Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Website Spy Monitor 2010 8.0

Autor: eMatrixSoft
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.4 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 881
Dátum pridania: 2010-04-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Website Spy Monitor 2010:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Website Spy Monitor 2010 vo verzií 8.0 od autora eMatrixSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Website Spy Monitor 2010 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Website Spy Monitor 2010 ..

Popis od autora programu - eMatrixSoft v anglickom jazyku:

Website Spy Monitor spy software can secretly record all websites visited. It runs in a complete invisible mode, monitors and records all websites visited with time stamp, user names and URLs. It monitors all popular web browsers and clients, like MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Commnicator, Netscape Browser, AOL Explorer, Avant Browser, Maxthon, NetCaptor, SlimBrowser and much more. You can check all recorded messages by simply receiving emails or opening a web page. You can also show all records in the software directly, export these messages to HTML files in a directory for later analysis. It is useful for you to know what your employees or kids are care and talking about with others. You can download Website Spy Monitor and take a trial before order to make sure it works for you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Webová stránka Spy Monitor špionážne softvér môže tajne nahrávať všetky navštívené webové servery. To beží v kompletnej neviditeľného módu, sleduje a zaznamenáva všetky navštívené webové servery s časovou pečiatkou, používateľské mená a adresy URL. Sleduje všetkých populárnych webových prehliadačov a klientov, ako je MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Commnicator, Netscape Browser, AOL Explorer, Avant Browser, Maxthon, NetCaptor, SlimBrowser a oveľa viac. Môžete skontrolovať všetky zaznamenané správy jednoduchým príjem e-mailov alebo otvorenie webovej stránky. Môžete tiež zobraziť všetky záznamy v softvéru priamo, export týchto správ do HTML súbory v adresári pre neskoršiu analýzu. Je pre vás užitočné vedieť, čo vaši zamestnanci alebo deti starostlivosť a hovorí o s ostatnými. Tu si môžete stiahnuť Web Spy Monitor a vziať líčenie pred cieľom, aby sa ubezpečil, že pre vás pracuje.

Sťahujte tu: Website Spy Monitor 2010 8.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Family Keylogger 4.12Novinka

Try Family Keylogger. You have the right to Know!

Orientačný preklad: Skúste rodiny Keylogger. Máte právo vedieť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

System Keylogger 3.2.3Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.22 MB

Advance Keylogger Software Ex 3.0.1.5Novinka

Advance keylogger program record typed keystrokes capture application screenshot

Orientačný preklad: Vopred keylogger program napísaný záznam stlačenia klávesov zachytiť screenshot aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.60 MB

Monitoring Software Review 2.0Novinka

Keyloggers` features and testing results - more than 80 criteria

Orientačný preklad: Keyloggers' funkcie a výsledky testovania - viac ako 80 kritériá

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.73 MB

Computer Tracking 5.1.4.1Novinka

Keylogger tool track external user activity like opened website, typed keystroke

Orientačný preklad: Keylogger nástroj sledovať zahraničné aktivity používateľa, ako je otvorenie internetové stránky, napísaný úhoz

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.22 MB

Spy Monitor Screen Recorder 3.1Novinka

screen recorder and monitor tool, record PC screen activity and mouse movement

Orientačný preklad: obrazovky nahrávanie a monitor nástroje, záznam PC obrazovky činností a pohybu myši

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.12 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Net Spy Pro 5.1Novinka

Net Spy Pro is Network Monitoring Software to monitor multiple computers. Live!

Orientačný preklad: Čistá Spy Pro je softvér pre monitorovanie siete na sledovanie viac počítačov. Live!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.06 MB

ICQ Spy Monitor 2011 9.2Novinka

Spy employees, children and spouse chatting on ICQ.

Orientačný preklad: Spy zamestnancov, detí a manžela chatovanie na ICQ.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.3 MB

Najsťahovanejšie programy