Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Z-Plot 1.02

Autor: Reinhard Nopper
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.76 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1332
Dátum pridania: 2007-04-14
Aktualizácia: 2011-08-22

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Z-Plot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Z-Plot vo verzií 1.02 od autora Reinhard Nopper. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Z-Plot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Z-Plot ..

Popis od autora programu - Reinhard Nopper v anglickom jazyku:

Z-Plot is a free plotting software that allows you to visualize a multitude of mathematical functions and curves. The software has a powerful mathematical formula interpreter, that also allows the user to handle complex numbers, easily. The display can be switched from 2D to 3D mode. Additionally, diagrams can be made from a data table.

Selected program features:
-3D/2D display that be rotated and scaled freely
-The common mathematical functions are supported
-Calculating with complex numbers is supported by any mathematical operation. Additionally, it is possible to determine the real part, imaginary part, argument and absolute value of complex expressions.
-Choose between linear and logarithmic axes scaling.
-Integrated calculator including numerical integral and differential calculus
-Make diagrams from a data table
-With detailed online help.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Z pozemku je bezplatný vynesenia softvér, ktorý umožňuje vizualizovať veľké matematické funkcie a krivky. Softvér má silný matematický vzorec tlmočník, ktoré tiež umožňuje užívateľovi ľahko zvládnuť komplexné čísla. Zobrazenie môžete prepnúť z 2D do 3D režime. Okrem toho diagramy možno z tabuľky údajov.

Vybraté súčasti programu:-3D a 2D zobrazenia, ktoré sa spoločné matematické funkcie sú podporované, otáčať a voľne - okujeným - výpočet s komplexné čísla je podporovaná matematickej operácie. Okrem toho je možné určiť skutočnú časť, imaginární časť, argument a absolútnej hodnote zložitých výrazov.


-Výber medzi lineárnou Logaritmická mierka osi.


-Integrované kalkulačka, vrátane numerické integrál a diferenciál kalkul-značka diagramy z údajov tabuľka - S podrobné Pomocník online.

Sťahujte tu: Z-Plot 1.02

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SLGallery 1.2Novinka

Try this unique calculation tool featuring 15 continuous and discrete functions!

Orientačný preklad: Skúste tento jedinečný výpočet nástroj s 15 nepretržité a diskrétny funkcie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

Polynomial Regression 1.00Novinka

Performs multivariate polynomial regression using the Least Squares method.

Orientačný preklad: Vykonáva multidimenzionálnej polynomickej regresie pomocou metódy najmenších štvorcov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

Rapid-Pi 2.1Novinka

MS Word add-on that provides a faster way of editing mathematical equations

Orientačný preklad: MS Word add-on, ktorá poskytuje rýchlejší spôsob editácia matematických rovníc

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.02 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Multiple Integration 1.00Novinka

Numerically computes definite multiple integrals

Orientačný preklad: Numericky vypočíta definitívnej roztrúsenej integrály

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.59 MB

Loans For People With Bad Credit 1.0Novinka

The Loans for people with bad credit calculator ease calculations

Orientačný preklad: Pôžičky pre ľudí so zlou úverovou Kalkulačka jednoduchosť výpočty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Animated Arithmetic 1.0Novinka

Teaches addition, subtraction, multiplication and division for 1st - 4th grades.

Orientačný preklad: Učí, pridanie, odčítanie, Násobenie a delenie pre 1st 4th triedy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.17 MB

Najsťahovanejšie programy