Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

WebDelegator 1.0

Autor: Coral Works, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.45 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1208
Dátum pridania: 2009-11-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu WebDelegator:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WebDelegator vo verzií 1.0 od autora Coral Works, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WebDelegator je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WebDelegator ..

Popis od autora programu - Coral Works, Inc. v anglickom jazyku:

WebDelegator is a server solution that permits a collection of web servers to be hosted on a single IP address. The software accepts connections on a particular address, and establishes connections to the appropriate web server to fulfill the requests. The HTTP request header is used to determine the destination web server, and to preserve the IP address of the originator. Administrative web interface allows the monitoring of connection and data transfer statistics. Access control lists, which support both "allow" and "deny" lists, can be used to filter all incoming connections. New connection log options allow opened, closed, blocked and failed connections to be saved to disk. Optionally integrates with Internet Information Services (IIS) for its advanced abilities.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

WebDelegator je serverové riešenia, ktorá umožňuje zber webových serverov má byť umiestnený na jednu IP adresu. Tento softvér prijíma spojenie na konkrétnu adresu, a stanovuje pripojenie k zodpovedajúcej webový server na splnenie požiadaviek. Požiadavky HTTP hlavičky sa používa na určenie cieľového webového servera, a aby sa zachovala IP adresu pôvodcu. Administratívne webové rozhranie umožňuje sledovanie spojenie a štatistiky prenosu dát. Zoznamy riadenia prístupu, ktoré podporujú obaja "dovoliť" a "popierajú" zoznamy, môžu byť použité k filtrovať všetky prichádzajúce spojenia. Nové možnosti pripojenia protokolu umožňujú otvorené, uzavreté, blokované a nedokázal spojenie byť uložený na disk. Voliteľne sa integruje s Internetovú informačnou službou (IIS) pre jeho pokročilé schopnosti.

Sťahujte tu: WebDelegator 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

NaviCOPA Web Server 3.01Novinka

NaviCOPA takes the hard work out of running a Web Server.

Orientačný preklad: NaviCOPA berie tvrdej práce mimo prevádzku webového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.02 MB

LitePXP 8.90Novinka

Run your PHP website directly from a CD/DVD or USB flash drive.

Orientačný preklad: Spustiť PHP webové stránky priamo z CD / DVD alebo USB flash disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.70 MB

Fastream IQ Web/FTP Server 11.5.5R2Novinka

A secure, agile and user friendly HTTPS/FTPS server for Windows.

Orientačný preklad: A zabezpečenie, agilné a priateľské HTTPS/FTPS server user pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.56 MB

TZO Dynamic DNS with PhotoSharing 3.2.1Novinka

TZO uses true dynamic DNS technology to fix static domain name to a Dynamic IP

Orientačný preklad: TZO používa pravda, dynamický DNS technológie opraviť statické doménové meno k dynamickej IP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.52 MB

NetworkActiv Web Server 3.5.16Novinka

Easy to use, free, Windows based Web Server supporting CGI, PHP, and Perl...

Orientačný preklad: Jednoduché, zadarmo, systémom Windows Web Server s podporou CGI, PHP a Perl...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

WebDelegator 1.0Novinka

Permits a collection of web servers to be hosted on a single IP address

Orientačný preklad: Umožňuje zber webových serverov má byť hostiteľom jednej IP adresy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Galaxie Restoration 1.0Novinka

Ford Galaxie Restoration Forum Finder!

Orientačný preklad: Ford Galaxie Reštaurovanie Forum Finder!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

NetServe Web Server 1.0.53Novinka

NetServe is a secure Web Server / File Sharing with Perl, ASP and PHP support.

Orientačný preklad: NetServe je zabezpečený webový Server / zdieľanie súborov s Perl, ASP a PHP podporu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.11 MB

Host Chance Best Web Hosting Toolbar 4.5.178.0Novinka

2008 Review of Best Top Web Hosting Companies

Orientačný preklad: 2008 Recenzi najlepšie Top webhostingové spoločnosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.95 MB

Najsťahovanejšie programy