Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

VBScriptMania 1.0

Autor: Laic Aurelian
Stránka: web.clicknet.ro
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.78 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1542
Dátum pridania: 2007-10-20
Aktualizácia: 2011-10-31

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu VBScriptMania:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér VBScriptMania vo verzií 1.0 od autora Laic Aurelian. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu VBScriptMania je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér VBScriptMania ..

Popis od autora programu - Laic Aurelian v anglickom jazyku:

VBScript-Mania is a Microsoft Access database that includes over 2000 predefined scripts many of them founded in the Script Repository from Microsoft site along with a brief description, supported platforms, a categorization scheme and much, much more.
Multilanguage support: at this moment program is available in two languages French and English and all the scripts from database are available in both languages (including titles, descriptions, and categories).
VBScript-Mania includes a syntax colouring control. This is a special rich textbox that colour your code. Colorized code looks like in Visual Basic interface. You could run code direct from this control, import scripts from templates, and edit script with Notepad, direct save the script and many other options. In order to save or to run a script you don’t need to copy the script, paste it into Notepad, and then to save it as a .vbs file. Instead, you could save or run scripts direct from VBScript-Mania interface.
Filter and find facilities: you can do a full-text search in all scripts templates or saved scripts or you could filter the scripts by category and sub-category.
VBScript-Mania allows you to create stand-alone .vbs files for all templates scripts or saved scripts from database. Select a folder and all your scripts or templates will be saved in a hierarchical directory structure.
Favourite’s scripts allow you to save all your scripts in database. You could very easy find your scripts and if you delete accidentally a script you could restore it very easy. You could organize your favourite’s scripts as you want, you could add or delete scripts many other options are also available.
Forgot where you saved a script? Want to find all scripts from your computer? “Scripts organizer” will do this job for you. It could scan your computer or just a folder to find all scripts. More, it will save all those addresses in database with name and full path.
Many predefined statements direct implemented.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jazyk VBScript-Mania je databáza programu Microsoft Access, ktorá obsahuje viac ako 2000 preddefinované skripty, mnohé z nich založili v odkladací priestor skriptov lokality Microsoft spolu so stručným popisom, podporované platformy, systém kategorizácie a oveľa, oveľa viac.


Viacjazyčná podpora: v tejto chvíli program je k dispozícii v dvoch jazykoch francúzštine a angličtine a všetky skripty z databázy sú k dispozícii v oboch jazykoch (vrátane tituly a popisy kategórií).


Jazyk VBScript-Mania obsahuje ovládací prvok syntaxe sfarbenie. To je špeciálne bohatá textbox, že farba vášho kódu. Colorized kód vyzerá v jazyku Visual Basic rozhranie. Môžete spustiť kód priamo z tejto kontroly, dovozu skripty zo šablón a upraviť skript s Poznámkový blok, priame uložiť skript a mnoho ďalších možností. S cieľom ušetriť alebo spustenie skriptu nemusíte skopírovať skript, vložte ho do programu Poznámkový blok, a potom ho uložte ako súbor .vbs. Namiesto toho by ste mohli uložiť alebo spúšťať skripty priamo z rozhrania VBScript-mánia.


Filter a nájsť zariadenia: môžete urobiť full-textové vyhľadávanie vo všetkých šablónach skripty, alebo skripty uložené alebo ste mohli filter skripty podľa kategórie a podkategórie.


Jazyk VBScript-Mania umožňuje vytvárať samostatné .vbs súbory pre všetky skripty, šablóny alebo uložené skripty z databázy. Vyberte priečinok a všetky vaše skripty alebo šablóny budú uložené v hierarchickú adresárovú štruktúru.


Obľúbené skripty vám umožní ušetriť všetky vaše skripty v databáze. Veľmi ľahko by ste mohli nájsť vaše skripty a ak omylom odstránite skript môžete obnoviť je veľmi jednoduché. Ste mohli usporiadať svoje obľúbené skripty, ako chcete, môžete pridať alebo odstrániť skripty mnohé ďalšie možnosti sú tiež k dispozícii.


Zabudli ste, kde ste uložili skript? Chcete sa dozvedieť všetky skripty zo svojho počítača? "Skripty organizátor" bude robiť túto prácu za vás. To môže skenovať počítača alebo len zložku nájsť všetky skripty. Viac, to ušetrí všetky tieto adresy v databáze názov a úplnú cestu.


Mnoho preddefinovaných vyhlásenia priamo implementované.

Sťahujte tu: VBScriptMania 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

DayView .Net Component 1.0.0.0Novinka

The DayView .Net Component is a list of items or appointments for a day.

Orientačný preklad: DayView.Čisté zložky je zoznam položiek alebo plánovaných činností za deň.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.11 MB

Outlook Security Manager 1.5Novinka

One-line tool to disable Outlook security alerts. .NET, VCL, ActiveX.

Orientačný preklad: One-line nástroj pre vypnutie zabezpečenia programu Outlook upozornenia. . NET, VCL, ActiveX.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.22 MB

Aspose.Total for .NET 1.4.0.5Novinka

Aspose.Total is a suite of 13 powerful and widely used .NET components.

Orientačný preklad: Aspose.Total je sada 13 mocný a široko používané.ČISTÉ zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 134.50 MB

itCode39 1.0.0Novinka

Freeware control For VB6 - use and print code 39 barcodes from you own programs.

Orientačný preklad: Freeware pre kontrolu VB6 - použitie a tlač čiarových kódov Code 39 z vás vlastné programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

SplineTech VBS Debugger PRO 7.36Novinka

Award-winning VBS Debugger. Watch Variables, Edit and Debug VBS scripts

Orientačný preklad: Award-víťaznú VBS Debugger. Sledujte Ukazovatele, Edit a ladenie skriptov VBS

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

NetWebDownload .Net Component 1.0.0.0Novinka

NetWebDownload .Net Component gives Visual Studio applications internet access.

Orientačný preklad: NetWebDownload.Čisté zložky dáva aplikácie Visual Studio prístup na internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

J4L-RChart for .NET 2.1Novinka

Windows and web .NET control for charting

Orientačný preklad: Windows a web. NET ovládanie grafov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.53 MB

Aspose.Pdf for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Pdf is a .Net component for writing Pdf documents without using Adobe.

Orientačný preklad: Aspose.PDF je.Čisté zložky pre písanie dokumentov Pdf bez použitia Adobe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 25.10 MB

Najsťahovanejšie programy