Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

XJ Timer 2.15

Autor: Godsw,Inc.
Stránka: www.godsw.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.18 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 1166
Dátum pridania: 2008-10-30
Aktualizácia: 2011-05-30

Kategória programu:

Internet a siete > Synchronizácia času a časovače

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu XJ Timer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér XJ Timer vo verzií 2.15 od autora Godsw,Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu XJ Timer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér XJ Timer ..

Popis od autora programu - Godsw,Inc. v anglickom jazyku:

Main features:
1.Mostly use for important meeting.It has full screen mode and customized size mode.It has 'Countup' and 'Count down' timer mode.It supply 4 normal alarms and one countdown alarm.

2.In every time segment the background color(support shade) or image file(jpg/bmp/gif/png) can be customized by user.

3.In every time segment the program can remind user from a hint label,the content/position/font of hint can be customized by user.

4.In some time segment the program can remind user throuth background twinkle.

5.In the top of screen the program can show your meetting's topic,it also can been customized.

6.In every time segment,the program can play a sound file which supports wav,midi,even mp3.

7.The font of time label can be customized by user,and the time label can be drag to any position.

8.Customized size mode:only show time,the size of window is same as the time label,and you can drag it to any position,support 20-255 level transparent,specially suit timer on top when playing a PowerPoint file or make a presentation.

9.More quick operation mode:doubleclick blank of forms to start/stop,doubleclick the time label to pause/continue.

10.User-customized system hotkey to control start/stop/pause(even if the program is the active application or not).

11.User-customized forms: you can decorate the forms with a picture, which support gif, jpg, bmp files,even the animated GIF.

For demo version,it has the following function limit:
1.The standard time max can only interpose not exceed 6 minutes,second is random value;
2.Do not play sound file.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hlavné rysy: 1.Mostly použiť pre dôležité meeting.It má celú obrazovku a vlastnú veľkosť mode.It má \'Countup\' a \'Odpočítavanie\' časovač mode.It dodávky 4 normálne poplachy a jeden odpočítavanie alarm. 2.In zakaždým segment farbu pozadia (podpora odtieň) alebo obrázok (jpg / bmp / ​​gif / png) môže byť prispôsobený užívateľom. 3.In zakaždým segment program upozorní užívateľa z náznak štítku, obsah / pozícia / font tip môže byť prispôsobený užívateľom. 4.In nejaký čas segment program upozorní užívateľa throuth pozadí sa blyští. 5.In v hornej časti obrazovky programu môže ukázať svoje meetting je téma, tiež to môže byť prispôsobené. 6.In zakaždým segment, program môže prehrať zvukový súbor, ktorý podporuje WAV, MIDI, aj mp3. 7.rôzne písmo času štítku je možné prispôsobiť podľa používateľa, a doba štítku možno pretiahnuť do ľubovoľnej polohy. 8.Customized veľkosť režim: iba ukazovať čas, veľkosť okna, je rovnaký ako čas, štítok, a môžete pretiahnuť na ľubovoľné miesto, podporu 20 až 255 úrovní transparentné, špeciálne oblek časovač na vrchole pri prehrávaní súboru programu PowerPoint alebo vykonať prezentácie. 9.More rýchleho prevádzky: DoubleClick prázdne formy na štart / stop, dvojklik čas štítok pozastaviť / pokračovať. 10.User-vlastný systém hotkey pre riadenie štart / stop / pause (aj keď je program aktívnej aplikácie alebo nie). 11.User-prispôsobené formy: môžete ozdobiť formulára s obrázkom, ktoré podporujú gif, jpg, bmp súbory, dokonca aj animovaný GIF. Pre demo verzie, má nasledujúce funkcie limit: 1. Štandardná doba max iba namietnete, nesmie presiahnuť 6 minút, druhá je náhodná hodnota, 2.Do nedá prehrať zvukový súbor.

Sťahujte tu: XJ Timer 2.15

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Net Time Server & Client 3.0.1.2110Novinka

Synchronize your PC's system clock or all PC's system clock in your LAN.

Orientačný preklad: Synchronizovať PC systémových hodín alebo všetkých PC systémových hodín vo vašej LAN.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.84 MB

ActualTime 1.0Novinka

SNTP, TIME, DAYTIME client

Orientačný preklad: SNTP, ČAS, denné klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.09 MB

FG Time Sync 1.0.0.4Novinka

FG Time Sync can automatically check the time to keep your PC's time accurate.

Orientačný preklad: FG Synchronizácia času môže automaticky kontrolovať čas, aby sa vaše PC čas s presnosťou.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

1Click Time Synchronizer 1.1.2Novinka

Synchronize system time on your PC with highest precision atomic clock servers.

Orientačný preklad: Synchronizovať systémový čas v Počítači s najvyššia presnosť atómové hodiny serverov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.32 MB

TWWeltzeit 1.7Novinka

Worldtimer and counter

Orientačný preklad: Worldtimer a počítadlo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Stopwatch 2009Novinka

Stopwatch is a high performance, multi thread, multi group, multi task, programa

Orientačný preklad: Stopky je vysoký výkon, multi vlákno, multi skupiny, multi úlohy, programa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

Windows NTP Time Server Client 1.0.0Novinka

TimeTools Windows NTP time server client software is a simple SNTP client.

Orientačný preklad: TimeTools Windows NTP čas servera klientsky softvér je jednoduché SNTP klient.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

isptimer 3.70Novinka

A useful utility to monitor your monthly dialup online time.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj na sledovanie váš mesačný vytáčané online čas.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Cyber Internet Cafe Software 5.6Novinka

Internet Caffe - Easy and Powerful Cyber Internet Cafe Software

Orientačný preklad: Internet kaviareň - jednoduchý a výkonný Cyber Internet Cafe softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.94 MB

Najsťahovanejšie programy