Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

WebTide 4.0

Autor: WebTide
Stránka: www.webtide.eu
Licencia: Freeware
Veľkosť: 16 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1308
Dátum pridania: 2009-10-03
Aktualizácia: 2011-10-17

Kategória programu:

Internetové aplikácie > HTML

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Unix, Linux, Mac PPC, Mac OS X, Mac Other

Krátky popis k programu WebTide:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WebTide vo verzií 4.0 od autora WebTide. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WebTide je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WebTide ..

Popis od autora programu - WebTide v anglickom jazyku:

The WebTide text editor is a new free HTML editor. It is designed to help web developers in creating fast and professional websites. It is also a programmer text editor.

The code navigation is a tool to count on when you seem lost in the code. For the web developers the error checking may turn up to be a key tool. Html is a complex scripting language, and this free text editor might just be the key in easilly creating a website.

Newbies can also learn from this free text editor, trough the code completion tool. Just insert a start tag and help is on the way. No piece of code can hide from you when you use the advanced search tools this free text editor integrates.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

WebTide textový editor je nové voľný HTML editor. Je navrhnuté tak, aby pomohla webové vývojárov pri vytváraní rýchle a profesionálne stránky. Je tiež programátor textového editora.

Kód navigácia je nástroj počítať keď vám zdať stratil v kóde. Pre webové vývojárov kontrola chýb môže zase hore byť kľúčovým nástrojom. HTML je zložité skriptovací jazyk a tento zadarmo textový editor môže byť len kľúča v easilly vytvoriť webové stránky.

Newbies tiež poučiť z tohto zadarmo textový editor, koryto kód dokončení nástroj. Stačí vložiť začiatočnú a pomoc je na ceste. Žiadny kus kódu môžete skryť od vás, keď používate rozšírené vyhľadávanie nástroje integruje tohto zadarmo textový editor.

Sťahujte tu: WebTide 4.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Web Easy Express 6.0Novinka

WebEasy Pro free web design software with templates and wysiwyg html editor.

Orientačný preklad: WebEasy Pro zdarma web designu softvér s šablóny a editor wysiwyg html.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 37.34 MB

Japplis Website Optimizer 2.0Novinka

Optimization tool for HTML, JavaScript and CSS.

Orientačný preklad: Optimalizácia nástroj pre HTML a JavaScript CSS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

CoffeeCup Image Mapper 4.2Novinka

Easily make complex image maps with JavaScript mouseover hints.

Orientačný preklad: Ľahko vytvoriť komplexný obraz mapy s mouseover náznakmi JavaScript.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.84 MB

Xtreeme SiteXpert Professional Edition 9Novinka

Creates web site navigation systems (e.g. menus, site maps) and search engines

Orientačný preklad: Vytvára webové stránky navigačné systémy (napr. menu, mapy stránok) a internetových vyhľadávačov

Licencia: Demo | Veľkosť: 9.22 MB

PixExpose 1.3.0Novinka

Create and publish eye catching picture galleries on the Internet easily.

Orientačný preklad: Vytvárať a publikovať pútavý obraz galérie na internete ľahko.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.12 MB

Easy Affiliate Link Cloaker 1.0Novinka

Easy Affiliate Link Cloaker. Easily Double Your Affiliate Commissions.

Orientačný preklad: Jednoduché Affiliate odkaz Cloaker. Ľahko zdvojnásobiť svoj Affiliate provízie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

FusionCharts for Dreamweaver (Designer) 1.0.0Novinka

FusionCharts for Dreamweaver (Designer Edition) - web charts extension.

Orientačný preklad: FusionCharts pre Dreamweaver (Designer Edition) - rozšírenie webových máp.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.84 MB

Pluck 1.0Novinka

Scans multiple files looking for a REGEX pattern, and summarised what it finds.

Orientačný preklad: Kontroluje viac súborov hľadá vzor regex, a zhrnul to, čo nájde.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.18 MB

Mergemill 3.9r2Novinka

Generate static web pages from database and spreadsheets easily

Orientačný preklad: Jednoducho vytvárať statické webové stránky z databázy a tabuľky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.03 MB

Najsťahovanejšie programy