Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Wood Lake Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.48 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 795
Dátum pridania: 2009-11-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Wood Lake Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Wood Lake Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Wood Lake Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Wood Lake Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

On this screensaver the landscape of an autumn wood opens. Sheets not trees already have turned yellow and soon should leave a crone of trees. It looks very beautifully. Behind a wood, on the distant plan, the vast Rocky Mountains with snow at tops reach. On a background of these hugest mountains the autumn wood seems absolutely tiny. Above mountains, on the light-blue sky, float white clouds. The tops of mountains are covered by the bright autumn sun. It is looked very superb. But the attention arrests not a wood and not mountains, and the wood lake, which settles down in the main foreground. In its clean water are reflected both solar sky, and golden autumn wood and huge rocky mountains. In reflection it seems, those autumn trees very small, and mountain it is more. Water in lake silently rustles and, seems, that except for noise of water there is nothing more perfectly. As in the top left corner screensaver there are analog hours. The triviality certainly, but is very pleasant and conveniently. Screensaver "The Wood Lake" can be free download. For this purpose it is necessary to wait for all some minutes and to enjoy beauty given screensaver.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Na tento šetrič obrazovky krajinu jesennej dreva otvorí. Listy nie sú stromy už obrátil žltá a čoskoro by mal odísť koruna stromov. To vyzerá veľmi krásne. Za drevo, na vzdialenom plánu, drvivá Skalnaté hory sa snehom na vrcholkoch dosah. Na pozadí týchto súčasnosti najväčšiu hory na jeseň drevo vyzerá úplne nepatrné. Nad horami, na svetle-modrej oblohe, plávať biele oblaky. Vrcholky hôr sú pokryté jasné na jeseň nie. Je to vyzeralo veľmi vynikajúce. Ale pozornosť zatýkanie nie drevo a nie hory, a drevo jazero, ktoré sa usadia v hlavnom popredí. Vo svojej čistej vode sa odráža aj slnečnou oblohou, a zlatý jeseň dreva a obrovské skalnaté hory. V reflexii sa zdá, tie jesenné stromy veľmi malé, a horských je to viac. Voda v jazere ticho šumia, a zdá sa, že s výnimkou hluku z vody, nič viac dokonale. Rovnako ako v ľavom hornom rohu screensaver tam sú analógové hodiny. Triviality iste, ale je veľmi príjemné a pohodlné. Šetrič obrazovky "Drevo jazero" môžu byť na stiahnutie zadarmo. Pre tento účel je potrebné počkať na všetky niekoľko minút a vychutnať krásu danej screensaver.

Sťahujte tu: Wood Lake Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Amazing Belgium Screensaver 1.1Novinka

Night Gent in Belgium is very beautiful and amazing.

Orientačný preklad: Noc Gent v Belgicku je veľmi krásne a úžasné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.20 MB

Actual Earth 3D 1.2Novinka

Display realistic model of the Earth on a background of twinkling stars.

Orientačný preklad: Zobraziť realistické model zeme na pozadí mžiku hviezd.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.03 MB

Thai Perspectives Screensaver 1.0Novinka

Screensaver with pics of beautiful Thailand

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s fotky z krásnej Thajsko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.83 MB

Fascinating Waterfalls ScreenSaver 2.1Novinka

Fascinating Waterfalls will create a mystically romantic atmosphere right on you

Orientačný preklad: Fascinujúce vodopády vytvorí mysticky romantickú atmosféru priamo na vás

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.20 MB

England Screensaver 2 1.0Novinka

Enjoy this high quality free nature screensaver. Guaranteed to be 100% great

Orientačný preklad: Vychutnajte si šetrič voľnej prírode vysokej kvality. Zaručená na 100% veľký

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.7 MB

Ocean Seagulls Screensaver 1.0Novinka

Seagulls scream very loudly. They fly to the ocean.

Orientačný preklad: Čajok krik veľmi hlasno. Oni pozrite sa na oceánom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.73 MB

Funny Pictures ScreenSaver 2.0Novinka

Increase your creativity and cheer your moods!

Orientačný preklad: Zvýšiť svoju kreativitu a fandiť vašej nálady!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.06 MB

Snowy Desktop 3D Screensaver 1.02Novinka

Amazing dance 3d snowflakes on your screen!

Orientačný preklad: Úžasné tancujúce 3D snehové vločky na vašej obrazovke, šetrič obrazovky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.91 MB

Garden Blooms Screensaver: 911 Sales -Novinka

Garden Blooms: This is a free screensaver and it is a collection of garden

Orientačný preklad: Záhrada predvalky: Je to zdarma šetrič obrazovky a je kolekcia záhrada

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.97 MB

Najsťahovanejšie programy