Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Year Planner 4.1.0

Autor: JonesSoft
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.48 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1571
Dátum pridania: 2010-05-26
Aktualizácia: 2011-09-23

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP, Other

Krátky popis k programu Year Planner:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Year Planner vo verzií 4.1.0 od autora JonesSoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Year Planner je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Year Planner ..

Popis od autora programu - JonesSoft v anglickom jazyku:

Still using that Filofax. This may be just the thing for you. This program prints a single sheet Year Planner for any year, which when trimmed and folded, fits neatly inside that old Filofax. The 12 month plan can start at any month, useful for the academic year. Events can be included in the plan, both single day or range, optionally recurring anually. Events can be copied between open plans for ease of maintenance. The output will also scale to match the size and orientation of paper selected.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Stále pomocou tohto Filofax. To môže byť len vec pre vás. Tento program vytlačí jedného listu rok Planner pre každý rok, ktorý keď pristrihnuté a vrásové, úhľadne zapadá vnútri tohto starého Filofax. 12 Mesiac plán môžete začať na ktoromkoľvek mesiaci, užitočné pre akademického roka. Udalosti môžete zahrnúť do plánu, obe jediné deň alebo rozsah, voliteľne anually opakovania. Udalosti možno kopírovať medzi otvorené plány pre ľahšiu údržbu. Výstup bude tiež mierku zodpovedali veľkosti a orientácie papiera začiarknuté.

Sťahujte tu: Year Planner 4.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Compact Notes 1.1Novinka

Tiny, mobile and safe information and project manager with rich edit support

Orientačný preklad: Drobček, mobilné a bezpečné informácie a projektového manažéra s bohatými upraviť pomoci

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

Achiever 1.0Novinka

Organize your tasks, information, web links and documents. Get things done!

Orientačný preklad: Dokáže organizovať Vaše úlohy, informácie, odkazy a dokumenty.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.83 MB

SEO Note 1.3.34Novinka

SEO Note is one of the best personal and business info managers.

Orientačný preklad: SEO Note je jedným z najlepšie osobné a obchodné informácie manažérov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.51 MB

NaturCalendar STNovinka

Intuitive Desktop Calendar Software for Your PC.

Orientačný preklad: Intuitívne Desktop Calendar softvér pre váš počítač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.89 MB

M-Minder 3.1Novinka

Reminds you of scheduled events at computer startup and periodically afterwards.

Orientačný preklad: Upozoròuje sledovaných udalostí pri spustení počítača a pravidelne neskôr.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.66 MB

Notezilla 7.0Novinka

Write notes on Desktop Sticky Notes, Stick them to Websites, Organize or Share.

Orientačný preklad: Písať poznámky na ploche Sticky Notes, Stick je na webové stránky, organizovať a zdieľať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.71 MB

InfoManager 1.0Novinka

InfoManager includes sticky notes, calendars, contact manager, tasks and to-do.

Orientačný preklad: InfoManager zahŕňa poznámok, kalendára, správcu kontaktov, úloh a to-do.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.83 MB

Active Date Manager 2.0Novinka

Handy personal information manager and daytimer software.

Orientačný preklad: Handy pre správu osobných informácií a daytimer softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.46 MB

Kalendra 2.0Novinka

Kalendra is your is your free personal multimedia life organizer!

Orientačný preklad: Kalendra je váš je váš zdarma osobných multimediálne život!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.58 MB

Najsťahovanejšie programy