Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Zoot 5.0

Autor: Zoot Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 8.91 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 894
Dátum pridania: 2008-04-08
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Zoot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Zoot vo verzií 5.0 od autora Zoot Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Zoot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Zoot ..

Popis od autora programu - Zoot Software v anglickom jazyku:

Zoot is an Information Processor used by professional writers, researchers, journalists, and other computer users who need to process large quantities of information. Zoot offers a highly efficient process for collecting, reviewing and labeling raw information so that it can be classified, prioritized and viewed in meaningful timeframes and contexts.

With Zoot you can send information from any Windows application directly to a Zoot database; no need to copy and paste information back and forth. If you're working with a web browser, Zoot even captures the URL so you can return to the site at a later date.

When you send information to a Zoot database it can be manipulated in a variety of ways. You can assign multiple folders or have Zoot assign folders automatically based on rules. You can add reference notes (annotation). You can assign a due date and set reminders. You can prioritize, color code, categorize and enhance with a host of built in database fields. You can create your own custom database fields.

Zoot also offers a faster, more flexible way to manage Microsoft Outlook data. If you're having trouble managing high volume information streams arriving from various sources (e-mail, Web, newsgroups, RSS, etc.), Zoot can help. Zoot synchronizes with any Outlook folder type (Tasks, Contacts, Notes, Mail, etc.). You decide which Outlook folders you want to manage with Zoot and synchronize only those folders.

The way to manage information overload is to process information as it comes in so that it doesn't pile up into an unmanageable heap. Zoot was built from the ground up to help you quickly process information as it arrives so you can take advantage of the information in a timely manner.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zoot je procesor informácií používajú profesionálni spisovatelia, vedci, novinári a ďalšie počítačové užívateľov, ktorí potrebujú spracovávať veľké množstvo informácií. Zoot ponúka vysoko účinný postup pre zber, posudzovanie a označovanie surové informácie, aby mohol byť zaradený, priority a prezerať vo zmysluplných súvislostiach a časových rámcoch. S Zoot môžete posielať informácie z ľubovoľnej aplikácie Windows priamo do databázy Zoot, nie je potreba skopírovať a vložiť informácie tam a späť. Ak pracujete s internetovým prehliadačom, Zoot dokonca zachytáva URL, takže sa môžete vrátiť na stránky neskôr. Ak odošlete informácie do databázy Zoot možno manipulovať rôznymi spôsobmi. Môžete priradiť viac zložiek alebo Zoot priradiť zložky automaticky na základe pravidiel. Môžete pridať odkaz poznámky (anotácie). Môžete priradiť dátum splatnosti a nastaviť pripomenutie. Môžete prioritu, farebný kód, kategorizovať a posilniť s radom vstavaných v databáze oblastiach. Môžete si vytvoriť svoje vlastné databázy polí. Zoot tiež ponúka rýchlejší, flexibilnejší spôsob, ako spravovať dáta aplikácie Microsoft Outlook. Ak máte problémy s riadiacou vysoký objem informačné toky, ktorí prídu z rôznych zdrojov (e-mail, web, diskusné skupiny, RSS, apod), môže Zoot pomôcť. Zoot synchronizuje s akýmkoľvek typom priečinky programu Outlook (Úlohy, Kontakty, Poznámky, Mail, ai). Vy rozhodnete, ktoré aplikácie Outlook zložky, ktoré chcete spravovať s Zoot a synchronizovať len tie zložky. Spôsob konania zahltenie informáciami je spracovávať informácie, ako to príde, takže to nie je nahromadiť do nezvládnuteľných haldy. Zoot bola postavená od základu, ktorý vám pomôže rýchlo spracovávať informácie, ako to príde, takže môžete využiť informácie včas.

Sťahujte tu: Zoot 5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TurboNote+ desktop sticky notes 6.5Novinka

Sticky notes desktop PIM reminders instant messaging shareware, free download

Orientačný preklad: Sticky Notes desktop PIM pripomenutie instant messaging shareware, na stiahnutie zadarmo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.97 MB

MyPim and more DB's 2.00Novinka

All of your important data centrally available to you.

Orientačný preklad: Všetky vaše dôležité dáta centrálne k dispozícii.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.12 MB

Cotton Calendar 1.81Novinka

Create, display, and print calendars and schedules. Free schedules available.

Orientačný preklad: Vytvorenie, zobrazenie a tlač kalendárov a plány. Bezplatne k dispozícii plány.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Quick Notes Plus 5.0Novinka

Create Skinnable Sticky Notes on your desktop, set reminders, send them over n/w

Orientačný preklad: Vytvoriť skinovateľné Sticky Notes na ploche, nastaviť pripomenutie, pošlite ich cez n / w

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.03 MB

Enhilex Medical Transcription Software 3.26Novinka

A great Medical Transcription Software tool built specifically for MTs

Orientačný preklad: Veľký lekársky prepis softvérový nástroj postavený špeciálne pre MTS

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.79 MB

PIMEX 1.24Novinka

Manage your contacts, addresses, appointments, notes, and diary with this PIM

Orientačný preklad: Spravovať kontakty, adresy, plánované činnosti, poznámky a denník s touto PIM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.83 MB

CleverCell Phone Manager 1.2Novinka

CleverCell Phone Manager - logging, multimedia and synchronization tool.

Orientačný preklad: CleverCell Phone Manager - ťažba dreva, multimédiá a synchronizačný nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

Addraman Address Manager 3.00Novinka

An address manager application for storing personal and business contacts

Orientačný preklad: Adresa manažér pre ukladanie osobné a obchodné kontakty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.18 MB

MeOnTime Personal 1.6.1.2Novinka

Well-priced time tracking software for freelancers, self-employed, project teams

Orientačný preklad: Dobre-ceny čas sledovací softvér pre slobodné povolania, samostatne zárobkovo činné osoby-, projektových tímov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy