Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Kancelária a podnikanie
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Outlook Duplicate Email Remove Software 7.0

sk Odstrániť duplicitné e-mailov z programu Outlook. Duplikáty sa nachádzajú porovnaním násobne

en Remove duplicate emails from Outlook. Duplicates are found by comparing the fold

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.73 MB

Memo Book 3.0

sk Obchody štruktúrovaný textové dokumenty s prílohami v súbore.

en Stores structured text documents with attachments in a file.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 21.44 MB

SpectrumSolvers 5.12.4

sk Nájsť najlepšie spektrálne Odhadová metóda pre pozemok charakterizovaný ako spektrálna hustota.

en Find best Spectral Estimation Method for a Power Spectral Density plot.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.2 MB

Paradox to Oracle Conversion Software 7.0

sk Preneste tabuliek z Paradox Oracle databáz.

en Transfer tables from Paradox to Oracle databases.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.40 MB

US Postal Fonts 3.0

sk Morovia nás Poštová fontware je inteligentná jednoduché riešenie pre Postnet, planéty

en Morovia US Postal fontware is a smart simple solution for Postnet, planet

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 2.23 MB

MS SQL Server Append Two Tables Software 7.0

sk Vertikálne zlúčiť MS SQL Server tabuliek do druhého.

en Vertically merge one MS SQL Server table into another.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

tkCNC Editor 2.0.3.0

sk Textový editor pre CNC kód (G-code) s 3D toolpath simulácia

en Text editor for CNC code (G-code) with 3D toolpath simulation

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.01 MB

RentMaster 2.10

sk RentMaster je prenájom softvér pre plánovanie podniky strana/udalosti

en RentMaster is a rental software for party/event planning businesses

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 15.43 MB

TD SUPER 3.6

sk offfice a domáce účely kontaktu management softvér

en your offfice and home purpose contact management software

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 13.30 MB

First Name Almanac 11.90

sk Viete, čo znamená vaše meno? Zistite, s krstné meno Almanac!

en Do you know what your first name means? Find out with First Name Almanac!

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 30.15 MB

MS Access Split Fields Software 7.0

sk Jedno pole (stĺpec) sa rozdelí na dve alebo viac MS Access.

en Divide one field (column) into two or more in MS Access.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.44 MB

Excel Word Frequency Count Software 7.0

sk Nájsť frekvenciu každé slovo v jednej alebo viacerých súborov MS Excel.

en Find frequency of each word in one or more MS Excel files.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.38 MB

MS Access Extract Images Software 7.0

sk Uložiť obrázky vložené do MS Access databázy.

en Save images embedded in MS Access databases.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

Code 39 Full ASCII Fonts 3.0

sk Morovia kód 39 čiarového kódu písmo má 10 písma true type a jazyk náradie.

en Morovia Code 39 Barcode Font has 10 true type fonts and a language tool kit.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 3.67 MB

Copy-it Lite 1.2

sk One-click fotokópie (až do 99) s skenera a tlačiarne. Freeware.

en One-click photocopies (up to 99) with scanner and printer. Freeware.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.50 MB

DigiWaiter POS Desktop Client 2.50

sk DigiWaiter POS Suite - Desktop klienta modul POS / zásob roztoku.

en The DigiWaiter POS Suite - Desktop Client module a POS / Inventory solution.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 4.59 MB

Car Rental Software Beta

sk Softvér prenájom auta môžete dostať vaše podnikanie online prenájom hore

en Car Rental Software can get your online rental business up

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 4 MB

Bar Cut Optimizer & Manager 124

sk Zásob rezanie optimalizácia programu (lineárna rezané vnorenia optimalizácia)

en Stock cutting optimization program (linear cut nesting optimizer)

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 0.48 MB

Database Command Executor 2.0

sk To je jednoduchý nástroj, ktorý môže vykonať príkazy SQL databáz

en This is a simple utility that can perform SQL commands in your databases

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.74 MB

Office Timesheets 4.0

sk Úrad rozpisy: Web-based timesheet softvér pre čas a náklady sledovania

en Office Timesheets: Web-based timesheet software for time and expense tracking

Licencia: Commercial | Veľkosť súboru: 19.01 MB

Code 93 Fonts 3.0

sk Morovia kód 93 Fontware pozostáva z 10 písma true type a jazyk náradie.

en Morovia Code 93 Fontware consists of 10 true type fonts and a language tool kit.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 2.46 MB

TimePanic for Windows and Pocket PC 2.8

sk Mobilné čas sledovací softvér pre samostatne zárobkovo činné osoby a pre malé a stredné podniky

en Mobile time tracking software for the self-employed and for small businesses

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 9.19 MB

Phone Directory and In Out Board 2.2

sk Spravovať a zobrazovať telefónne čísla a presuny zamestnancov vašej organizácie.

en Manage and display your organisation's phone numbers and staff movements.

Licencia: Commercial | Veľkosť súboru: 34.07 MB

Code 39 Fonts 3.0

sk Morovia kód 39 Fontware pozostáva z 10 písma true type a jazyk náradie.

en Morovia Code 39 Fontware consists of 10 true type fonts and a language tool kit.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 2.47 MB

Najsťahovanejšie programy