Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Website Spy Monitor 2010 8.0

Autor: eMatrixSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.4 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 924
Dátum pridania: 2010-04-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Website Spy Monitor 2010:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Website Spy Monitor 2010 vo verzií 8.0 od autora eMatrixSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Website Spy Monitor 2010 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Website Spy Monitor 2010 ..

Popis od autora programu - eMatrixSoft v anglickom jazyku:

Website Spy Monitor spy software can secretly record all websites visited. It runs in a complete invisible mode, monitors and records all websites visited with time stamp, user names and URLs. It monitors all popular web browsers and clients, like MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Commnicator, Netscape Browser, AOL Explorer, Avant Browser, Maxthon, NetCaptor, SlimBrowser and much more. You can check all recorded messages by simply receiving emails or opening a web page. You can also show all records in the software directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis. It is useful for you to know what your employees or kids are care and talking about with others. You can download Website Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Webová stránka Spy Monitor špionážne softvér môže tajne nahrávať všetky navštívené webové servery. To beží v kompletnej neviditeľného módu, sleduje a zaznamenáva všetky navštívené webové servery s časovou pečiatkou, používateľské mená a adresy URL. Sleduje všetkých populárnych webových prehliadačov a klientov, ako je MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Commnicator, Netscape Browser, AOL Explorer, Avant Browser, Maxthon, NetCaptor, SlimBrowser a oveľa viac. Môžete skontrolovať všetky zaznamenané správy jednoduchým príjem e-mailov alebo otvorenie webovej stránky. Môžete tiež zobraziť všetky záznamy v softvéru priamo, export týchto správ do HTML súbory v adresári pre neskoršiu analýzu. Je pre vás užitočné vedieť, čo vaši zamestnanci alebo deti starostlivosť a hovorí o s ostatnými. Tu si môžete stiahnuť Web Spy Monitor a vziať líčenie pred cieľom, aby sa ubezpečil, že pre vás pracuje.

Sťahujte tu: Website Spy Monitor 2010 8.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

Quick Free Keylogger 3.0Novinka

Quick FREE Keylogger - compact and simple monitoring utility.

Orientačný preklad: Rýchle voľný Keylogger - kompaktný a jednoduché, monitoring utility.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Save Keys Undetectable 6.2Novinka

Totally invisible key recorder, secretly logs every key typed into the keyboard.

Orientačný preklad: Úplne neviditeľné kľúčových záznamník, tajne prihlási každý kľúč napísali do klávesnice.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.59 MB

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

LaptopLocate 2.9.2Novinka

Keeps a log of where your laptop goes and sends to an email address.

Orientačný preklad: Udržuje log, kde notebook jede a odošle na e-mailovú adresu.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.58 MB

CyberGhost VPN 2 4.0.0.960Novinka

Internet Anonymity with your Virtual Private Network, simple and secure

Orientačný preklad: Anonymita internetu s vašej virtuálnej súkromnej siete, jednoduché a bezpečné

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

Win Spy Monitoring Software Pro 9.6Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.73 MB

AIM Spy Monitor 2011 8.6Novinka

Secretly log employees, children and spouse's AIM text chat messages.

Orientačný preklad: Tajne log zamestnancov, detí a manžela AIM textové správy v chate.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.2 MB

Najsťahovanejšie programy