Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ViVi MouseAid 1.0.1

Autor: ViVi Software, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.75 MB
Cena: 9.99 $
Počet stiahnutí: 1065
Dátum pridania: 2007-09-13
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ViVi MouseAid:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ViVi MouseAid vo verzií 1.0.1 od autora ViVi Software, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ViVi MouseAid je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ViVi MouseAid ..

Popis od autora programu - ViVi Software, Inc. v anglickom jazyku:

ViVi MouseAid is an advanced mouse gesture and Windows clipboard enhanced tool.
ViVi MouseAid Feature:
1.Mouse gesture
Mouse gestures are simple direction that you "draw" on your screen using your right mouse button. When you perform a mouse gesture that ViVi MouseAid can recognize, it will perform the "action" associated with that gesture. In short, it's a nifty little program that lets you easily control programs by drawing gestures with your mouse.
2.Enhanced Windows Clipboard
ViVi MouseAid provides you with 12 Windows clipboards so that you can simultaneously copy and paste 12 different texts. ViVi MouseAid is an ideal aid to those who work with word processors, do a lot of programming or use databases, because it was developed as quick clipboard assistant for computer user. Additionally ViVi MouseAid saves clipboard history automatically, and restores texts after reboot.
Top 6 Reasons To Choose ViVi MouseAid:
1.Offer you 12 full-function Windows clipboards! Copy or paste texts just only one click!
2.Capture and store all the texts you commonly use, just use mouse draw a gesture!
3.Save clipboard texts on to your hard disk at software exit and load them at the next startup automatically!
4.Auto clear Windows clipboard data after using. It's a nice way to protect your privacy!
5.Recognize 9 mouse gestures and can do more than 20 actions, which associate with Windows shortcut operation!
6.The first software supports mouse gesture and multi-clipboard on the world!

From now on, you can easy your work with ViVi MouseAid. For more information please visit ViVi Software, www.vivisoftware.com

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vivi MouseAid je moderný gesto myši a Windows schránky Vylepšený nástroj. Vivi MouseAid prvok: 1.Mouse gesto myšou gestá sú jednoduché smere, že ste "kresliť" na obrazovke pomocou pravého tlačidla myši. Pri vykonávaní myšou gesto, ktoré Vivi MouseAid dokáže rozpoznať, vykoná "akcie" spojené s týmto gestom. Stručne povedané, je to šikovný programík, ktorý vám umožní ľahko ovládať programy kreslenie gestá myšou. 2.Enhanced schránky systému Windows Vivi MouseAid vám ponúka 12 schránok Windows, takže môžete súčasne skopírovať a prilepiť 12 rôznych textov. Vivi MouseAid je ideálna pomôcka pre tých, ktorí pracujú s textovými procesormi, urobiť veľa programovania alebo použitie databázy, pretože to bol vyvinutý ako rýchly schránky asistent pre používateľa počítača. Navyše Vivi MouseAid ukladá históriu schránky automaticky, a obnovuje texty po reštarte. Top 6 Dôvody k Vyberte Vivi MouseAid: 1.Offer vám 12 full-funkcie systému Windows schránok! Kopírovanie a vkladanie textov stačí len jeden klik! 2.Capture a ukladať všetky texty ktoré bežne používate, stačí použiť myš nakresliť gesto! 3.Save schránky texty na pevnom disku na softvér výstupe a zaťaženie je pri ďalšom štarte automaticky! 4.Auto jasné Windows schránky dáta po použití. Je to príjemný spôsob, ako chrániť svoje súkromie! 5.Recognize 9 gestá myši a môžu urobiť viac než 20 akcií, ktoré spájajú s prevádzkou skratku Windows! 6.Doba prvý softvér podporuje gestá myšou a multi-schránky na svete! Odteraz môžete ľahko prácu s Vivi MouseAid. Pre viac informácií prosím navštívte Vivi Software, www.vivisoftware.com

Sťahujte tu: ViVi MouseAid 1.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Multi Clipboard 9.31.00Novinka

This is the most popular free multi clipboard on Download.com. Try it out now.

Orientačný preklad: To je najobľúbenejšie voľný multi schránky na Download.com. Vyskúšajte si to teraz.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.72 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Clipstory 1.0Novinka

Clipboard with History - Unlimited Copy and Paste

Orientačný preklad: Schránky s históriou - neobmedzený kopírovať a prilepiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.81 MB

Animated Images TB Image Browser 1.0.0Novinka

Free image browser from Animated Images

Orientačný preklad: Voľný image prehliadač od animované obrázky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.98 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

ClipCache Pro 3.4.2Novinka

ClipBoard Extender, Instant Text Cleanup, & QuickPaste utility

Orientačný preklad: Schránky Extender, Instant Text Vyčistenie a QuickPaste utility

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Reclip 2.2.2Novinka

Reclip - Popup Visual Clipboard Assistant

Orientačný preklad: Reclip - Popup Visual schránky asistent

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.53 MB

Clipboard Recorder 4.0.3Novinka

Clipboard Recorder records your clipboard. It provides multiple clipboards.

Orientačný preklad: Clipboard Recorder zaznamenáva vašu schránky. To poskytuje viac schránok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Najsťahovanejšie programy