Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Zback 2.40.0.a

Autor: Davor Zorc
Stránka: www.fsb.hr
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.43 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1107
Dátum pridania: 2011-06-20
Aktualizácia: 2012-01-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP, Other

Krátky popis k programu Zback:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Zback vo verzií 2.40.0.a od autora Davor Zorc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Zback je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Zback ..

Popis od autora programu - Davor Zorc v anglickom jazyku:

Portable backup and synchronize tool for Win2000/winXP/Vista//Win7

Purpose:
1) Synchronize files and directories, for example between hard drive and USB drive or synchronize two computers via USB drive.
2) General purpose backup and restore utility with many options

Features:
- portable and installer versions available from homepage
- poratable version works from USB stick
- backup to local drives or network computers (LAN)
- Unicode support
- support for files larger then 4 GB
- modes: update files, mirror source to target, synchronize, dated backup and restore mode
- keep multiple versions of backup files
- preview and execute operation
- automatic generation of backup scripts for routine backups
- simple, manual, batch or command line operation
- scheduling for batch operation - you may set job repetition interval and auto-run when overdue
- for easy access, you can make Zback desktop icon from Options tab
- drag and drop support from Windows Explorer
- small size (460 kB)
- personal freeware

File filters: you can choose to copy all files or use several filters:
* include only specific file type (for example *.doc)
* exclude specific file type (for example *.exe, *.chm)
* include only new files (not existing on Target)
* include only files existing on Target (refresh)
* include only between file dates
* include based on file size
* include subdirectories
* include only given subdirectories (for example: Work,My Pictures)
* exclude some directories (for example: Windows,Temp)
* include only new directories - not existing on Target
* exclude subdirectories that do not exist on Target

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prenosné zálohovanie a synchronizovať nástroj pre Win2000 winXP/Vista / / Win7 účel: 1) synchronizovať súbory a adresáre, napríklad medzi pevného disku a jednotky USB alebo synchronizovať dva počítače cez USB disk.


2) Všeobecné účely zálohovanie a obnovenie utility s veľa možností funkcie: - prenosné a Inštalátor versions available z homepage - poratable verzia funguje z USB kľúčenky - zálohovanie na lokálnymi jednotkami alebo počítačmi v sieti (LAN) - Unicode support - podpora súborov väčších potom 4 GB - režimy: aktualizácia súborov, zrkadlo zdroja k cieľu, synchronizovať, datované zálohovanie a obnovenie režime - udržať viacerých verzií záložné súbory - ukážky a vykonať operáciu - Automatické generovanie zálohovania skripty pre bežné zálohovanie - jednoduché, manuál, šarže alebo príkazového riadka operácie - plánovanie pre dávkové operácie - môže nastaviť interval opakovania úlohy a auto-spustiť po dávno - pre ľahký prístup, môžete Zback desktop ikonu z možnosti kartu - potiahnite a pustite podporu z personal freeware Windows Explorer - malá veľkosť (460 kB) - súbor filtre: môžete vybrať kopírovanie všetkých súborov alebo používať viaceré filtre: * zahrnúť iba určitý typ súborov (napríklad * .doc) * vylúčiť súbory špecifického typu (napríklad *.exe*.chm) * zahrnúť iba nové súbory (nie existujúce na cieľ) * zahŕňajú iba súbory existujúce na cieľ (obnoviť) * zahŕňajú iba medzi dátumy súborov * zahŕňať založené na veľkosť súboru * obsahovať podadresáre * obsahovali len uvedené podadresáre (napríklad: práce, obrázky) * vylúčiť niektoré adresáre (napríklad: Windows, Temp) * zahŕňajú iba nové adresáre - nie existujúce na cieľové * vylúčiť podadresáre, že neexistuje na cieľ

Sťahujte tu: Zback 2.40.0.a

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Thunderbird Backup 2011 2.0.3.14Novinka

Backup your Thunderbird profiles quickly and easily with Thunderbird Backup 2011

Orientačný preklad: Zálohujte si nastavenia svojho profilu v programe Mozilla Thunderbird rýchlo a ľahko.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.34 MB

Recover iPod Missing Files 4.0.1.6Novinka

iPod data recovery tool restore audio songs, photos, video clips in major format

Orientačný preklad: iPod nástroj pre obnovu dát obnoviť audio piesní, fotografie, videoklipy vo veľkých formáte

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.51 MB

PixRecovery 1.6.1005Novinka

PixRecovery fixes corrupted image files (.BMP, .JPEG, .GIF, .TIFF)

Orientačný preklad: PixRecovery opravy poškodených obrazových súborov (. BMP,. JPEG,. GIF,. TIFF)

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.21 MB

Convert OST 10.10.01Novinka

OST to PST conversion software tool to perform Exchange ost email recovery

Orientačný preklad: Ost ku konverzii pst softvérový nástroj na vykonanie výmeny osť e-mail využitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.89 MB

Windows NTFS Recovery 3.0.1.5Novinka

Partition recovery software rescue lost MBR, MFT, files, images and pictures

Orientačný preklad: Oddiel softvér pre obnovu stratených záchranu MBR, MFT, súbory, obrázky a fotky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

USB Recovery Software 4.0.1.6Novinka

USB recovery software extract deleted media folders from digital storage devices

Orientačný preklad: USB softvér pre obnovu výpis odstránené mediálne zložky z digitálnych zariadení pre ukladanie dát

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.16 MB

Max Data Recovery 1.7Novinka

Effective Data Recovery Software for Damaged or Broken CD, DVD, Floppy Disks

Orientačný preklad: Efektívne Data Recovery Software pre poškodené či chybné CD, DVD, diskiet

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.45 MB

sync .NET2007 R4 15.3.0Novinka

A simple, fast, and reliable way to compare, synchronize, and backup your data

Orientačný preklad: Jednoduchý, rýchly a spoľahlivý spôsob, ako porovnať, synchronizácia a zálohovanie vašich dát

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.21 MB

Free ISO Creator 2.8Novinka

Freeware to create ISO image from folders or data CD/DVD easily.

Orientačný preklad: Freeware ľahko vytvoriť ISO obraz z priečinkov alebo údajový disk CD/DVD.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.67 MB

Najsťahovanejšie programy