Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

WinReminder 2.0

Autor: SoftLogica
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.82 MB
Cena: 20 $
Počet stiahnutí: 742
Dátum pridania: 2005-11-21
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu WinReminder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WinReminder vo verzií 2.0 od autora SoftLogica. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WinReminder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WinReminder ..

Popis od autora programu - SoftLogica v anglickom jazyku:

WinReminder is designed to help you keep track of upcoming events through the pop-up window reminders, e-mail or SMS messages. It features repeatable reminders with the powerful scheduler, snooze option, file execution, cd and program launch, internet time synchronization and system tray support. You can sort, search or preview events by types like: birthdays, calls, meetings, etc. The program is run under Microsoft Windows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

WinReminder je navrhnutý tak, aby vám pomôžu udržať prehľad o pripravovaných akciách prostredníctvom pop-up okno pripomenutie, e-mailu alebo SMS správ. Je vybavený opakovateľné pripomenutie s mocným plánovač, Snooze možnosť, súbor prevedenie, cd a program spustiť, internet synchronizácia času a podpora systémovej lište. Môžete triediť, vyhľadávať alebo zobraziť udalosti podľa typu, ako je: narodeniny, volanie, stretnutia, apod Program beží pod Microsoft Windows.

Sťahujte tu: WinReminder 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Alive Address Book 1.9.19.12Novinka

A sterling electronic address book: handy and efficient.

Orientačný preklad: Libra elektronickú adresu kniha: praktický a účinný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.08 MB

OrgScheduler 6.7Novinka

A universal scheduling system for your individual/offices/business events.

Orientačný preklad: Univerzálny systém plánovania pre vaše individuálne / kancelárie / firemné akcie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.63 MB

Task List 1.1Novinka

Task List helps you manage your everyday tasks, making your life more organized

Orientačný preklad: Zoznam úloh vám pomôže spravovať vaše každodenné úlohy, aby váš život viac organizovaná

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.99 MB

Enhilex Address Book Software Pro 3.23Novinka

A great address book software and cardfile with Dymo label printing

Orientačný preklad: Veľký adresár a softvér Cardfile s potlačou etikety Dymo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.50 MB

coOpera 1.1.0Novinka

Easily migrates your contacts from Outlook, Gmail and Yahoo! to Opera browser.

Orientačný preklad: Ľahko presunie kontaktov z programu Outlook, Gmail a Yahoo! prehliadača Opera.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

AcroWiki 2.0Novinka

AcroWiki is a hypertext browsing and authoring system for Palm OS.

Orientačný preklad: PDAbs je hypertextový prehliadania a nahrávacieho systém pre Palm OS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

ToDoPilot 1.12Novinka

ToDoPilot helps you never forget about planned activities and special events.

Orientačný preklad: ToDoPilot vám pomôže zabudnúť nikdy o plánovaných akciách a špeciálnych akcií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.91 MB

Full Contact Calendar 2.0.58Novinka

Full Contact: multi-user multi-location calendar w/ foreground background colors

Orientačný preklad: Plný kontakt: multi-user multi-location kalendár w / farby popredia pozadia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.92 MB

Address Ex 4.72Novinka

Store names and addresses, print small address books, labels, and envelopes

Orientačný preklad: Uložiť mená a adresy, tlač malých adresára, štítky a obálky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

Najsťahovanejšie programy