Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Website Spy Monitor 2010 8.0

Autor: eMatrixSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.4 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 993
Dátum pridania: 2010-04-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Website Spy Monitor 2010:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Website Spy Monitor 2010 vo verzií 8.0 od autora eMatrixSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Website Spy Monitor 2010 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Website Spy Monitor 2010 ..

Popis od autora programu - eMatrixSoft v anglickom jazyku:

Website Spy Monitor spy software can secretly record all websites visited. It runs in a complete invisible mode, monitors and records all websites visited with time stamp, user names and URLs. It monitors all popular web browsers and clients, like MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Commnicator, Netscape Browser, AOL Explorer, Avant Browser, Maxthon, NetCaptor, SlimBrowser and much more. You can check all recorded messages by simply receiving emails or opening a web page. You can also show all records in the software directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis. It is useful for you to know what your employees or kids are care and talking about with others. You can download Website Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Webová stránka Spy Monitor špionážne softvér môže tajne nahrávať všetky navštívené webové servery. To beží v kompletnej neviditeľného módu, sleduje a zaznamenáva všetky navštívené webové servery s časovou pečiatkou, používateľské mená a adresy URL. Sleduje všetkých populárnych webových prehliadačov a klientov, ako je MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Commnicator, Netscape Browser, AOL Explorer, Avant Browser, Maxthon, NetCaptor, SlimBrowser a oveľa viac. Môžete skontrolovať všetky zaznamenané správy jednoduchým príjem e-mailov alebo otvorenie webovej stránky. Môžete tiež zobraziť všetky záznamy v softvéru priamo, export týchto správ do HTML súbory v adresári pre neskoršiu analýzu. Je pre vás užitočné vedieť, čo vaši zamestnanci alebo deti starostlivosť a hovorí o s ostatnými. Tu si môžete stiahnuť Web Spy Monitor a vziať líčenie pred cieľom, aby sa ubezpečil, že pre vás pracuje.

Sťahujte tu: Website Spy Monitor 2010 8.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Handy Keylogger 4.1Novinka

Handy Keylogger - superior stealth keyboard monitor for family and business use

Orientačný preklad: Handy Keylogger - vynikajúce stealth klávesnica monitor pre rodinné a firemné použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

life insurance 1.1Novinka

WebParent allows you to track web surfing for free with pasword protection

Orientačný preklad: WebParent vám umožní sledovať surfovanie po webe zadarmo s ochranou Password

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.69 MB

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Secure Clean PC 2.4Novinka

Schedule removing evidence from your PC that may be used against you!

Orientačný preklad: Plán odstránenie dôkazov z počítača, ktorý môže byť použité proti vám!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Skype Spy Monitor 2010 9.8Novinka

Monitor employees, children and spouse's chat on Skype.

Orientačný preklad: Monitor zamestnancov, detí a manžela chat na Skype.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.9 MB

Pocket PC Forensic Program 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensic program extract and display OS registry, PDA phonebook detail

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú program extraktu a zobrazenie OS registra, PDA telefónneho zoznamu detail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

Eltima Powered Keylogger 2.2Novinka

Track PC activity, Internet usage, capture Emails, passwords and all keystrokes

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC, internetu, zachytiť e-maily, heslá a všetky stlačenia klávesov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.68 MB

KeyLogger 3.0 3.0Novinka

It is an easy-to-use tool to monitor every keystroke on your own computer.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie každý úhoz na vlastnom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Najsťahovanejšie programy