Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Underground Dealer 1.0

Autor: FewGames Entertainment
Licencia: Demo
Veľkosť: 19.94 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 1200
Dátum pridania: 2007-06-19
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Hry a zábava > Adventúry

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Underground Dealer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Underground Dealer vo verzií 1.0 od autora FewGames Entertainment. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Underground Dealer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Underground Dealer ..

Popis od autora programu - FewGames Entertainment v anglickom jazyku:

In a futuristic decayed urban world, when all economies have fallen, you have to make a living, by selling and buying merchandise.

As a street punk dealer, in a high-tech and crime dominated world, you have to make use of every skill you, to survive until the next day. You have to make as much money as possible, from buying and selling items for a profit. Several marketplaces are available for this. You are not alone, and you will face negative characters. Escape by fight, bribe … or even running away.

As you progress, your goal is increase your rank until you become a street lord.
Your goal is to make as much money as you can, by buying and selling items.
This is when you will stop paying protection fees, and start collecting them instead.


Game features:
- 4 market places with different risk factors.
- complete bank account management (deposit your extra money and earn interest, or take out loans when needed).
- Fend of negative opponents by running, fighting, bribing, etc.
- Purchase special items to better perform in incidents
- 5 ranks from street punk to lord.
- Complete statistics and score
- Great futuristic music

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vo futuristickom skazená mestská sveta, keď spadli všetky ekonomiky, musíte zarábať na živobytie tým, že predaj a nákup tovaru. Ako obchodník ulice punk, v high-tech a zločin ovládal svet, budete musieť využiť každé zručnosti vás prežiť až do ďalšieho dňa. Musíte urobiť čo najviac peňazí, ako je to možné, od nákupu a predaju tovaru pre zisk. Niekoľko trhovisko sú k dispozícii pre toto. Nie ste sami, a budete čeliť záporné postavy. Úteku bojovať, úplatok ... alebo dokonca utiecť. Ako budete postupovať, vaším cieľom je zvýšiť vaše hodnosť až sa stanete pánom ulice. Vaším cieľom je, aby sa toľko peňazí, ako môžete, nákupom a predajom tovaru. To je, keď budete prestať platiť poplatky za ochranu, a začnite zbierať ich miesto. Hra obsahuje: - 4 trhovisko s rôznymi rizikovými faktormi. - Kompletné vedenie bankového účtu (vklad vaše peniaze a úroky, alebo si pôžičky v prípade potreby). - Fendi negatívnych oponentov beh, boj, podplácanie, atď - Nákup špeciálnych položiek lepšie hrať v mimoriadnych udalostí - 5 radov z ulice punku k pánovi. - Kompletné štatistiky a skóre - Veľká futuristické hudby

Sťahujte tu: Underground Dealer 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Puppy Fetch 1.0Novinka

Puppy fetch the stick!

Orientačný preklad: Šteňa načítať palica!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Lottery Number Picker 1.0Novinka

Chuck your superstitions to the side, and put your lottery dreams in this game.

Orientačný preklad: Chuck svoj povery na stranu, a dať svoje sny lotérie v tejto hre.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.00 MB

Aveyond: Lord of Twilight 1.0Novinka

Monsters, magic and humor abound in this exciting RPG/Adventure game.

Orientačný preklad: Monštrá, mágia a humor oplývajú v tomto vzrušujúcom RPG / Adventúra.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 59.80 MB

Santa's Secret Valley 3.0.4Novinka

Non-violent graphical adventure - save Santa's magic items!

Orientačný preklad: Non-násilný grafická dobrodružná - ušetrite Santa je magické predmety!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Lieutenant Keel 1.0Novinka

Get ready for some exciting action and play it now!

Orientačný preklad: Hra v ktorej sa musíte dostať do sálového počítača teroristickej skupiny.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.9 MB

Depths of Peril 1.015Novinka

Depths of Peril is a single player action RPG with strong strategy elements.

Orientačný preklad: Hlbín Peril je akčné RPG pre jedného hráča so silnou stratégiou prvkami.

Licencia: Demo | Veľkosť: 67.85 MB

MB Japanese Animal Personality Test 1.10Novinka

This is an animal based personality test based on Japanese Animal Archetypes.

Orientačný preklad: Je to živočíšny osobnostné test založený na japonskej zvierat archetypy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

Chinese Chess Soul 6.3.5Novinka

Chinese Chess is an ancient game of intelligence.Your family members can join in

Orientačný preklad: Čínsky šach je starobylá hra členov intelligence.Your rodina sa môže zapojiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.66 MB

Gish 1.43Novinka

Gish isn't your average hero, in fact he's not your average anything...

Orientačný preklad: Gish nie je váš priemerný hrdina, v skutočnosti, že to nie je váš priemerný nič ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.36 MB

Najsťahovanejšie programy