Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Wood Lake Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.48 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 847
Dátum pridania: 2009-11-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Wood Lake Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Wood Lake Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Wood Lake Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Wood Lake Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

On this screensaver the landscape of an autumn wood opens. Sheets not trees already have turned yellow and soon should leave a crone of trees. It looks very beautifully. Behind a wood, on the distant plan, the vast Rocky Mountains with snow at tops reach. On a background of these hugest mountains the autumn wood seems absolutely tiny. Above mountains, on the light-blue sky, float white clouds. The tops of mountains are covered by the bright autumn sun. It is looked very superb. But the attention arrests not a wood and not mountains, and the wood lake, which settles down in the main foreground. In its clean water are reflected both solar sky, and golden autumn wood and huge rocky mountains. In reflection it seems, those autumn trees very small, and mountain it is more. Water in lake silently rustles and, seems, that except for noise of water there is nothing more perfectly. As in the top left corner screensaver there are analog hours. The triviality certainly, but is very pleasant and conveniently. Screensaver "The Wood Lake" can be free download. For this purpose it is necessary to wait for all some minutes and to enjoy beauty given screensaver.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Na tento šetrič obrazovky krajinu jesennej dreva otvorí. Listy nie sú stromy už obrátil žltá a čoskoro by mal odísť koruna stromov. To vyzerá veľmi krásne. Za drevo, na vzdialenom plánu, drvivá Skalnaté hory sa snehom na vrcholkoch dosah. Na pozadí týchto súčasnosti najväčšiu hory na jeseň drevo vyzerá úplne nepatrné. Nad horami, na svetle-modrej oblohe, plávať biele oblaky. Vrcholky hôr sú pokryté jasné na jeseň nie. Je to vyzeralo veľmi vynikajúce. Ale pozornosť zatýkanie nie drevo a nie hory, a drevo jazero, ktoré sa usadia v hlavnom popredí. Vo svojej čistej vode sa odráža aj slnečnou oblohou, a zlatý jeseň dreva a obrovské skalnaté hory. V reflexii sa zdá, tie jesenné stromy veľmi malé, a horských je to viac. Voda v jazere ticho šumia, a zdá sa, že s výnimkou hluku z vody, nič viac dokonale. Rovnako ako v ľavom hornom rohu screensaver tam sú analógové hodiny. Triviality iste, ale je veľmi príjemné a pohodlné. Šetrič obrazovky "Drevo jazero" môžu byť na stiahnutie zadarmo. Pre tento účel je potrebné počkať na všetky niekoľko minút a vychutnať krásu danej screensaver.

Sťahujte tu: Wood Lake Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Annexx, mon box sécurisé screensaver 1.00Novinka

Annexx Self Storage facilities provide the space you don't have at home

Orientačný preklad: Annexx Self zásobníkov poskytovať priestor nemáte doma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.99 MB

Birds Screensaver 1.0Novinka

Birds Screensaver from Put your family first, risk free home based business

Orientačný preklad: Vtáky Screensaver z dať vaša rodina prvý, riziko zadarmo Domov zaloľená business

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.93 MB

Space Clock ScreenSaver 2.3Novinka

A new screensaver featuring the Solar System planet parade

Orientačný preklad: Nový šetrič obrazovky predstavovať planétu Slnečnej sústavy sprievod

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.95 MB

NFS Medusa 1.1Novinka

Medusa, a new free screensaver of nature from http://www.newfreescreensavers.com

Orientačný preklad: Medusa, nové Screensaver prírody z http://www.newfreescreensavers.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Quickly Lower Blood Pressure 1.0Novinka

A free Screen Saver from symptomsofhypertension.net .

Orientačný preklad: Zadarmo šetrič obrazovky z symptomsofhypertension.net.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.90 MB

Free Green Peace Screensaver 1.0Novinka

Hear the message of our Planet neighbors

Orientačný preklad: Počujte posolstvo našej planéty susedov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.94 MB

English Bridge Screensaver 1.0Novinka

Welcome to England. Island state. Therefore, there are so many bridges.

Orientačný preklad: Vitajte v Anglicku, šetrič obrazovky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.52 MB

Old Ditch Screensaver 1.0Novinka

Old Castle is surrounded by the old moat. This ditch was formerly used to...

Orientačný preklad: Starý hrad je obklopený starými priekopou. Tento priekopa bol predtým používaný ...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.13 MB

Alaska Cruise 1.0Novinka

Alaska cruise wilderness and wildlife screensaver for Windows XP and Vista.

Orientačný preklad: Aljaška plavba divočinou a voľne žijúce zvieratá šetrič obrazovky pre Windows XP a Vista.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.07 MB

Najsťahovanejšie programy