Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Zback 2.40.0.a

Autor: Davor Zorc
Stránka: www.fsb.hr
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.43 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 993
Dátum pridania: 2011-06-20
Aktualizácia: 2012-01-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP, Other

Krátky popis k programu Zback:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Zback vo verzií 2.40.0.a od autora Davor Zorc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Zback je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Zback ..

Popis od autora programu - Davor Zorc v anglickom jazyku:

Portable backup and synchronize tool for Win2000/winXP/Vista//Win7

Purpose:
1) Synchronize files and directories, for example between hard drive and USB drive or synchronize two computers via USB drive.
2) General purpose backup and restore utility with many options

Features:
- portable and installer versions available from homepage
- poratable version works from USB stick
- backup to local drives or network computers (LAN)
- Unicode support
- support for files larger then 4 GB
- modes: update files, mirror source to target, synchronize, dated backup and restore mode
- keep multiple versions of backup files
- preview and execute operation
- automatic generation of backup scripts for routine backups
- simple, manual, batch or command line operation
- scheduling for batch operation - you may set job repetition interval and auto-run when overdue
- for easy access, you can make Zback desktop icon from Options tab
- drag and drop support from Windows Explorer
- small size (460 kB)
- personal freeware

File filters: you can choose to copy all files or use several filters:
* include only specific file type (for example *.doc)
* exclude specific file type (for example *.exe, *.chm)
* include only new files (not existing on Target)
* include only files existing on Target (refresh)
* include only between file dates
* include based on file size
* include subdirectories
* include only given subdirectories (for example: Work,My Pictures)
* exclude some directories (for example: Windows,Temp)
* include only new directories - not existing on Target
* exclude subdirectories that do not exist on Target

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prenosné zálohovanie a synchronizovať nástroj pre Win2000 winXP/Vista / / Win7 účel: 1) synchronizovať súbory a adresáre, napríklad medzi pevného disku a jednotky USB alebo synchronizovať dva počítače cez USB disk.


2) Všeobecné účely zálohovanie a obnovenie utility s veľa možností funkcie: - prenosné a Inštalátor versions available z homepage - poratable verzia funguje z USB kľúčenky - zálohovanie na lokálnymi jednotkami alebo počítačmi v sieti (LAN) - Unicode support - podpora súborov väčších potom 4 GB - režimy: aktualizácia súborov, zrkadlo zdroja k cieľu, synchronizovať, datované zálohovanie a obnovenie režime - udržať viacerých verzií záložné súbory - ukážky a vykonať operáciu - Automatické generovanie zálohovania skripty pre bežné zálohovanie - jednoduché, manuál, šarže alebo príkazového riadka operácie - plánovanie pre dávkové operácie - môže nastaviť interval opakovania úlohy a auto-spustiť po dávno - pre ľahký prístup, môžete Zback desktop ikonu z možnosti kartu - potiahnite a pustite podporu z personal freeware Windows Explorer - malá veľkosť (460 kB) - súbor filtre: môžete vybrať kopírovanie všetkých súborov alebo používať viaceré filtre: * zahrnúť iba určitý typ súborov (napríklad * .doc) * vylúčiť súbory špecifického typu (napríklad *.exe*.chm) * zahrnúť iba nové súbory (nie existujúce na cieľ) * zahŕňajú iba súbory existujúce na cieľ (obnoviť) * zahŕňajú iba medzi dátumy súborov * zahŕňať založené na veľkosť súboru * obsahovať podadresáre * obsahovali len uvedené podadresáre (napríklad: práce, obrázky) * vylúčiť niektoré adresáre (napríklad: Windows, Temp) * zahŕňajú iba nové adresáre - nie existujúce na cieľové * vylúčiť podadresáre, že neexistuje na cieľ

Sťahujte tu: Zback 2.40.0.a

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Recover NTFS Files 4.0.1.6Novinka

NTFS data retrieval tool restores missing files from partitioned hard disk drive

Orientačný preklad: NTFS dáta obnoví načítaní nástroj chýbajúce súbory z oddielov pevného disku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Recovery for Word 4.0.1014Novinka

Recovery for Word software fixes corrupted Microsoft Word documents (.DOC)

Orientačný preklad: Využitie pre softvér Word opravy poškodených dokumentov Microsoft Word (. DOC)

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.50 MB

TSR Backup software 1.1.0.5Novinka

TSR Backup software is a fast file backup/mirroring software for windows.

Orientačný preklad: TSR Zálohovací softvér je rýchly zálohovanie súborov / zrkadlenie softvér pre Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

iPod Data Restore 4.8.3.1Novinka

iPod data recovery software rescue lost music songs pictures from all Apple iPod

Orientačný preklad: iPod softvér pre obnovu dát na záchranu stratených hudbu piesne obrázky zo všetkých Apple iPod

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

NTFS Partition Recovery Ex 3.0.1.5Novinka

NTFS partition HDD data rescue application undelete erased picture files folders

Orientačný preklad: NTFS HDD dáta zachrániť žiadosť obnoviť vymazané obrázkov zložiek

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

O&O MediaRecovery 6.0.6312Novinka

One-of-a-kind, world-leading technology

Orientačný preklad: One-z-za-druhu, svet-predné technológie

Licencia: Commercial | Veľkosť: 7.55 MB

Acronis True Image Home 11Novinka

Save your data with the most comprehensive backup and restore tool in the market

Orientačný preklad: Uložte svoje dáta s najkomplexnejší nástroj pre zálohovanie a obnovu na trhu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 136.67 MB

O&O UnErase Personal Edition 6.0.1899Novinka

O&O UnErase allows users to rescue important files that have been deleted.

Orientačný preklad: O & O Istý umožňuje užívateľom k záchrane dôležitých súborov, ktoré boli odstránené.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.79 MB

iPod Music Restore 3.0.1.5Novinka

iPod disk recovery program recover JPEG, BMP, PNG, GIF and TIFF picture formats

Orientačný preklad: iPod disk využitie programu obnoviť JPEG, BMP, PNG, GIF a TIFF formátov obrazu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Najsťahovanejšie programy