Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Virtual Piano 3.0

Autor: ButtonBeats
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.58 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 12111
Dátum pridania: 2009-03-24
Aktualizácia: 2011-06-20

Kategória programu:

Audio a multimédia > Tvorba hudby

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Virtual Piano:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Virtual Piano vo verzií 3.0 od autora ButtonBeats. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Virtual Piano je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Virtual Piano ..

Popis od autora programu - ButtonBeats v anglickom jazyku:

Here is the ButtonBeats Virtual Piano. Control this Piano with your computers keyboard! The Piano is perfectly in Tune. Each note is accurate to the T. Try out this piano. It plays very smooth. You will enjoy playing this one very much. We have a community of people contributing songs you can play on the piano. The songs are converted from the music notes into keys on the keyboard. So as long as you know how to type you can recreate piano master pieces on your computers keyboard. Since the Piano is accurate we can convert any real world song into notes you can play on your computer. Visit ButtonBeats.com to see what new songs have been published recently. This Piano has been featured on apple.com top 50 Dashboard widgets, widgetbox.com top widgets. The piano has been mentioned is magazine publications from US to France. Feel free to keep the piano and play as much as you want. I made it to be FREE for all and it is. Now everyone in the world has the chance to enjoy playing the piano even if they have never played before. You will be able to play jingle bells immedietly on your firts try! You jst have to type the letters that represent the notes. Example - here is jingle bells. JingleBells j,j,j, j,j,j ,j,l, g,h,j k,k,k,k,k,j,j,j,j,h,h,j,h, l, j,j,j, j,j,j, j,l,g,h,j, k,k,k,k,k,j,j,j,l,l,k,h,g,
So easy! This is a great tool to practice the piano when away from it, a great tool for youg children to get a feel for a real piano. It is also a good Typing teacher! Just typing the letters from the songs will help you store their locatins on the keyboard into your memory.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tu je ButtonBeats virtuálne Piano. Kontrolovať tento Piano pomocou klávesnice počítače! Klavír je dokonale v harmónii. Každá poznámka je presné T. Vyskúšajte tento klavír. Hrá veľmi hladký. Užijete si tohle hrať veľmi veľa. Máme komunita ľudí prispieva skladby môžete hrať na klavír. Skladby sú konvertované z hudby poznámky do klávesov na klávesnici. Tak dlho, ako viete, ako písať môžete opätovne vytvoriť klavírne skladby predlohy na klávesnici počítačov. Pretože klavír je presné môžeme previesť reálnom svete skladby do poznámok môžete prehrávať v počítači. Navštívte ButtonBeats.com vidieť, aké nové piesne boli uverejnené nedávno. Tento Piano bol vybavený na apple.com tauráciami Dashboard widgety, widgetbox.com najvyššie widgety. Klavír bolo uvedené je časopis publikácie z nás do Francúzska. Neváhajte viesť piano a hrať ako chcete. Urobil som to byť zdarma pre všetkých a to je. Teraz každý na svete má šancu vychutnať hranie na klavír, aj keď majú nikdy nehral pred. Budete môcť hrať jingle zvony immedietly pri firts pokuse o! Ste jst musieť písať listy, ktoré predstavujú poznámky. Príklad - tu je jingle zvony. JingleBells j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j k, k k k, k, j, j, j, j, h, h, j, h, l, j, j, j, j, j, j, j, l, g, h, j, k, k, k, k, k, j, j, j, l, l, k, h, g, tak jednoduché! To je skvelý nástroj na praxi klavír keď preč od neho, skvelý nástroj pre deti youg získať pocit, pre skutočné klavír. Je to aj dobrý učiteľ písanie! Len písať listy z piesní pomôže vám ukladať ich locatins na klávesnici do pamäte.

Sťahujte tu: Virtual Piano 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Bass Guitar Licks and Riffs 2.5.1Novinka

Musician Expansion Pack for Mastering Bass Guitar Licks and Riffs

Orientačný preklad: Hudobník datadisk pre Mastering Licks basová gitara a Riffs

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.33 MB

Absolute Bosendorfer Piano 4.0Novinka

Bosendorfer Virtual Piano Emulation in Standalone and as VST, wav recorder.

Orientačný preklad: Bösendorfer Virtuálne klavír emulácia v samostatnom a ako VST, wav rekordér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 241.50 MB

Mooma Video to PSP Converter 2.00Novinka

Mooma Video to PSP converter convert video to PSP

Orientačný preklad: Mooma videa do PSP converter previesť video PSP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.44 MB

Drumsite 1.5Novinka

The realistic drums creation tool, supports multiple samples per instrument.

Orientačný preklad: Realistické bicie nástroj pre tvorbu, podporuje niekoľko vzoriek na nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.91 MB

SigmaTizm 1Novinka

A virtual additive synthesizer instrument designed for live play.

Orientačný preklad: Virtuálne doplnkovej látky syntetizátor nástroj pre živé hry.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.21 MB

DGenR8 VST 3.5.0Novinka

DGenR8 brings back the classic beat box sound of the 90's.

Orientačný preklad: DGenR8 privádza späť klasický beat box zvuk 90 rokov, používa virtuálnu analógovú syntézu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

Music Recognition System Pro 3.3Novinka

WAV to MIDI, MP3 to MIDI, CD to MID : Recorded music can be converted into score

Orientačný preklad: WAV MIDI, MP3 MIDI, CD MID: hudobnými môžu byť premenené na skóre

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.48 MB

Daniusoft Blackberry Ringtone Maker 1.0.0.6Novinka

convert popular video and audio formats to blackberry m4r ringtone perfectly.

Orientačný preklad: previesť populárne video a audio formátov blackberry M4R zvonenie dokonale.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.65 MB

Guitar Arpeggio Arsenal 3.0Novinka

Musician Expansion Pack for Mastering Guitar Arpeggio Patterns

Orientačný preklad: Hudobník datadisk pre Mastering Vzory Guitar Arpeggio

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.79 MB

Najsťahovanejšie programy