Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Forewave Audio Converter

  Univerzálny audio prevodník Podporuje formáty MP3, WMA, WAV, Real Media RA, FLAC, AAC, AC3, AMR, WAV a tiež niektoré video formáty. »
  Licencia: Shareware

 • UtilCalc

  UtilCalc je kalkulačka, ktorá zobrazuje na obrazovke Pocket Pc každý krok výpočtu. »
  Licencia: Shareware

 • NoteCable Audio Converter

  Je výkonný nástroj na prevod chránených audio súborov DRM do klasického formátu MP3. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu
Kategória: Kancelárske balíky a nástroje
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Outlook Duplicate Email Remove Software 7.0

sk Odstrániť duplicitné e-mailov z programu Outlook. Duplikáty sa nachádzajú porovnaním násobne

en Remove duplicate emails from Outlook. Duplicates are found by comparing the fold

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.73 MB

Excel Word Frequency Count Software 7.0

sk Nájsť frekvenciu každé slovo v jednej alebo viacerých súborov MS Excel.

en Find frequency of each word in one or more MS Excel files.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.38 MB

Excel Extract Data & Text Software 7.0

sk Extrahovať text buniek v jednej alebo viacerých súborov MS Excel.

en Extract cell text in one or more MS Excel files.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.36 MB

Excel Save Xlt As Xls Software 7.0

sk Konvertovať na xls jedného alebo viacerých MS Excel súbory šablón (.xlt alebo .xltx).

en Convert one or more MS Excel template files (.xlt or .xltx) to xls.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.33 MB

Calendar Browser 7

sk Kniha zdrojov ľahko si plánovanej činnosti v kalendári programu Outlook.

en Book resources as easily as you make an appointment in the Outlook Calendar.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 26.83 MB

MS Word File Size Reduce Software 7.0

sk Komprimovanie súboru veľkosť jedného alebo viacerých dokumentov programu Word.

en Compress file size of one or more Word documents.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.34 MB

ZRandom 1.2

sk ZRandom. Lepšie RNG. 16 distribúcií, použiť z programu Excel, VBA alebo menu.

en ZRandom. Better RNG. 16 distributions, use from Excel, VBA or menu.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.68 MB

Excel Phone Number Format Software 7.0

sk Konvertovať telefónne čísla v MS Excel.

en Convert phone numbers in MS Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.65 MB

MS Word Duplicate Data Remove Software 7.0

sk Odstránenie duplicitných riadkov alebo slov z jedného alebo viacerých súborov MS Word.

en Delete duplicate lines or words from one or more MS Word files.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.46 MB

Total Excel Converter 3.0

sk Konvertovať programu Excel alebo iné tabuľkové procesory Doc, PDF, HTML, Image, CSV, atď.

en Convert Excel or other spreadsheets to Doc, PDF, HTML, Image, CSV, etc.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 7.87 MB

Excel Remove Hyperlinks Software 7.0

sk Odstrániť modré podčiarknuté odkazy v súbory programu Excel.

en Delete blue underlined links in Excel files.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.33 MB

Excel Convert Numbers to Text Software 7.0

sk Konvertovať čísla alebo mena na slová v MS Excel ("7" sa stáva "sedem").

en Convert numbers or currency to words, in MS Excel ("7" becomes "seven").

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.42 MB

Excel Print Multiple Files Software 7.0

sk Tlačiť mnohých súbory MS Excel bez otvorenia každého z nich.

en Print many MS Excel files without opening each one.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.33 MB

Grammar Slammer with Checkers 4.2

sk Jednoduché, kompletný anglickej gramatiky + pravopis pomôcť s gramatiky + kontrola pravopisu.

en Easy, complete English grammar + spelling help with grammar + spelling checkers.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.48 MB

Excel Import Multiple PDF Files Software 7.0

sk Dovoz jedného alebo viacerých súborov PDF do nového súboru MS Excel.

en Import one or more PDF files into a new MS Excel file.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.51 MB

Excel Import Multiple CSV Files Software 7.0

sk Importovať veľa CSV súborov do jedného súboru programu Excel.

en Import many CSV files into one Excel file.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.41 MB

Outlook Print Multiple Emails Software 7.0

sk Vytlačiť veľa e-mailových správ programu Outlook bez otvorenia každého z nich.

en Print many Outlook email messages without opening each one.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.33 MB

Excel Insert Multiple Pictures Software 7.0

sk Vložte jednu alebo viac obrazových súborov do nového súboru MS Excel.

en Insert one or more image files into a new MS Excel file.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.34 MB

Excel Shift Decimal Point Software 7.0

sk Presunúť desatinné miesto doåava alebo doprava v bloku vybratých buniek v MS Excel.

en Move decimal place left or right in block of selected cells in MS Excel.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.40 MB

SharePoint Site User Directory 1.1.119.7

sk Adresár používateľa lokality SharePoint zobrazuje Reklamu používateľov a informácie o profile.

en The SharePoint Site User Directory displays AD users and profile information.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.38 MB

Damaged DOCX2TXT 1.03b

sk Pri vyradení Text z skorumpovanej Word 2007 DOCX - potreby MS.Čistý v 2.

en Salvage Text from Corrupt Word 2007 DOCX - Needs MS .Net v 2.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.50 MB

MS Access File Size Reduce Software 7.0

sk Veľkosť súboru jeden alebo viac súborov MS Access komprimovať.

en Compress the file size of one or more MS Access files.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.38 MB

WHOS-IN Pro In Out Board 2009-06B

sk Vyhľadajte kolegami office efektívne s ktorej-IN Pro board in-out

en Locate your office coworkers efficiently with WHOS-IN Pro in-out board

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.94 MB

PolyEdit Lite 5.4

sk Ľahký, rýchle a ľahké-to-use textový procesor.

en A lightweight, fast, and easy-to-use word processor.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 2.83 MB

Najsťahovanejšie programy