Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Zback 2.40.0.a

Autor: Davor Zorc
Stránka: www.fsb.hr
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.43 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1211
Dátum pridania: 2011-06-20
Aktualizácia: 2012-01-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP, Other

Krátky popis k programu Zback:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Zback vo verzií 2.40.0.a od autora Davor Zorc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Zback je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Zback ..

Popis od autora programu - Davor Zorc v anglickom jazyku:

Portable backup and synchronize tool for Win2000/winXP/Vista//Win7

Purpose:
1) Synchronize files and directories, for example between hard drive and USB drive or synchronize two computers via USB drive.
2) General purpose backup and restore utility with many options

Features:
- portable and installer versions available from homepage
- poratable version works from USB stick
- backup to local drives or network computers (LAN)
- Unicode support
- support for files larger then 4 GB
- modes: update files, mirror source to target, synchronize, dated backup and restore mode
- keep multiple versions of backup files
- preview and execute operation
- automatic generation of backup scripts for routine backups
- simple, manual, batch or command line operation
- scheduling for batch operation - you may set job repetition interval and auto-run when overdue
- for easy access, you can make Zback desktop icon from Options tab
- drag and drop support from Windows Explorer
- small size (460 kB)
- personal freeware

File filters: you can choose to copy all files or use several filters:
* include only specific file type (for example *.doc)
* exclude specific file type (for example *.exe, *.chm)
* include only new files (not existing on Target)
* include only files existing on Target (refresh)
* include only between file dates
* include based on file size
* include subdirectories
* include only given subdirectories (for example: Work,My Pictures)
* exclude some directories (for example: Windows,Temp)
* include only new directories - not existing on Target
* exclude subdirectories that do not exist on Target

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prenosné zálohovanie a synchronizovať nástroj pre Win2000 winXP/Vista / / Win7 účel: 1) synchronizovať súbory a adresáre, napríklad medzi pevného disku a jednotky USB alebo synchronizovať dva počítače cez USB disk.


2) Všeobecné účely zálohovanie a obnovenie utility s veľa možností funkcie: - prenosné a Inštalátor versions available z homepage - poratable verzia funguje z USB kľúčenky - zálohovanie na lokálnymi jednotkami alebo počítačmi v sieti (LAN) - Unicode support - podpora súborov väčších potom 4 GB - režimy: aktualizácia súborov, zrkadlo zdroja k cieľu, synchronizovať, datované zálohovanie a obnovenie režime - udržať viacerých verzií záložné súbory - ukážky a vykonať operáciu - Automatické generovanie zálohovania skripty pre bežné zálohovanie - jednoduché, manuál, šarže alebo príkazového riadka operácie - plánovanie pre dávkové operácie - môže nastaviť interval opakovania úlohy a auto-spustiť po dávno - pre ľahký prístup, môžete Zback desktop ikonu z možnosti kartu - potiahnite a pustite podporu z personal freeware Windows Explorer - malá veľkosť (460 kB) - súbor filtre: môžete vybrať kopírovanie všetkých súborov alebo používať viaceré filtre: * zahrnúť iba určitý typ súborov (napríklad * .doc) * vylúčiť súbory špecifického typu (napríklad *.exe*.chm) * zahrnúť iba nové súbory (nie existujúce na cieľ) * zahŕňajú iba súbory existujúce na cieľ (obnoviť) * zahŕňajú iba medzi dátumy súborov * zahŕňať založené na veľkosť súboru * obsahovať podadresáre * obsahovali len uvedené podadresáre (napríklad: práce, obrázky) * vylúčiť niektoré adresáre (napríklad: Windows, Temp) * zahŕňajú iba nové adresáre - nie existujúce na cieľové * vylúčiť podadresáre, že neexistuje na cieľ

Sťahujte tu: Zback 2.40.0.a

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DDR Recovery Pen Drive 4.0.1.6Novinka

File repair software recover erased data from multiple brands of USB drive media

Orientačný preklad: Súbor opráv softvéru obnoviť vymazať dáta z viacerých značiek médií USB disk

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.46 MB

Canon Digital Camera Data Recovery 3.0.1.5Novinka

Canon digital camera photo recovery software retrieve lost pictures and images

Orientačný preklad: Canon digitálny fotoaparát fotografie softvér pre obnovu získať stratené obrazy a obrázky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.58 MB

Olympus XD Card Recovery Software 4.0.1.6Novinka

Memory card data manager utility restores all missing data from USB memory card

Orientačný preklad: Pamäťová karta správca dát nástroj obnoví všetky chýbajúce dáta z pamäťovej karty USB

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.82 MB

SQL Server Backup 8.0.8Novinka

Backup and restore Microsoft SQL Server database to a local or network drive.

Orientačný preklad: Zálohovanie a obnovenie databázy Microsoft SQL Server na lokálny alebo sieťový disk.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.09 MB

Compact Flash Card Data Recovery 3.0.1.5Novinka

PSP Memory card photo recovery tool recover deleted pictures, audio video files

Orientačný preklad: PSP Pamäťová karta foto nástroj pre obnovu obnovu zmazaných fotografií, audio a video súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.58 MB

Everyday Auto Backup 2.0Novinka

This software is designed to backup files automatically.

Orientačný preklad: Tento softvér je určený pre záložné súbory automaticky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.98 MB

Outlook Express Backup 2.03Novinka

Outlook Express Backup is a backup and synchronization tool for Outlook Express

Orientačný preklad: Outlook Express Backup je zálohovací a synchronizačný nástroj pre aplikáciu Outlook Express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.08 MB

Mosoosoft File Replication 3.3Novinka

Robust file replication software for windows.

Orientačný preklad: Robustný replikácie súborov softvér pre Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.14 MB

Windows Vista Files Repair Tool 4.8.3.1Novinka

Windows Vista files repair tool restores deleted or virus infected files folders

Orientačný preklad: Windows Vista súbory obnoví opravy nástroja odstránené alebo vírusom infikované súbory priečinky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

Najsťahovanejšie programy