Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Windows XP Registry Repair 1.2.0

Autor: Uninstall Softwares
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.3 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2015
Dátum pridania: 2009-04-12
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Registre systému

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Windows XP Registry Repair:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Windows XP Registry Repair vo verzií 1.2.0 od autora Uninstall Softwares. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Windows XP Registry Repair je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Windows XP Registry Repair ..

Popis od autora programu - Uninstall Softwares v anglickom jazyku:

Windows XP Registry Repair is Registry-cleaning software. It will safely clean and repair Windows Registry problems with a few clicks and enable you to enjoy a cleaner and more efficient PC. The registry is the nerve center of your PC, and problems with the Windows Registry are a common cause of Windows crashes and error messages. Windows XP Registry Repair also finding and removing common junk files that accumulate over time. It comes pre-configured with 22 types of file extension that can usually be considered disposable.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Systém Windows XP Registry Repair je softvér, čistenie databázy Registry. To bude bezpečne čistých a opraviť databázu Registry systému Windows problémy s niekoľkými málo kliknutí a umožňuje využívať PC čistejšie a účinnejšie. Register je nervové centrum PC a problémy s databázy Registry systému Windows sú bežnou príčinou Windows havaruje a chybové hlásenia. Systém Windows XP Registry Repair tiež vyhľadanie a odstránenie spoločnej nevyžiadanej súbory, ktoré akumulujú sa v priebehu času. Dodáva pre-nakonfigurovaný s 22 typy príponu súboru, ktorú možno zvyčajne považovať jednorazové.

Sťahujte tu: Windows XP Registry Repair 1.2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

WinTools.net Ultimate 11.4.1Novinka

Suite of tools for increasing MS Windows operating system performance.

Orientačný preklad: Sada nástrojov pre zvýšenie výkonu operačného systému MS Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

RegistryFix Mantra 5.4Novinka

Registry Fix to boost up System Performance. System Optimizer for XP, Vista

Orientačný preklad: Registry Fix zvýšiť výkon systému. System Optimizer pre Windows XP, Vista

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.59 MB

Alien Registry Viewer 3.5.657Novinka

Alien Registry Viewer is a tool to work with standalone registry files.

Orientačný preklad: Alien Registre Viewer je nástroj pre prácu so samostatnými súbormi registra.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.23 MB

Ultimate Registry Cleaner 12.0Novinka

Clean your registry, fix 85,000 computer problems & make your PC "as new" again!

Orientačný preklad: Vyčistite si registre, opraviť 85.000 problémov s počítačom a váš počítač "ako nový" znova!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

PC Darling 4.0Novinka

PC Darling not only fix your PC errors, but also optimize your pc performance.

Orientačný preklad: PC Darling nielen opraviť chyby vášho PC, ale aj optimalizovať váš pc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Registry Cleaner - RegFix Mantra 6.0Novinka

Scans and Fix Registry, Hard Disk for System & File Inconsistencies

Orientačný preklad: Kontroluje a Fix Registry, pevný disk pre systém súborov a nekonzistencie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.00 MB

Window Registry Clean 2.1Novinka

Scan, identify, and fix errors in the system registry.

Orientačný preklad: Skenovať, určiť a opraviť chyby v databáze registry systému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2 MB

Registry Clean Pro 1.0Novinka

A utility to fix errors and optimize the performance of the Windows registry.

Orientačný preklad: Nástroj na opravu chýb a optimalizáciu výkonu v registri Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

Computer Registry Repair 1.2Novinka

Search and delete internet traces, invalid registry entries, cookies, etc

Orientačný preklad: Hľadať a odstrániť internet stopy, neplatné položky databázy registry, súbory cookie, atď

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.4 MB

Najsťahovanejšie programy