Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Virtual Piano 3.0

Autor: ButtonBeats
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.58 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 11800
Dátum pridania: 2009-03-24
Aktualizácia: 2011-06-20

Kategória programu:

Audio a multimédia > Tvorba hudby

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Virtual Piano:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Virtual Piano vo verzií 3.0 od autora ButtonBeats. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Virtual Piano je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Virtual Piano ..

Popis od autora programu - ButtonBeats v anglickom jazyku:

Here is the ButtonBeats Virtual Piano. Control this Piano with your computers keyboard! The Piano is perfectly in Tune. Each note is accurate to the T. Try out this piano. It plays very smooth. You will enjoy playing this one very much. We have a community of people contributing songs you can play on the piano. The songs are converted from the music notes into keys on the keyboard. So as long as you know how to type you can recreate piano master pieces on your computers keyboard. Since the Piano is accurate we can convert any real world song into notes you can play on your computer. Visit ButtonBeats.com to see what new songs have been published recently. This Piano has been featured on apple.com top 50 Dashboard widgets, widgetbox.com top widgets. The piano has been mentioned is magazine publications from US to France. Feel free to keep the piano and play as much as you want. I made it to be FREE for all and it is. Now everyone in the world has the chance to enjoy playing the piano even if they have never played before. You will be able to play jingle bells immedietly on your firts try! You jst have to type the letters that represent the notes. Example - here is jingle bells. JingleBells j,j,j, j,j,j ,j,l, g,h,j k,k,k,k,k,j,j,j,j,h,h,j,h, l, j,j,j, j,j,j, j,l,g,h,j, k,k,k,k,k,j,j,j,l,l,k,h,g,
So easy! This is a great tool to practice the piano when away from it, a great tool for youg children to get a feel for a real piano. It is also a good Typing teacher! Just typing the letters from the songs will help you store their locatins on the keyboard into your memory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tu je ButtonBeats virtuálne Piano. Kontrolovať tento Piano pomocou klávesnice počítače! Klavír je dokonale v harmónii. Každá poznámka je presné T. Vyskúšajte tento klavír. Hrá veľmi hladký. Užijete si tohle hrať veľmi veľa. Máme komunita ľudí prispieva skladby môžete hrať na klavír. Skladby sú konvertované z hudby poznámky do klávesov na klávesnici. Tak dlho, ako viete, ako písať môžete opätovne vytvoriť klavírne skladby predlohy na klávesnici počítačov. Pretože klavír je presné môžeme previesť reálnom svete skladby do poznámok môžete prehrávať v počítači. Navštívte ButtonBeats.com vidieť, aké nové piesne boli uverejnené nedávno. Tento Piano bol vybavený na apple.com tauráciami Dashboard widgety, widgetbox.com najvyššie widgety. Klavír bolo uvedené je časopis publikácie z nás do Francúzska. Neváhajte viesť piano a hrať ako chcete. Urobil som to byť zdarma pre všetkých a to je. Teraz každý na svete má šancu vychutnať hranie na klavír, aj keď majú nikdy nehral pred. Budete môcť hrať jingle zvony immedietly pri firts pokuse o! Ste jst musieť písať listy, ktoré predstavujú poznámky. Príklad - tu je jingle zvony. JingleBells j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j k, k k k, k, j, j, j, j, h, h, j, h, l, j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j, k, k, k, k, k, j, j, j, l, l, k, h, g, tak jednoduché! To je skvelý nástroj na praxi klavír keď preč od neho, skvelý nástroj pre deti youg získať pocit, pre skutočné klavír. Je to aj dobrý učiteľ písanie! Len písať listy z piesní pomôže vám ukladať ich locatins na klávesnici do pamäte.

Sťahujte tu: Virtual Piano 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Audio Book To MP3 Converter for Mac 1.02Novinka

AudioBook to MP3 Converter enables you to convert audio books to MP3.

Orientačný preklad: Audiobook to MP3 Converter umožňuje konverziu audio knihy do MP3.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.80 MB

Aimersoft Blackberry Ringtone Maker 1.0.0.6Novinka

convert popular video and audio formats to blackberry mp3 ringtone perfectly.

Orientačný preklad: skonvertovať populárne video a audio formáty blackberry mp3 ringtone dokonale.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.19 MB

Piano Sheet Music 1.0Novinka

Piano Sheet Music toolbar for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Klavír Noty Toolbar pre Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.04 MB

Absolute Bosendorfer Piano 4.0Novinka

Bosendorfer Virtual Piano Emulation in Standalone and as VST, wav recorder.

Orientačný preklad: Bösendorfer Virtuálne klavír emulácia v samostatnom a ako VST, wav rekordér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 241.50 MB

Guitar Arpeggio Arsenal 3.0Novinka

Musician Expansion Pack for Mastering Guitar Arpeggio Patterns

Orientačný preklad: Hudobník datadisk pre Mastering Vzory Guitar Arpeggio

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.79 MB

DarkWave Studio 3.5.1Novinka

High Performance Digital Audio Workstation

Orientačný preklad: Vysoký výkon Digital Audio Workstation

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.34 MB

AlgoRhythmia 3Novinka

Tweakable algorithmic drum beat generator and editor with WAV and MIDI playback.

Orientačný preklad: Tweakable algoritmické bubnovanie generátor a editor s WAV a MIDI playback.

Licencia: Demo | Veľkosť: 6.02 MB

4Media Nokia Ringtone Composer 1.0.12.0821Novinka

Convert any video/audio to Nokia ringtone and upload it to Nokia mobile phone.

Orientačný preklad: Previesť akékoľvek video / audio na zvonenie Nokia a nahrať ju na mobilný telefón Nokia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.43 MB

Fractal Tune Smithy 3.0Novinka

Create beautiful snowflake like fractal music. Play from p.c. or music keyboard

Orientačný preklad: Vytvoriť krásne snehové vločky ako fraktálne hudba. Hrať z pc alebo hudobné klávesy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.65 MB

Najsťahovanejšie programy