Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Voxengo Impulse Modeler 1.9

Autor: Voxengo
Stránka: www.voxengo.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.58 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 690
Dátum pridania: 2006-02-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Voxengo Impulse Modeler:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Voxengo Impulse Modeler vo verzií 1.9 od autora Voxengo. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Voxengo Impulse Modeler je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Voxengo Impulse Modeler ..

Popis od autora programu - Voxengo v anglickom jazyku:

This is an amazing tool for those who use convolution reverberators (processors) in their soundworks. This tool will help you to design your own room impulse responses ranging from small rooms to large echo halls to small intimate cabinets to echoing soundscapes. You have the opportunity to design materials and room's geometry. There is a bunch of other settings too. These are room's size which really alters perceived size, density control which allows to create maximally dense reverbs, random seed parameter which allows to create endless number of variations of the same room design. You can also set output sample rate and bit depth. After you have designed your room you just need to press Generate button and after a while a freshy WAV file will be ready to be loaded into any convolution reverberator for your listening pleasure.

We want to emphasize that Impulse Modeler is an artistic tool. It was designed mainly for musicians, sound designers and sound engineers. If you are looking for reverbs you cannot get anywhere that are maximally convincing and easily controllable, Impulse Modeler is a tool for you.

As for Impulse Modeler usage, everything is very simple. You just model a room from the top view placing vertices and interconnecting them with the walls, put one to several impulse emitters that throw rays into various directions specified by the emitting cone (showed as a partial pie) and finally you put a wall that recepts rays (showed with a dashed line). When ray touches this recepting wall, that ray will be reflected in the final impulse response file. Everything is that simple.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

To je úžasný nástroj pre tých, ktorí používajú konvolučná reverberators (procesory) v ich SoundWorks. Tento nástroj vám pomôže vytvoriť vlastné odpovede izbu impulz od malých miestností až po veľké sály echo pre malé intímne skrine na ozvenou zvukové podnety. Máte možnosť navrhnúť materiály a miestnosti geometrie. Je tu množstvo ďalších nastavení príliš. Jedná sa o miestnosť veľkosti, ktorá naozaj mení vnímanou veľkosť, hustota kontrolou, ktorá umožňuje vytvárať maximálne hustý reverby, náhodného parameter, ktorý umožňuje vytvárať nekonečné množstvo variácií na rovnakej miestnosti dizajn. Môžete tiež nastaviť výstupné vzorkovací kmitočet a bitovej hĺbky. Potom, čo ste vytvorili svoj izba stačí stlačiť tlačidlo Generovať a po chvíli fresh WAV súbor bude pripravená na načítanie do akejkoľvek konvolúcia reverberator pre potešenie z počúvania. Chceme zdôrazniť, že Impulz Modeler je umelecký nástroj. Bol určený predovšetkým pre hudobníkov, zvukári a zvukára. Ak hľadáte pre reverby nemôžete nikam, ktoré sú maximálne presvedčivé a ľahko ovládateľný, Impulzné Modeler je nástroj pre vás. Pokiaľ ide o využitie Impuls Modeler, všetko je veľmi jednoduché. Práve ste model miestnosti z pohľadu zhora uvedenia vrcholy a prepojenie s stenách, dal jeden až niekoľko impulz žiariča, že hádzať lúče do rôznych smerov stanovených výstupu kužeľ (ukázal ako čiastočná koláč) a konečne dáte stenu, ktorá recepts lúče (ukázalo sa prerušovaná čiara). Keď lúč dotkne tohto recepting múr, že lúč sa odrazí v konečnom súbore impulzné odozvy. Všetko je tak jednoduché.

Sťahujte tu: Voxengo Impulse Modeler 1.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

4Media DVD Copy for Mac 1.5.38.1105Novinka

It can copy entire DVD movie in 1:1 ratio perfectly with fast speed.

Orientačný preklad: Je možné skopírovať celý DVD film v pomere 1:1 dokonale s rýchlou rýchlosťou.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.07 MB

Photo Sender 3.3Novinka

Likeoffice The M2M application is capable of sending Many files to Many individu

Orientačný preklad: Likeoffice M2M žiadosti je schopné vyslať veľa súborov na mnohých Harrisová špecializuje na vysoko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.97 MB

SuperEZ Wave Editor 11.3.1Novinka

Record audio file and edit the recorded files.

Orientačný preklad: Záznam zvukového súboru a editovať nahrané súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.26 MB

elektronika 2.73Novinka

live video software for VJs

Orientačný preklad: Live video softvér pre VJs

Licencia: Freeware | Veľkosť: 33.67 MB

DVD to Archos Converter 2.51Novinka

Powerful DVD to Archos Converter for Convert DVD movies to Archos Players.

Orientačný preklad: Výkonný DVD Archos Converter pre prevod DVD filmov do prehrávača Archos.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.83 MB

BestHD Blu-Ray DVD Copy 1.00.78Novinka

Copy/backup/burn blu-ray DVD movies to general dvd with high definition.

Orientačný preklad: Dokáže kopírovať, zálohovať a napalovať z Blu-ray DVD na DVD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.36 MB

iRingtunes 2.3Novinka

Create iPhone ringtones from any unprotected song in your iTunes library.

Orientačný preklad: Vytvoriť iPhone zvonenie z akéhokoľvek nechráneného skladbu v knižnici iTunes.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Direct WAV MP3 Splitter 2.7.0.24Novinka

Split audio files quickly and accurately using Direct WAV MP3 Splitter.

Orientačný preklad: Split audio súbory rýchlo a presne pomocou priameho WAV MP3 Splitter.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

Voxengo VariSaturator 1.9Novinka

Saturation and loudness maximization plugin.

Orientačný preklad: Sýtosť a hlasitosť maximalizácie plugin.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.71 MB

Najsťahovanejšie programy