Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Underground Dealer 1.0

Autor: FewGames Entertainment
Licencia: Demo
Veľkosť: 19.94 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 1174
Dátum pridania: 2007-06-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Hry a zábava > Adventúry

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Underground Dealer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Underground Dealer vo verzií 1.0 od autora FewGames Entertainment. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Underground Dealer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Underground Dealer ..

Popis od autora programu - FewGames Entertainment v anglickom jazyku:

In a futuristic decayed urban world, when all economies have fallen, you have to make a living, by selling and buying merchandise.

As a street punk dealer, in a high-tech and crime dominated world, you have to make use of every skill you, to survive until the next day. You have to make as much money as possible, from buying and selling items for a profit. Several marketplaces are available for this. You are not alone, and you will face negative characters. Escape by fight, bribe … or even running away.

As you progress, your goal is increase your rank until you become a street lord.
Your goal is to make as much money as you can, by buying and selling items.
This is when you will stop paying protection fees, and start collecting them instead.


Game features:
- 4 market places with different risk factors.
- complete bank account management (deposit your extra money and earn interest, or take out loans when needed).
- Fend of negative opponents by running, fighting, bribing, etc.
- Purchase special items to better perform in incidents
- 5 ranks from street punk to lord.
- Complete statistics and score
- Great futuristic music

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vo futuristickom skazená mestská sveta, keď spadli všetky ekonomiky, musíte zarábať na živobytie tým, že predaj a nákup tovaru. Ako obchodník ulice punk, v high-tech a zločin ovládal svet, budete musieť využiť každé zručnosti vás prežiť až do ďalšieho dňa. Musíte urobiť čo najviac peňazí, ako je to možné, od nákupu a predaju tovaru pre zisk. Niekoľko trhovisko sú k dispozícii pre toto. Nie ste sami, a budete čeliť záporné postavy. Úteku bojovať, úplatok ... alebo dokonca utiecť. Ako budete postupovať, vaším cieľom je zvýšiť vaše hodnosť až sa stanete pánom ulice. Vaším cieľom je, aby sa toľko peňazí, ako môžete, nákupom a predajom tovaru. To je, keď budete prestať platiť poplatky za ochranu, a začnite zbierať ich miesto. Hra obsahuje: - 4 trhovisko s rôznymi rizikovými faktormi. - Kompletné vedenie bankového účtu (vklad vaše peniaze a úroky, alebo si pôžičky v prípade potreby). - Fendi negatívnych oponentov beh, boj, podplácanie, atď - Nákup špeciálnych položiek lepšie hrať v mimoriadnych udalostí - 5 radov z ulice punku k pánovi. - Kompletné štatistiky a skóre - Veľká futuristické hudby

Sťahujte tu: Underground Dealer 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

In Vivo - King's Knight Demo 1Novinka

An epic action-RPG with a classic fantasy background

Orientačný preklad: Epickej akčnej-RPG s klasickou fantasy pozadia

Licencia: Demo | Veľkosť: 29.71 MB

Spirit of the Sword 1.0Novinka

The army of best ninja fighters is about to attack you!

Orientačný preklad: Armáda najlepšie ninja bojovníkov je asi pre vás!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.8 MB

South Park Mario Adventure 2.1Novinka

Prepare yourself for SouthPark Mario Brothers! Now Bigger and Better than ever.

Orientačný preklad: Pripraviť sa na SouthPark Mario Brothers! Teraz väčšie a lepšie než kedykoľvek predtým.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.9 MB

Chinese Chess Soul 6.3.5Novinka

Chinese Chess is an ancient game of intelligence.Your family members can join in

Orientačný preklad: Čínsky šach je starobylá hra členov intelligence.Your rodina sa môže zapojiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.66 MB

Aveyond: Lord of Twilight 1.0Novinka

Monsters, magic and humor abound in this exciting RPG/Adventure game.

Orientačný preklad: Monštrá, mágia a humor oplývajú v tomto vzrušujúcom RPG / Adventúra.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 59.80 MB

Cosmos Quest II 1.0Novinka

Cosmos Quest II - Point and Click Space Adventure Game

Orientačný preklad: Kozmos Quest II - bod a kliknite priestor Dobrodružné hry

Licencia: Freeware | Veľkosť: 75.34 MB

Mindlink 2005 Undeground 1.1.0Novinka

Play the role of a hacker in this immersive game

Orientačný preklad: Hrať rolu hackera v tejto hre pohlcujúce

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.94 MB

Gish 1.43Novinka

Gish isn't your average hero, in fact he's not your average anything...

Orientačný preklad: Gish nie je váš priemerný hrdina, v skutočnosti, že to nie je váš priemerný nič ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.36 MB

Arvale: Treasure of Memories, Ep. 1 1.05Novinka

Travel the world of Arvale on an epic quest full of Humor and Adventure!

Orientačný preklad: Cestovať po svete na ARVAL na epické dobrodružstvo plné humoru a dobrodružstva!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 76.01 MB

Najsťahovanejšie programy