Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Voxengo Impulse Modeler 1.9

Autor: Voxengo
Stránka: www.voxengo.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.58 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 662
Dátum pridania: 2006-02-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Voxengo Impulse Modeler:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Voxengo Impulse Modeler vo verzií 1.9 od autora Voxengo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Voxengo Impulse Modeler je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Voxengo Impulse Modeler ..

Popis od autora programu - Voxengo v anglickom jazyku:

This is an amazing tool for those who use convolution reverberators (processors) in their soundworks. This tool will help you to design your own room impulse responses ranging from small rooms to large echo halls to small intimate cabinets to echoing soundscapes. You have the opportunity to design materials and room's geometry. There is a bunch of other settings too. These are room's size which really alters perceived size, density control which allows to create maximally dense reverbs, random seed parameter which allows to create endless number of variations of the same room design. You can also set output sample rate and bit depth. After you have designed your room you just need to press Generate button and after a while a freshy WAV file will be ready to be loaded into any convolution reverberator for your listening pleasure.

We want to emphasize that Impulse Modeler is an artistic tool. It was designed mainly for musicians, sound designers and sound engineers. If you are looking for reverbs you cannot get anywhere that are maximally convincing and easily controllable, Impulse Modeler is a tool for you.

As for Impulse Modeler usage, everything is very simple. You just model a room from the top view placing vertices and interconnecting them with the walls, put one to several impulse emitters that throw rays into various directions specified by the emitting cone (showed as a partial pie) and finally you put a wall that recepts rays (showed with a dashed line). When ray touches this recepting wall, that ray will be reflected in the final impulse response file. Everything is that simple.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

To je úžasný nástroj pre tých, ktorí používajú konvolučná reverberators (procesory) v ich SoundWorks. Tento nástroj vám pomôže vytvoriť vlastné odpovede izbu impulz od malých miestností až po veľké sály echo pre malé intímne skrine na ozvenou zvukové podnety. Máte možnosť navrhnúť materiály a miestnosti geometrie. Je tu množstvo ďalších nastavení príliš. Jedná sa o miestnosť veľkosti, ktorá naozaj mení vnímanou veľkosť, hustota kontrolou, ktorá umožňuje vytvárať maximálne hustý reverby, náhodného parameter, ktorý umožňuje vytvárať nekonečné množstvo variácií na rovnakej miestnosti dizajn. Môžete tiež nastaviť výstupné vzorkovací kmitočet a bitovej hĺbky. Potom, čo ste vytvorili svoj izba stačí stlačiť tlačidlo Generovať a po chvíli fresh WAV súbor bude pripravená na načítanie do akejkoľvek konvolúcia reverberator pre potešenie z počúvania. Chceme zdôrazniť, že Impulz Modeler je umelecký nástroj. Bol určený predovšetkým pre hudobníkov, zvukári a zvukára. Ak hľadáte pre reverby nemôžete nikam, ktoré sú maximálne presvedčivé a ľahko ovládateľný, Impulzné Modeler je nástroj pre vás. Pokiaľ ide o využitie Impuls Modeler, všetko je veľmi jednoduché. Práve ste model miestnosti z pohľadu zhora uvedenia vrcholy a prepojenie s stenách, dal jeden až niekoľko impulz žiariča, že hádzať lúče do rôznych smerov stanovených výstupu kužeľ (ukázal ako čiastočná koláč) a konečne dáte stenu, ktorá recepts lúče (ukázalo sa prerušovaná čiara). Keď lúč dotkne tohto recepting múr, že lúč sa odrazí v konečnom súbore impulzné odozvy. Všetko je tak jednoduché.

Sťahujte tu: Voxengo Impulse Modeler 1.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Xilisoft DVD Creator 6.2.1.0321Novinka

Amazing DVD creator to burn video files to DVD movie, DVD folder or ISO files.

Orientačný preklad: Amazing DVD Creator vypáliť video súbory na DVD filmu, DVD zložka alebo ISO súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 32.25 MB

Cool RingTone Maker 1.1.7Novinka

Make Your Own Ringtones from Audio and video files to MP3,AMR,WAV,WMA etc.

Orientačný preklad: Vytvorte si vlastné zvonenie z audio a video súborov do MP3, AMR, WAV, WMA atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.48 MB

iovSoft DVD Cloner 1.06.079Novinka

A DVD Cloner to clone DVD movies to blank DVD disc.

Orientačný preklad: DVD Cloner klonovat DVD filmy na prázdny disk DVD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.32 MB

DVD MovieFactory Plus 6Novinka

Ulead DVD MovieFactory 6 Plus is the Easy Way to Create video slideshow discs

Orientačný preklad: Ulead DVD MovieFactory 6 Plus je ľahké spôsob, ako vytvoriť video prezentáciu disky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 237.05 MB

AllStar DVD Photo Slideshow 3.10Novinka

Create DVD Photo Slideshow from your photo album to watch on TV.

Orientačný preklad: Vytvorenie DVD foto Slideshow z albumu fotografií sa pozerať na Televíziu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.11 MB

AVI&WMV 1.0Novinka

freeware to convert AVI and WMV video format

Orientačný preklad: freeware previesť video formáte AVI a WMV

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.13 MB

Blaze DVD Copy 4.0Novinka

The software with easy usage and fast copy speed.Copy your DVD movie collections

Orientačný preklad: Softvér s jednoduché použitie a rýchle kopírovanie speed.Copy DVD film zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.25 MB

Dexster 3.6Novinka

Record, edit, add audio effects and mix your digital audio files.

Orientačný preklad: Zvukový editor, ktorý dokáže nahrávať, upravovať, pridávať zvukové efekty a mixovať hudbu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.73 MB

Easy MP3 Cutter 2.9Novinka

Easy MP3 Cutter - the best tool for lossless and fast MP3 and WAV audio cutting!

Orientačný preklad: Jednoduché MP3 Cutter - najlepší nástroj pre bezstratový a rýchly MP3 a WAV audio rezanie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

Najsťahovanejšie programy