zvieratá, ako sú volavky, opice a papagáje. Jasný Karibiku skladby je dokonca zahrnutý pre Vás tešiť. Šetrič obrazovky je plne prispôsobiteľný umožňuje zakázať akékoľvek scény, zmeniť spôsob, akým sú zobrazené dlhé scény, zobrazenie dátumu a času, vrátane svoje vlastné správy a mnoho ďalších nastavení. Zvláštne miešanie funkcie vytvárať ohromujúce scény, je to naozaj vidieť na vlastné oči, aby ste uverili. Stiahnite si tento šetrič obrazovky je teraz, a to vyskúšať zadarmo, nemáte čo stratiť, a zaručujem vám bude páčiť. Predám vylepšená verzia, aby si tieto ďalšie funkcie: - krásny bonus nočná scéna - č kobylka správy kdekoľvek - Bezplatné aktualizácie. - Krásna relaxačné dovolenku kedykoľvek.

Sťahujte tu: Tropical Island Escape 1.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

England Screensaver 3 1.0Novinka

Enjoy this high quality free nature screensaver. Guaranteed to be 100% great

Orientačný preklad: Vychutnajte si šetrič voľnej prírode vysokej kvality. Zaručená na 100% veľký

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.1 MB

Amazing Dubai Screensaver 1.1Novinka

Dubai is one of the most advanced cities on earth. Want to go here?

Orientačný preklad: Dubaj je jednou z najvyspelejších miest na zemi. Chcete ísť sem?

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.60 MB

Maldives Diving Screensaver 1.0Novinka

Screensaver featuring gorgeous underwater photos.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s nádherné podvodná fotografie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 11.26 MB

Lakeside Tree Screensaver 1.0Novinka

We offer you a screen saver with a single log.

Orientačný preklad: Ponúkame Vám šetrič obrazovky s jednou log.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.02 MB

Solar System Structure Screensaver 1.0Novinka

Different celestial bodies on your desktop!

Orientačný preklad: Rôzne nebeských telies na pracovnej ploche!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.85 MB

4 Senses Screensaver 1Novinka

4 senses screensaver is a result of an advanced sense stimulation program.

Orientačný preklad: 4 zmysly screensaver je výsledkom stimulácie programu rozšírené zmysel.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.5 MB

Baikal Lake Screensaver 1.0Novinka

This lake is one of the sights of the world. The moon is mirrored in the lake.

Orientačný preklad: Toto jazero je jedným z pamiatok na svete. Mesiac sa zrkadlia v jazere.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.85 MB

Big Birds Screensaver 1.0Novinka

beautiful images of big birds, 40 colorful images

Orientačný preklad: krásne obrazy veľkých vtákov, 40 farebných snímok

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.23 MB

Around the World: Athens 1.0Novinka

Marvel at the splendor and magnificence of Athens by day and night!

Orientačný preklad: Žasnúť nad nádherou a veľkoleposťou v Aténach vo dne iv noci!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

Najsťahovanejšie programy