Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Zback 2.40.0.a

Autor: Davor Zorc
Stránka: www.fsb.hr
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.43 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1030
Dátum pridania: 2011-06-20
Aktualizácia: 2012-01-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, WinVista, WinXP, Other

Krátky popis k programu Zback:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Zback vo verzií 2.40.0.a od autora Davor Zorc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Zback je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Zback ..

Popis od autora programu - Davor Zorc v anglickom jazyku:

Portable backup and synchronize tool for Win2000/winXP/Vista//Win7

Purpose:
1) Synchronize files and directories, for example between hard drive and USB drive or synchronize two computers via USB drive.
2) General purpose backup and restore utility with many options

Features:
- portable and installer versions available from homepage
- poratable version works from USB stick
- backup to local drives or network computers (LAN)
- Unicode support
- support for files larger then 4 GB
- modes: update files, mirror source to target, synchronize, dated backup and restore mode
- keep multiple versions of backup files
- preview and execute operation
- automatic generation of backup scripts for routine backups
- simple, manual, batch or command line operation
- scheduling for batch operation - you may set job repetition interval and auto-run when overdue
- for easy access, you can make Zback desktop icon from Options tab
- drag and drop support from Windows Explorer
- small size (460 kB)
- personal freeware

File filters: you can choose to copy all files or use several filters:
* include only specific file type (for example *.doc)
* exclude specific file type (for example *.exe, *.chm)
* include only new files (not existing on Target)
* include only files existing on Target (refresh)
* include only between file dates
* include based on file size
* include subdirectories
* include only given subdirectories (for example: Work,My Pictures)
* exclude some directories (for example: Windows,Temp)
* include only new directories - not existing on Target
* exclude subdirectories that do not exist on Target

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Prenosné zálohovanie a synchronizovať nástroj pre Win2000 winXP/Vista / / Win7 účel: 1) synchronizovať súbory a adresáre, napríklad medzi pevného disku a jednotky USB alebo synchronizovať dva počítače cez USB disk.


2) Všeobecné účely zálohovanie a obnovenie utility s veľa možností funkcie: - prenosné a Inštalátor versions available z homepage - poratable verzia funguje z USB kľúčenky - zálohovanie na lokálnymi jednotkami alebo počítačmi v sieti (LAN) - Unicode support - podpora súborov väčších potom 4 GB - režimy: aktualizácia súborov, zrkadlo zdroja k cieľu, synchronizovať, datované zálohovanie a obnovenie režime - udržať viacerých verzií záložné súbory - ukážky a vykonať operáciu - Automatické generovanie zálohovania skripty pre bežné zálohovanie - jednoduché, manuál, šarže alebo príkazového riadka operácie - plánovanie pre dávkové operácie - môže nastaviť interval opakovania úlohy a auto-spustiť po dávno - pre ľahký prístup, môžete Zback desktop ikonu z možnosti kartu - potiahnite a pustite podporu z personal freeware Windows Explorer - malá veľkosť (460 kB) - súbor filtre: môžete vybrať kopírovanie všetkých súborov alebo používať viaceré filtre: * zahrnúť iba určitý typ súborov (napríklad * .doc) * vylúčiť súbory špecifického typu (napríklad *.exe*.chm) * zahrnúť iba nové súbory (nie existujúce na cieľ) * zahŕňajú iba súbory existujúce na cieľ (obnoviť) * zahŕňajú iba medzi dátumy súborov * zahŕňať založené na veľkosť súboru * obsahovať podadresáre * obsahovali len uvedené podadresáre (napríklad: práce, obrázky) * vylúčiť niektoré adresáre (napríklad: Windows, Temp) * zahŕňajú iba nové adresáre - nie existujúce na cieľové * vylúčiť podadresáre, že neexistuje na cieľ

Sťahujte tu: Zback 2.40.0.a

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

NTFS Disk Recovery 3.0.1.5Novinka

NTFS disk data recovery software salvage damaged boot records, undetected files

Orientačný preklad: NTFS disk pre obnovu dát softvér zachrániť poškodený zavádzacie záznamy, nezistený súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

Windows Partition Data Recovery 3.0.1.5Novinka

Windows vista backup tool restores files from corrupted or formatted hard disk

Orientačný preklad: Windows Vista nástroj pre zálohovanie obnovuje súbory z poškodených alebo naformátovaných pevný disk

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.72 MB

Advanced BKF Repair 2.1Novinka

Advanced BKF Repair is a powerful tool to repair corrupt Microsoft backup files.

Orientačný preklad: Pokročilé BKF Repair je silný nástroj k oprave skorumpovanej Microsoft záložné súbory.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.25 MB

Zune Data Restoration Tool 3.0.1.5Novinka

Utility recover virus infected music files pictures from zune player hard drive

Orientačný preklad: Utility obnoviť infikované hudobné súbory fotografií z prehrávača Zune pevného disku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Recovery Mechanic 3.0Novinka

Improved tool for restoring files deleted from NTFS and FAT disks

Orientačný preklad: Vylepšené nástroje pre obnovenie zmazané súbory z NTFS a FAT disky

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.40 MB

Digital Photo Rescue Software 3.0.1.5Novinka

Digital photo rescue software restore lost missing images recover deleted snaps

Orientačný preklad: Digitálne fotografie záchranu softvér obnoviť stratené chýba obrázky obnoviť zmazané snímky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.39 MB

Outlook Express Backup 2.03Novinka

Outlook Express Backup is a backup and synchronization tool for Outlook Express

Orientačný preklad: Outlook Express Backup je zálohovací a synchronizačný nástroj pre aplikáciu Outlook Express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.08 MB

Digital Camera Picture Recovery 3.0.1.5Novinka

Download digital camera picture recovery utility for your windows Vista Ultimate

Orientačný preklad: Stiahnite si digitálny fotoaparát obraz Recovery Utility pre vaše Windows Vista Ultimate

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.58 MB

USB Sim Card Manager 3.0.1.5Novinka

Mobile phone forensic data recovery software recovers deleted text SMS messages

Orientačný preklad: Mobilný telefón forenznú softvér pre obnovu dát využíva odstránený text SMS správy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Najsťahovanejšie programy