Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Z-Plot 1.02

Autor: Reinhard Nopper
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.76 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1431
Dátum pridania: 2007-04-14
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Z-Plot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Z-Plot vo verzií 1.02 od autora Reinhard Nopper. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Z-Plot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Z-Plot ..

Popis od autora programu - Reinhard Nopper v anglickom jazyku:

Z-Plot is a free plotting software that allows you to visualize a multitude of mathematical functions and curves. The software has a powerful mathematical formula interpreter, that also allows the user to handle complex numbers, easily. The display can be switched from 2D to 3D mode. Additionally, diagrams can be made from a data table.

Selected program features:
-3D/2D display that be rotated and scaled freely
-The common mathematical functions are supported
-Calculating with complex numbers is supported by any mathematical operation. Additionally, it is possible to determine the real part, imaginary part, argument and absolute value of complex expressions.
-Choose between linear and logarithmic axes scaling.
-Integrated calculator including numerical integral and differential calculus
-Make diagrams from a data table
-With detailed online help.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Z pozemku je bezplatný vynesenia softvér, ktorý umožňuje vizualizovať veľké matematické funkcie a krivky. Softvér má silný matematický vzorec tlmočník, ktoré tiež umožňuje užívateľovi ľahko zvládnuť komplexné čísla. Zobrazenie môžete prepnúť z 2D do 3D režime. Okrem toho diagramy možno z tabuľky údajov.

Vybraté súčasti programu:-3D a 2D zobrazenia, ktoré sa spoločné matematické funkcie sú podporované, otáčať a voľne - okujeným - výpočet s komplexné čísla je podporovaná matematickej operácie. Okrem toho je možné určiť skutočnú časť, imaginární časť, argument a absolútnej hodnote zložitých výrazov.


-Výber medzi lineárnou Logaritmická mierka osi.


-Integrované kalkulačka, vrátane numerické integrál a diferenciál kalkul-značka diagramy z údajov tabuľka - S podrobné Pomocník online.

Sťahujte tu: Z-Plot 1.02

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Advanced Grapher 2.2Novinka

Plot and analyze graphs of equations and data

Orientačný preklad: Pozemok a analyzovať grafy rovnice a údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Math Miscellanea 1.00Novinka

Performs miscellaneous math procedures

Orientačný preklad: Vykonáva rôzne matematické postupy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.90 MB

MB Mind Reading Numerology 1.10Novinka

MB Mind Reading Numerology tells you what is going on in your mind.

Orientačný preklad: MB čítanie myšlienok Numerológia vám povie, čo sa deje vo vašej mysli.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

MB Name Compatibility 1.15Novinka

MB Name Compatibility gives you the compatibility of names of two people.

Orientačný preklad: Názov MB Kompatibilita vám zlučiteľnosť mená dvoch osôb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.67 MB

MultipliK12 1.0.0Novinka

Educational game for learning and practicing the multiplication tables.

Orientačný preklad: Vzdelávacie hra pre učenie a precvičovanie násobilky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.90 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

A-Converter 1.0SR1Novinka

A-Converter is a handy unit-conversion utility

Orientačný preklad: A-Converter je šikovný nástroj pre prevod jednotka-

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Smart Math Calculator Mac 2.2Novinka

Advanced yet easy-to-use math calculator that computes the result as you type.

Orientačný preklad: Rozšírené ešte ľahké-to-use math kalkulačka, ktorá vypočíta výsledok počas písania.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

Najsťahovanejšie programy