Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Wood Lake Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.48 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 867
Dátum pridania: 2009-11-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Wood Lake Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Wood Lake Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Wood Lake Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Wood Lake Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

On this screensaver the landscape of an autumn wood opens. Sheets not trees already have turned yellow and soon should leave a crone of trees. It looks very beautifully. Behind a wood, on the distant plan, the vast Rocky Mountains with snow at tops reach. On a background of these hugest mountains the autumn wood seems absolutely tiny. Above mountains, on the light-blue sky, float white clouds. The tops of mountains are covered by the bright autumn sun. It is looked very superb. But the attention arrests not a wood and not mountains, and the wood lake, which settles down in the main foreground. In its clean water are reflected both solar sky, and golden autumn wood and huge rocky mountains. In reflection it seems, those autumn trees very small, and mountain it is more. Water in lake silently rustles and, seems, that except for noise of water there is nothing more perfectly. As in the top left corner screensaver there are analog hours. The triviality certainly, but is very pleasant and conveniently. Screensaver "The Wood Lake" can be free download. For this purpose it is necessary to wait for all some minutes and to enjoy beauty given screensaver.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Na tento šetrič obrazovky krajinu jesennej dreva otvorí. Listy nie sú stromy už obrátil žltá a čoskoro by mal odísť koruna stromov. To vyzerá veľmi krásne. Za drevo, na vzdialenom plánu, drvivá Skalnaté hory sa snehom na vrcholkoch dosah. Na pozadí týchto súčasnosti najväčšiu hory na jeseň drevo vyzerá úplne nepatrné. Nad horami, na svetle-modrej oblohe, plávať biele oblaky. Vrcholky hôr sú pokryté jasné na jeseň nie. Je to vyzeralo veľmi vynikajúce. Ale pozornosť zatýkanie nie drevo a nie hory, a drevo jazero, ktoré sa usadia v hlavnom popredí. Vo svojej čistej vode sa odráža aj slnečnou oblohou, a zlatý jeseň dreva a obrovské skalnaté hory. V reflexii sa zdá, tie jesenné stromy veľmi malé, a horských je to viac. Voda v jazere ticho šumia, a zdá sa, že s výnimkou hluku z vody, nič viac dokonale. Rovnako ako v ľavom hornom rohu screensaver tam sú analógové hodiny. Triviality iste, ale je veľmi príjemné a pohodlné. Šetrič obrazovky "Drevo jazero" môžu byť na stiahnutie zadarmo. Pre tento účel je potrebné počkať na všetky niekoľko minút a vychutnať krásu danej screensaver.

Sťahujte tu: Wood Lake Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Technicolor Sunset Screensaver 1.0Novinka

We present you this beautiful screensaver. Quiet clouds swim in the sky...

Orientačný preklad: Prinášame vám tento krásny šetrič obrazovky. Pokojné mraky plávajú na nebi ...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.39 MB

HQ Animal Close Ups Screensaver 12 1.0Novinka

Enjoy this high quality free animals screensaver. Guaranteed to be 100% free.

Orientačný preklad: Vychutnajte si šetrič voľný zvierat vysokej kvality. Zaručene 100% zdarma.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.5 MB

Golden Shore Screensaver 1.0Novinka

Looking at this image you cannot say unambiguously if it is picture or photo.

Orientačný preklad: Pri pohľade na tento obraz, ktorý nemožno povedať jednoznačne, ak je obrázok alebo fotografiu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.52 MB

3D Dolphins 2.8Novinka

Excellent 3d screensaver, nice dolphins swimming and playing on your screen

Orientačný preklad: Vynikajúci 3d šetrič obrazovky, pekný delfínov, plávanie a hrať na obrazovke

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.97 MB

Merry Frogs ScreenSaver 2.0Novinka

Enjoy these amazing creatures!

Orientačný preklad: Obrázkový šetrič obrazovky s tématikou Merry Frogs. Užite si týchto úžasných tvorov!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.42 MB

Hungry Ducks ScreenSaver 2.0Novinka

Duck is a very special bird that could cheer our moods without any efforts.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky Hungry Ducks.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.74 MB

Free Space Ship Screensaver 1.0Novinka

Let you open up the mystery of the space!

Orientačný preklad: Nech ste otvorili záhada priestor!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.54 MB

Nice Bungalow Screensaver 1.0Novinka

Want to spend the weekend in a bungalow? Or be there right now?

Orientačný preklad: Chcú stráviť víkend v bungalove? Alebo sa tam práve teraz?

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.51 MB

Alien Pet's Clock ScreenSaver 2.3Novinka

Pets delight in lovely clock. Put this clock to your desktop!

Orientačný preklad: Domáce zvieratá rozkoš krásne hodiny. Dať tieto hodiny na pracovnú plochu!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.35 MB

Najsťahovanejšie programy